Kesko Q3 2020: Kesko juhlistaa 80-vuotista taivaltaan kaikkien aikojen ennätystuloksella

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                                  

7-9/2020

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 651,9 milj. euroa (2 803,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 %, raportoitu liikevaihto laski 5,4 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa (152,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 38,2 milj. euroa kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 224,6 milj. euroa (148,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,25 euroa)
  • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa

1-9/2020

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 006,9 milj. euroa (7 986,1 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,3 %, raportoitu liikevaihdon kehitys oli edellisen vuoden tasolla
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 402,1 milj. euroa (331,9 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 74,4 milj. euroa kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 444,6 milj. euroa (320,1 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,52 euroa)
  • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto, milj. e 2 651,9 2 803,9 8 006,9 7 986,1 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 181,8 152,0 402,1 331,9 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,9 5,4 5,0 4,2 4,3
Liikevoitto, milj. e 224,6 148,6 444,6 320,1 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 163,6 129,3 331,5 263,1 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 220,0 154,8 389,3 297,6 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 286,6 191,6 844,0 619,9 893,1
Investoinnit, milj. e 174,8 132,2 342,9 602,9 686,1
           
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu          
Jatkuvat toiminnot 0,48 0,32 0,81 0,60 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,00 - 0,02 0,03
Konserni yhteensä 0,48 0,31 0,81 0,63 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton          
Jatkuvat toiminnot 0,33 0,25 0,66 0,52 0,74
  1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,0 9,6 9,6
Konserni      
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 17,3 14,4 15,1

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 7-9/2020* 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto, milj. e 2 651,9 2 568,9 7 580,2 7 352,2 9 862,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 181,8 143,7 388,0 313,6 434,7
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,9 5,6 5,1 4,3 4,4
Liikevoitto, milj. e 176,9 140,3 382,8 301,8 421,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 163,6 123,8 327,6 252,6 356,7
Tulos ennen veroja, milj. e 172,3 149,4 337,7 287,3 389,3

* Raportoitu 7-9/2020

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu raportointikaudelta 1-9/2020 ja vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019.

Yhtiö tarkentaa vuoden 2020 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö on arvioinut jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti K-ruokakaupoissa on jatkunut vahvana. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti on sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa edelleen hyvällä tasolla. Autokauppa on toipunut hyvin alkuvuoden myynnin laskusta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat epidemiatilanteen pysymiseen hallinnassa Keskon toimintamaissa.
Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Epidemian pahentuminen vaikuttaisi negatiivisesti Keskon liiketoimintoihin ja muuan muassa joulumyyntiin.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon historian paras. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 % ja oli 2 651,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa, ja se kasvoi 38,2 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos. Liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa, ja se vahvistui 95,0 milj. euroa. Lisäksi saavutimme ennakoitua nopeammin yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Päivittäistavarakaupassa strategia toimii hyvin ja markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että Foodservice-liiketoiminnassa. Myynti ruokakaupoille kasvoi 11,4 %, myös K-Citymarketin käyttötavarakauppa kasvoi. Olemme pystyneet tarjoamaan turvallisia ja onnistuneita asiakaskokemuksia poikkeustilanteesta huolimatta. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut, kuten ruoan verkkokauppa, ovat vahvistaneet asiakaskokemusta. Tämä näkyy hyvänä myynnin kehityksenä kaikissa K-ruokakauppaketjuissa. Kespro onnistui kasvattamaan selvästi markkinaosuuttaan haastavassa toimintaympäristössä.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä suoritus kaikissa maissa vahvisti selvästi tuloskehitystä. Kuluttajamyynnissä kasvu oli edelleen erittäin vahvaa. Myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisella, mikä kasvatti markkinaosuuttamme. Orgaanisen kasvun lisäksi jatkoimme kasvustrategian toteutusta yritysostoilla, hankimme Carlsen Fritzøen rautakauppaketjun Norjassa sekä Bygg&Interiörin liiketoiminnot Ruotsissa. Jatkamme Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoissa strategista tarkastelua.

Autokaupassa kysyntä kääntyi kasvuun kesän aikana sekä uusien autojen että vaihtoautojen kaupassa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 9,6 %. Myös huolto- ja varaosapalveluiden myynti oli hyvällä tasolla. Hyvään kehitykseen autokaupassa on vaikuttanut aikaisempaa laajempi mallisto sekä autojen saatavuuden paraneminen. Erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen kysyntä on kasvanut edelleen.

Koronatilanne on pysynyt hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa.

Juhlistamme 80 vuotta täyttävää Keskoa työn merkeissä. Kesko perustettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa lokakuussa 1940. Keskosta ja K-ryhmästä on kasvanut Pohjois-Euroopan johtava vähittäiskaupan toimija. Kiitän asiakkaita, K-kauppiaita, koko K-ryhmän henkilöstöä, Keskon osakkeenomistajia ja kaikkia muita sidosryhmiä kuluneista vuosikymmenistä.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

Positiivinen tulosvaroitus 17.9.2020

Kesko nosti vuoden 2020 tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä.

Kesko julkaisi 17.9.2020 tiedotteen Kesko Senukain yhdistelykäytännön muutoksesta ja sen vaikutuksista. Nyt annetussa liikevoitto-ohjeistuksessa Kesko Senukai on huomioitu heinäkuusta 2020 alkaen yhteisyrityksenä. Tämän luokittelumuutoksen vaikutus liikevoitto-ohjeistukseen on noin -20 miljoonaa euroa. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon.

Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmassa tulosohjeistuksessa Kesko Senukai oli huomioitu tytäryrityksenä koko vuoden 2020 osalta. (Pörssitiedotteet 17.9.2020)

Positiivinen tulosvaroitus 10.7.2020

Kesko nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi tuolloin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa vuonna 2020. (Pörssitiedote 10.7.2020)

Maksuton osakeanti (ns. split)

Keskon varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2020, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta B-osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2020. (Pörssitiedotteet 28.4.2020 ja 30.4.2020)

Tulosvaroitus 18.3.2020

COVID-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi Kesko antoi tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi tuolloin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa vuonna 2020. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Baltian ja Valko-Venäjän liiketoimintojen strateginen tarkastelu ja Kesko Senukain yhdistely Keskon konserniraportointiin

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti.

Kesko kertoi puolivuotiskatsauksen yhteydessä 23.7.2020 jatkavansa huhtikuussa ilmoitettua strategista tarkastelua Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. Tarkastelu jatkuu edelleen. Samassa yhteydessä Kesko kertoi myös selvittävänsä edellytyksiä Kesko Senukain tytäryritysyhdistelyyn Keskon konsernitilinpäätöksessä Kesko Senukain johtamiseen ja määräysvallan käyttöön liittyvistä merkittävistä erimielisyyksistä johtuen.

Kesko on yhdistelyn edellytyksiä uudelleenarvioituaan katsonut, ettei sillä enää ole IFRS10 -standardin tarkoittamaa määräysvaltaa Kesko Senukaissa. Kesko päätti tästä syystä luokitella Kesko Senukain yhteisyritykseksi. Luokittelumuutoksen seurauksena Kesko Senukai on yhdistelty 1.7.2020 alkaen Keskon konsernituloslaskelmassa aiemman rivi-riviltä tehtävän tytäryritysyhdistelyn sijaan yhteisyrityksenä ennen liikevoittoa yhdellä rivillä ”Osuus yhteisyritysten tuloksista”. Konsernitaseessa luokittelumuutos tarkoittaa, että osuus Kesko Senukain nettovaroista esitetään yhdellä rivillä ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä” aiemman varojen ja velkojen rivi-riviltä yhdistelyn sijaan. Luokittelumuutos vaikuttaa Kesko-konsernin ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmentin tunnuslukuihin. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon konsernitilinpäätöksessä esitettävään vertailukelpoiseen emoyhtiön omistajille kuuluvaan tilikauden tulokseen tai vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon. Luokittelumuutoksella ei ole myöskään olennaista vaikutusta konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon tai emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Jatkuvien toimintojen taloudellista kehitystä koskevan osion tunnuslukutaulukossa on käytetty konsernin havainnollistavia tunnuslukuja raportoituun konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla kuvaamaan vertailukelpoisen liikevoiton muutosta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä myös vertailukaudella. Havainnollistaviin vertailulukuihin perustuva muutos on raportoitu sarakkeessa ”Muutos, M€ Havainnollistavat vertailuluvut”.

LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2020

7-9/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€ Muutos, M€, Havainnol-listavat vertailuluvut*
Päivittäistavarakauppa 1 462,1 +4,2 +4,2 108,7 +15,2 +15,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 895,2 +6,7 +4,5 63,7 +19,5 +19,5
Erikoiskauppa 56,0 -47,3 +2,9 3,5 -2,2 -2,2
Kesko Senukai - - - 6,0 -4,3 +4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 951,2 -19,4 +4,4 73,2 +12,9 +21,3
Autokauppa 244,3 +9,6 +9,6 7,4 +2,3 +2,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,7 (..) (..) -7,4 -0,7 -0,7
Yhteensä 2 651,9 -5,4 +4,6 181,8 +29,8 +38,2

 (..) Muutos yli 100 %
* Havainnollistavissa vertailuluvuissa Kesko Senukai on esitetty yhteisyrityksenä.


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti heinä-syyskuussa 4,6 % koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 5,1 % ja muissa maissa 1,9 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Konsernin raportoitu liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa oli
-5,4 % ja kehitykseen vaikutti negatiivisesti Kesko Senukain yhdistely konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen.

Päivittäistavakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa. Koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset vaikuttivat Kespron foodservice-liiketoimintaan, ja Kespron liikevaihto laski 9,5 %.  Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille ylitti kuitenkin selvästi Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun.

Rakentamisen ja talotekniikan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta ja syyskuussa 2020 toteutunut Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta Ruotsissa sekä syyskuussa 2020 toteutunut Carlsen Fritzøe Handelin hankinta Norjassa. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa kysynnän vahvistuttua selvästi sekä uusien että käytettyjen autojen myynnissä.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 29,8 milj. euroa. Kasvu oli 38,2 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä (havainnollistavat vertailutiedot). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys ja toiminnan tehostuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 15,1 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Myös Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Yhteisyrityksenä yhdistellyn Kesko Senukain vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 6,0 milj. euroa (10,3 milj. euroa, yhdistelty tytäryrityksenä). Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vahvan myynnin kehityksen ansiosta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 7-9/2020 7-9/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 181,8 152,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot - 0,4
-myyntitappiot -0,1 -
+/-rakennejärjestelyt 42,8 -3,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 42,8 -3,5
Liikevoitto 224,6 148,6

 

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt tulosvaikutus +47,7 milj. euroa sekä Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,4 milj. euroa. Kesko Senukain yhdistelytavan vaikutuksista on kerrottu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa sivulla 33. 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 660,6 milj. euroa ja se kasvoi 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

 

7-9/2020

7-9/2019
Jatkuvat toiminnot    
Nettorahoituskulut, milj. € -19,1 -23,3
Leasingvelkojen korot, milj. € -19,0 -23,1
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 163,6 129,3
Tulos ennen veroja, milj. € 220,0 154,8
Tuloverot, milj. € -30,2 -25,3
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,33 0,25
Tulos/osake, € 0,48 0,32
Konserni    
Oma pääoma/osake, € 5,15 4,92

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluihin vaikutti positiivisesti likvidien varojen sijoitusten arvostustappioiden palautuminen. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos kasvatti rahoituskuluja. Rahoituserissä raportoitu osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 14,4 milj. euroa (29,5 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 0,9 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Osuuteen osakkuusyritysten tuloksista sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä raportoitava Valluga-sijoitus Oy:n purkautumiseen liittyvä tuotto 13,6 milj. euroa. Vertailukaudella osakkuusyritysten tuloksiin sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä raportoitavia myyntivoittoja 29,0 milj. euroa.

Konsernin efektiivinen veroaste oli 13,7 % (16,3 %). Konsernin efektiivistä veroastetta laski Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä käsitelty tulosvaikutus +47,7 milj. euroa. Vertailukauden efektiiviseen veroasteeseen vaikutti osuus osakkuusyritysten tuloksista.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja heinä-syyskuussa kasvoi liikevoiton kasvun myötä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-syyskuu 2020

1-9/2020

Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€ Muutos, M€
Havainnol-listavat vertailuluvut*
Päivittäistavarakauppa 4 214,7 +3,4 +3,4 252,0 +22,7 +22,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2 562,1 +7,9 +6,3 131,1 +49,8 +49,8
Erikoiskauppa 159,8 -41,2 -6,1 2,9 -5,1 -5,1
Kesko Senukai 427,3 -32,7 - 23,6 +1,0 +5,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 148,6 -4,0 +5,6 157,6 +45,7 +49,8
Autokauppa 658,9 +3,7 -5,2 17,3 -0,5 -0,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -15,3 (..) (..) -24,7 +2,3 +2,3
Yhteensä 8 006,9 +0,3 +3,3 402,1 +70,2 +74,4

 (..) Muutos yli 100 %
* Havainnollistavissa vertailuluvuissa Kesko Senukai on esitetty yhteisyrityksenä


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto pysyi tammi-syyskuussa edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi vertailukelpoisesti 3,3 % koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa. Liikevaihto laski rakentamisen ja talotekniikan kaupassa -4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvoi vertailukelpoisesti 5,6 %.  Autokaupan liikevaihto kasvoi, mutta laski vertailukelpoisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 3,2 % ja muissa maissa 3,8 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Konsernin raportoitu liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa oli +0,3 % ja siihen vaikutti Kesko Senukain yhdistely konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen.

Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta laski Kespron foodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan vuonna 2019 toteutunut K-Byggin hankinta, huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta ja syyskuussa 2020 toteutuneet Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta Ruotsissa sekä syyskuussa 2020 toteutunut Carlsen Fritzøe Handelin hankinta Norjassa. Liikevaihdon euromääräistä kasvua hidasti osaltaan Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi vuonna 2019 toteutuneista yritysostoista johtuen, mutta se laski vertailukelpoisesti. Liikevaihto kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä kysynnän vahvistumisesta johtuen.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 70,2 milj. euroa. Kasvu oli 74,4 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä (havainnollistavat vertailutiedot).  Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnassa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 24,2 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Kesko Senukain vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 23,3 milj. euroa (22,6 milj. euroa, yhdistelty tytäryrityksenä). Kesko Senukai on yhdistelty yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski alkuvuoden heikosta kysynnästä johtuen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. €

1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 402,1 331,9 461,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      
+myyntivoitot 6,4 1,3 4,6
-myyntitappiot -0,2 - -0,9
+/-rakennejärjestelyt 36,3 -13,2 -17,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 42,5 -11,9 -13,8
Liikevoitto 444,6 320,1 447,8

 

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tammi-syyskuussa olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt tulosvaikutus +47,7 milj. euroa, Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,4 milj. euroa,  Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa ja yhteisissä toiminnoissa yritysjärjestelyihin liittyneet kulut 5,2 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyneet kulut 8,1 milj. euroa, yritysostoihin liittyneet kulut 3,1 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,6 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 10 415,8 milj. euroa ja se kasvoi 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 89 550 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2020. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,5 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

 

1-9/2020

1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Nettorahoituskulut, milj. € -71,8 -70,1 -91,4
Leasingvelkojen korot, milj. € -64,5 -71,9 -95,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 331,5 263,1 370,7
Tulos ennen veroja, milj. € 389,3 297,6 403,3
Tuloverot, milj. € -67,6 -54,7 -69,6
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,66 0,52 0,74
Tulos/osake, € 0,81 0,60 0,83
Konserni      
Oma pääoma/osake, € 5,15 4,92 5,11

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluja kasvattivat tammi-syyskuussa valuuttakurssierot ja korkojohdannaisten käyvän arvon muutos. Valuuttakurssieroista -2,8 milj. euroa johtui Kesko Senukain valkovenäläisen tytäryhtiön OMA:n tammi-kesäkuussa toteutuneista euromääräisen lainarahoituksen valuuttakurssitappioista ja -1,9 milj. euroa Norjan ja Ruotsin kruunun sekä Puolan zlotyn heikentymisestä. Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 16,4 milj. euroa (47,6 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 1,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Osuuteen osakkuusyritysten tuloksista sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä raportoitava Valluga-sijoitus Oy:n purkautumiseen liittyvä tuotto 13,6 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus vertailuvuoden osakkuusyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Muiden osakkuusyritysten yhteisvaikutus vertailukauden osakkuusyritysten tuloksiin oli 29,9 milj. euroa ja vaikutus vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,9 milj. euroa ilman osakkuusyritystuloksiin sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä raportoitavia myyntivoittoja, 29,0 milj. euroa.

Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,4 % (18,4 %). Konsernin efektiivistä veroastetta laski Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä käsitelty tulosvaikutus +47,7 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-syyskuussa kasvoi liikevoiton kasvun myötä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta.

Rahavirta JA rahoitusasema

Milj. €

7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot          
Liiketoiminnan rahavirta 286,6 191,6 844,0 619,9 893,1
Investointien rahavirta -265,4 -126,0 -371,0 -559,2 -620,3
Konserni          
Rahoituksen rahavirta -179,0 -86,9 -423,2 -78,4 -295,4

Milj. €

30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Konserni      
Likvidit varat 304,1 171,8 169,0
Korolliset velat 2 665,5 3 029,2 3 037,3
Leasingvelat 2 014,1 2 392,3 2 422,2
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja 347,3 465,1 446,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, liukuva 12 kk 0,5 1,0 0,9
Nettovelkaantumisaste, % 115,6 138,8 134,0
Omavaraisuusaste, % 30,8 29,6 31,2

 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 286,6 milj. euroa (191,6 milj. euroa). Rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli -0,8 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa (190,7 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta heinä-syyskuussa oli -265,4 milj. euroa (-126,0 milj. euroa) ja se sisälsi yritysostoja 135,8 milj. euroa sekä Kesko Senukain konsolidointitavan muutoksen vaikutuksen -92,7 milj. euroa, joka syntyi Kesko Senukain rahavarojen kirjaamisesta pois konsernitaseesta.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 844,0 milj. euroa (619,9 milj. euroa). Vertailukauden jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron ylikatepalautus sekä toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa sekä osakkuusyritys Valluga-sijoitus Oy:n maksama osinko 9,2 milj. euroa, joten operatiivisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 329,3 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli 3,4 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 844,0 milj. euroa (623,3 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta tammi-syyskuussa oli -371,0 milj. euroa (-559,2 milj. euroa) ja sisälsi yritysostoja 146,0 milj. euroa sekä Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksen vaikutuksen
-92,7 milj. euroa sekä Baltian konekaupan myynnin positiivisen rahavirtavaikutuksen 19,6 milj. euroa. Keskon aikaisemmin vuokraaman K-Citymarket Järvenpään kiinteistön hankinta on esitetty rahoituksen rahavirrassa. Vertailukauden investointien rahavirtaan sisältyi yritysostoja 280,7 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus -84,6 milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius säilyi edelleen vahvana koronavirusepidemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Kesko-konsernin kaikissa toimintamaissa on tehty merkittäviä  sopeutustoimia kassavirran varmistamiseksi.

Investoinnit

Milj. €

7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Investoinnit, jatkuvat toiminnot 174,8 132,2 342,9 602,9 686,1
Kauppapaikkainvestoinnit 15,4 40,7 109,0 195,4 227,7
Yritysostot 135,9 45,0 146,7 290,3 290,5
It-investoinnit 4,8 5,5 20,0 22,0 33,9
Muut investoinnit 18,7 41,1 67,2 95,2 134,0

 

Heinä-syyskuussa kauppapaikkainvestoinnit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 25,3 milj. euroa.

Tammi-syyskuun kauppapaikkainvestointien määrää on osaltaan kasvattanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hankittu Järvenpään K-Citymarket-kiinteistö. Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus vertailukauden kauppapaikkainvestointeihin oli 85,7 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa yritysostoihin sisältyy Ruotsissa Mark & Infra i Sverige AB:n (MIAB) ja Bygg & Interiör -yhtiöiden sekä Norjassa Carlsen Fritzøe Handelin hankinnat ja vertailukaudella Norjassa Sørbøn rautakauppatoimintojen hankinta, Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen osto Forssassa ja Huittisissa, LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen osto Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa sekä Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen osto sekä Ruotsissa Fresks-konsernin hankinta.

henkilöstö

 

1-9/2020

1-9/2019 1-12/2019
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin, jatkuvat toiminnot 18 658 20 717 20 846
Henkilökunta kauden lopussa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Suomi 12 388 12 356 12 657
Muut maat 4 958 12 161 12 511
Yhteensä 17 346 24 806 25 168

Kesko Senukain yhdistelytavan muutos vaikutti merkittävästi konsernin ulkomailla työskentelevän henkilökunnan määrään.

Kesko toteutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla sopeutustoimia koronaviruksen aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Erilaisten sopeuttamistoimenpiteiden kohteena oli noin 2 500 työntekijää Keskon liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa, mistä lomautukset kohdistuivat 2 000 työntekijään. Erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä tehtiin myös Keskon ulkomaantoiminnoissa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa sekä Baltian maissa.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n, Sørbøn rautakauppatoimintojen ja Carlsen Fritzøe Handel AS:n sekä ruotsalaisten Fresks-konsernin, Mark & Infra i Sverige AB:n ja Bygg & Interiör -yhtiöiden yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Heinä-syyskuu 2020

 

7-9/2020

7-9/2019
Liikevaihto, milj. e 1 462,1 1 402,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  108,7 93,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,4 6,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,5 14,2
Investoinnit, milj. e 17,3 30,0
Henkilökunta keskimäärin 6 310 6 202

Liikevaihto, milj. €

7-9/2020 7-9/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille        
K-Citymarket, elintarvike 312,6 280,6 11,4 11,4
K-Supermarket 380,4 356,8 6,6 6,6
K-Market 371,2 348,2 6,6 6,6
K-Citymarket, käyttötavara  147,0 143,0 2,8 2,8
Kespro 224,4 247,9 -9,5 -9,5
Muut 26,6 26,1 1,9 1,9
Yhteensä 1 462,1 1 402,7 4,2 4,2

 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 462,1 milj. euroa (1 402,7 milj. euroa), ja se kasvoi 4,2 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa. Koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset vaikuttivat Kespron foodservice-liiketoimintaan, ja Kespron liikevaihto laski 9,5 %. Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille ylitti selvästi Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 7,0 % heinä-syyskuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,0 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 7,2 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 270 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 2,2 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi katsauskaudella yhdeksällä kaupalla.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 108,7 milj. euroa (93,5 milj. euroa), ja se kasvoi 15,2 milj. euroa. Kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys ja toiminnan tehostuminen. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 108,6 milj. euroa (93,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 17,3 milj. euroa (30,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat  14,2 milj. euroa (23,9 milj. euroa). 

Heinä-syyskuussa avattiin kolme uutta K-Marketia (yksi korvaava uusperustanta). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Jyväskylän keskustaan, Vaajakoskelle, Tampereelle ja Lahteen.

Tammi-syyskuu 2020

 

1-9/2020

1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 4 214,7 4 075,2 5 531,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  252,0 229,3 327,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,0 5,6 5,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,5 14,2 14,5
Investoinnit, milj. e 109,9 148,6 180,8
Henkilökunta keskimäärin 6 148 6 099 6 063

Liikevaihto, milj. €

1-9/2020 1-9/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Myynti K-ruokakaupoille          
K-Citymarket, elintarvike 943,0 837,5 12,6 12,6 1 150,4
K-Supermarket 1 147,8 1 049,6 9,4 9,4 1 417,0
K-Market 1 071,9 999,0 7,3 7,3 1 336,3
K-Citymarket, käyttötavara  403,4 408,4 -1,2 -1,2 584,6
Kespro 582,3 701,5 -17,0 -17,0 944,9
Muut 66,3 79,1 -16,2 -16,2 98,0
Yhteensä 4 214,7 4 075,2 3,4 3,4 5 531,2

 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4 214,7 milj. euroa (4 075,2 milj. euroa), ja se kasvoi 3,4 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron fodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 8,3 % tammi-syyskuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,0 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 9,2 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 383 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 2,7 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut, ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi 228 kaupalla. Katsauskauden lopussa verkkokauppapalveluita tarjosi 456 kauppaa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 252,0 milj. euroa (229,3 milj. euroa), ja se kasvoi 22,7 milj. euroa. Kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnassa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 250,7 milj. euroa (236,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,3 milj. euroa (6,9 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 109,9 milj. euroa (148,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 95,6 milj. euroa (136,5 milj. euroa). Vertailukauden osalta Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus kauppapaikkainvestointeihin oli 63,1 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa avattiin seitsemän uutta K-Marketia (neljä korvaavaa uusperustantaa). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 33 kauppaan.

Kauppojen lukumäärä

9/2020 9/2019 12/2019
K-Citymarket 81 81 81
K-Supermarket  239 243 243
K-Market 770 780 777
Neste K 72 73 73
Muut 72 78 78
Yhteensä 1 234 1 257 1 252

Lisäksi 456 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

Kesko Senukain yhdistelytavan muutos tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen vaikutti segmenttitiedoissa rakentamisen ja talotekniikan kaupan tunnuslukuihin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttitiedoissa kaikkien vertailukausien tunnusluvut ovat havainnollistavia tunnuslukuja lukuun ottamatta taseen tunnuslukuja ja henkilökunnan lukumäärää. Yhdistelytavan muutoksen johdosta konserni muutti ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle, konsernijohtoryhmälle, toimitettavaa sisäistä raportointia siten, että 1-12/2019 ja 1-6/2020 rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuloslaskelman luvuissa Kesko Senukai on raportoitu kuten se olisi yhdistelty omistusosuudenmukaisesti yhdellä rivillä liikevoiton yläpuolella aiemmin käytössä olleen tytäryhtiöyhdistelyn sijaan. Vastaavaa muutosta ei tehty sisäisesti raportoitujen taseen lukujen tai henkilökunnan lukumäärän osalta.

Heinä-syyskuu 2020

 

7-9/2020

7-9/2019
Liikevaihto, milj. e 951,2 945,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 895,2 839,0
Rautakauppa 487,4 438,9
Onninen 419,3 414,1
Erikoiskauppa 56,0 106,1
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  73,2 51,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 63,7 44,2
Rautakauppa 38,4 24,2
Onninen 25,7 20,0
Erikoiskauppa 3,5 5,8
Kesko Senukai 6,0 2,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,7 5,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 7,1 5,3
Rautakauppa 7,9 5,5
Onninen 6,1 4,8
Erikoiskauppa 6,3 5,4
  7-9/2020 7-9/2019
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,0 7,6
Investoinnit, milj. e 139,9 32,7
Henkilökunta keskimäärin 5 747 12 784

Liikevaihto, milj. €

7-9/2020
7-9/2019
Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 250,1 234,0 +6,9 +6,7
K-Rauta, Ruotsi 50,7 43,1 +17,7 +14,4
K-Bygg, Ruotsi 60,6 54,4 +11,4 +9,2
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 126,8 108,1 +17,3 +4,9
Rautakauppa yhteensä 487,4 438,9 +11,1 +6,8
Onninen, Suomi 259,3 245,5 +5,6 +5,6
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 25,0 25,4 -1,5 -20,2
Onninen, Norja 53,0 56,6 -6,4 +1,3
Onninen, Baltia 20,8 23,8 -12,4 -12,4
Onninen, Puola 61,9 63,7 -2,7 +0,0
Onninen yhteensä* 419,3 414,1 +1,3 +2,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 895,2 839,0 +6,7 +4,5
Vapaa-ajankauppa, Suomi 56,0 54,4 +2,9 +2,9
Konekauppa - 51,7 -100,0 -
Erikoiskauppa yhteensä 56,0 106,1 -47,3 +2,9
Yhteensä 951,2 945,1 +0,6 +4,4

(..) Muutos yli 100 %

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 951,2 milj. euroa (945,1 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsissa liikevaihtoa kasvattivat myös edellisenä vuonna toteutettu K-Byggin hankinta ja syyskuussa 2020 toteutettu Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta. Norjassa liikevaihtoa kasvatti syyskuussa 2020 toteutettu Carlsen Fritzøe Handelin hankinta. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon. Puolassa liikevaihto laski vertailukaudesta, mutta oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen ja Kesko Senukain vaikutusta. Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 554,2 milj. euroa (524,5 milj. euroa) ja se kasvoi 5,7 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 6,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 397,0 milj. euroa (420,6 milj. euroa) ja se laski 5,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 1,9 %.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa ja Norjassa, ja laski Ruotsissa ja Baltiassa. Puolassa liikevaihto oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto kasvoi.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 73,2 milj. euroa (51,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 21,3 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosien 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 15,1 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 69,0 milj. euroa (49,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,1 milj. euroa (-2,5 milj. euroa). Katsauskauden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,4 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 139,9 milj. euroa (32,7 milj. euroa). Investointeihin sisältyi 135,9 milj. euroa yritysostoja.

Heinä-syyskuussa avattiin yksi Onninen Express –myymälä Riihimäellä ja yksi myymälä Puolassa (korvaava uusperustanta).

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi K-Bygg-myymälä Ruotsiin, yksi Onninen Express-myymälä Suomeen ja yksi Puolaan.

Tammi-syyskuu 2020

 

1-9/2020

1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 2 721,9 2 645,6 3 472,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 2 562,1 2 374,0 3 126,1
Rautakauppa 1 387,5 1 218,9 1 589,0
Onninen 1 208,6 1 189,3 1 587,7
Erikoiskauppa 159,8 271,7 346,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  143,4 93,6 115,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 131,1 81,3 98,5
Rautakauppa 79,9 45,2 48,6
Onninen 52,3 36,1 50,0
Erikoiskauppa 2,9 8,0 9,5
Kesko Senukai 9,5 4,3 7,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,3 3,5 3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 5,1 3,4 3,2
Rautakauppa 5,8 3,7 3,1
Onninen 4,3 3,0 3,2
Erikoiskauppa 1,8 2,9 2,7
  1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,0 7,6 7,4
Investoinnit, milj. e 169,5 314,6 332,7
Henkilökunta keskimäärin 10 385 12 503 12 630

Liikevaihto, milj. €

1-9/2020
1-9/2019
Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
1-12/2019
Rautakauppa, Suomi 764,0 707,5 +8,0 +7,8 908,4
K-Rauta, Ruotsi 145,1 129,7 +11,8 +11,7 163,7
K-Bygg, Ruotsi 166,5 83,2 (..) +9,1 132,8
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 314,6 300,5 +4,7 +6,4 386,9
Rautakauppa yhteensä 1 387,5 1 218,9 +13,8 +8,0 1 589,0
Onninen, Suomi 741,2 682,8 +8,6 +8,6 909,6
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 77,9 95,4 -18,3 -4,2 121,2
Onninen, Norja 163,0 177,9 -8,4 +0,4 237,8
Onninen, Baltia 58,4 62,2 -6,0 -6,0 85,2
Onninen, Puola 170,3 173,5 -1,8 +0,9 237,2
Onninen yhteensä* 1 208,6 1 189,3 +1,6 +5,7 1 587,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 2 562,1 2 374,0 +7,9 +6,3 3 126,1
Vapaa-ajankauppa, Suomi 137,1 145,9 -6,1 -6,1 203,7
Konekauppa 22,8 125,8 -81,9 - 143,0
Erikoiskauppa yhteensä 159,8 271,7 -41,2 -6,1 346,7
Yhteensä 2 721,9 2 645,6 +2,9 +5,6 3 472,8

(..) Muutos yli 100 %

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2 721,9 milj. euroa (2 645,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,9 % ja vertailukelpoisesti 5,6 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa liikevaihto laski. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen ja Kesko Senukain vaikutusta. Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 608,0 milj. euroa (1 517,8 milj. euroa) ja se kasvoi 5,9 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 6,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 113,9 milj. euroa (1 127,8 milj. euroa) ja se laski 1,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,8 %.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa ja Puolassa. Norjassa liikevaihto oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Ruotsissa ja Baltiassa liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski leudosta talvesta ja koronavirusepidemian seurauksena vähentyneistä asiakaskäynneistä johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 143,4 milj. euroa (93,6 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 49,8 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 35,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 24,2 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 145,3 milj. euroa (81,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1,9 milj. euroa (-12,6 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,4 milj. euroa ja Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa. Vertailuvuoden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kuluerät 8,1 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 169,5 milj. euroa (314,6 milj. euroa). Investointeihin sisältyi 146,7 milj. euroa (232,8 milj. euroa) yritysostoja.

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä yhdellä rivillä konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Alla olevassa taulukossa on esitetty Kesko Senukain taloudelliset tiedot katsauskaudelta ja vertailukausilta sekä osuus yhteisyritysten tuloksista, joka on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen (7-9/2020) ja raportoitu havainnollistavissa vertailukausien luvuissa (1-9/2020, 1-12/2019, 1-9/2019, 7-9/2019).

Kesko Senukain taloudelliset tiedot, milj. €

7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 250,8 235,4 678,1 635,2 860,1
Liikevoitto 18,8 10,2 36,4 22,5 34,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen 18,8 10,3 36,4 22,6 34,7
Kauden tulos 11,9 3,9 18,9 8,5 15,9
           
Kesko-konsernin osuus yhteisyritysten tuloksista 6,0 2,0 9,5 4,3 7,8
      30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Varat     813,9 717,5 721,2
Velat     613,2 543,1 529,2
Oma pääoma     200,7 174,4 191,9

Taulukon luvut sisältävät Kesko Senukai-liiketoimintayhtiöt ja -kiinteistöyhtiöt.

 

Kauppojen lukumäärä

9/2020 9/2019 12/2019
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa      
K-Rauta, Suomi 132 132 131
K-Rauta, Ruotsi 18 18 18
K-Bygg, Ruotsi 36 33 34
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 86 63 63
Onninen, Suomi 57 56 57
Onninen ja MIAB, Ruotsi 3 - -
Onninen, Norja 18 19 18
Onninen, Baltia 17 17 17
Onninen, Puola 36 36 36
Erikoiskauppa      
Intersport, Suomi 53 53 54
Budget Sport 10 10 10
The Athlete’s Foot 9 8 9
Kookenkä 32 33 34
Yhteensä 507 478 481

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen kattavat verkkokaupan palvelut.
Kolme Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

Heinä-syyskuu 2020

 

7-9/2020

7-9/2019
Liikevaihto, milj. e 244,3 222,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  7,4 5,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,0 2,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,1 10,9
Investoinnit, milj. e 14,1 61,0
Henkilökunta keskimäärin 1 282 1 423

Liikevaihto, milj. €

7-9/2020 7-9/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Autokauppa 244,3 222,9 +9,6 +9,6

 

Autokaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 244,3 milj. euroa (222,9 milj. euroa) ja kasvoi 9,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän vahvistuminen sekä uusien että käytettyjen autojen myynnissä kasvatti liikevaihtoa.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli heinä-syyskuussa -7,5 % (-0,9 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 16,3 % (16,5 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 7,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto heinä-syyskuussa oli 7,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat 14,1 milj. euroa (61,0 milj. euroa). Vertailukaudella investoinneissa on yritysostoja 46,1 milj. euroa.

Tammi-syyskuu 2020

 

1-9/2020

1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 658,9 635,4 863,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  17,3 17,8 26,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,6 2,8 3,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,1 10,9 9,5
Investoinnit, milj. e 47,2 109,7 131,3
Henkilökunta keskimäärin 1 281 1 127 1 179

Liikevaihto, milj. €

1-9/2020 1-9/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Autokauppa 658,9 635,4 +3,7 -5,2 863,9

 

Autokaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 658,9 milj. euroa (635,4 milj. euroa). Tammi-syyskuun liikevaihto laski vertailukelpoisesti 5,2 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirusepidemia heikensi alkuvuonna asiakaskysyntää sekä uusissa että käytetyissä autoissa. Liikevaihto kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä kysynnän vahvistumisesta johtuen.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa -17,4 % (-9,5 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 16,5 % (17,1 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 17,3 milj. euroa (17,8 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-syyskuussa oli 17,2 milj. euroa (17,5 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat 47,2 milj. euroa (109,7 milj. euroa). Vertailukauden investointeihin sisältyy Huittisten Laatuauton yritysosto, LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysosto sekä Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysosto, yhteensä 57,5 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä

9/2020 9/2019 12/2019
K-Auto 42 41 42
AutoCarrera 4 3 3
Yhteensä 46 44 45

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Kesko Oyj muutti Kesko Senukain yhdistelyn Keskon konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen.

Kesko osti 2.9.2020 ruotsalaiset Bygg & Interiör -rautakauppayhtiöt. Bygg & Interiör -yhtiöiden osto täydentää Keskon kasvavaa ammattirakentajille suunnattua K-Bygg-ketjua Mälarin laakson alueella.

Kesko osti 2.9.2020 norjalaisen Carlsen Fritzøe Handel AS:n. Yritysostolla Kesko vahvistaa asemaansa Oslonvuonon alueella, jossa Carlsen Fritzøe Handelin 25 myymälän verkosto täydentää erinomaisesti Keskon nykyistä Byggmakker-verkostoa.

Kesko-konsernin yhtiörakennetta Ruotsissa yksinkertaistettiin fuusioimalla Onninen AB K-Rauta AB:n kanssa 1.5.2020. Fuusiossa syntyneen uuden yhtiön nimeksi tuli Kesko AB. Fuusio ei vaikuttanut Onnisen tai K-Raudan liiketoimintaan Ruotsissa.

Kesko osti 1.4.2020 ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa.

Konekesko Oy myi 31.3.2020 Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet.

Vuonna 2019 norjalaisen Sørbøn rautakaupat siirtyivät kiinteistöineen Byggmakker Sør AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta luopuminen toteutui 15.5.2019. Laakkonen-konsernilta ostetut Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.7.2019. Suomen maatalouskonekaupan liiketoiminta myytiin 1.8.2019.

OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2020 lopussa yhteensä 400 079 008 osaketta, joista 126 948 028 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 273 130 980 eli 68,3 % B-osakkeita. Toisen vuosineljänneksen aikana Kesko Oyj:n osakkeiden lukumäärä kasvoi varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 tehtyä päätöksen maksuttomasta osakeannista, ns. split (pörssitiedotteet 28.4.2020 ja 30.4.2020). Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2020 oli 3 339 862 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,22 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,83 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,22 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 1 542 611 260 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2020 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 58,80 euroa (14,70 euroa ns. split huomiotuna) ja syyskuun 2020 lopussa 21,20 euroa missä oli nousua 44,22 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2019 lopussa 63,08 euroa (15,77 euroa ns. split huomioituna) ja syyskuun 2020 lopussa 21,88 euroa, missä oli nousua 38,74 %. A-osakkeen ylin kurssi tammi-syyskuussa 2020 oli 21,55 euroa ja alin 10,40 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 22,30 euroa ja alin 10,41 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun 2020 aikana 1,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 0,3 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 21,85 %.

Syyskuun 2020 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 2 691,3 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 5 903,0 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 8 594,3 milj. euroa, ja se nousi vuoden 2019 lopusta 2 479,6 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana 7,8 milj. kpl splitatulla osakemäärällä laskettuna. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 120,1 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 161,6 milj. kpl ns. splitatulla osakemäärällä laskettuna. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 2 608,2 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus tammi-syyskuussa vaihdetuista Keskon A-osakkeista oli yli 90 %  ja B-osakkeista oli yli 70 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Euroland).

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2020 lopussa 52 274. Se on 11 099 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Syyskuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 36,65 % ja B-osakkeista 52,66 %.

Keskolla on osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä, jonka toteuttamiseksi Keskon hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhtiökokouksen hallitukselle antamien osakeantivaltuutuksien puitteissa. Tammi-syyskuun 2020 aikana Kesko Oyj luovutti 381 124 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta yhtiön johto- ja avainhenkilöille ja Keskolle palautui vastikkeetta 3 692 B-osaketta osakepalkkio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakemäärät on ilmoitettu maksuttoman osakeannin jälkeisinä määrinä eli ns. splitattuina. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 12.3.2020 ja 29.9.2020. Uusimmista osakepohjaisista sitouttamis- ja kannustinohjelmista on tiedotettu pörssitiedotteella 5.2.2020. Lisäksi Kesko Oyj luovutti 8 158 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 5.5.2020.

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön uuden B-osakkeen ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutuksesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.4.2020.

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Markkinaoikeus antoi päätöksen koskien Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppaa. Päätöksellään markkinaoikeus asettui kielteiselle kannalle yrityskauppaa koskien. (Lehdistötiedote 17.2.2020)

Kesko sopi ostavansa ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa. (Lehdistötiedote 6.3.2020)

Kesko antoi tulosvaroituksen Covid-19-pandemian ja sen aiheuttaman talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi. Yhtiö peruutti tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Keskon hallitus päätti koronavirustilanteen kehittymisen vuoksi perua varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020 ja kutsua koolle uuden kokouksen myöhemmin. (Pörssitiedote 19.3.2020)

Danish Agro -konserniin kuuluva DA Agravis Machinery Holding A/S osti Konekesko Oy:n Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet. (Lehdistötiedote 31.3.2020)

Kesko ilmoitti sopeuttavansa toimintaansa koronaviruksen vuoksi. Lomautusten arvioidaan koskevan noin 2 000 Keskon työntekijää Suomessa - lomautusten määrää on pystytty vähentämään merkittävästi henkilöstön siirroilla yksiköiden välillä. (Lehdistötiedote 3.4.2020)

Keskon yhtiökokous pidettiin 28.4.2020. (Pörssitiedotteet 7.4.2020 ja 28.4.2020)

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 95 211 021 A-osaketta ja 204 848 235 B-osaketta merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2020. Maksuttomassa osakeannissa annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetiin kolme (3) uutta B-osaketta. (Pörssitiedote 30.4.2020)

K-ryhmä nosti ilmastotavoitteensa uudelle tasolle: tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. (Lehdistötiedote 12.5.2020)

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen ja julkisti alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kesko nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 10.7.2020)

Keskon tytäryhtiö Byggmakker Handel AS osti norjalaisen rautakauppayhtiön Carlsen Fritzøe Handel AS:n, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli noin 201 miljoonaa euroa. Yritysostolla Kesko vahvistaa asemaansa Oslonvuonon alueella, jossa Carlsen Fritzøe Handelin 25 myymälän verkosto täydentää Keskon nykyistä Byggmakker-verkostoa. (Lehdistötiedote 8.7.2020 ja 2.9.2020)

Kesko osti ruotsalaiset Bygg & Interiör -rautakauppayhtiöt. Bygg & Interiör -yhtiöiden osto täydentää Keskon kasvavaa ammattirakentajille suunnattua K-Bygg-ketjua Mälarin laakson alueella. (Lehdistötiedote 2.9.2020)

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä: Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan kolmas jäsen. (Pörssitiedote 11.9.2020)

Kesko kertoi muuttavansa rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukain yhdistelyn Keskon konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. (Pörssitiedote 17.9.2020)  

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen ja nosti vuoden 2020 tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä. (Pörssitiedote 17.9.2020)

Viestintäjohtaja, valtiotieteen maisteri Karoliina Partanen nimitettiin Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan viestintä, brändi sekä sidosryhmäsuhteet 1.10.2020 alkaen. (Pörssitiedote 18.9.2020)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kesko Oyj:n 28.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille  2,52 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän 1,28 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä oli 30.4.2020 ja maksupäivä 8.5.2020. Osingon toisen erän 0,31 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä oli 1.10.2020 ja maksupäivä 8.10.2020.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 28.4.2020.

KESTÄVÄ KEHITYS

K-ryhmä otti käyttöönsä kaksi täyssähkökuorma-autoa liikennöimään pääkaupunkiseudulla. Kaluston uudistaminen kuuluu logistiikan toimenpiteisiin Hiilineutraali K 2025 -tavoitteeseen pääsemiseksi. 

K-Citymarket Mäntsälä, Oulun K-Citymarket Rusko ja Kesko Logistiikan Oulun terminaali saivat katoilleen aurinkovoimalan. Vuoden loppuun mennessä K-ryhmällä on 42 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 13,5 MWp ja sähköntuotantokapasiteetti noin 11,4 GWh.

K-Ostokset-palveluun lisättiin ostodataan perustuva Ravintovalinnat-mittari, joka kertoo ostosten ravitsemukselliset ominaisuudet. Omaa kulutustaan voi verrata kansallisiin ravitsemussuosituksiin ja asettaa tavoitteita esimerkiksi suolan vähentämiseksi tai kalan lisäämiseksi ostoksissa.

K-ryhmä aloitti mehuvalmistajan kanssa yhteistyön, jossa K-ryhmän keskusvaraston hävikkihedelmistä, vihanneksista ja marjoista ryhdytään valmistamaan K-ruokakaupoissa myytävää hävikkimehua.

RISKIENHALLINTA

Olennainen muutos Keskon vuoden 2019 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin on ollut maaliskuusta lähtien koronaviruksen vaikutus Keskon toimintaan sen kaikissa toimintamaissa. Keskeisimmät koronavirusriskit liittyvät henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen. Loppuvuoden aikana suurimpana koronavirukseen liittyvänä riskinä nähdään epidemian toinen aalto Keskon toimintamaissa ja siitä aiheutuvat vaikutukset Keskon toimintaan.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on tarkemmin kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Helsingissä 28.10.2020
Kesko Oyj
Hallitus

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsausinfosta pidetään tänään klo 12.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2020 tammi-joulukuun tilinpäätöstiedote julkaistaan 03.02.2021. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

LIITE: Kesko Q3 osavuosikatsaus pdf

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös