Keskon vertailukelpoinen myynti kasvoi syyskuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli syyskuussa 2020 yhteensä 927,8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 %.

”Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti kaikilla toimialoilla syyskuussa. Päivittäistavarakaupassa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kehittyi hyvin. Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi edelleen. Autokaupassa kysyntä vahvistui edelleen ja myynti kasvoi 11,2 %. Syyskuussa oli yksi toimituspäivä enemmän kuin edellisenä vuonna”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli syyskuussa 482,5 milj. euroa ja se kasvoi 4,5 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 8,6 %. Kespron myynti laski 7,9 % mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli syyskuussa 366,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 7,3 %, Suomessa myynti kasvoi 8,2 % ja ulkomailla 6,3 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 4,7 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly syyskuun 2020 raportoituun myyntiin. Kesko Senukain myynti oli syyskuussa 78,5 milj. euroa ja se kasvoi 8,5 %.

Autokaupan myynti oli syyskuussa 80,8 milj. euroa ja se kasvoi 11,2 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa syyskuussa 2020:

Syyskuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 482,5 +4,5 +4,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 202,8 +7,8 +7,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 163,4 -24,6 +6,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 366,3 -9,5 +7,2
Autokauppa yhteensä 80,8 +11,2 +11,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,7
Kaikki yhteensä 927,8 -1,1 +6,0
Suomi yhteensä 764,4 +5,9 +5,9
Muut maat yhteensä 163,4 -24,6 +6,3
Kaikki yhteensä 927,8 -1,1 +6,0

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa heinä-syyskuussa 2020:

1.7.-30.9.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 471,0 +3,9 +3,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 571,1 +5,8 +6,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 411,3 -38,6 +2,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 982,4 -18,8 +4,7
Autokauppa yhteensä 248,2 +10,1 +10,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,9
Kaikki yhteensä 2 695,7 -5,4 +4,5
Suomi yhteensä 2 284,4 +4,8 +4,9
Muut maat yhteensä 411,3 -38,6 +2,6
Kaikki yhteensä 2 695,7 -5,4 +4,5

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-syyskuussa 2020:

1.1.-30.9.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 248,0 +3,3 +3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 654,7 +6,1 +6,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 581,5 -12,3 +4,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 236,2 -3,8 +5,8
Autokauppa yhteensä 671,0 +3,4 -5,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -15,7
Kaikki yhteensä 8 139,5 +0,2 +3,2
Suomi yhteensä 6 558,0 +3,8 +3,1
Muut maat yhteensä 1 581,5 -12,3 +4,1
Kaikki yhteensä 8 139,5 +0,2 +3,2

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Kesko Senukai sisältyy konsernin raportoituun myyntiin 30.6.2020 saakka. 1.7.2020 alkaen Kesko Senukai on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen yhdellä rivillä yhteisyrityksenä. Kesko julkaisi pörssitiedotteen Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta 17.9.2020. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Syyskuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 26 toimituspäivää eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 22 eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimituspäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna heinä-syyskuussa ja tammi-syyskuussa sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Takaisin ylös