Kesko Q1 2020: Ennätyksellinen Q1-tulos, koronaepidemia vaikuttanut maaliskuun puolivälistä alkaen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 540,4 milj. euroa (2 400,8 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,0 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 5,8 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,1 milj. euroa (57,5 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 65,9 milj. euroa (51,6 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 135,7 milj. euroa ja se kasvoi operatiivisesti 27,0 milj. euroa
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,6 % (9,5 %), liukuva 12 kuukautta
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 32,7 milj. euroa (34,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,33 euroa)

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto, milj. e 2 540,4 2 400,8 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 65,1 57,5 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,6 2,4 4,3
Liikevoitto, milj. e 65,9 51,6 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 32,7 34,6 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 33,1 28,8 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 135,7 157,0 893,1
Investoinnit, milj. e 99,0 97,3 686,1
       
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu      
Jatkuvat toiminnot 0,35 0,28 3,31
Lopetetut toiminnot - 0,00 0,12
Konserni yhteensä 0,35 0,27 3,42
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton      
Jatkuvat toiminnot 0,33 0,33 2,97
  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,6 9,5 9,6
Konserni      
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,0 12,3 15,1
  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Konserni      
Omavaraisuusaste, % 30,0 31,8 31,2
Oma pääoma/osake, e 20,09 19,79 20,44

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019. 

COVID-19-pandemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Yhtiö arvioi ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä COVID-19-pandemiasta johtuvasta poikkeustilanteesta huolimatta. Myynnin ennakoidaan kasvavan sekä päivittäistavarakaupoissa että erityisesti ruoan verkkokaupassa. Foodservice-liiketoiminnassa ja käyttötavarakaupassa myynnin ennakoidaan laskevan. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kehityksen arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisen ennakoidaan heijastuvan yritysasiakasmyyntiin. Lisäksi kauppojen aukiolonsääntely vaikuttaa rakentamisen ja talotekniikan kaupan maakohtaisiin myynnin kehityksiin. Autokaupassa sekä uusien että käytettyjen autojen myynnin ennakoidaan laskevan vuodesta 2019.

Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Kesko on käynnistänyt laajat kustannussopeutukset kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. Kustannussopeutuksia toteutettaan henkilöstöä lomauttamalla ja sopeuttamalla laajasti muita kustannuksia.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Ensimmäinen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli kaikkien aikojen paras poikkeustilanteesta huolimatta. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,8 % ja oli 2 540,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,1 milj. euroa ja se kasvoi 7,6 milj. euroa.

Vuosineljänneksen alkupuolella Keskon myynti oli vahvaa kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 4,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 60,4 miljoonaan euroon. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa, liikevaihto kasvoi 6,8 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 9,3 miljoonaan euroon. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 11,0 % yritysostojen myötä, mutta laski vertailukelpoisesti 4,6 %. Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 6,1 miljoonaan euroon.

Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan toimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen.

Päivittäistavarakaupassa koronaepidemian vaikutukset vaihtelevat. Kesko on pystynyt kauppiasmallin avulla ketterästi vastamaan poikkeustilanteeseen. Ruoan vähittäismyynnin kasvu on ollut vahvaa sekä K-ruokakaupoissa että K-ruoka.fi-verkkokaupassa. Maaliskuussa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi kaikissa ketjuissa ja kasvu oli  9,8 %. Ruoan verkkokaupassa olemme pystyneet nopeasti kasvattamaan kapasiteettia, ja K-ruoka.fi:stä on tullut Suomen suurin ruoan verkkokauppa. Verkkokaupan kasvu on ollut korkeimmillaan yli 800 % viikkotasolla. Ravintoloiden, koulujen ja työpaikkojen sulkemisen seurauksena Kespron myynti on viime viikot ollut noin 50 % normaalitasosta. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiin epidemia on toistaiseksi vaikuttanut vain vähän. Rautakaupan kuluttaja-asiakasmyynti on kehittynyt hyvin Suomessa ja Ruotsissa. Myös yritysasiakaskaupassa myynti on säilynyt hyvällä tasolla. Onnisen myynti on kehittynyt toistaiseksi erittäin hyvin.  Sen sijaan Baltiassa myynti kääntyi laskuun, mikä johtui erityisesti rajoitustoimista johtuvista kauppojen sulkemisista Liettuassa.

Autokaupassa kysyntä on heikentynyt merkittävästi. Uusien autojen ja vaihtoautojen myynti on laskenut, huolto- ja varaosapalveluiden myynti on puolestaan säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Vaikka epidemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, on meidän varauduttava poikkeustilanteen pitkittymiseen. Olemme Keskossa ryhtyneet toimimaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla kaikissa toiminnoissa. Keskeistä on asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen. Lisäksi olemme keskittyneet turvaamaan hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan. Kassavirran varmistamiseksi olemme sopeuttaneet kustannuksia muun muassa henkilöstöä lomauttamalla, sopeutamme investointien rahavirran vuonna 2020 alle 200 milj. euron sekä olemme lisänneet rahoituksen saatavuutta. Tämän lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myös myyntisaamisten turvaamiseen sekä rahoituksen varmistamiseen.

Kesko on katsauskaudella aloittanut strategisen tarkastelun Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. 

Keskon taloudellinen asema on vahva. 30.3.2020 pidettäväksi tarkoitettu yhtiökokous pidetään tänään 28.4.2020 klo 10.30. Hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti osinkoa esitetään maksettavaksi 2,52 € osakkeelta kahdessa erässä sekä esitetään osakesplittiä, jossa yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta.

Koronaepidemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen arvioimme jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoittomme vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Tässä poikkeustilanteessa voimme olla tähän tulostasoon tyytyväisiä.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

 

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

 

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös