Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740 800 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650 750 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen alustava liikevaihto oli noin 2 902 miljoonaa euroa (Q3/2020: 2 651,9 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 236 miljoonaa euroa (Q3/2020: 181,8 milj. euroa). Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahvan markkinan tukemana. Lisäksi viime vuosina rakentamisen ja talotekniikan kaupassa toteutetut uudistukset ovat merkittävästi parantaneet kannattavuutta yhdessä toteutettujen yrityskauppojen ja niiden onnistuneen integroinnin kanssa. Myös päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto ylitti edellisen vuoden tason. Kesko julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 29.10.2021.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu yritysasiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden ennakoitua voimakkaampi volyymikehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu. Raaka-aineiden hintakehitys on ollut voimakkainta erityisesti rakennusmateriaaleissa kuten puutuotteissa, metalleissa ja muovituotteissa. Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut edellisestä vuodesta.

Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta, mutta komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma saattaa heikentää kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö on pystynyt parantamaan kulusuhdetta kaikilla toimialoilla toimintaa edelleen tehostamalla.

Loppuvuoden arviointia vaikeuttaa pandemiatilanteen jatkuminen ja asiakaskäyttäytymisen haastava ennakoitavuus. Lisäksi arviointia vaikeuttaa tavaroiden saatavuuteen ja hintainflaatioon liittyvät epävarmuudet.

Yhtiön 14.6. antamat ja 23.7.2021 puolivuosikatsauksen yhteydessä toistamat aiemmat tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus 2021 kuuluivat:

”TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650-750 miljoonaa euroa.

Yhtiö nosti tulosohjeistustaan pörssitiedotteella 14.6.2021.

Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Myös edelleen vahvistunut markkinakehitys sekä yleinen hintojen nousu vaikuttavat positiivisesti toimialan kehitykseen.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut selvästi edellisestä vuodesta. Autokaupassa myynnin kasvu ja toiminnan tehostuminen etenevät suunnitellusti.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat. Myös päivittäistavarakaupan ja autokaupan näkymät loppuvuoden osalta ovat aikaisemmin arvioitua myönteisemmät.

Vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on leveä monista epävarmuustekijöistä johtuen. Erityisesti kulutuksen ennakoitavuus, tavaroiden saatavuus, hintainflaation kehitys ja pandemian kesto vaikeuttavat arviointia loppuvuoden osalta.”

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540.

Kesko Oyj

JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.kesko.fi 

Takaisin ylös