Hiilineutraaliutta tavoitteleva K-ryhmä valjasti tekoälyn kehittämään kauppojen energiatehokkuutta

K-ryhmän ja EnerKeyn uudessa kokeilussa tekoäly valjastetaan tunnistamaan mahdollisuuksia energiansäästöön K-ruokakaupoissa. Ensimmäiset tulokset viittaavat siihen, että tekoälyä hyödyntäen on mahdollista parantaa kauppojen energiatehokkuutta jopa tuhansilla megawattitunneilla vuosittain. K-ryhmä näkee, että vastaavalla toimintamallilla olisi mahdollisuus saada koko yhteiskunnan tasolla mittavia säästöjä.

Osana Hiilineutraali K 2025 -tavoitettaan K-ryhmä etsii uusia keinoja parantaakseen noin 1 800 kauppansa energiatehokkuutta.

”Ruokakaupat kuluttavat paljon energiaa tuotteiden kylmäketjusta huolehtimiseen. Selvitämme nyt, voidaanko tekoälyä hyödyntämällä löytää kauppojen energiankäytöstä poikkeamia, joihin puuttumalla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä”, sanoo talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen K-ryhmästä.

K-ryhmällä on käytössään lähes reaaliaikaiset tiedot kauppojen energian ja veden kulutuksesta. Tätä tietoa analysoidaan tekoälyn avulla yhdistämällä siihen erilaisia säätietoja, kuten tuulta ja lämpötilaa.

Tekoäly nostaa satojen kohteiden joukosta esiin ne kaupat, joiden energiatehokkuuteen kannattaa perehtyä tarkemmin. Kauppojen suuren määrän vuoksi K-ryhmä näkee tekoälyn hyödyntämisessä huomattavia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen.

”Ensimmäisten tulosten pohjalta arvioimme, että tekoälyn havaintojen pohjalta voidaan löytää uusia keinoja parantaa yksittäisen kaupan energiatehokkuutta jopa 5-10 %”, Kokkonen sanoo.

”Vastaava toimintatapa hyödyttäisi muitakin kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä. Erityisesti analytiikkapalvelut pääsevät oikeuksiinsa silloin, kun on paljon saman tyyppisiä kohteita, kuten juuri ruokakauppoja. Näin voidaan hakea vertailukohteita muista samankokoisista, samanikäisistä ja vastaavilla teknisillä ratkaisuilla varustetuista kohteista.”

Kohti hiilineutraalia K-ryhmää

Keväällä 2020 päivitettyjen päästötavoitteidensa mukaan K-ryhmä aikoo olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toimintansa päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Keskeisiä keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen ja biopolttoaineisiin siirtyminen kotimaan kuljetuksissa.

Vuonna 2019 K-ruokakaupoille kehitettiin uusi energianerokas lämmönkierrätysjärjestelmä, jonka avulla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 % ja K-ruokakaupasta tulee energian osalta lähes hiilineutraali. Kansainvälisestikin palkittu lämmönkierrätysjärjestelmä on asennettu ensimmäisiin noin 20 K-ruokakauppaan. Tavoitteena on asentaa lämmönkierrätysjärjestelmä kaikkiin soveltuviin K-ruokakauppoihin vuoteen 2030 mennessä.

Takaisin ylös