Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 6 272 B-osaketta (KESKOB) Keskon suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2017-2020, siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 sekä suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2018-2021 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajaksojen 2017, 2018 ja 2019 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 3 346 134  omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös