Keskon myynti maaliskuussa

Keskon myynti laski maaliskuussa 8,9 %, vertailukelpoisesti myynti laski 11,8 %.    

”Maaliskuussa Keskon myynti laski 8,9 %. Myynti laski kaikilla toimialoilla. Pääsiäisen ajoittumisesta johtuen toimituspäiviä oli liiketoiminnasta riippuen 2-4 päivää edellistä vuotta vähemmän, mikä vaikutti selvästi myynnin kehitykseen. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin liiketoiminnasta riippuen on noin 2-4 prosenttiyksikköä”, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli maaliskuussa 543,7 milj. euroa ja se laski 3,0 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille laski 2,7 %. K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti laski 0,8 %. Kespron myynti laski 4,8 %. Päivittäistavarakaupassa toimituspäiviä oli kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna maaliskuussa. Kesprolla toimituspäiviä oli maaliskuussa kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli maaliskuussa 362,1 milj. euroa. Se laski 13,8 % ja vertailukelpoisesti 21,7 %. Maaliskuussa Suomessa ja Ruotsissa oli kolme toimituspäivää vähemmän ja Norjassa neljä toimituspäivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kalenterivaikutus myyntiin oli noin 14 prosenttiyksikköä. Rautakaupan myynti laski 3,5 % ja vertailukelpoisesti 20,4 %. Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 22,9 %. Myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 22,9 %, Ruotsissa 20,0 % ja Norjassa 24,0%. Tanskalaisen Davidsen-rautakauppaketjun myyntiluvut on yhdistelty rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan lukuihin 1.2.2024 alkaen.

Autokaupan toimialan myynti oli maaliskuussa 98,8 milj. euroa ja se laski 19,3 %. Autokaupassa myynti laski vertailukelpoisesti 17,0 %, mihin vaikutti uusien autojen toimitusvolyymin pienentyminen sekä myyntipäivien pienempi määrä ja lakkojen myötä huhtikuulle osittain siirtynyt myynti. Urheilukaupan myynti laski 23,7 %. 

Kesko-konsernin myynti oli maaliskuussa 2024 yhteensä 1 002,9 milj. euroa ja se laski 8,9 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa maaliskuussa 2024:

Maaliskuu 2024 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille ja käyttötavarakauppa yhteensä 445,2 -2,6 -2,7
Kespro 98,5 -4,8 -4,8
Päivittäistavarakauppa yhteensä 543,7 -3,0 -3,1
Rautakauppa 187,3 -3,5 -20,4
Tekninen kauppa 180,1 -22,8 -22,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 362,1 -13,8 -21,7
Autokauppa 83,3 -18,4 -17,0
Urheilukauppa 15,5 -23,7 -23,7
Autokauppa yhteensä 98,8 -19,3 -18,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,7
Kaikki yhteensä 1 002,9 -8,9 -11,8
Suomi yhteensä 812,4 -10,0 -9,9
Muut maat yhteensä 190,6 -3,5 -20,3
Kaikki yhteensä 1 002,9 -8,9 -11,8

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-maaliskuussa 2024:

1.1.-31.3.2024 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille ja käyttötavarakauppa yhteensä 1 249,2 +1,8 +1,8
Kespro 286,4 +0,4 +0,4
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 535,6 +1,5 +1,5
Rautakauppa 472,4 -4,1 -15,9
Tekninen kauppa 540,5 -7,4 -13,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 997,8 -5,7 -14,8
Autokauppa 247,6 -7,0 -5,0
Urheilukauppa 41,3 -22,1 -22,1
Autokauppa yhteensä 288,9 -9,5 -7,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,5
Kaikki yhteensä 2 816,8 -2,3 -5,4
Suomi yhteensä 2 289,3 -4,3 -4,1
Muut maat yhteensä 527,5 +7,2 -12,1
Kaikki yhteensä 2 816,8 -2,3 -5,4

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2024 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Lisäksi vertailukelpoisen myynnin kehityksen laskennassa on otettu huomioon Norjan teknisen kaupan liiketoimintamallissa tapahtunut vähäinen muutos.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät vuonna 2023 ja vuonna 2024 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2023 maaliskuussa toteutui Elektroskandia Norge AS:n yritysosto Norjassa, huhtikuussa Zenitec Sweden AB:n yritysosto Ruotsissa ja lokakuussa Geitanger Bygg AS:n yritysosto Norjassa. Maaliskuun 2023 lopussa toteutui kuorma- ja linja-automarkkinassa toimivan MAN-liiketoiminnan myynti. Helmikuussa 2024 yksittäisen Neste K -liikenneaseman liiketoiminta siirtyi Keskolle. 1.2.2024 alkaen Tanskassa Davidsen Koncernen A/S on ollut osa Keskoa.

Urheilukauppa siirtyi autokaupan toimialaan 1.4.2023 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalta. Tässä tiedotteessa urheilukaupan myynti on sisällä autokaupan myyntiluvuissa vuoden 2023 alusta.

Maaliskuussa 2024 Keskon päivittäistavarakaupassa oli kaksi toimituspäivää vähemmän, kun Kesprossa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli kolme toimituspäivää vähemmän ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa oli neljä toimituspäivää enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tammi-maaliskuussa toimituspäiviä oli yksi vähemmän päivittäistavarakaupassa ja Kesprossa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kolme toimituspäivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Päivittäistavarakaupassa lauantait ovat tukkumyynnin toimituspäiviä toisin kuin Kesprolla ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 prosenttiyksikköä.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antavat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Takaisin ylös