Kesko Oyj luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa yhtiökokouksen 12.4.2021 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-osakkeita.  

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 4 822 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:a kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta 26.4.2021 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen toteutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2021 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Osakkeiden luovuttaminen perustuu yhtiökokouksen 12.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 12.4.2021.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös