Kesko Oyj luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-osakkeita.

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 000 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:a kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta 26.4.2023 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen toteutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 30.3.2023.

Lisäksi hallitus on päättänyt antaa 1 181 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon KPSP 2021 sitouttamis- ja kannusteohjelmaan kuuluneelle avainhenkilölle ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Osakemäärä on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään varainsiirtovero ja soveltuva ennakonpidätys, minkä vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujalle osakkeina.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös