Keskon vertailukelpoinen myynti kasvoi toukokuussa

Kesko-konsernin myynti oli toukokuussa 2021 yhteensä 1 002,6 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 14,5 % edellisestä vuodesta.

”Keskon myynti kasvoi toukokuussa vertailukelpoisesti 14,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,0 % Kespron ja K-Citymarketin käyttötavarakaupan vahvan myynnin kehityksen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui vahvana kaikissa toimintamaissa. Toimialan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 17,8 %. Autokaupassa myynti oli vahvaa ja se kasvoi 69,4 %, myös markkinaosuutemme vahvistui”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli toukokuussa 480,8 milj. euroa ja se kasvoi 5,0 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille laski 1,1 % verrattuna poikkeusoloista johtuneeseen vahvaan myyntiin toukokuussa 2020. Myynti kasvoi K-Citymarketin käyttötavarakaupassa 7,6 % sekä Kespron myynti kasvoi 54,2 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli toukokuussa 423,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 17,8 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 18,0 %, Suomessa myynti kasvoi 18,4 % ja ulkomailla 17,4 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 14,0 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 0,6 %.

Autokaupan myynti oli toukokuussa 100,4 milj. euroa ja se kasvoi 69,4 %.

Kesko-konsernin myynti toukokuussa oli 1 002,6 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 14,5 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa toukokuussa 2021:

Toukokuu 2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 480,8 +5,0 +5,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 227,9 +17,0 +18,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 195,4 -13,5 +17,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 423,3 +0,6 +17,8
Autokauppa yhteensä 100,4 +69,4 +69,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,9
Kaikki yhteensä 1 002,6 +7,1 +14,5
Suomi yhteensä 807,2 +13,7 +13,9
Muut maat yhteensä 195,4 -13,5 +17,4
Kaikki yhteensä 1 002,6 +7,1 +14,5

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-toukokuussa 2021:

1.1.-31.5.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 323,7 +2,5 +2,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 985,2 +12,1 +12,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 797,8 -15,0 +14,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 783,0 -1,9 +13,0
Autokauppa yhteensä 460,9 +33,5 +33,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -9,6
Kaikki yhteensä 4 558,0 +3,1 +8,9
Suomi yhteensä 3 760,2 +8,0 +8,0
Muut maat yhteensä 797,8 -15,0 +14,2
Kaikki yhteensä 4 558,0 +3,1 +8,9

                     

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Toukokuussa 2021 Keskon päivittäistavarakaupassa oli yhtä monta toimituspäivää kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa toimituspäiviä oli yksi enemmän ja Norjassa yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-toukokuussa Keskon päivittäistavarakaupassa oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja  Ruotsissa oli yhtä monta toimituspäivää ja Norjassa kaksi toimituspäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Takaisin ylös