Högeffektladdning är nu tillgänglig även i Jakobstad – K-gruppen öppnar två K-Lataus laddstationer i staden

K-gruppen har öppnat en K-Lataus-station som tillhandahåller snabb högeffektladdning i anslutning till K-Citymarket Jakobstad. Stationen är den första K-Lataus-stationen och den första laddstationen som tillhandahåller högeffektladdning av elbilar i Jakobstad. Stadens andra K-Lataus-station öppnas i slutet av året i anslutning till K-Supermarket Jeppis.

K-Lataus-stationen som har öppnats i anslutning till K-Citymarket Jakobstad erbjuder elbilisterna mångsidiga laddningsmöjligheter. På stationen finns två basladdare med 22 kW:s effekt och en högeffektladdare med 150 W:s effekt. I praktiken kan fyra bilar laddas på samma gång, för med högeffektladdaren kan två bilar laddas samtidigt. Stationen är belägen på butikens parkeringsplats och kan användas av elbilisterna dygnet runt. 

"Vår butiks kundlöfte är att erbjuda den bästa betjäningen i Jakobstad och laddningsstationen för elbilar stöder vårt löfte väl. Det är fint att en laddstation fås i anknytning till butiken även av den orsaken, att den är till nytta för kunder som kommer från olika håll i landskapet", berättar köpman Marko Löija vid K-Citymarket Jakobstad. 

I slutet av året öppnar K-gruppen en K-Lataus-station även i anslutning till K-Supermarket Jeppis. På stationen kommer det att finnas fyra basladdare med 22 kW laddeffekt. Även Jeppis station är belägen på butikens parkeringsplats och kan användas av bilisterna dygnet runt.

K-Lataus-nätet växer och betjänar i hela landet

Redan nu tillhandahåller K-gruppen laddningsstationer för elbilister i anslutning till 94 butiker runtom i Finland. Sammanlagt finns det 306 basladdningspunkter och 137 snabb- eller högeffektladdningspunkter. Under år 2021 har K-Lataus vuxit snabbt och 17 nya stationer har hittills öppnats runtom i Finland. Av de stationer som öppnats i år tillhandahåller 15 snabb- eller högeffektladdning. 

"Elbilism intresserar allt mer och både bilarnas batterier och laddningshastigheter utvecklas kontinuerligt. Därför är ett täckande laddningsnät viktigt, där tillräckligt snabbt laddning kan uppnås. K-Lataus har en betydande roll i elektrifiering av biltrafiken i Finland", säger Tom von Bonsdorff, ansvarig direktör för serviceaffärsverksamheten och K-Lataus inom bilbranschen i K-gruppen.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös