K-ryhmän myynti Lounais-Suomen alueella oli yli 1,1 miljardia euroa - K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region överskred 1,1 miljarder euro

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.10.2021 K-ryhmän myynti Lounais-Suomen alueella oli tammi-syyskuussa yhteensä 1 101,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 4,5 %. K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 29.10.2021 K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region uppgick i januari-september till sammanlagt 1 101,3 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 4,5 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 775,2 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 2,0 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 252,1 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 9,0 %. Autokaupan myynti oli 74,1 miljoonaa euroa ja se kehittyi 17,8 %.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Myynnin kehitykset ovat kokonaisuutena hyviä, kun vertauslukuina ovat viime vuoden huippukehitykset”, kommentoi Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa K-ryhmän kokonaismyynti oli 768 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,0 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 527,3 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi 3,9 % ja oli 177,4 miljoonaa euroa. Autokaupan myynti oli 63,4 miljoonaa euroa ja sen kehitys oli 19,0 %.

”Maakunnassa kauppaverkoston kehitystyöt on tiiviisti käynnissä ja jatkossa kauppamme ovat entistäkin vetovoimaisempia ja kunkin alueen asiakkaille räätälöityjä”, Lauri Inna kertoo.

Turussa K-Citymarket Länsikeskuksessa on tehty mittava uudistusremontti ja se on valmis marraskuun alussa. Uuden Citymarketin avajaisia  odotetaan vähintäänkin innostuneesti. Maskun uuden K-Supermarketin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uuden kaupan avaus on loppukesällä 2022. Naantalissa K-Supermarket Ukko-Pekka saa täysin uuden kiinteistön viereiselle tontille ja rakennushankkeen suunnittelu on jo käynnistetty. Kesäksi 2022 Naantalin asuntomessualueelle rakentuvan K-Marketin rakennustyöt ovat jo pitkällä.

Ahvenanmaa

”Ahvenanmaalla K-ryhmällä on ollut vahva 6,5 %:n myynninkehitys. Maakunnassa on tehty hyvää kehitystyötä kaupoissa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Godbyssä K-Supermarket Mattsonsissa on meneillään laaja uudistustyö, joka valmistuu keväällä 2022”, kertoo Inna.

Satakunta

Satakunnassa kokonaismyynti kehittyi 8,3 % ja myynti oli yhteensä 296,2 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan myynti oli 210,7 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 74,8 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 23,3 %. Autokaupan myynti oli 10,7 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 11,3 %.

”Satakunnassa meneillään oleva myönteinen myynninkehitys kannustaa jatkossakin suunnittelemaan hankkeita ja investointeja maakuntaan”, Lauri Inna sanoo.

Porin K-Citymarket Mikkolassa tehty kokonaisuudistus on ollut onnistunut ja asiakkaat ovat ottaneet uudistuneen kaupan hyvin vastaan.

Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 775,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 2,0 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 252,1 miljoner euro, en ökning på 9,0 %. Bilhandelns försäljning ökade med 17,8 % till 74,1 miljoner euro.

Till Keskos Sydvästra Finlands region hör landskapen: Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

"Som helhet är försäljningsutvecklingen god, eftersom jämförelsetalen är fjolårets toppenutveckling", kommenterar Keskos regiondirektör i Sydvästra Finland, Lauri Inna.

Egentliga Finland

K-gruppens totala försäljning i Egentliga Finland ökade med 3,0 % till 768 miljoner euro. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 527,3 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 1,1 %. Byggvaru- och husteknikhandeln ökade med 3,9 % och uppgick till 177,4 miljoner euro. Bilhandelns försäljning blev 63,4 miljoner, vilket innebär en ökning på 19,0 %.

"I landskapet pågår ett intensivt arbete med att utveckla butiksnätet och i fortsättningen har våra butiken ännu större attraktionskraft och har skräddarsytts för varje område", berättar Lauri Inna.

På K-Citymarket Länsikeskus i Åbo har det gjorts en omfattande ombyggnad, som blir klar i början av november. Förväntningarna inför nyöppningen av Citymarket är minst sagt entusiastiska. Byggnadsarbetena på den nya K-Supermarketen i Masku håller tidtabellen och den nya butiken kommer att öppnas på sensommaren 2022. I Nådendal får K-Supermarket Ukko-Pekka en helt ny fastighet på den intilliggande tomten och planeringen av byggnadsprojektet har inletts. Byggnadsarbetena på K-Market som byggs till sommaren 2022 på bostadsmässoområdet i Nådendal är redan långt hunna.

Åland

"På Åland redovisade K-gruppen en stark försäljningsutveckling på 6,5 %. I landskapet har ett gott utvecklingsarbete gjorts för att förbättra kundupplevelsen i butikerna. På K-

Supermarket Mattsons i Godby pågår en omfattande ombyggnad, som blir klar våren 2022", berättar Inna.

Satakunta

I Satakunta ökade totalförsäljningen med 8,3 % och försäljningen blev totalt 296,2 miljoner euro. Dagligvaruhandelns försäljning var 210,7 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 3,7 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 74,8 miljoner euro, en ökning på 23,3 %. Bilhandelns försäljning ökade med 11,3 % till 10,7 miljoner euro.

"Den positiva försäljningsutvecklingen i Satakunta sporrar till att även i fortsättningen planera projekt och investeringar i landskapet", säger Lauri Inna.

Den totala ombyggnaden av K-Citymarket Mikkola i Björneborg var lyckad och kunderna har tagit väl emot den förnyade butiken.

Takaisin ylös