K-ryhmä mukana eskarilaisille tehdyssä Kierrätyskaverit-kirjassa

Kierrätyskaverit on Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali, joka kertoo kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. Arla Suomi, UPM ja K-ryhmä ovat tuottaneet materiaalin Suomen noin 60 000 esikoululaiselle yhdessä Oppi&ilon kanssa. Materiaalin tavoitteena on auttaa kasvattamaan sukupolvi, jolle kierrättäminen on jokapäiväinen, helppo ja hauska juttu.

Maksuton, 32-sivuinen tehtäväkirja luovine ja monipuolisine tehtävineen innostaa esikouluikäisiä kierrätyksen ja kiertotalouden saloihin. Tehtäväkirjaa tukeva opettajan materiaali puolestaan antaa käytännön eväitä opetukseen. Materiaali on tuotettu linjassa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman kanssa eikä se sisällä mainontaa.

Kierrätys ja kiertotalous tutuiksi oivaltamisen ilon kautta

Toiminnallisen kirjan puuha- ja tutkimustehtävät tuovat erilaiset kiertotalouden aiheet, kuten luonnonvarat ja niiden hyödyntämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön tutuiksi oivaltamisen ilon kautta. Opettajan materiaaliin on koottu ideoita ja vinkkejä, jotka tukevat puuhakirjan sisältöä ja syventävät aiheen käsittelyä. Päiväkotien johtajina toimivien varhaiskasvatuksen opettajien Martina Hambergin ja Tiia Hongiston mukaan luovuus, visuaalisuus, leikillisyys ja toiminnallisuus yhdessä paketissa houkuttelevat lasta tutkimaan, osallistumaan ja toimimaan ratkaisukeskeisesti omassa ympäristössään.

''Kierrätyskaverit-materiaalin positiivinen lähestymistapa innostaa sekä opettajaa että lasta harjoittelemaan ympäristöä suojelevia tekoja matalallakin kynnyksellä. Materiaalin avulla teemoista voi kehkeytyä suurempiakin projekteja lasten kanssa'', kertoo Hamberg.

Yhteisiä tekoja kiertotalouden eteen

Tämän päivän valinnat vaikuttavat olennaisesti siihen, minkälaiseen maailmaan lapset kasvavat.

''Mitä varhaisemmassa vaiheessa kierrätyskulttuuriin ja ympäristötietouteen kiinnitetään huomiota, sitä paremmin lapsi oivaltaa tekojensa vaikuttavuuden ympäristöönsä. Kestävän elämäntavan omaksuminen saa näin alkunsa'', Hongisto toteaa.

Kiertotalouden edistäminen on Arlalle, UPM:lle ja K-ryhmälle yhteinen, tärkeä tavoite. Kierrätyskaverit on Arlan ja UPM:n uusin esimerkki yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi ja nyt yhteistyöhön on liittynyt myös K-ryhmä. Oppi&ilo valikoitui vahvan pedagogisen osaamisen, tunnetusti kehittävien ja oivaltavien lastentuotteiden tekijänä luonnolliseksi kumppaniksi.

''Kierrätys on usein se osa, joka kiertotalouden isosta kokonaisuudesta näkyy arjessa. Pidämme tärkeänä, että aihe olisi tuttu kaikille. Haluamme kasvattaa yhdessä sukupolven, jolle kierrätys on jokapäiväinen, hauska ja helppo asia'', sanoo Kati Janhunen, Arla Suomen Commercial Innovation Manager.

Eskariopettaja voi tilata kirjat koko ryhmälle verkosta kierratyskaverit.fi -sivulta. Materiaali on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi maaliskuun lopulla.

4 vinkkiä: Näin kerrot lapselle kierrätyksestä

  1. Tutkikaa yhdessä kotoa löytyviä pakkauksia. Millaisia kierrätysohjeita niissä on?
  2. Miten välipalan roskat lajitellaan? Kurkatkaa roskikseen välipalan jälkeen ja laittakaa roskat oikeille paikoilleen.
  3. Voiko omaan vedenkulutukseen vaikuttaa? Miettikää yhdessä, mihin kaikkeen käytetään vettä.
  4. Lähtekää retkelle lähiympäristöön. Mitä kaikkea näette matkalla? Löytyykö sellaista, mikä ei kuulu luontoon?

 

Takaisin ylös