Keskon osavuosikatsaus: 1.1.-30.9.2023: Hieno suoritus heikossa markkinassa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                                        

7-9/2023

  • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 949,1 milj. euroa (3 009,8 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,0 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,7 %.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 208,1 milj. euroa (242,8 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli 206,6 milj. euroa (242,4 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 394,9 milj. euroa (318,8 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,47 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,47 euroa).

1-9/2023

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 881,8 milj. euroa (8 825,5 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto kasvoi 0,6 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 0,2 %.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 541,6 milj. euroa (622,5 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli 535,5 milj. euroa (625,3 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 707,1 milj. euroa (652,2 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (1,18 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,96  euroa (1,18 euroa).

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Liikevaihto, milj. € 2 949,1 3 009,8 8 881,8 8 825,5 11 809,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. € 208,1 242,8 541,6 622,5 815,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,1 8,1 6,1 7,1 6,9
Liikevoitto, milj. € 206,6 242,4 535,5 625,3 816,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 188,4 231,7 485,3 584,7 763,2
Tulos ennen veroja, milj. € 186,8 231,3 479,1 583,9 761,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 394,9 318,8 707,1 652,2 915,2
Investoinnit, milj. € 127,5 89,9 520,5 340,7 449,2
           
Tulos/osake, €, laimentamaton ja laimennettu 0,37 0,47 0,96 1,18 1,53
Tulos/osake, vertailukelpoinen, €, laimentamaton 0,38 0,47 0,97 1,18 1,54
  7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,1 17,6 14,1 17,6 16,9
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 20,2 25,3 20,2 25,3 23,2

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2022 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULOSOHJEISTUS 2023 (TÄSMENNETTY)

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2023 ja sitä verrataan vuoteen 2022. Yhtiö arvioi vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 730 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan 680 – 760 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitykseen sekä päivitettyihin arvioihin rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksestä. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

NÄKYMÄT 2024

Vuonna 2024 Keskon toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan haastavana. Keskon liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan ja foodservice-markkinan arvioidaan pysyvän vakaana, ja inflaation arvioidaan hidastuvan vuonna 2024. Päivittäistavarakaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2024.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2024. Suhdanne vaikuttaa eniten uudisasuntorakentamiseen, mutta muussa talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa sekä infrarakentamisessa laskun ennakoidaan olevan pienempää. Suhdanteen ennakoidaan kääntyvän paremmaksi vuonna 2025. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kannattavuuden arvioidaan jäävän vuodesta 2023, mutta pysyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla vuonna 2024.

Autokaupassa uusien autojen tilausten ennakoidaan jäävän alle vuoden 2023 tason. Käytettyjen autojen ja palveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä. Autokaupan kannattavuuden arvioidaan laskevan vuoden 2023 erinomaiselta tasolta, mutta säilyvän edelleen hyvänä vuonna 2024.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hieno suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme oli 2 949,1 miljoonaa euroa ja se laski 2,0 % vuoden takaisesta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 208,1 miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin toinen vuosineljännes, mutta jääden vuoden takaisesta. Kustannustehokkuus on parantunut edelleen toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Kolmannen neljänneksen rahavirta oli vahva 395 miljoonaa euroa. Ilmoitimme elokuussa ostavamme Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintaansa Tanskaan ja saa vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla. Keskon tavoitteena on myös jatkossa olla mukana konsolidoimassa Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskauppaa ja olla johtavien toimijoiden joukossa Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa. Teknisessä kaupassa kasvu Puolassa ja Baltiassa on myös tärkeää.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto oli 1 593,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 118,2 miljoonaa euroa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 3,6 %. Myös foodservice-liiketoiminnan myynti kasvoi: Kespron liikevaihdon kasvu oli 4,7 % ja kannattavuus 7,3 %. Päivittäistavarakaupassa hinnan merkitys on edelleen suuri, mutta premium-tuotteiden kysyntä on alkanut elpyä. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet ovat vahvistaneet asiakasvirtoja. Kesko jatkaa olemassa olevien kauppojen uudistamista ja avaa useita uusia päivittäistavarakauppoja kasvukeskuksiin tulevina vuosina. Erityisesti K-Citymarket hypermarket-formaatin myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi, ja sen vaikutus päivittäistavarakaupan kannattavuuteen ja markkinaosuuteen on olennainen. Ruokakaupan markkinassa Keskon vähittäis- ja yritysasiakasmyynti on vuositasolla yli 8 miljardia euroa ja markkinaosuus noin 37 %. Erona moniin  eurooppalaisiin toimijoihin, Keskolla on vahva asema ruokakaupan kaikilla osa-alueilla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto oli 1 050,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 69,8 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni, mutta pysyi hyvällä tasolla ollen 6,6 %. Yhtiön suurimmalla markkinalla Suomessa rautakaupan liikevoitto-% oli 7,2 % ja Onnisen 8,6 %. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti on laskenut tänä vuonna. Suhdannevaihtelut kuuluvat rakentamiseen ja matalasuhdanne vaikuttaa nyt etenkin uudisasuntorakentamiseen, jonka osuus rakentamisesta on 20-30 %. Pidemmällä tähtäimellä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulevaisuuden näkymä on kuitenkin positiivinen. Kaupungistuminen, korjaus- ja investointivelka, infrahankkeet sekä vihreä siirtymä ylläpitävät rakentamista yli syklien. Kesko on johtava toimija rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa ja yhtiöllä on hieno mahdollisuus kasvaa edelleen.

Myynti kasvoi selvästi kaikissa autokaupan liiketoiminnoissa. Toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoisesti 7,2 % ja oli 310,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 24,3 miljoonaa euroa. Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Käytettyjen autojen myynti kasvoi selvästi ja markkinaosuus vahvistui. Myös palveluiden myynti kehittyi hyvin. Uusien autojen tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, mutta kysyntä ja tilaukset ovat selvästi alle normaalitason.

Keskon näkymät loppuvuodelle 2023 ovat edelleen myönteiset. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 730 miljoonaa euroa. Myös vuonna 2024 Keskon liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvänä toimintaympäristön haasteista huolimatta.

LISÄTIETOJA, PUHELINKONFERENSSI JA WEBCAST

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 26.10.2023 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon vuoden 2023 tammi-joulukuun tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.1.2024. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Kesko Oyj:n vuoden 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.kesko.fi/sijoittaja/

Takaisin ylös