“Sähköisten työsuhdeautojen verotuksesta löytyy ratkaisu päästövähennystavoitteiden karkaamiseen - Esitykseen tarvitaan lisää kunnianhimoa”

Suomi on asettanut kunniahimoiset ilmastotavoitteet. Autokantaa uudistamalla tavoitteet voidaan saavuttaa, mutta millä keinoin autokannan uudistumiseen saadaan vauhtia?

Heinäkuun uusien autojen rekisteröinnit kertovat, että uusien autojen myynti on Suomessa kääntynyt kasvuun, mutta uusien autojen rekisteröinnit ovat jäämässä tänä vuonna ennusteen mukaan silti vain noin 85000-90 000 autoon. Ympäristöministeriön vuoden 2020 ilmastovuosikertomuksen mukaan autokannan keski-iän nuorentamiseksi tarvittaisiin vuosittain noin 135 000–150 000 uuden henkilöauton myyntimääriä.  

Päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää nykyisen ikääntyvän autokannan nopeampaa uudistumista. Valitettavasti uusien autojen ensirekisteröinnit ovat jäämässä reilusti alkuvuoden ennusteesta, vaikka myyntiluvut ovatkin loppukesästä piristyneet, kertoo K-ryhmän autotoimialan johtaja Johan Friman. 

Mitä voitaisiin tehdä? 

Nopea ja tehokas keino henkilöliikenteen päästöjen alentamiseksi olisi Frimanin mukaan vähäpäästöisiin työsuhdeautoihin kohdennettu kannustin. 

Tällä hetkellä Suomessa noin kolmannes uusista autoista päätyy autokantaan työsuhdeautoina tai muulla tapaa yritysten hankkimina autoina3-4 vuoden päästä autot vapautuvat käytettyjen autojen markkinoille. Ei siis ole yhdentekevää, millaisia työsuhdeautoja Suomessa hankitaan”, Friman huomauttaa. 

Kaikkiaan Suomessa on noin 80 000 työsuhdeautoilijaa. Tällä hetkellä täyssähköautojen kohdalla myönnetään 120 euron alennus verotusarvoon, mutta muilta osin sähkö- ja hybridiautoja verotetaan samoilla käyttökustannusarvoilla kuin bensiini- ja dieselautoja.  

Tehokas keino henkilöliikenteen päästövähennyksien saavuttamiseksi on vähäpäästöisten työsuhdeautojen hankinnan tukeminenMoni varmasti haluaisi suosia vähäpäästöisempiä ratkaisuja, jos se olisi mahdollistaTällä hetkellä työsuhdeautoilijan on edelleen kuitenkin kannattavinta valita fossiilisilla polttoaineilla kulkeva auto sähköauton sijaan. Tämä  valitettavasti myös näkyy tilastoissa”, sanoo Friman.  

Syyskuussa pidettävässä budjettiriihessä päätetään sähköistettyjen autojen tukipolitiikasta. Valtiovarainministeriö on esittänyt muun muassa 0,5 miljoonan euron määrärahaa täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamiseksi. 

”Syyskuussa tehtävillä päätöksillä vaakakupin asentoa on mahdollista muuttaa ja näin tulisikin tehdä, mikäli todella haluamme henkilöliikenteen päästöt lasku-uralle”, Friman jatkaa. 

On hienoa että hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on tulossa budjettiriiheen ja VM:n uusin esitys on oikeansuuntainen, mutta kunnianhimoa esitykseen tarvitaan lisää. Uskon, että sähköisten työsuhdeautojen verotuksesta löytyy ratkaisu päästövähennystavoitteiden karkaamiseen”.  

Takaisin ylös