Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Keskon vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli noin 2 539 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 116 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen havainnollistava liikevaihto oli 2 356 milj. euroa ja havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 64,6 milj. euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat kaikilla toimialoilla. Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tietoihin. Kesko julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 28.4.2021.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on jatkunut vahvana ja samalla foodservice-liiketoiminta on pysynyt kannattavana vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua parempana. Myös autokauppa on kasvanut edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty edelleen parantamaan. Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Covid-19-pandemian kehityksen vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida ja siitä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen leveä.

Yhtiön 3.2.2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamat aiemmat tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus 2021 kuuluivat:

”TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520–620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 553,6 milj. euroa.

Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Kesko-konsernin vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri. Pandemiatilanteella ja rokotusten edistymisellä on merkittävä vaikutus yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan

Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2021. Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Suomen päivittäistavarakaupassa ennakoimme maltillista kasvua. Foodservice-liiketoiminnan toipuminen on vahvasti riippuvainen pandemiatilanteen kehityksestä. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan. Asuntorakentamisessa uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan kokonaisuutena laskevan, mutta pysyvän vakaana pientalo- ja vapaa-ajanrakentamisessa. Suomen autokaupan markkinan ennakoidaan kasvavan vuonna 2021.”

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540

Kesko Oyj

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy
www.kesko.fi

Takaisin ylös