Keskon vertailukelpoinen myynti kasvoi elokuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli elokuussa 2020 yhteensä 885,9 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 %.

”Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti kaikilla toimialoilla siitä huolimatta, että elokuussa oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivittäistavarakaupassa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kehittyi hyvin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti oli erityisen vahvaa kuluttaja-asiakaskaupassa. Myös autokaupassa myynti kasvoi”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli elokuussa 495,7 milj. euroa ja se kasvoi 1,7 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 5,9 %. Kespron myynti laski 11,7 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli elokuussa 310,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 1,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 1,2 %. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti paikallisvaluutoissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 2,5 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly elokuun 2020 raportoituun myyntiin. Kesko Senukain myynti oli elokuussa 83,9 milj. euroa ja se kasvoi 4,1 %.

Autokaupan myynti oli elokuussa 81,6 milj. euroa ja se kasvoi 5,3 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa elokuussa 2020:

Elokuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 495,7 +1,7 +1,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 181,5 +3,0 +2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 128,9 -42,3 -0,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 310,3 -22,3 +1,3
Autokauppa yhteensä 81,6 +5,3 +5,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,7
Kaikki yhteensä 885,9 -8,0 +1,8
Suomi yhteensä 757,1 +2,3 +2,2
Muut maat yhteensä 128,9 -42,3 -0,7
Kaikki yhteensä 885,9 -8,0 +1,8

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-elokuussa 2020:

1.1.-31.8.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 765,5 +3,1 +3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 451,9 +5,8 +6,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 418,1 -10,7 +3,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 869,9 -3,0 +5,6
Autokauppa yhteensä 590,2 +2,4 -7,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -14,0
Kaikki yhteensä 7 211,7 +0,4 +2,9
Suomi yhteensä 5 793,6 +3,5 +2,7
Muut maat yhteensä 1 418,1 -10,7 +3,7
Kaikki yhteensä 7 211,7 +0,4 +2,9

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Kesko Senukai sisältyy konsernin raportoituun myyntiin 30.6.2020 saakka. 1.7.2020 alkaen Kesko Senukai on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen yhdellä rivillä yhteisyrityksenä. Kesko julkaisi pörssitiedotteen Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta 17.9.2020. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n yritysosto ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Elokuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 26 toimituspäivää eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 21 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimituspäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna myös tammi-elokuussa päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Takaisin ylös