Keskon myynti kasvoi heinäkuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli heinäkuussa 2020 yhteensä 970,7 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 %. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti 6,4 %.

”Keskon myynti kasvoi heinäkuussa 2,4 %. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa K-ruokakauppojen elintarvikemyynti jatkoi kasvuaan, myös käyttötavaramyynti kasvoi. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Autokaupassa myynti kasvoi 14,0 %”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli heinäkuussa 492,9 milj. euroa ja se kasvoi 5,4 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 9,0 %. K-Citymarketin käyttötavaramyynti kasvoi 5,8 %. Kespron myynti laski 5,8 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli heinäkuussa 394,5 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 6,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 6,9 %. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti paikallisvaluutoissa Suomessa 8,5 %, Ruotsissa 6,0 % ja Norjassa 4,5 %. Kesko Senukain myynti oli 88,8 milj. euroa ja se kasvoi 7,3 % ja vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 10,7 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 2,0 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 2,6 %.

Autokaupan myynti oli heinäkuussa 85,6 milj. euroa ja se kasvoi 14,0 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa heinäkuussa 2020:

Heinäkuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 492,9 +5,4 +5,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 186,7 +6,3 +7,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 207,8 -9,5 +5,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 394,5 -2,6 +6,7
Autokauppa yhteensä 85,8 +14,0 +14,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,5
Kaikki yhteensä 970,7 +2,4 +6,4
Suomi yhteensä 762,8 +6,2 +6,6
Muut maat yhteensä 207,8 -9,5 +5,6
Kaikki yhteensä 970,7 +2,4 +6,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-heinäkuussa 2020:

1.1.-31.7.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 269,8 +3,3 +3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 270,3 +6,2 +7,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 378,0 +1,0 +6,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 648,3 +3,5 +6,7
Autokauppa yhteensä 508,5 +1,9 -9,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -12,2
Kaikki yhteensä 6 414,4 +3,1 +3,5
Suomi yhteensä 5 036,4 +3,7 +2,8
Muut maat yhteensä 1 378,0 +1,0 +6,1
Kaikki yhteensä 6 414,4 +3,1 +3,5

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen
Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n yritysosto ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Kesko kertoi puolivuotiskatsauksen yhteydessä, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla käynnistetty strateginen tarkastelu Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista etenee. Kesko ilmoitti samassa yhteydessä myös selvittävänsä edellytyksiä Kesko Senukain tytäryhtiöyhdistelyyn Keskon konsernitilinpäätöksessä, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön raportointiin tulevaisuudessa. Tämän vuoksi yhtiö julkaisee tässä tiedotteessa Kesko Senukain heinäkuun myynnin ja myynnin kehityksen. 

Heinäkuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 27 toimituspäivää eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 23 eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Toimituspäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna myös tammi-heinäkuussa päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Takaisin ylös