Biojäte puntariin ja yhteiskäyttöpyörällä palaveriin - WWF:n Green Office kannustaa K-kampuslaisia ekotekoihin

Ympäristöjärjestö WWF on myöntänyt K-Kampukselle arvostetun Green Office –sertifikaatin. K-Kampuksen ympäristöohjelma sisältää energiatehokkuuteen, ruokahävikkiin, lajitteluun, hankintoihin ja liikkumiseen liittyviä ympäristötavoitteita.
Kuva: Katrin Havia, WWF

Green Office on WWF:n toimistoille kehittämä ympäristöjärjestelmä, joka auttaa organisaatioita pienentämään hiilijalanjälkeään ja käyttämään luonnonvaroja viisaasti. K-Kampukselle myönnetty Green Office -sertifikaatti on tunnustus siitä, että K-Kampuksen ympäristöohjelma ja sen toteutus vastaavat WWF:n asettamia kriteerejä.

Ympäristöohjelmaa alettiin suunnitella vuosi sitten

Ympäristön hyväksi toimiminen on ollut K-ryhmän vastuullisuustyössä keskeistä jo vuosikymmeniä. Muutto uuteen toimitaloon nähtiin oivana hetkenä luoda uudet toimintatavat työntekijöiden päivittäiseen arkeen.

”Kun muutimme kesällä uuteen toimitaloomme K-Kampukselle Helsingin Kalasatamaan, halusimme huolehtia siitä, että ekologinen jalanjälkemme uudella työpaikallamme on mahdollisimman pieni”, K-Kampuksen Green Office -tiimin vetäjä Minna Saari kertoo.

K-ryhmä liittyi jo syksyllä 2018 WWF:n Green Office -verkostoon ja alkoi rakentaa K-Kampukselle Green Officen mukaista ympäristöjärjestelmää.

K-ryhmän Green Office -maksuilla tuetaan WWF:n suojelutyötä Itämeren hyväksi.

Ympäristön hyväksi toimiminen päivittäiseksi tavaksi

K-Kampuksen ympäristöohjelman teemat koskevat asioita, joiden avulla pystytään pienentämään K-Kampuksen hiilijalanjälkeä: energian- ja veden säästö, hankinnat, kierrätys ja lajittelu, liikkuminen ja ruokailu.

Energiatehokkuutta parantavat K-Kampuksen muuntojoustavat tilat, optimoidut talotekniikan säädöt ja uusiutuvan energian käyttö. Toimiston hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita. K-Kampuksen sijainnin valintaan vaikuttivat hyvät liikenneyhteydet, ja työntekijöitä kannustetaan käyttämään työmatkaliikkumiseen julkisen liikenteen lisäksi esimerkiksi yhteiskäyttöpyöriä. K-Kampuksen jätehuollon hiilijalanjälki kompensoidaan, ja kerroskeittiöiden lajittelupisteissä on helppo lajitella jätteet oikeisiin astioihin.

Päivittäinen työpaikkaruokailu on keskeinen kohta, jossa jokainen voi parantaa omia toimintatapojaan.
- Kannustamme ihmisiä ottamaan ruokaa vain sen verran, minkä syövät, ja myymme päivän päätteeksi edulliseen hintaan hävikkiruokaa kotiin vietäväksi. Ruokailijoiden jättämä biojäte punnitaan ja ruokahävikin kehittymisestä kerrotaan henkilöstöravintolan näytöillä, kertoo Saari.

Green Office -kriteerien täyttymistä seurataan

K-Kampuksen ympäristöohjelman tavoitteille on laadittu mittarit ja niiden toteutumista seurataan.

WWF teki 25.11. K-Kampukselle tarkastuksen, jossa Green Office -kriteerien todettiin täyttyvän, ja K-Kampukselle myönnettiin Green Office -sertifikaatti.- Green Office -sertifikaatti kirittää meitä huomioimaan ympäristön kaikessa päivittäisessä toiminnassamme. Työpaikoilla on monia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä, ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja. Kierrättämällä, vähentämällä energiankulutusta ja tekemällä kestäviä ratkaisuja hankinnoissa on mahdollisuus säästää rahaa ja auttaa ympäristöä, toteaa Saari.

Green Office -tavoitteista ja niiden etenemisestä viestiminen on tärkeä asia, johon K-Kampuksella panostetaan. Henkilöstölle kerrotaan Green Officesta muun muassa My K -intrassa, kerroskahviloiden näytöillä ja uutiskirjeissä.

Green Office -sertifikaatin saaneet toimistot raportoivat WWF:lle kerran vuodessa ohjelmaan valitsemansa mittarit. WWF seuraa Green Office -kriteerien täyttymistä ja sertifikaatin käyttöä kolmen vuoden välein tehtävissä tarkastuksissa.

Takaisin ylös