Skenaarioita, turvatoimia, testausta, jäljitystä ja digipalveluita – korona-arki K:n työterveydessä

Keskon johtava työterveyslääkäri Johanna Larkio on alkuvuodesta asti keskittänyt voimansa koronatoimien suunnitteluun. Hän on keskeisessä roolissa K-ryhmän moniammatillisessa tiimissä, jolla on yksi selkeä tavoite: pitää ryhmän 43 000 työntekijää terveinä ja turvassa ja arki samalla pyörimässä.

Kun korona keväällä löi päälle, K-ryhmässä ryhdyttiin laatimaan skenaarioita siitä, miten epidemia voisi edetä ja miten henkilöstö pidettäisiin turvassa eri tilanteissa. Skenaariotyöskentelyyn pohjaamme edelleen paljon – tavoitteena on olla valmiina erilaisissa tilanteissa”, Johanna kertoo. 

Koronatoimia suunnittelee K-ryhmässä poikkitieteellinen ryhmä, jossa on edustajia työterveydestä ja -hyvinvoinnista, lakiosastolta sekä viestinnästä. Monella on kokemusta epidemianhallinnasta esimerkiksi sikainfluenssan varautumisen osalta. 

”Näen, että keskeinen osa päätöksentekoa epidemiatoimissa on dominoefektin tunnistaminen ja hyväksyminen: jokaisella päätöksellä on seurauksensa ja niillä taas kerrannaisseuraukset. Meidän on pyrittävä miettimään jokaista askelta aina hieman pidemmälle. Samanaikaisesti on pakko tunnustaa, että emme yksinkertaisesti tiedä vielä tarpeeksi tästä viruksesta. Kukaan ei tiedä, missä olemme muutaman kuukauden päästä”, Johanna huomauttaa. 

Matkustusrajoituksista jäljitykseen 

K:n työterveydessä koronatyö alkoi jo paljon ennen kuin ensimmäinen aalto ja jyrkät rajoitustoimet Suomessa löivät päälle. 

”Koronatyö alkoi meillä matkustusrajoitusten laatimisesta ja kauppojen hygieniatoimien parantamisesta. Näkymätöntä työtä tehtiin paljon jo ennen kuin yleisö laajemmin kiinnostui aiheesta, ja siksi esimerkiksi kauppojen turvaohjeistukset olivat tilanteen eskaloituessa nopeasti paikallaan. Suuri kiitos kuuluu tästä myös K-ryhmän kauppiaille ja kauppatyöntekijöille – tämä on ollut ja on edelleen valtava yhteinen ponnistus”, Larkio kuvailee. 

Ohjeistusten lisäksi koronatyö on tällä hetkellä Keskon työterveydessä myös neuvontaa, testaamista ja jäljittämistä. 

”Matalan kynnyksen testaaminen aloitettiin meillä heti maaliskuussa. Testauskapasiteettia kasvatettiin silloin muun muassa lähettämällä osa näytteistä Etelä-Koreaan testattavaksi. Olemme jatkaneet samalla matalan kynnyksen testilinjalla: koko Keskon henkilöstölle tarjotaan maksuton koronatesti lievienkin oireiden ilmaantuessa.” 

Lisäksi jokainen positiivisen näytteen antanut henkilö haastatellaan, jotta mahdollisesti altistuneiden lista on valmiina tartuntatautilääkäriä varten”, Johanna kertoo. 

Tällä hetkellä koko K-ryhmän 43 000 työntekijästä 60 on antanut positiivisen näytteen. Tautiryppäitä ei ole esiintynyt missään, vaan kyseessä ovat olleet yksittäiset tapaukset. 

”Tilanne on tähän asti ollut hallinnassa ja turvatoimet näyttävät purreen hyvin. Tähän ei missään tapauksessa kannata tuudittautua, vaan työtä on jatkettava määrätietoisesti.” 

Korona vaikuttaa jokaiseen 

Työterveyslääkärin näkökulmasta korona on monitahoinen vyyhti. Turvatoimien lisäksi pohditaan myös henkilöstön henkistä jaksamista poikkeuksellisissa oloissa. 

”Tarjoamme mahdollisuutta paitsi etäkeskusteluihin työterveyspsykologin kanssa, myös erilaisia virtuaalisia mielenterveyspalveluita. On selvää, että näin isossa yrityksessä löytyy monella tavalla tilanteeseen reagoivia ihmisiä. Osa ihmisistä elää koronan kanssa varsin sujuvasti asenteella ”tämä nyt on tätätämän kanssa tulee elää”, osa taas tuntee enemmän huolta ja pelkoa. Varsinkin alkuvaiheessa kaupan työntekijöillä oli paljon täysin aiheellistakin huolta. Tämä on mielestäni paitsi ymmärrettävää, myös merkki vastuullisuudesta: K-ryhmän työntekijät tunnistavat olevansa keskeisessä roolissa tässä epidemiassa ja sen ehkäisyssä”, Johanna huomauttaa. 

Johanna korostaa tiedon tarjoamisen merkitystä sekä epidemian torjunnassa että sen herättämän ahdistuksen lieventämisessä. 

”On ollut äärimmäisen tärkeää, että olemme tiedon karttuessa voineet jakaa työntekijöille ja esimiehille uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia faktoja: Miten virus vaikuttaa tarttuvan, missä riskit ovat suuret ja missä ne toisaalta ovat pienemmät. Tätä työtä jatkamme edelleen. Yhteinen taistelu jatkuu.” 

Takaisin ylös