Kesko Q2 2020: Ennätyksellinen Q2-tulos – nopea poikkeustilanteeseen reagointi ja hyvin toimiva strategia paransivat kannattavuutta

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:    

4-6/2020
•    Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 814,5 milj. euroa (2 781,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 1,2 %
•    Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155,2 milj. euroa (122,5 milj. euroa) 
•    Liikevoitto oli 154,1 milj. euroa (119,9 milj. euroa)
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa (271,4 milj. euroa) ja se kasvoi operatiivisesti 194,5 milj. euroa
•    Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 10,1 % (9,5 %), liukuva 12 kuukautta
•    Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 135,2 milj. euroa (99,2 milj. euroa)
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,18 euroa)

1-6/2020
•    Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 355,0 milj. euroa (5 182,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,0 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,3 %
•    Vertailukelpoinen liikevoitto oli 220,3 milj. euroa (179,9 milj. euroa) 
•    Liikevoitto oli 220,0 milj. euroa (171,5 milj. euroa)
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 557,4 milj. euroa (428,3 milj. euroa) ja se kasvoi operatiivisesti 221,5 milj. euroa
•    Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 167,9 milj. euroa (133,8 milj. euroa)
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,27 euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 2 814,5 2 781,4 5 355,0 5 182,2 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 155,2 122,5 220,3 179,9 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,5 4,4 4,1 3,5 4,3
Liikevoitto, milj. e 154,1 119,9 220,0 171,5 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 135,2 99,2 167,9 133,8 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 136,2 114,1 169,3 142,8 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 421,8 271,4 557,4 428,3 893,1
Investoinnit, milj. e 69,1 373,4 168,2 470,7 686,1
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 0,24 0,22 0,33 0,28 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,03 - 0,03 0,03
Konserni yhteensä 0,24 0,24 0,33 0,31 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 0,24 0,18 0,32 0,27 0,74
1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,1 9,5 9,6
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 16,7 14,4 15,1
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Konserni
Omavaraisuusaste, % 27,4 27,9 31,2
Oma pääoma/osake, e 4,68 4,61 5,11

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019.

Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin ja kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun.

Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto on laskenut selvästi myös autokaupassa. Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa. 

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri. 

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Toisen vuosineljänneksen tulos oli ennätyksellinen. Nopea reagointi, hyvin toimiva strategia sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan hyvä markkinatilanne mahdollistivat hyvän tuloksen poikkeusoloissa. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 % ja oli 2 814,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155,2 milj. euroa, ja se kasvoi 32,8 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa, ja se vahvistui 150,4 milj. euroa ja operatiivisesti 194,5 milj. euroa. Keskon myynti oli vahvaa päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa.

Annoimme heinäkuussa positiivisen tulosvaroituksen, sillä kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa on ollut koronaepidemian aikana ennakoitua vahvempaa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin. Hyvä myynnin kasvu on kompensoinut foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun. Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto laski selvästi myös autokaupassa.

Päivittäistavarakaupassa hyvin toimiva strategia on auttanut myös poikkeustilanteessa. Ruoan vähittäismyynti kasvoi huhti-kesäkuussa 12,3 %, ja markkinaosuuden kasvu jatkui entistä vahvempana. Myynti kasvoi kaikissa K-ruokakauppaketjuissa sekä verkkokaupassa. Ruoan verkkokaupan kasvu oli kesäkuussa edelleen yli 500 %, ja olemme onnistuneet vastaamaan nopeaan kysynnän kasvuun kilpailijoita paremmin. Toisella vuosineljänneksellä verkkokaupan osuus päivittäistavaramyynnistä oli yli 4 %. Reagoimme foodservice-liiketoiminnan myynnin voimakkaaseen laskuun onnistuneilla sopeutustoimilla. Foodservice-liiketoiminnassa tapahtui selvä käänne parempaan kesäkuussa. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa systemaattinen strategian toteutus ja hyvä markkinatilanne toivat ennätystuloksen. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti, ja tulos nousi uudelle tasolle. Yritysasiakaskauppa sekä rautakaupassa että Onnisella jatkui vahvana. Myös kuluttajamyynti kasvoi selvästi ennakoitua enemmän. Pyrimme nopeuttamaan kasvua myös uusilla yrityskaupoilla. Ilmoitimme 8.7.2020 ostavamme Oslon alueen johtavan rautakauppaketjun Carlsen Fritzøe Handel AS:n. Carlsen Fritzøen 25 myymälää Oslonvuonon alueella täydentävät erinomaisesti Byggmakker-rautakauppojen verkostoa. Kesko Senukain myynti ja kannattavuus toipuivat nopeasti koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Jatkamme huhtikuussa ilmoittamaamme strategista tarkastelua Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoissa.   

Autokaupassa uusien autojen kysyntä heikentyi katsauskaudella merkittävästi. Katsauskauden loppua kohden liikevaihdon lasku kuitenkin taittui ja myynti kääntyi kasvuun. Huolto- ja varaosapalveluiden myynti  pysyi hyvänä koko katsauskauden. Omien merkkiemme yhdistetty henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus nousi kesäkuussa 18,5 %:iin, ja Volkswagen nousi markkinajohtajaksi.

Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa. Kassavirran varmistamiseksi olemme sopeuttaneet kustannuksia laaja-alaisesti ja myös investoinnit, pois lukien yritysostot, sopeutetaan noin 200 milj. euroon. Tämän lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota rahoituksen saatavuuteen ja myyntisaamisten turvaamiseen.

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430–510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400–450 miljoonaa euroa. Vallitsevasta epävarmuudesta johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri.

Haluan kiittää kaikkia K-ryhmäläisiä hyvästä toiminnasta poikkeustilanteessa.

tärkeitä tapahtumia

Positiivinen tulosvaroitus 10.7.2020

Kesko Oyj nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö oli arvioinut jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa.

Maksuton osakeanti (ns. split)

Keskon varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Uusia A-osakkeita annetaan 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2020. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille tapahtui 4.5.2020.

tulosvaroitus 18.3.2020 COVID-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi

Kesko Oyj antoi 18.3.2020 tulosvaroituksen. COVID-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi yhtiö peruutti aiemmin tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Tiedotteessa yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 ennätyksellisestä vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Baltian ja Valko-Venäjän liiketoimintojen strateginen tarkastelu ja Kesko Senukain yhdistely Keskon konsernitilinpäätökseen

Kesko käynnisti ensimmäisellä vuosipuoliskolla strategisen tarkastelun Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. Tarkastelun tavoitteena oli löytää UAB R Investicijan kanssa ratkaisu merkittäviin näkemyseroihin Kesko Senukain kehittämisestä ja johtamisesta sekä tehdä strategiset valinnat Baltian liiketoimintojen osalta.

Kesko on ehdottanut UAB R Investicijalle neuvotteluita Kesko Senukain omistusrakenteen muuttamiseksi. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi seuraavat omistusjärjestelyt: yhtiön jakaminen, Kesko ostaa yhtiön kokonaan itselleen tai Kesko myy oman omistusosuutensa. Mikäli neuvotteluissa ei päästäisi toivottuun lopputulokseen, Kesko tulee tarvittaessa myös oikeusteitse varmistamaan, että yhtiötä johdetaan osakassopimuksen mukaisesti.

Keskolla on enemmistöomistus, äänivalta ja enemmistö hallituksen jäsenistä Kesko Senukaissa. Yhtiön johtamiseen ja määräysvallan käyttöön liittyvistä erimielisyyksistä johtuen Kesko selvittää edellytyksiä Kesko Senukain tytäryhtiöyhdistelyyn Keskon konsernitilinpäätöksessä. Tytäryhtiöyhdistelyn edellyttämän määräysvallan mahdollinen puuttuminen johtaisi Kesko Senukain yhdistelyyn Keskon konsernituloslaskelmassa nykyisen rivi-riviltä tehtävän tytäryhtiöyhdistelyn sijaan osakkuusyhtiönä yhdellä rivillä ”Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista” ennen liikevoittoa (emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta). Konsernitaseessa mahdollinen yhdistelytavan muutos tarkoittaisi, että osuus Kesko Senukain nettovaroista esitettäisiin yhdellä rivillä ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä” nykyisen varojen ja velkojen rivi-riviltä yhdistelyn sijaan. Mahdollisella yhdistelytavan muutoksella ei olisi vaikutusta emoyhtiön omistajille kuuluvaan vertailukelpoiseen tulokseen tai osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon. Mahdollisella yhdistelytavan muutoksella ei olisi myöskään alla olevan taulukon mukaisesti olennaista vaikutusta konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon tai emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

Tammi-kesäkuun 2020 tuloslaskelmassa Kesko Senukain vaikutus konsernin liikevaihtoon oli 427,3 milj. euroa, liikevoittoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon 17,6 milj. euroa, kauden tulokseen 6,2 milj. euroa, määräysvallattomien omistajien osuuteen 2,4 milj. euroa sekä emoyhtiön omistajien osuuteen 3,8 milj. euroa. Kesko Senukain vaikutus 30.6.2020 konsernitaseen varoihin oli 786,8 milj. euroa, velkoihin 593,1 milj. euroa ja määräysvallattomien omistajien osuuteen 109,9 milj. euroa.

Kesko Senukain taloudelliset tiedot, milj. € 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 242,1 229,0 427,3 399,8 860,1
Liikevoitto 20,9 11,4 17,6 12,3 34,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen 20,9 11,4 17,6 12,3 34,7
Kauden tulos 17,2 7,6 6,2 5,6 15,9
  Josta emoyhtiön omistajien osuus 7,3 3,1 3,8 2,6 8,1
  Josta määräysvallattomien omistajien osuus 9,9 4,5 2,4 3,0 7,8
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Varat 786,8 709,9 721,2
Velat 593,1 529,0 529,2
Oma pääoma 193,7 180,9 191,9
   Josta määräysvallattomien omistajien osuus 109,9 105,5 110,4

Taulukon luvut sisältävät Kesko Senukai-liiketoimintayhtiöt ja -kiinteistöyhtiöt ilman Kesko-konsernin konserniyhdistelyn eliminointeja.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄkuu 2020

4-6/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 431,1 +1,6 +1,6 83,0 +4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 158,7 +8,7 +8,7 75,7 +30,2
Erikoiskauppa 37,6 -60,6 -11,1 1,7 -1,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 196,3 +3,0 +7,9 77,4 +29,0
Autokauppa 192,0 -9,4 -21,5 3,8 -1,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -4,8 (..) (..) -8,9 +1,1
Yhteensä 2 814,5 +1,2 +2,2 155,2 +32,8

 (..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 1,2 % koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 1,6 % ja vertailukelpoisesti 0,8 %. Muissa maissa liikevaihto laski 0,3 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 7,6 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,3 % (22,6 %). Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta liikevaihto laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron foodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Ruotsissa liikevaihtoa kasvatti myös edellisenä vuonna toteutettu K-Byggin hankinta. Ruotsin, Norjan ja Valko-Venäjän liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Valko-Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon. Puolassa liikevaihto laski vertailukaudesta.

Autokaupassa liikevaihto laski, koronaepidemiasta johtuen asiakaskysyntä laski edellisestä vuodesta ja uusien autojen toimistukyky hidastui väliaikaisesti. Liikevaihdon lasku kuitenkin taittui katsauskauden loppua kohden.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 32,8 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi K-ruokakauppaketjujen hyvä myynnin kehitys. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa kaikissa toimintamaissa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 12,1 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski heikosta kysynnästä johtuen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 4-6/2020 4-6/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 155,2 122,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot - +1,0
+/-rakennejärjestelyt -1,1 -3,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -1,1 -2,6
Liikevoitto 154,1 119,9

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 2,7 milj. euroa, yritysostoihin liittyvät kulut 2,5 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,9 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 567,5 milj. euroa ja se kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

4-6/2020 4-6/2019
Jatkuvat toiminnot
Nettorahoituskulut, milj. € -20,4 -23,1
Leasingvelkojen korot, milj. € -22,5 -24,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 135,2 99,2
Tulos ennen veroja, milj. € 136,2 114,1
Tuloverot, milj. € -31,0 -23,3
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,24 0,18
Tulos/osake, € 0,24 0,22
Konserni
Oma pääoma/osake, € 4,68 4,61

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluihin vaikutti positiivisesti likvidien varojen sijoitusten arvostustappioiden palautuminen. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos vaikutti nettorahoituskuluihin negatiivisesti. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 2,6 milj. euroa (17,3 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus vertailuvuoden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Kesko-konserniin 14.6.2019 asti, mistä eteenpäin yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä.

Konsernin efektiivinen veroaste oli 22,7 % (20,5 %). Konsernin efektiivistä veroastetta nosti toiselle vuosineljännekselle kirjattu 3,8 milj. euron jälkivero liittyen Indoor Group Oy:n saamaan vuosien 2013 ja 2014 jälkiverotuspäätökseen, joka koski rajat ylittävässä fuusiossa siirtyneiden tappioiden vähennysoikeutta.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa kasvoi liikevoiton kasvun myötä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta. Osakekohtaiseen tulokseen ja vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen vaikutti edellä mainittu Indoor Group Oy:n saama jälkiverotuspäätös.

LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄkuu 2020

1-6/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 2 752,6 +3,0 +3,0 143,3 +7,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2 093,5 +8,3 +7,5 85,0 +35,6
Erikoiskauppa 103,9 -37,3 -11,4 -0,6 -2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 197,4 +4,7 +6,6 84,4 +32,7
Autokauppa 414,6 +0,5 -13,3 9,9 -2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -9,6 (..) (..) -17,3 +3,0
Yhteensä 5 355,0 +3,3 +3,0 220,3 +40,4

 (..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,3 % koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 3,3 % ja vertailukelpoisesti 2,2 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 3,4 % ja vertailukelpoisesti 6,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 21,4 % (21,4 %). Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta liikevaihto laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron foodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti kaikissa toimintamaissa. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan myös vuonna 2019 toteutunut K-Byggin hankinta ja huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta Ruotsissa. Liikevaihdon euromääräistä kasvua hidasti osaltaan Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Valko-Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon.

Autokaupassa raportoitu liikevaihto kasvoi vuonna 2019 toteutuneista yritysostoista johtuen, mutta se laski vertailukelpoisesti.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 40,4 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi K-ruokakauppaketjujen hyvä myynnin kehitys. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa kaikissa toimintamaissa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,1 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski heikosta kysynnästä johtuen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 220,3 179,9 461,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot +6,4 +1,0 +4,6
-myyntitappiot -0,0 -0,0 -0,9
+/-rakennejärjestelyt -6,7 -9,4 -17,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -0,3 -8,4 -13,8
Liikevoitto 220,0 171,5 447,8
 

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tammi-kesäkuussa olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa ja yhteisissä toiminnoissa yritysjärjestelyihin liittyneet kulut 5,2 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 8,2 milj. euroa, yritysostoihin liittyvät kulut 2,6 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,9 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 6 635,3 milj. euroa ja se kasvoi 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 59 612 uutta taloutta tammi-kesäkuussa 2020. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,4 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

1-6/2020

1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Nettorahoituskulut, milj. € -52,7 -46,8 -91,4
Leasingvelkojen korot, milj. € -45,6 -48,8 -95,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 167,9 133,8 370,7
Tulos ennen veroja, milj. € 169,3 142,8 403,3
Tuloverot, milj. € -37,4 -29,4 -69,6
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,32 0,27 0,74
Tulos/osake, € 0,33 0,28 0,83
Konserni
Oma pääoma/osake, € 4,68 4,61 5,11

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluja kasvattivat tammi-kesäkuussa valuuttakurssierot, korkojohdannaisten käyvän arvon muutos sekä likvidien varojen sijoitusten arvostustappiot. Valuuttakurssieroista -2,8 milj. euroa johtui rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Valko-Venäläisen tytäryhtiön OMA:n euromääräisen lainarahoituksen valuuttakurssitappioista ja -1,6 milj. euroa Norjan ja Ruotsin kruunun sekä Puolan zlotyn heikentymisestä. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 2,0 milj. euroa (18,1 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus vertailuvuoden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Kesko-konserniin 14.6.2019 asti, mistä eteenpäin yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä.

Konsernin efektiivinen veroaste oli 22,1 % (20,6 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa kasvoi liikevoiton kasvun myötä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta.

Rahavirta JA rahoitusasema

Milj.€

4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liiketoiminnan rahavirta 421,8 271,4 557,4 428,3 893,1
Investointien rahavirta -70,6 -347,2 -105,6 -433,2 -620,3
Konserni
Rahoituksen rahavirta -223,6 89,3 -244,2 8,5 -295,4

Milj.€

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Konserni
Likvidit varat 461,8 200,6 169,0
Korolliset velat 3 103,9 2 991,8 3 037,3
Leasingvelat 2 312,1 2 351,6 2 422,2
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja 330,0 439,6 446,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta,
liukuva 12 kk
0,6 1,0 0,9
Nettovelkaantumisaste, % 134,4 144,1 134,0
Omavaraisuusaste, % 27,4 27,9 31,2
 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 421,8 milj. euroa (271,4 milj. euroa). Rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Vertailukauden jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa, joten operatiivisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 194,5 milj. euroa.  Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli -0,5 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa (270,9 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta huhti-kesäkuussa oli -70,6 milj. euroa (-347,2 milj. euroa) ja se sisälsi yritysostoja 10,2 milj. euroa. Vertailukauden investointien rahavirtaan sisältyi yritysostoja 198,4 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus -84,6 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 557,4 milj. euroa (428,3 milj. euroa). Vertailukauden jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron ylikatepalautus sekä toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa, joten operatiivisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 221,5 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli 4,3 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 557,4 milj. euroa (432,6 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta tammi-kesäkuussa oli -105,6 milj. euroa (-433,2 milj. euroa) ja sitä paransi osaltaan Baltian konekaupan myynnin positiivinen rahavirta, +19,6 milj. euroa. Keskon aikaisemmin vuokraaman K-Citymarket Järvenpään kiinteistön hankinta on esitetty rahoituksen rahavirrassa. Vertailukauden investointien rahavirtaan sisältyi yritysostoja 234,1 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus -84,6 milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius säilyi vahvana ensimmäisellä vuosipuoliskolla huolimatta koronavirusepidemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Kesko-konsernin kaikissa toimintamaissa on tehty merkittäviä  sopeutustoimia kassavirran varmistamiseksi. Kustannuksia ja investointeja sopeutetaan voimakkaasti ja asiakassaamisiin liittyviä luottoriskejä hallitaan tehokkaasti.

Investoinnit

Milj.€

4-6/2020

4-6/2019

1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019
Investoinnit, jatkuvat toiminnot 69,1 373,4 168,2 470,7 686,1
Kauppapaikkainvestoinnit 30,4 122,6 93,6 154,8 227,7
Yritysostot 10,8 207,5 10,8 245,3 290,5
It-investoinnit 9,7 9,9 15,3 16,5 33,9
Muut investoinnit 18,3 33,4 48,5 54,1 134,0
 

Huhti-kesäkuussa kauppapaikkainvestoinnit laskivat edelliseen vuoteen verratuna 92,2 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus vertailukauden kauppapaikkainvestointeihin oli 85,6 milj. euroa.

Tammi-kesäkuun kauppapaikkainvestointien määrää on osaltaan kasvattanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hankittu Järvenpään K-Citymarket-kiinteistö.

Tammi-kesäkuussa yritysostoihin sisältyy Mark & Infra i Sverige AB:n (MIAB) hankinta ja vertailukaudella Norjassa Sørbøn rautakauppatoimintojen hankinta, Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen osto Forssassa ja Huittisissa sekä LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen osto Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa sekä Ruotsissa Fresks-konsernin hankinta.

henkilöstö

1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin, jatkuvat toiminnot 20 895 20 350 20 846
Henkilökunta kauden lopussa 30.6. 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Suomi 12 750 12 759 12 657
Muut maat 12 231 12 330 12 511
Yhteensä 24 982 25 089 25 168

Kesko aloitti maaliskuun puolessa välissä sopeutustoimet koronaviruksen aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Erilaisten sopeuttamistoimenpiteiden kohteena oli noin 2 500 työntekijää Keskon liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa, mistä lomautukset kohdistuivat 2 000 työntekijään. Erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä tehtiin myös Keskon ulkomaantoiminnoissa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa sekä Baltian maissa.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja Sørbøn rautakauppatoimintojen sekä ruotsalaisten Fresks-konsernin ja Mark & Infra i Sverige AB:n yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Huhti-kesäkuu 2020

4-6/2020

4-6/2019
Liikevaihto, milj. e 1 431,1 1 408,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  83,0 79,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,8 5,6
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,8 13,7
Investoinnit, milj. e 29,9 90,0
Henkilökunta keskimäärin 6 185 6 256

Liikevaihto, milj. €

4-6/2020 4-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
K-Citymarket, elintarvike 337,4 291,7 +15,7 +15,7
K-Supermarket 410,0 365,3 +12,2 +12,2
K-Market 380,4 351,9 +8,1 +8,1
K-Citymarket, käyttötavara  133,7 137,6 -2,8 -2,8
Kespro 149,6 237,9 -37,1 -37,1
Muut 20,1 24,3 -17,3 -17,3
Yhteensä 1 431,1 1 408,6 +1,6 +1,6
 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 431,1 milj. euroa (1 408,6 milj. euroa), ja se kasvoi 1,6 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron foodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen. Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille kompensoi Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun. Kespron liikevaihdon lasku taittui katsauskauden loppua kohti, kun rajoitustoimia purettiin.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 9,5 % huhti-kesäkuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,3 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 12,3 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 706 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 4,2 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi katsauskaudella 176 kaupalla.

Päivitäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 83,0 milj. euroa (79,0 milj. euroa), ja se kasvoi 4,0 milj. euroa. Kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnassa ja  K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 82,3 milj. euroa (85,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,7 milj. euroa (6,6 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 29,9 milj. euroa (90,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat  25,8 milj. euroa (86,6 milj. euroa).  Vertailukaudella Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 63,1 milj. euroa.

Huhti-kesäkuussa avattiin kolme uutta K-Marketia (kaksi korvaavaa uusperustantaa). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 15 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Jyväskylän keskustaan, Vaajakoskelle, Tampereelle ja Lahteen.

Tammi-kesäkuu 2020

1-6/2020

1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 2 752,6 2 672,5 5 531,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  143,3 135,8 327,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,2 5,1 5,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,8 13,7 14,5
Investoinnit, milj. e 92,5 118,6 180,8
Henkilökunta keskimäärin 6 067 6 047 6 063

Liikevaihto, milj. €

1-6/2020 1-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Myynti K-ruokakaupoille
K-Citymarket, elintarvike 630,4 556,9 +13,2 +13,2 1 150,4
K-Supermarket 767,4 692,8 +10,8 +10,8 1 417,0
K-Market 700,7 650,8 +7,7 +7,7 1 336,3
K-Citymarket, käyttötavara  256,4 265,4 -3,4 -3,4 584,6
Kespro 357,9 453,6 -21,1 -21,1 944,9
Muut 39,8 53,0 -24,9 -24,9 98,0
Yhteensä 2 752,6 2 672,5 +3,0 +3,0 5 531,2
 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 752,6 milj. euroa (2 672,5 milj. euroa), ja se kasvoi 3,0 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron fodservice-liiketoiminnassa koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 8,6 % tammi-kesäkuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,2 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 10,2 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 445 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 2,9 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi katsauskaudella 447 kauppaan.

Päivitäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 143,3 milj. euroa (135,8 milj. euroa), ja se kasvoi 7,5 milj. euroa. Kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnassa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Koronaepidemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 142,1 milj. euroa (142,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,2 milj. euroa (6,6 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 92,5 milj. euroa (118,6 milj. euroa), jota raportointikauden osalta kasvatti Järvenpään K-Citymarket-kiinteistön hankinta. Vertailukauden osalta Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus kauppapaikkainvestointeihin oli 63,1 milj. euroa.

Tammi-kesäkuussa avattiin neljä uutta K-Marketia (kolme korvaava uusperustantaa). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 28 kauppaan.

Kauppojen lukumäärä

6/2020 6/2019 12/2019
K-Citymarket 81 81 81
K-Supermarket  240 244 243
K-Market 769 780 777
Neste K 72 72 73
Muut 74 80 78
Yhteensä 1 236 1 257  1 252

Lisäksi 447 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

Huhti-kesäkuu 2020

4-6/2020

4-6/2019
Liikevaihto, milj. e 1 196,3 1 161,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 158,7 1 066,4
Rautakauppa 764,6 671,9
Onninen 397,9 405,0
Erikoiskauppa 37,6 95,5
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  77,4 48,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 75,7 45,5
Rautakauppa 60,5 34,6
Onninen 15,9 11,0
Erikoiskauppa 1,7 2,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,5 4,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 6,5 4,3
Rautakauppa 7,9 5,1
Onninen 4,0 2,7
Erikoiskauppa 4,4 3,0
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 8,8 7,5
Investoinnit, milj. e 18,7 246,3
Henkilökunta keskimäärin 12 559 12 538

Liikevaihto, milj. €

4-6/2020 4-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 291,1 256,2 +13,6 +13,3
K-Rauta, Ruotsi 62,1 53,4 +16,3 +17,1
K-Bygg, Ruotsi 63,4 28,8 (..) +19,1
Byggmakker, Norja 107,3 105,6 +1,7 +14,4
Kesko Senukai, Baltia 201,8 190,3 +6,0 +6,0
OMA, Valko-Venäjä 40,9 39,2 +4,5 +17,5
Rautakauppa yhteensä 764,6 671,9 +13,8 +12,0
Onninen, Suomi 252,9 236,2 +7,1 +7,1
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 23,4 34,6 -32,2 -1,5
Onninen, Norja 51,7 58,3 -11,3 +0,8
Onninen, Baltia 18,8 20,4 -7,7 -7,7
Onninen, Puola 51,7 56,4 -8,2 -3,4
Onninen yhteensä* 397,9 405,0 -1,8 +5,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 1 158,7 1 066,4 +8,7 +8,7
Vapaa-ajankauppa, Suomi 37,6 42,3 -11,1 -11,1
Konekauppa 0,0 53,2 -100,0 -
Erikoiskauppa yhteensä 37,6 95,5 -60,6 -11,1
Yhteensä 1 196,3 1 161,8 +3,0 +7,9

(..) Muutos yli 100 %

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 196,3 milj. euroa (1 161,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja vertailukelpoisesti 7,9 %. Liikevaihto kasvoi koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Ruotsissa liikevaihtoa kasvatti myös edellisenä vuonna toteutettu K-Byggin hankinta. Ruotsin, Norjan ja Valko-Venäjän liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Valko-Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon. Puolassa liikevaihto laski vertailukaudesta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 568,6 milj. euroa (532,1 milj. euroa) ja se kasvoi 6,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 8,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 627,7 milj. euroa (629,7 milj. euroa) ja se laski -0,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,6 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 52,5 % (54,2 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä.

Onnisen liikevaihto kasvoi Suomessa ja vertailukelpoisesti paikallisessa valuutassa Norjassa. Liikevaihto laski Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski koronavirusepidemian seurauksena heikentyneistä asiakaskäynneistä johtuen. Liikevaihto kääntyi kasvuun katsauskauden loppua kohden.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 77,4 milj. euroa (48,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 29,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa kaikissa toimintamaissa. Vuosien 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 12,1 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 77,0 milj. euroa (43,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 milj. euroa (-4,7 milj. euroa). Vertailuvuoden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 2,7 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 18,7 milj. euroa (246,3 milj. euroa). Investointeihin sisältyi 10,8 milj. euroa (208,4 milj. euroa) yritysostoja.

Huhti-kesäkuussa avattiin yksi Onninen Express –myymälä Mikkelissä (korvaava uusperustanta).

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi K-Bygg-myymälä Ruotsiin, yksi Onninen Express-myymälä Suomeen ja kaksi myymälää Puolaan ja yksi myymälä Valko-Venäjälle.

Tammi-kesäkuu 2020

1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 2 197,4 2 099,4 4 331,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2 093,5 1 933,9 3 984,5
Rautakauppa 1 326,8 1 179,2 2 447,8
Onninen 789,3 775,2 1 587,7
Erikoiskauppa 103,9 165,6 346,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  84,4 51,6                             142,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 85,0 49,4 133,3
Rautakauppa 59,2 33,2 83,3
Onninen 26,6 16,1 50,0
Erikoiskauppa -0,6 2,2 9,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,8 2,5 3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 4,1 2,6 3,3
Rautakauppa 4,5 2,8 3,4
Onninen 3,4 2,1 3,2
Erikoiskauppa -0,6 1,3 2,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 8,8 7,5 7,4
Investoinnit, milj. e 29,5 281,8 332,7
Henkilökunta keskimäärin 12 704 12 335 12 630

Liikevaihto, milj. €

1-6/2020 1-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Rautakauppa, Suomi 513,8 473,4 +8,5 +8,4 908,4
K-Rauta, Ruotsi 94,4 86,7 +8,9 +10,4 163,7
K-Bygg, Ruotsi 105,9 28,8 (..) +19,1 132,8
Byggmakker, Norja 187,8 192,4 -2,4 +7,3 386,9
Kesko Senukai, Baltia 353,8 334,9 +5,6 +5,6 715,5
OMA, Valko-Venäjä 74,9 65,9 +13,6 +22,0 146,6
Rautakauppa yhteensä 1 326,8 1 179,2 +12,5 +8,4 2 447,8
Onninen, Suomi 481,9 437,3 +10,2 +10,2 909,6
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 52,9 70,1 -24,4 +4,5 121,2
Onninen, Norja 110,0 121,3 -9,4 0,0 237,8
Onninen, Baltia 37,6 38,4 -2,1 -2,1 85,2
Onninen, Puola 108,4 109,8 -1,3 +1,5 237,2
Onninen yhteensä* 789,3 775,2 +1,8 +7,2 1 587,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 2 093,5 1 933,9 +8,3 +7,5 3 984,5
Vapaa-ajankauppa, Suomi 81,1 91,5 -11,4 -11,4 203,7
Konekauppa 22,8 74,0 -69,2 - 143,0
Erikoiskauppa yhteensä 103,9 165,6 -37,3 -11,4 346,7
Yhteensä 2 197,4 2 099,4 +4,7 +6,6 4 331,1

(..) Muutos yli 100 %

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 197,4 milj. euroa (2 099,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 4,7 % ja vertailukelpoisesti 6,6 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti kaikissa toimintamaissa. Ruotsin, Norjan ja Valko-Venäjän liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Valko-Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 1 053,2 milj. euroa (992,8 milj. euroa) ja se kasvoi 6,1 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 7,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 144,2 milj. euroa (1 106,7 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 6,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 52,1 % (52,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa liikevaihto laski 2,4 %, mutta kasvoi vertailukelpoisesti 7,3 %.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Norjassa liikevaihto oli vertailukelpoisesti paikallisessa valuutassa lähes edellisen vuoden tasolla. Baltiassa liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski leudosta talvesta ja koronavirusepidemian seurauksena vähentyneistä asiakaskäynneistä johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 84,4 milj. euroa (51,6 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 32,7 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 25,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa kaikissa toimintamaissa. Vuosien 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,1 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 90,4 milj. euroa (41,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 6,1 milj. euroa (-10,1 milj. euroa). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa. Vertailuvuoden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kuluerät 8,2 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 29,5 milj. euroa (281,8 milj. euroa). Investointeihin sisältyi 10,8 milj. euroa (233,9 milj. euroa) yritysostoja.

Kauppojen lukumäärä

6/2020

6/2019

12/2019
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 132 133 131
K-Rauta, Ruotsi 18 18 18
K-Bygg, Ruotsi 33 33 34
Byggmakker, Norja 61 63 63
K-Rauta, Viro 8 8 8
K-Senukai, Latvia 11 10 11
K-Senukai, Liettua 24 23 23
OMA, Valko-Venäjä 16 17 17
Onninen, Suomi 56 56 57
Onninen ja MIAB, Ruotsi 3 - -
Onninen, Norja 18 20 18
Onninen, Baltia 17 16 17
Onninen, Puola 36 36 36
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 53 54 54
Budget Sport 10 10 10
The Athlete’s Foot 9 7 9
Kookenkä 32 33 34
Yhteensä 537 537 540

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen kattavat verkkokaupan palvelut.
Kolme Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

Huhti-kesäkuu 2020

4-6/2020

4-6/2019
Liikevaihto, milj. e 192,0 211,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  3,8 5,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,0 2,4
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 6,6 14,6
Investoinnit, milj. e 13,4 22,1
Henkilökunta keskimäärin 1 268 1 029

Liikevaihto, milj. €

4-6/2020 4-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Autokauppa 192,0 211,9 -9,4 -21,5
 

Autokaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 192,0 milj. euroa (211,9 milj. euroa). Autokaupan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä koronavirusepidemian heikentämästä asiakaskysynnästä johtuen 9,4 % ja vertailukelpoisesti 21,5 %. Katsauskauden loppua kohden liikevaihdon lasku taittui ja myynti kääntyi kasvuun. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli huhti-kesäkuussa –38,7 % (-11,4 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 17,8 % (18,1 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 3,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski heikentyneestä asiakaskysynnästä johtuen. Autokaupan liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 3,8 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat 13,4 milj. euroa (22,1 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2020

1-6/2020

1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 414,6 412,4 863,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  9,9 12,7 26,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,4 3,1 3,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 6,6 14,6 9,5
Investoinnit, milj. e 33,1 48,7 131,3
Henkilökunta keskimäärin 1 280 979 1 179

Liikevaihto, milj. €

1-6/2020 1-6/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Autokauppa 414,6 412,4 +0,5 -13,3 863,9
 

Autokaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 414,6 milj. euroa (412,4 milj. euroa). Autokaupan liikevaihto pysyi toteutuneista yritysostoista johtuen vertailukauden tasolla, mutta laski vertailukelpoisesti 13,3 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirusepidemia heikensi asiakaskysyntää sekä uusissa että käytetyissä autoissa.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa -21,9 % (-13,0 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 16,8 % (17,3 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 9,9 milj. euroa (12,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski heikentyneestä asiakaskysynnästä johtuen. Autokaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 9,9 milj. euroa (12,6 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat 33,1 milj. euroa (48,7 milj. euroa). Lisäksi vertailukaudella toteutui Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysostot, 11,3 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä

6/2020 6/2019 12/2019
K-Auto 42 23 42
AutoCarrera 4 3 3
Yhteensä 46 26 45

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Kesko-konsernin yhtiörakennetta Ruotsissa yksinkertaistettiin fuusioimalla Onninen AB K-Rauta AB:n kanssa 1.5.2020. Fuusiossa syntyneen uuden yhtiön nimeksi tuli Kesko AB. Fuusio ei vaikuttanut Onnisen tai K-Raudan liiketoimintaan Ruotsissa.

Kesko osti 1.4.2020 ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa.

Konekesko Oy myi 31.3.2020 Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet.

Vuonna 2019 norjalaisen Sørbøn rautakaupat siirtyivät kiinteistöineen Byggmakker Sør AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta luopuminen toteutui 15.5.2019. Laakkonen-konsernilta ostetut Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.7.2019. Suomen maatalouskonekaupan liiketoiminta myytiin 1.8.2019.

OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Kesko Oyj:n osakkeiden lukumäärä on kasvanut varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 tehtyä päätöksen maksuttomasta osakeannista, ns. split. Maksuttomassa osakeannissa annettiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annettiin vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Uusia A-osakkeita annettiin 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Osakkeet annettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaatinut osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne rekisteröitiin kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille tapahtui 4.5.2020. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 28.4.2020 ja 30.4.2020.

Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2020 lopussa yhteensä 400 079 008 osaketta, joista 126 948 028 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja  273 130 980 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2020 oli 3 341 126 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,22 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,84 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,22 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 1 542 611 260 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2020 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 58,80 euroa (14,70 euroa ns. split huomiotuna) ja kesäkuun 2020 lopussa 14,40 missä oli laskua 2,0 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2019 lopussa 63,08 euroa (15,77 euroa ns. split huomioituna) ja kesäkuun 2020 lopussa 15,22 euroa, missä oli laskua 3,5 %. A-osakkeen ylin kurssi tammi-kesäkuussa 2020 oli 16,20 euroa ja alin 10,45 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 17,39 euroa ja alin 10,45 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) laski tammi-kesäkuun 2020 aikana 4,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 3,7 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 1,7 %.

Kesäkuun 2020 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 828,1 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 4 106,2 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 5 934,3 milj. euroa ja se laski vuoden 2019 lopusta 180,4 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun aikana 5,2 milj. kpl splitatulla osakemäärällä laskettuna. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 71,2 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 29,3 milj. kpl ns. splitatulla osakemäärällä laskettuna. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 688,1 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa oli yli 90 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Euroland).

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2020 lopussa 50 060. Se on 8 885 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Kesäkuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 34,96 % ja B-osakkeista 50,16 %.

Keskolla on osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä, jonka toteuttamiseksi Keskon hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhtiökokouksen hallitukselle antamien osakeantivaltuutuksien puitteissa. Tammi-kesäkuun 2020 aikana Kesko Oyj luovutti 379 224 (määrä ennen 30.4. rekisteröityä maksutonta osakeantia, ns. split, oli 94 806) yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta yhtiön johto- ja avainhenkilöille ja Keskolle palautui vastikkeetta 3 056 (määrä ennen 30.4. rekisteröityä maksutonta osakeantia, ns. split, oli 764) B-osaketta osakepalkkio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 12.3.2020. Uusimmista osakepohjaisista sitouttamis- ja kannustinohjelmista on tiedotettu pörssitiedotteella 5.2.2020. Lisäksi Kesko Oyj luovutti 8 158 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 5.5.2020.

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön uuden B-osakkeen ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutuksesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.4.2020.

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Markkinaoikeus antoi päätöksen koskien Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppaa. Päätöksellään markkinaoikeus asettui kielteiselle kannalle yrityskauppaa koskien. (Lehdistötiedote 17.2.2020)

Kesko sopi ostavansa ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa. (Lehdistötiedote 6.3.2020)

Kesko antoi tulosvaroituksen Covid-19-pandemian ja sen aiheuttaman talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi. Yhtiö peruutti tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Keskon hallitus päätti koronavirustilanteen kehittymisen vuoksi perua varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020 ja kutsua koolle uuden kokouksen myöhemmin. (Pörssitiedote 19.03.2020)

Danish Agro -konserniin kuuluva DA Agravis Machinery Holding A/S osti Konekesko Oy:n Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet. (Lehdistötiedote 31.3.2020)

Kesko ilmoitti sopeuttavansa toimintaansa koronaviruksen vuoksi. Lomautusten arvioidaan koskevan noin 2 000 Keskon työntekijää Suomessa - lomautusten määrää on pystytty vähentämään merkittävästi henkilöstön siirroilla yksiköiden välillä. (Lehdistötiedote 3.4.2020)

Keskon yhtiökokous pidettiin 28.4.2020. (Pörssitiedotteet 07.4.2020 ja 28.4.2020)

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 95 211 021 A-osaketta ja 204 848 235 B-osaketta merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2020. Maksuttomassa osakeannissa annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetiin kolme (3) uutta B-osaketta. (Pörssitiedote 30.4.2020)

K-ryhmä nosti ilmastotavoitteensa uudelle tasolle: tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. (Lehdistötiedote 12.5.2020)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen ja julkisti alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kesko nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 10.7.2020)

Keskon tytäryhtiö Byggmakker Handel AS on sopinut ostavansa norjalaisen rautakauppayhtiön Carlsen Fritzøe Handel AS:n, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli noin 201 miljoonaa euroa. Yritysostolla Kesko vahvistaa asemaansa Oslonvuonon alueella, jossa Carlsen Fritzøe Handelin 25 myymälän verkosto täydentää Keskon nykyistä Byggmakker-verkostoa. (Lehdistötiedote 8.7.2020)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kesko Oyj:n 28.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille  2,52 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän 1,28 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä oli 30.4.2020 ja maksupäivä 8.5.2020. Osingon toisen erän 0,31 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 1.10.2020 ja maksupäivä 8.10.2020. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019, kannatti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa ja päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksuttomasta osakeannista, ns. split. Päätöksen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annettiin vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Uusia A-osakkeita annettiin 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Osakkeet annettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaatinut osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne rekisteröitiin kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille tapahtui 4.5.2020. Uudet osakkeet eivät oikeuttaneet hallituksen voitonjakoehdotuksen osingonmaksun ensimmäiseen erään 1,28 euroa/osake, mutta ne oikeuttavat ehdotuksen osingonmaksun toiseen erään 0,31 euroa/osake. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3 §:n ”Osakkeet” muuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti sen työjärjestyksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin. Varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Jannica Fagerholm (pj), Matti Kyytsönen (vpj) ja Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Peter Fagernäs (vpj) ja Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 28.4.2020.

KESTÄVÄ KEHITYS

K-ryhmä ja K-ruokakauppiaat järjestivät koronapandemian vuoksi kauppa-apua riskiryhmille: erillisiä riskiryhmien asiointitunteja, ruoan verkkokauppaa, kotiinkuljetuspalveluja sekä uudet neuvonta- ja puhelintilauspalvelut yli 70-vuotiaille.

Kesko lahjoitti Me-säätiölle ja Hope ry:lle yhteensä 80 000 euroa ruoka-avun lisäämiseksi lapsiperheille poikkeustilanteessa.

K-ryhmä ja Suomalaisen Työn Liitto käynnistivät Ole osa hyvän ketjua – Osta työtä Suomeen -kampanjan suomalaisen työn puolesta.

K-ryhmä kasvattaa oman uusiutuvan sähkön määrää hankkimalla tuulivoimaa Suomeen rakennettavasta uudesta tuulivoimapuistosta seuraavan 15 vuoden ajan.

K-ruokakauppojen MSC-sertifioitujen kalatiskien määrä kasvoi yli 30:een. K-ryhmällä on Suomen suurin MSC-sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden valikoima.

K-ryhmä nosti ilmastotavoitteensa uudelle tasolle: tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.

RISKIENHALLINTA

Olennainen muutos Keskon vuoden 2019 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin on ollut maaliskuusta lähtien koronaviruksen vaikutus Keskon toimintaan sen kaikissa toimintamaissa. Keskeisimmät koronavirusriskit ovat liittyneet henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä Keskon myyntiin, kassavirtaan ja tulokseen. Loppuvuoden aikana suurimpana koronavirukseen liittyvänä riskinä nähdään mahdollinen epidemian toinen aalto Keskon toimintamaissa ja siitä aiheutuvat vaikutukset Keskon toimintaan.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on tarkemmin kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Helsingissä 22.7.2020
Kesko Oyj
Hallitus

 

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsausinfosta pidetään tänään klo 12.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2020 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.2020. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

LIITTEET: Kesko Q2 2020 Puolivuosikatsaus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös