Uudelleenorganisointiin liittyvät yt-neuvottelut päättyivät päivittäistavarakaupan kolmessa yksikössä

Vuoden alussa Keskon päivittäistavarakaupassa tehtiin järjestelyjä, joihin sisältyi eri yksiköiden yhdistymisiä. Yhdistymisten myötä syntyneissä uusissa organisaatioissa tunnistettiin alkuvuoden aikana kehitystarpeita ja siksi niitä oli tarve uudelleenorganisoida. Uudelleenorganisointia koskevat suunnitelmat vaativat yt-prosessin.

Kaikissa uudelleenorganisoinnin piirissä olevissa yksiköissä on ollut tavoitteena tehdä muutoksia, jolla organisaatiorakenteet saadaan tukemaan parhaalla tavalla strategiaa. Tavoitteena on ollut selkeyttää vastuita ja toimintamalleja, päästä hyödyntämään entistä tehokkaammin synergioita sekä purkaa mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22.6.2020 ja tehtävien uudelleenorganisoinnin seurauksena enintään 23 henkilön työsuhde päättyy, ellei muita sijoittumisratkaisuja jatkossa löydetä. Lisäksi enintään 16 henkilön osalta toteutuu muita ratkaisuja, kuten eläköityminen tai siirtyminen muihin tehtäviin.

Lisätietoja antaa työsuhdeasioista vastaava johtaja Petteri Huovinen, puh. 050 392 8619.

Takaisin ylös