4H ja K-ryhmä auttavat tuhansia yhdeksäsluokkalaisia työllistymään – viime vuonna mukana olleista 45 % löysi kesätöitä

Ensimmäinen askel kohti työelämää otetaan usein kesätöissä. K-ryhmä ja 4H tukevat yhteistyössä yhdeksäsluokkalaisten työelämätaitoja ja kesätyöllistymistä Ysit töihin -toiminnan kautta. Yhteistyön piirissä on 16 000 peruskoulun päättävää nuorta vuonna 2021, mikä on kolmasosa koko ikäluokasta. Kaupan alalla on merkittävä rooli työkokemusten tarjoajina nuorille.

4H:n Ysit töihin -toiminnassa parannetaan peruskoulun päättävien nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille koulutusta ja valmennusta. Lisäksi tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. 

Pidämme K-ryhmässä tärkeänä, että mahdollisimman moni nuori pääsee kesätöiden kautta kiinni työelämään. Ysit töihin -toiminta mahdollistaa meille yhteyden töitä tarvitsevien nuorten ja kauppiaiden välillä ja jatkamme ilolla yhteistyötämme nuorten työllistymisen sekä työelämä- ja yrittäjyystaitojen edistämiseksi, sanoo K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Visa Myllyntaus. 

Kaupan ala työllistää vuosittain lähes 300 000 suomalaista ja se on myös yksi suurimmista nuorten kesätyöllistäjistä. Kaupan ala tarjoaa nuorille mielekäs työ, jossa oppii monipuolisia työelämätaitoja ja tietoja aina asiakaspalvelusta yrittäjyyteen sekä päivittäistavarakauppaan.  

Nuoren ensimmäinen työpaikka on se kaikkein tärkein. Sillä kokemuksella luodaan pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Kaupan ala on hyvä työpaikka nuoren opetella työelämän perussääntöjä sekä päästä mukaan osaksi työyhteisöä ja ottaa vastuuta omasta työstään,” sanoo 4H:n nuorten työllistämisen asiantuntija, kehityspäällikkö Anu Parviainen 

Yhtenä Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä 4H tarjoaa 13–28-vuotiaille nuorille työelämä- ja yrittäjyyskoulutusta, ja järjestön kautta työllistyy vuosittain tuhansia nuoria. Yhteistyö K-ryhmän kanssa onkin luontevaa, ja varsinkin peruskoulun päättävien työllistämiseen tähtäävä Ysit töihin -toiminta on yhteistyöhön sopiva malli.  

Nuorille työelämäkoulutuksia sekä kesätyöpaikkoja 

4H:n ja K-ryhmän yhteistyössä K-kauppiaat osallistuvat nuorille suunnattuihin Ajokortti työelämään -koulutuksiin eri puolella Suomea. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. K-kauppiaat tavoittavat 200 yhdeksäsluokkalaisten ryhmää eli yhteensä noin 4 000 nuorta. 

Kauppiaat tuovat koulutuksiin työnantajan näkökulmanesimerkiksi millaista yrittäjän arki on, millainen yrittäjän urapolku voi olla ja millaisia odotuksia kauppiailla on liittyen työntekijöihin. Näiden teemojen lisäksi koulutuksessa käsitellään hyvää asiakaspalvelua sekä nuoren oman talouden hallintaa. 

Ysit töihin -toiminnan kautta K-kauppiaat saavat mahdollisuuden tutustua laajasti alueen yhdeksäsluokkalaisiin, ja kaupat voivat tavoittaa motivoituneita ja työelämään valmennettuja yhdeksäsluokkalaisia kesätyöntekijöitä.  

Joka vuosi 50 000 yhdeksäsluokan päättävää nuorta on vailla ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Yhteistyössä me voimme päästä kohti unelmaa, että jokainen nuori saa kesätyöpaikan. Nuoren voi palkata töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta,” Parviainen kertoo. 

Kaksi vuotta jatkunut yhteistyö laajenee – K-ryhmä Ysit töihin -toiminnan pääyhteistyökumppaniksi 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana Ysit töihin -toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. Koulutuksen jälkeen nuorilla on mahdollisuus työllistyä 4H:n kautta. 

4H toteuttaa Ysit töihin -toimintaa 87 kunnan alueella vuonna 2021. Työn käytännön toteutuksesta vastaavat kunnissa ja kaupungeissa toimivat 62 paikallista 4H-yhdistystä. Toiminta-alueella on 16 000 yhdeksäsluokkalaista eli noin kolmasosa koko ikäluokasta. Kesällä 2020 toiminnan piirissä olleista 6 000 yhdeksäsluokkalaisista työllistyi 45 %, mikä tekee lähes 2 800 nuorta. Vuonna 2021 odotetaan vielä aiempaa parempia työllistymislukuja, sillä mukana olevien nuorten määrä on lähes kolminkertainen. 

K-ryhmä on ollut mukana 4H:n Ysit töihin toiminnassa jo vuodesta 2019 asti ja tänä vuonna K-ryhmä nousee Ysit töihin -toiminnan pääyhteistyökumppaniksi.  

Takaisin ylös