Keskon myynti lokakuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli lokakuussa 2020 yhteensä 939,0 milj. euroa ja se vahvistui vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta.

”Keskon myynti kasvoi lokakuussa vertailukelpoisesti +0,4 %. Kasvua leikkasi  toimituspäivien määrä, joita oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu vahvistui Ruotsissa ja Norjassa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli lokakuussa 504,3 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 6,5 %. Kespron myynti laski 17,2 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset sekä etätyöskentely. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli lokakuussa 354,6 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 1,0 %. Kehitykseen vaikutti se, että toimituspäiviä oli yksi vähemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa laski vertailukelpoisesti 0,9 %, Suomessa myynti laski 3,1 % ja ulkomailla myynti kasvoi 1,7 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 14,7 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly lokakuun 2020 raportoituun myyntiin. Kesko Senukain myynti oli lokakuussa 84,7 milj. euroa ja se kasvoi 15,0 %.

Autokaupan myynti oli lokakuussa 82,2 milj. euroa ja se laski 4,5 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa lokakuussa 2020:

Lokakuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 504,3 +2,4 +2,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 191,6 -2,9 -2,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 162,9 -25,4 +1,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 354,6 -14,7 -1,0
Autokauppa yhteensä 82,2 -4,5 -4,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,1
Kaikki yhteensä 939,0 -5,5 +0,4
Suomi yhteensä 776,1 +0,1 +0,1
Muut maat yhteensä 162,9 -25,4 +1,7
Kaikki yhteensä 939,0 -5,5 +0,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-lokakuussa 2020:

1.1.-31.10.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 752,3 +3,2 +3,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 846,3 +5,1 +5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 744,4 -13,7 +3,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 590,8 -5,0 +5,0
Autokauppa yhteensä 753,2 +2,4 -5,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -17,7
Kaikki yhteensä 9 078,5 -0,4 +2,9
Suomi yhteensä 7 334,1 +3,4 +2,8
Muut maat yhteensä 1 744,4 -13,7 +3,8
Kaikki yhteensä 9 078,5 -0,4 +2,9

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Kesko Senukai sisältyy konsernin raportoituun myyntiin 30.6.2020 saakka. 1.7.2020 alkaen Kesko Senukai on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen yhdellä rivillä yhteisyrityksenä. Kesko julkaisi pörssitiedotteen Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta 17.9.2020. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Lokakuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 26 toimituspäivää eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 22 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-lokakuussa toimituspäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Takaisin ylös