K-ryhmän myynti Pohjanmaalla oli 195 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick till 195 miljoner euro

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.10.2021 K-ryhmän myynti Pohjanmaalla oli tammi-syyskuussa yhteensä 194,4 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 3,2 %. K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 29.10.2021 K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick i januari–september till totalt 194,4 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 3,2 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 134,8 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 59,6 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 8,5 %.

”Vilkas rakentaminen ja remontointi maakunnassa näkyy rautakaupan vahvana kasvuna. Urheilukaupan kehitys oli lähes 21 %, mikä kertoo ihmisten haluavan pitää hyvää huolta kunnostaan”, kommentoi myyntejä Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”K-Citymarketien käyttötavarapuolella oli myös hyvä yli 7 %:n myynninkehitys. Valikoimien jatkuva kehitystyö tuottaa siellä hyvää tulosta.”

Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 134,8 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 1,1 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning ökade med 8,5 % till sammanlagt 59,6 miljoner euro.

"Det syns på den starka tillväxten i järnhandeln att det byggs och renoveras livligt i landskapet. Inom sporthandeln blev utvecklingen nästan 21 %, vilket visar att människorna är måna om att sköta sin kondition", kommenterar Keskos regiondirektör i Västra Finlands region, Jari Alanen, försäljningen. "Även bruksvarusidan på K-Citymarketvaruhusen uppvisar en god försäljningsutveckling på över 7 %. Det kontinuerliga arbetet för att utveckla sortimentet ger ett gott resultat."

Takaisin ylös