Kesko Q3 2020: Kesko juhlistaa 80-vuotista taivaltaan kaikkien aikojen ennätystuloksella

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                                  

7-9/2020

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 651,9 milj. euroa (2 803,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 %, raportoitu liikevaihto laski 5,4 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa (152,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 38,2 milj. euroa kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 224,6 milj. euroa (148,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,25 euroa)
  • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa

1-9/2020

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 006,9 milj. euroa (7 986,1 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,3 %, raportoitu liikevaihdon kehitys oli edellisen vuoden tasolla
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 402,1 milj. euroa (331,9 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 74,4 milj. euroa kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 444,6 milj. euroa (320,1 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,52 euroa)
  • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto, milj. e 2 651,9 2 803,9 8 006,9 7 986,1 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 181,8 152,0 402,1 331,9 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,9 5,4 5,0 4,2 4,3
Liikevoitto, milj. e 224,6 148,6 444,6 320,1 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 163,6 129,3 331,5 263,1 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 220,0 154,8 389,3 297,6 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 286,6 191,6 844,0 619,9 893,1
Investoinnit, milj. e 174,8 132,2 342,9 602,9 686,1
           
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu          
Jatkuvat toiminnot 0,48 0,32 0,81 0,60 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,00 - 0,02 0,03
Konserni yhteensä 0,48 0,31 0,81 0,63 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton          
Jatkuvat toiminnot 0,33 0,25 0,66 0,52 0,74
  1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,0 9,6 9,6
Konserni      
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 17,3 14,4 15,1

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 7-9/2020* 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto, milj. e 2 651,9 2 568,9 7 580,2 7 352,2 9 862,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 181,8 143,7 388,0 313,6 434,7
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,9 5,6 5,1 4,3 4,4
Liikevoitto, milj. e 176,9 140,3 382,8 301,8 421,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 163,6 123,8 327,6 252,6 356,7
Tulos ennen veroja, milj. e 172,3 149,4 337,7 287,3 389,3

* Raportoitu 7-9/2020

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu raportointikaudelta 1-9/2020 ja vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019.

Yhtiö tarkentaa vuoden 2020 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö on arvioinut jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti K-ruokakaupoissa on jatkunut vahvana. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti on sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa edelleen hyvällä tasolla. Autokauppa on toipunut hyvin alkuvuoden myynnin laskusta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat epidemiatilanteen pysymiseen hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Epidemian pahentuminen vaikuttaisi negatiivisesti Keskon liiketoimintoihin ja muuan muassa joulumyyntiin.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon historian paras. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 % ja oli 2 651,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa, ja se kasvoi 38,2 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos. Liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa, ja se vahvistui 95,0 milj. euroa. Lisäksi saavutimme ennakoitua nopeammin yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Päivittäistavarakaupassa strategia toimii hyvin ja markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että Foodservice-liiketoiminnassa. Myynti ruokakaupoille kasvoi 11,4 %, myös K-Citymarketin käyttötavarakauppa kasvoi. Olemme pystyneet tarjoamaan turvallisia ja onnistuneita asiakaskokemuksia poikkeustilanteesta huolimatta. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut, kuten ruoan verkkokauppa, ovat vahvistaneet asiakaskokemusta. Tämä näkyy hyvänä myynnin kehityksenä kaikissa K-ruokakauppaketjuissa. Kespro onnistui kasvattamaan selvästi markkinaosuuttaan haastavassa toimintaympäristössä.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä suoritus kaikissa maissa vahvisti selvästi tuloskehitystä. Kuluttajamyynnissä kasvu oli edelleen erittäin vahvaa. Myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisella, mikä kasvatti markkinaosuuttamme. Orgaanisen kasvun lisäksi jatkoimme kasvustrategian toteutusta yritysostoilla, hankimme Carlsen Fritzøen rautakauppaketjun Norjassa sekä Bygg&Interiörin liiketoiminnot Ruotsissa. Jatkamme Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoissa strategista tarkastelua.

Autokaupassa kysyntä kääntyi kasvuun kesän aikana sekä uusien autojen että vaihtoautojen kaupassa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 9,6 %. Myös huolto- ja varaosapalveluiden myynti oli hyvällä tasolla. Hyvään kehitykseen autokaupassa on vaikuttanut aikaisempaa laajempi mallisto sekä autojen saatavuuden paraneminen. Erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen kysyntä on kasvanut edelleen.

Koronatilanne on pysynyt hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa.

Juhlistamme 80 vuotta täyttävää Keskoa työn merkeissä. Kesko perustettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa lokakuussa 1940. Keskosta ja K-ryhmästä on kasvanut Pohjois-Euroopan johtava vähittäiskaupan toimija. Kiitän asiakkaita, K-kauppiaita, koko K-ryhmän henkilöstöä, Keskon osakkeenomistajia ja kaikkia muita sidosryhmiä kuluneista vuosikymmenistä.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast ja puhelinkonferenssi

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös