K-ryhmä Vesijärvi-työn uudeksi päätukijaksi Päijät-Hämeessä

Lahden alueen K-kauppiaat ja Kesko ovat yhdessä lähteneet tukemaan Vesijärven suojelua osana K-ryhmän työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. K-ryhmän tukea kohdennetaan erityisesti Vesijärven petokalaistutuksiin, joilla vähennetään järven rehevöitymistä ja parannetaan edellytyksiä järven virkistyskäyttöön ja kalastusmahdollisuuksiin.

K-ryhmä ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ovat tehneet yhteistyösopimuksen Vesijärvi-työn tukemisesta vuonna 2020. Tukijoina ovat Lahden alueen K-kauppiaat ja Kesko yhdessä. Sopimuksen myötä K-ryhmä tukee Vesijärven ja lähijärvien hoitotoimenpiteitä edistäen järvien virkistyskäyttöä.

K-ryhmän tukea kohdennetaan ensisijaisesti Vesijärven petokalaistutuksiin. Petokalat käyttävät ravinnokseen särkikaloja, joiden runsaslukuisuus rehevöittää järveä. Myös Vesijärven virkistyskäyttö ja muun muassa kalastuksen edellytykset paranevat puhtaassa järvessä.

”K-ryhmän toiminnassa vastuullisuus on tärkeä asia. Vesijärven hoitotyön tukeminen on konkreettinen ja paikallinen tapa osoittaa vastuullisuutta myös ydintyömme ulkopuolella. Toivomme, että jatkossa Vesijärven kalaa, paikallista lähiruokaa, on myös paremmin tarjolla kauppojen tiskeillä. Ja järvi voi paremmin”, kertoo K-Rauta Holman kauppias Kimmo Tirkkonen Lahden K-kauppiaiden puolesta.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö on perustettu vuonna 2007. Säätiö edistää vesien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista Vesijärvi-ohjelman mukaisesti Vesijärven sekä Lahden, Hollolan ja Asikkalan muiden järvien hyväksi. K-ryhmä on ollut tukemassa Vesijärvi-työtä myös toiminnan alkuvaiheessa vuosina 2008-2010.

K-ryhmä mukana vesiensuojelutyössä eri tavoin

Paikallisen yhteistyön lisäksi K-ryhmä osallistuu myös muihin luonnon ja vesistöjen monimuotoisuutta edistäviin valtakunnallisiin hankkeisiin. Vuonna 2017 K-ryhmä aloitti ympäristöjärjestö WWF:n kanssa laajan, vuoteen 2021 asti jatkuvan K-Kalapolut-yhteistyön Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi. Yhteistyön aikana avataan nousuesteitä ja tehdään kutusoraikkoja talkoohengessä yhdessä paikallisten toimijoiden, maan- ja vesialueenomistajien, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Itämeren suojelutyöhön liittyen K-ryhmän valikoimassa on kolme Itämeren ympäristökuormaa pienentävää tuotetta, joiden raaka-aineena tai rehuna käytetään Itämeren runsaita kalalajeja. Kaksi Pirkka saaristolaiskalapihviä on valmistettu Itämeren hoitokalastetusta lahnasta. Lisäksi Suomessa kasvatetun Pirkka Parhaat Benella kirjolohen rehun raaka-aineena käytetään Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia. Ravinteita kierrättämällä vesistöjen fosforikuormitus pienenee ja Itämeren tila paranee.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös