Viestintäjohtaja Karoliina Partanen Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi

Viestinnällä on keskeinen rooli osana Keskon ja koko K-ryhmän uudistumista sekä muutoksen johtamista. Avoimen ja aktiivisen viestinnän sekä eri sidosryhmille merkityksellisen brändin rooli korostuu myös jatkossa.

”Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, vaikkakin samalla se syntyy jokaisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa aina uudelleen”, Keskon viestintäjohtaja Karoliina Partanen toteaa. Hän aloittaa konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2020 vastuualueenaan viestintä, brändi ja sidosryhmäsuhteet mukaan lukien yhteiskuntasuhteet sekä aluetoiminnot.

”Meillä Keskossa ja K-ryhmässä näitä kohtaamisia tulee jo pelkästään K-kauppojen asiakaskohtaamisten myötä päivittäin noin 1,5 miljoonaa. Kun mukaan laskee kohtaamiset yhteistyökumppaneiden sekä esimerkiksi eri yhteisöjen kanssa, voi todeta, että kosketuspintamme yhteiskuntaan ja suomalaisiin on erittäin laaja”, hän lisää.

Kesko ja koko K-ryhmä uudistuvat vahvasti. Partanen on ollut muutoksessa tiiviisti mukana, sillä hän aloitti Keskon päivittäistavarakaupan viestintäjohtajana vuonna 2015 ja koko Keskon viestintäjohtajaksi hän siirtyi vuonna 2017.

”Uudistumisessa keskeisessä roolissa on aktiivinen ja avoin viestintä sekä vuoropuhelu, vaikuttava brändimarkkinointi ja luottamuksen rakentaminen. Tämä on tarkoittanut myös viestinnän ja brändin johtamisen uudistamista. Tässä työssä tärkeää on systemaattisuus, selkeät tavoitteet välietappeineen sekä mitattavuus”, Partanen listaa.

Uudistumistyö on ollut tuloksekasta monessa mielessä myös viestinnän näkökulmasta. Keskon maine sekä K:n brändiarvo ovat kehittyneet erinomaisesti, mistä osoituksena muun muassa K:n nousu Suomen ja Pohjoismaiden nopeimmin arvoaan kasvattavaksi brändiksi (Brand Finance 2020).

Kuluvana vuonna luottamusta on mitattu myös aivan uudella tavalla, kun koronakriisi on tullut osaksi jokaisen suomalaisen elämää.

”Muuttuvassa maailmassa luottamuksen vaaliminen ja rakentaminen on aivan erityisen tärkeää. K on kulkenut läpi vuosikymmenten suomalaisten rinnalla niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Niin tulemme tekemään myös jatkossa. Meillä on iso vastuu siitä, että arki Suomessa sujuu niin tänään kuin huomennakin”, Partanen toteaa.

Takaisin ylös