Sertifiointimerkintä vahvistaa asiakkaalle puun kestävän alkuperän

Suomi on maailman metsäisimpiä maita, ja pinta-alastamme yli 70 % on metsää. Me suomalaiset käytämme puu- ja paperituotteita arjessamme ja ajattelemme tekevämme näin ekoteon. Maailman metsien ongelmat - esimerkiksi laittomat hakkuut ja metsäkato - tuntuvat meistä kaukaisilta emmekä aina tule tarkistaneeksi, mistä hankkimamme terassilauta tai seinäpaneeli on peräisin.

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä monimuotoinen ja terve metsä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja toimii merkittävänä hiilinieluna. Maailman metsien kestävyyden ongelmat, kuten laittomat hakkuut ja metsäkato - kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja vähentävät luonnon monimuotoisuutta. Ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin kuuluvat puolestaan lisääntyvät metsäpalot, tuulten ja myrskyjen aiheuttamat metsätuhot sekä puiden sairaudet.”Metsien kestävyyteen liittyviä ongelmia pyritään ehkäisemään toimintatapoja kehittämällä. Kaiken ydin on metsien kestävä hoito ja käyttö. Valtioiden keinoina edistää tilannetta ovat lainsäädännön noudattamisen ja hyvän hallinnon käytäntöjen valvonta. Yksi tärkeä keino metsänomistajille ja yrityksille on vastuullisen puun sertifiointi”, sanoo PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Suomalainen puu tulee lähes aina sertifioidusta metsästä

Kaupoissa myynnissä olevat tuotteet tulevat ympäri maailman eikä asiakkaan ole aina helppo selvittää, mistä raaka-aineet ovat peräisin. Kestäviä valintoja tekevälle ostajalle tuotteen FSC- ja PEFC-sertifiointimerkinnät ovat vahva viesti tuotteen alkuperästä ja koko toimitusketjun vastuullisuudesta.

”Puun sertifiointi lisää toimitusketjun läpinäkyvyyttä, asettaa yritykset samalle viivalle ja antaa kuluttajille mahdollisuuden varmistua ostamansa tuotteen kestävästä alkuperästä. Sertifiointimerkintä kertoo, että kaikki toimitusketjussa olleet yritykset ovat sitoutuneet kestävyyden edistämiseen”, Kaivola sanoo.

Onko asiakkaan kannalta väliä, valitseeko hän ostoskoriinsa kotimaista vai ulkomaista puutavaraa?

”Sertifiointitilanne vaihtelee maittain. EU:n metsistä noin puolet on sertifioitu, muualla vain noin 10 %. Euroopan metsäisissä maissa tilanne on paras - Norjassa, Itävallassa, Saksassa ja Belgiassa metsistä noin 70-80 % on sertifioitu. Suomessa voimme olla ylpeitä siitä, että sertifiointiprosenttimme on korkein maailmassa. Suomessa hakattavasta puusta 95 % tulee sertifioidusta metsästä”, Kaivola sanoo.

Kauppa ja asiakkaat voivat valinnoillaan edistää metsien kestävyyttä

Tuotteiden alkuperä ja toimitusketju kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän, ja näin on myös puu- ja paperituotteiden kohdalla.

”Ymmärrys ja kiinnostus puun alkuperää kohtaan on viime vuosina kasvanut sekä kaupan että kuluttajien piirissä. Kauppa ja kuluttajat keskustelevat nykyisin vastuullisesta puusta, kun vielä 10 vuotta sitten meillä ajateltiin, ettei aihe ole Suomessa lainkaan tärkeä”, Kaivola iloitsee.

Suurena toimijana K-ryhmä kantaa vastuunsa ja haluaa auttaa asiakkaitaan tekemään vastuullisia valintoja. K-ryhmän puu- ja paperilinjauksen mukaan tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Keskon valikoimissa olevista puu- ja paperituotteista on kestävää alkuperää, joko FSC- tai PEFC- sertifioituja tai kierrätettyä materiaalia.

Rakentamisen, remontoinnin ja asumisen ratkaisuja tarjoavassa K-Raudassa puun vastuullisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Olemme K-Raudassa sitoutuneet kasvattamaan PEFC-sertifioitujen tuotteiden määrää valikoimassamme. Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä rautakaupassa ja omalla esimerkillämme rohkaista myös kaikkia muita alan toimijoita edistämään kestävästi tuotetun puun osuutta valikoimissa,” kertoo K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere.

K-Raudoissa on saatavilla PEFC-sertifioituina muun muassa rakennuspuutavaraa, paneeleja ja terassilautoja. PEFC-sertifikaatti K-Raudan valikoimassa kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteet. Lisäksi valikoimassa on muita puuperäisiä piha- ja puutarhatuotteita, joilla on PEFC-sertifikaatti.

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.

Takaisin ylös