Keskon vuosiraportti 2022 on julkaistu

Kesko on tänään julkaissut vuoden 2022 vuosiraportin, jonka osiot ovat Keskon suunta, Kestävyysraportti, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja Tietotilinpäätös. 

Keskon vuosiraporttikokonaisuus 2022 kertoo strategian, taloudellisen kehityksen ja kestävän kehityksen työn etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Hallinnointia koskevassa osiossa on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Taloudellinen katsaus julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on antanut yhtiölle ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Keskon ESEF-tilinpäätöksestä. ESEF-tilinpäätöksen sisältävä taloudellinen katsaus  on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa: Vuosiraportit (kesko.fi)

Vuosiraportti on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: Vuosiraportit (kesko.fi).

Raporteista ei ole saatavilla painettuja versioita.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja, Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös