Uudelleenorganisoituminen jatkuu Keskon päivittäistavarakaupassa – rakenne tukemaan strategiaa

Vuoden alussa Keskon päivittäistavarakaupassa tehtiin järjestelyjä, joihin sisältyi eri yksiköiden yhdistymisiä. Yhdistymisten myötä syntyneissä uusissa organisaatioissa on alkuvuoden aikana tunnis​tettu kehitystarpeita ja siksi niitä suunnitellaan nyt uudelleenorganisoitavan.

Kaikissa uudelleenorganisoinnin piirissä olevissa yksiköissä on tavoitteena tehdä muutoksia, jolla organisaatiorakenteet saadaan tukemaan parhaalla tavalla strategiaa. Tavoitteena on selkeyttää vastuita ja toimintamalleja, päästä hyödyntämään entistä tehokkaammin synergioita sekä purkaa mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Uudelleenorganisointia koskevat suunnitelmat v​aativat yt-prosessin, joka koskee 437 työntekijää. Alustava arvio on, että uudelleenorganisointi voi johtaa enintään 55 henkilön työsuhteen päättymiseen, ellei muihin henkilötason ratkaisuihin päästä neuvotteluiden kuluessa tai niiden jälkeen. Muita mahdollisia henkilöstövaikutuksia voivat olla esimerkiksi työtehtävien ja vastuualueiden olennaiset muutokset sekä siirrot tehtävistä toiseen.

Asiaa koskeva neuvottelukutsu on an​​nettu 5.5.2020. Neuvotteluaika on kuusi viikkoa laskettuna ensimmäisestä neuvottelutapaamisesta, ellei toisin sovita. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen pidetään 11.5.2020.

Lisätietoja antaa työsuhdeasioista vastaava johtaja Petteri Huovinen, puh. 050 392 8619.

Takaisin ylös