Keskon myynti kasvoi joulukuussa

Kesko-konsernin myynti oli joulukuussa 2022 yhteensä 968,2 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 %.

”Joulukuussa myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa. Päivittäistavarakaupassa erityisesti Kespron myynnin kasvu oli vahvaa ja joulukauppa kävi odotusten mukaisesti. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti oli kokonaisuutena hyvällä tasolla. Autokaupassa myynti kasvoi 11,4 %”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli joulukuussa 578,7 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 0,5 % edellisestä vuodesta. Myynti laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron myynti kasvoi 16,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli joulukuussa 313,9 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 1,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa oli edellisen vuoden tasolla. Myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 4,7 %. Myynti kasvoi Ruotsissa 7,2 % ja Norjassa 7,3 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 18,0 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 1,8 %.

Autokaupan myynti oli joulukuussa 78,8 milj. euroa ja se kasvoi 11,4 %. Uusien autojen saatavuustilanne vaikutti edelleen negatiivisesti myynnin kehitykseen. Joulukuussa Suomessa rekisteröitiin uusia henkilöautoja 5,3 % vähemmän ja pakettiautoja 11,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kesko-konsernin myynti joulukuussa oli 968,2 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa joulukuussa 2022:

Joulukuu 2022 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 578,7 +2,4 +2,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 167,2 -6,6 -6,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 146,7 +4,3 +5,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 313,9 -1,8 -1,2
Autokauppa yhteensä 78,8 +11,4 +11,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,3
Kaikki yhteensä 968,2 +1,6 +1,8
Suomi yhteensä 821,4 +1,2 +1,2
Muut maat yhteensä 146,7 +4,3 +5,6
Kaikki yhteensä 968,2 +1,6 +1,8

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa loka-joulukuussa 2022:

1.10.-31.12.2022 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 638,8 +4,4 +4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 623,1
+3,3

+3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat
554,9

+3,8

+5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 178,0 +3,5 +4,4
Autokauppa yhteensä 233,9 +5,6 +5,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,6
Kaikki yhteensä 3 042,0 +4,1 +4,5
Suomi yhteensä 2 487,1 +4,2 +4,2
Muut maat yhteensä 554,9 +3,8 +5,8
Kaikki yhteensä 3 042,0 +4,1 +4,5

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-joulukuussa 2022:

1.1.-31.12.2022 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 6 188,3 +4,0 +4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 2 672,6 +9,4 +10,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 2 291,0 +9,7 +8,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 963,6
+9,5
+9,3
Autokauppa yhteensä 918,5 -11,5 -11,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -31,7
Kaikki yhteensä 12 038,6 +4,7 +4,6
Suomi yhteensä 9 747,6 +3,6 +3,7
Muut maat yhteensä 2 291,0 +9,7 +8,5
Kaikki yhteensä 12 038,6 +4,7 +4,6

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2021 ja 2022 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät vuonna 2021 ja vuonna 2022 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuoden 2021 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa toteutettiin Byggarnas Partnerin yritysosto ja lopetettiin Kookenkä-ketju. Vuonna 2022 on maaliskuussa toteutettu Kungälvs Trävaruaktiebolagin, syyskuussa Föllinge Såg AB:n sekä Djurbergs Järnhandel Aktiebolagin ja lokakuussa  XL-BYGG Bergslagen AB:n yritysostot Ruotsissa. Kesäkuussa 2022 on toteutettu Seljord Elektriske AS:n yritysosto Norjassa.

Joulukuussa 2022 sekä loka-joulukuussa Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Ruotsissa ja Norjassa toimituspäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna sekä joulukuussa 2022 että loka-joulukuussa. Tammi-joulukuussa Keskon päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa toimituspäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Norjassa toimituspäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Päivittäistavarakaupassa lauantait ovat tukkumyynnin toimituspäiviä toisin kuin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Autokaupan markkinatilastojen lähteenä on Autoalan Tiedotuskeskus.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antavat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Takaisin ylös