Kesko Q1 2020: Ennätyksellinen Q1-tulos, koronaepidemia vaikuttanut maaliskuun puolivälistä alkaen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 540,4 milj. euroa (2 400,8 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,0 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 5,8 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,1 milj. euroa (57,5 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 65,9 milj. euroa (51,6 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 135,7 milj. euroa ja se kasvoi operatiivisesti 27,0 milj. euroa
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,6 % (9,5 %), liukuva 12 kuukautta
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 32,7 milj. euroa (34,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,33 euroa)

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto, milj. e 2 540,4 2 400,8 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 65,1 57,5 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,6 2,4 4,3
Liikevoitto, milj. e 65,9 51,6 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 32,7 34,6 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 33,1 28,8 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 135,7 157,0 893,1
Investoinnit, milj. e 99,0 97,3 686,1
       
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu      
Jatkuvat toiminnot 0,35 0,28 3,31
Lopetetut toiminnot - 0,00 0,12
Konserni yhteensä 0,35 0,27 3,42
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton      
Jatkuvat toiminnot 0,33 0,33 2,97
  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,6 9,5 9,6
Konserni      
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,0 12,3 15,1
  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Konserni      
Omavaraisuusaste, % 30,0 31,8 31,2
Oma pääoma/osake, e 20,09 19,79 20,44

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019. 

COVID-19-pandemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Yhtiö arvioi ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä COVID-19-pandemiasta johtuvasta poikkeustilanteesta huolimatta. Myynnin ennakoidaan kasvavan sekä päivittäistavarakaupoissa että erityisesti ruoan verkkokaupassa. Foodservice-liiketoiminnassa ja käyttötavarakaupassa myynnin ennakoidaan laskevan. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kehityksen arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisen ennakoidaan heijastuvan yritysasiakasmyyntiin. Lisäksi kauppojen aukiolonsääntely vaikuttaa rakentamisen ja talotekniikan kaupan maakohtaisiin myynnin kehityksiin. Autokaupassa sekä uusien että käytettyjen autojen myynnin ennakoidaan laskevan vuodesta 2019.

Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Kesko on käynnistänyt laajat kustannussopeutukset kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. Kustannussopeutuksia toteutettaan henkilöstöä lomauttamalla ja sopeuttamalla laajasti muita kustannuksia.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Ensimmäinen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli kaikkien aikojen paras poikkeustilanteesta huolimatta. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,8 % ja oli 2 540,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,1 milj. euroa ja se kasvoi 7,6 milj. euroa.

Vuosineljänneksen alkupuolella Keskon myynti oli vahvaa kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 4,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 60,4 miljoonaan euroon. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa, liikevaihto kasvoi 6,8 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 9,3 miljoonaan euroon. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 11,0 % yritysostojen myötä, mutta laski vertailukelpoisesti 4,6 %. Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 6,1 miljoonaan euroon.

Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan toimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen.

Päivittäistavarakaupassa koronaepidemian vaikutukset vaihtelevat. Kesko on pystynyt kauppiasmallin avulla ketterästi vastamaan poikkeustilanteeseen. Ruoan vähittäismyynnin kasvu on ollut vahvaa sekä K-ruokakaupoissa että K-ruoka.fi-verkkokaupassa. Maaliskuussa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi kaikissa ketjuissa ja kasvu oli  9,8 %. Ruoan verkkokaupassa olemme pystyneet nopeasti kasvattamaan kapasiteettia, ja K-ruoka.fi:stä on tullut Suomen suurin ruoan verkkokauppa. Verkkokaupan kasvu on ollut korkeimmillaan yli 800 % viikkotasolla. Ravintoloiden, koulujen ja työpaikkojen sulkemisen seurauksena Kespron myynti on viime viikot ollut noin 50 % normaalitasosta. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiin epidemia on toistaiseksi vaikuttanut vain vähän. Rautakaupan kuluttaja-asiakasmyynti on kehittynyt hyvin Suomessa ja Ruotsissa. Myös yritysasiakaskaupassa myynti on säilynyt hyvällä tasolla. Onnisen myynti on kehittynyt toistaiseksi erittäin hyvin.  Sen sijaan Baltiassa myynti kääntyi laskuun, mikä johtui erityisesti rajoitustoimista johtuvista kauppojen sulkemisista Liettuassa.

Autokaupassa kysyntä on heikentynyt merkittävästi. Uusien autojen ja vaihtoautojen myynti on laskenut, huolto- ja varaosapalveluiden myynti on puolestaan säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Vaikka epidemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, on meidän varauduttava poikkeustilanteen pitkittymiseen. Olemme Keskossa ryhtyneet toimimaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla kaikissa toiminnoissa. Keskeistä on asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen. Lisäksi olemme keskittyneet turvaamaan hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan. Kassavirran varmistamiseksi olemme sopeuttaneet kustannuksia muun muassa henkilöstöä lomauttamalla, sopeutamme investointien rahavirran vuonna 2020 alle 200 milj. euron sekä olemme lisänneet rahoituksen saatavuutta. Tämän lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myös myyntisaamisten turvaamiseen sekä rahoituksen varmistamiseen.

Kesko on katsauskaudella aloittanut strategisen tarkastelun Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. 

Keskon taloudellinen asema on vahva. 30.3.2020 pidettäväksi tarkoitettu yhtiökokous pidetään tänään 28.4.2020 klo 10.30. Hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti osinkoa esitetään maksettavaksi 2,52 € osakkeelta kahdessa erässä sekä esitetään osakesplittiä, jossa yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta.

Koronaepidemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen arvioimme jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoittomme vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Tässä poikkeustilanteessa voimme olla tähän tulostasoon tyytyväisiä.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA 

tulosvaroitus 18.3.2020 COVID-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi

Kesko Oyj antoi 18.3.2020 tulosvaroituksen. COVID-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi yhtiö peruutti aiemmin tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta liikevaihto-ohjeistuksen ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Tiedotteessa yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 ennätyksellisestä vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.3.2020 Peruminen ja uusi yhtiökokous 

Yhtiö tiedotti 19.3. peruvansa varsinaisen yhtiökokouksen, joka oli suunniteltu pidettävän 30.3.2020, koronavirustilanteen kehittymisen vuoksi.

Katsauskauden jälkeen 7.4.2020 yhtiö kutsui uudelleen koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 28.4.2020. Yhtiö ryhtyi ennaltaehkäiseviin varotoimiin kokouksen järjestämiseksi ja varmistaakseen turvallisuuden niiden henkilöiden osalta, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyinä, ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Hallituksen 5.2.2020 julkaisemat ehdotukset 30.3.2020 suunnitellulle yhtiökokoukselle pysyivät samoina 28.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle annettujen ehdotusten kanssa lukuunottamatta osingonjakoehdotuksen ensimmäisen erän täsmäytys- ja maksupäiviä, maksuttoman osakeantiehdotuksen (ns. split) täsmäytyspäivää ja suunniteltua arvo-osuustileille kirjaamispäivää sekä lahjoitusvaroja koskevaa ehdotusta. 

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-maaliskuu 2020

1-3/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 321,5 +4,6 +4,6 60,4 +3,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 934,9 +7,8 +6,1 9,3 +5,4
Erikoiskauppa 66,3 -5,4 -2,4 -2,3 -1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 001,1 +6,8 +5,5 7,0 +3,8
Autokauppa 222,6 +11,0 -4,6 6,1 -1,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -4,8 (..) (..) -8,4 +1,9
Yhteensä 2 540,4 +5,8 +4,0 65,1 +7,6

 (..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 5,8 % koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 5,2 % ja vertailukelpoisesti 3,7 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 8,3 % ja vertailukelpoisesti 5,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,3 % (19,9 %). Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron ravintola- ja suurkeittiökaupassa liikevaihto laski.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Kasvu oli erityisen vahvaa Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan myös vuonna 2019 toteutunut K-Byggin hankinta Ruotsisssa. Liikevaihdon euromääräistä kasvua hidasti osaltaan Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyminen suhteessa euroon.

Autokaupassa raportoitu liikevaihto kasvoi toteutuneista yritysostoista johtuen, mutta se laski vertailukelpoisesti.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,6 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat K-ruokakauppaketjujen hyvä myynnin kehitys. K-Citymarketin käyttötavarakaupan ja Kespron ravintola- ja suurkeittiökaupan liikevaihdon lasku heikensivät vertailukelpoista liikevoittoa raportointikauden loppupuolella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Baltiassa ja Valko-Venäjällä vertailukelpoinen liikevoitto alitti vertailukauden tason. Vuosina 2018 ja 2019 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli -3,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja se kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski kysynnän heikennyttyä katsauskauden lopulla.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 65,1 57,5 461,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      
+myyntivoitot +6,4 +0,0 +4,6
-myyntitappiot -0,0 -0,0 -0,9
+/-rakennejärjestelyt -5,5 -5,8 -17,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä +0,8 -5,8 -13,8
Liikevoitto 65,9 51,6 447,8

 

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa ja yhteisissä toiminnoissa yritysjärjestelyihin liittyneet kulut 5,2 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyneet kulut 5,5 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 3 064,7 milj. euroa ja se kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 45 216 uutta taloutta tammi-maaliskuussa 2020. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,4 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

NETTORAHOITUSKULUT, TULOVEROT JA TULOS/OSAKE

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Nettorahoituskulut -32,3 -23,7 -91,4
Leasingvelkojen korot -23,1 -24,6 -95,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 32,7 34,6 370,7
Tulos ennen veroja, milj. € 33,1 28,8 403,3
Tuloverot, milj. € -6,4 -6,1 -69,6
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,33 0,33 2,97
Tulos/osake, € 0,35 0,28 3,31
Konserni      
Oma pääoma/osake, € 20,09 19,79 20,44

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluja kasvattivat tammi-maaliskuussa valuuttakurssierot, korkojohdannaisten käyvän arvon muutos sekä likvidien varojen sijoitusten arvostustappiot. Valuuttakurssieroista -4,6 milj. euroa johtui rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Valko-Venäläisen tytäryhtiön OMA:n euromääräisen lainarahoituksen valuuttakurssitappioista ja -1,4 milj. euroa Norjan ja Ruotsin kruunun sekä Puolan zlotyn heikentymisestä. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli -0,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernin efektiivinen veroaste laski 19,5 %:iin (21,2 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja laski tammi-maaliskuussa nettorahoituskulujen kasvun ja osakkuusyritysten tulo-osuuden laskun myötä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden kasvoi edellisestä vuodesta ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden oli edellisen vuoden tasolla.

Rahavirta JA rahoitusasema

Milj.€

1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot      
Liiketoiminnan rahavirta 135,7 157,0 893,1
Investointien rahavirta -35,1 -86,0 -620,3
Konserni      
Rahoituksen rahavirta -20,6 -80,8 -295,4
Likvidit varat 265,4 237,6 169,0
Korolliset velat 3 085,2 2 699,3 3 037,3
Leasingvelat 2 337,4 2 287,1 2 422,2
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja 482,4 174,6 446,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta,
liukuva 12 kk
0,9 0,4 0,9
Nettovelkaantumisaste, % 134,9 119,2 134,0
Omavaraisuusaste, % 30,0 31,8 31,2

 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli 135,7 milj. euroa (157,0 milj. euroa). Vertailukauden jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron ylikatepalautus, joten operatiivisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 27,0 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli 4,8 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 135,7 milj. euroa (161,7 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta oli -35,1 milj. euroa (-86,0 milj. euroa) ja sitä paransi osaltaan Baltian konekaupan myynnin positiivinen rahavirta, +19,6 milj. euroa. Keskon aikaisemmin vuokraaman K-Citymarket Järvenpään kiinteistön hankinta on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Kesko-konsernin maksuvalmius säilyi vahvana koronavirusepidemian synnyttämässä liiketoiminnan ja rahoitusmarkkinoiden poikkeustilanteessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kesko-konsernin kaikissa toimintamaissa ryhdyttiin poikkeustilanteen alettua merkittäviin sopeutustoimiin kassavirran varmistamiseksi. Poikkeustilanteessa kustannuksia ja investointeja sopeutetaan voimakkaasti ja asiakassaamisiin liittyviä luottoriskejä hallitaan tehokkaasti.

Investoinnit

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Investoinnit, jatkuvat toiminnot 99,0 97,3 686,1
Kauppapaikkainvestoinnit 63,2 32,2 227,7
Yritysostot - 37,7 290,5
It-investoinnit 5,6 6,6 33,9
Muut investoinnit 30,2 20,7 134,0

 

Kauppapaikkainvestoinnit kasvoivat päivittäistavarakaupassa 29,7 milj. euroa. Määrää kasvatti osaltaan Järvenpään K-Citymarket-kiinteistön hankinta. Muita investointeja kasvatti autokaupan leasing-autokantaan hankitut autot sekä takaisinostovelvoitteella myydyt vuokraamoautot 4,4 milj. euroa.

henkilöstö

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin, jatkuvat toiminnot 20 936 19 878 20 846
Henkilökunta kauden lopussa 31.3. 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Suomi 12 449 11 845 12 657
Muut maat 11 892 11 681 12 511
Yhteensä 24 341 23 526 25 168

 

Jatkuvien toimintojen henkilömäärää kasvattivat toteutuneet yritysostot Suomessa ja Ruotsissa. Kesko aloitti maaliskuun puolessa välissä sopeutustoimet koronaviruksen aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Erilaisten sopeuttamistoimenpiteiden kohteena arvioidaan olevan kokonaisuutena noin 2 500 työntekijää Keskon liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa, mistä lomautusten osuus on arviolta 2 000 työntekijää. Erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä tehdään myös Keskon ulkomaantoiminnoissa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa sekä Baltian maissa.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja Sørbøn rautakauppatoimintojen sekä ruotsalaisen Fresks-konsernin yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Tammi-maaliskuu 2020

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 1 321,5 1 263,9 5 531,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  60,4 56,8 327,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,6 4,5 5,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,6 13,2 14,5
Investoinnit, milj. e 62,7 28,6 180,8
Henkilökunta keskimäärin 5 948 5 839 6 063

Liikevaihto, milj. €

1-3/2020 1-3/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Myynti K-ruokakaupoille          
K-Citymarket, elintarvike 293,0 265,1 +10,5 +10,5 1 150,4
K-Supermarket 357,5 327,5 +9,2 +9,2 1 417,0
K-Market 320,3 299,0 +7,1 +7,1 1 336,3
K-Citymarket, käyttötavara  122,7 127,8 -4,0 -4,0 584,6
Kespro 208,3 215,7 -3,4 -3,4 944,9
Muut 19,7 28,8 -31,6 -31,6 98,0
Yhteensä 1 321,5 1 263,9 +4,6 +4,6 5 531,2

 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa kaikissa ruokakauppaketjuissa, mutta K-Citymarketin käyttötavarakaupassa ja Kespron ravintola- ja suurkeittiökaupassa liikevaihto laski.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 7,6 % tammi-maaliskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,0 % (sis. alv), (Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 7,8 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 160 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 1,4 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi katsauskaudella 271 kauppaan.

Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys. K-Citymarketin käyttötavarakaupan ja Kespro ravintola- ja suurkeittiökaupan liikevaihdon lasku heikensivät osaltaan vertailukelpoista liikevoittoa raportointikauden loppupuolella. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 59,8 milj. euroa (56,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 62,7 milj. euroa (28,6 milj. euroa), jota osaltaan kasvatti Järvenpään K-Citymarket-kiinteistön hankinta.

Tammi-maaliskuussa avattiin yksi uusi K-Market (korvaava uusperustanta). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 13 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Jyväskylän keskustaan, Vaajakoskelle, Tampereelle ja Lahteen.

Kauppojen lukumäärä

3/2020 3/2019 12/2019
K-Citymarket 81 81 81
K-Supermarket  242 244 243
K-Market 773 780 777
Neste K 73 72 73
Muut 75 79 78
Yhteensä 1 244 1 256  1 252

Lisäksi 271 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

Tammi-maaliskuu 2020

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 1 001,1 937,6 4 331,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 934,9 867,5 3 984,5
Rautakauppa 562,2 507,3 2 447,8
Onninen 391,4 370,2 1 587,7
Erikoiskauppa 66,3 70,1 346,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  7,0 3,2                             142,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 9,3 3,9 133,3
Rautakauppa -1,3 -1,3 83,3
Onninen 10,7 5,1 50,0
Erikoiskauppa -2,3 -0,7 9,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 0,7 0,3 3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1,0 0,5 3,3
Rautakauppa -0,2 -0,3 3,4
Onninen 2,7 1,4 3,2
Erikoiskauppa -3,5 -1,0 2,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,4 7,5 7,4
Investoinnit, milj. e 10,9 35,5 332,7
Henkilökunta keskimäärin 12 850 12 133 12 630

Liikevaihto, milj. €

1-3/2020 1-3/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Rautakauppa, Suomi 222,8 217,2 +2,6 +2,6 908,4
K-Rauta, Ruotsi 32,3 33,3 -3,0 -0,7 163,7
K-Bygg, Ruotsi 42,5 - - - 132,8
Byggmakker, Norja 80,5 86,9 -7,3 -1,2 386,9
Kesko Senukai, Baltia 152,0 144,6 +5,1 +5,1 715,5
OMA, Valko-Venäjä 33,9 26,7 +26,8 +28,5 146,6
Rautakauppa yhteensä 562,2 507,3 +10,8 +3,9 2 447,8
Onninen, Suomi 228,9 201,1 +13,9 +13,9 909,6
Onninen, Ruotsi* 29,5 35,5 -16,8 +12,7 121,2
Onninen, Norja 58,2 63,0 -7,6 -0,7 237,8
Onninen, Baltia 18,8 18,0 +4,4 +4,4 85,2
Onninen, Puola 56,7 53,5 +6,0 +6,5 237,2
Onninen yhteensä* 391,4 370,2 +5,7 +9,7 1 587,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 934,9 867,5 +7,8 +6,1 3 984,5
Vapaa-ajankauppa, Suomi 43,5 49,2 -11,6 -11,6 203,7
Konekauppa 22,8 20,9 +9,1 +21,7 143,0
Erikoiskauppa yhteensä 66,3 70,1 -5,4 -2,4 346,7
Yhteensä 1 001,1 937,6 +6,8 +5,5 4 331,1

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoittamistoimista huolimatta. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Ruotsissa liikevaihtoa kasvatti myös edellisenä vuonna toteutettu K-Byggin hankinta. Ruotsin ja Norjan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyminen suhteessa euroon. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 484,6 milj. euroa (460,6 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 5,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 516,5 milj. euroa (477,0 milj. euroa) ja se kasvoi 8,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 51,6 % (50,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Ruotsissa K-raudan liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla ja K-Byggin liikevaihto kasvoi 6,1 % sen (pro-forma) 2019 liikevaihtoon verrattuna (K-Bygg sisältyy konsernin lukuihin 17.5.2019 alkaen). Vertailukelpoisesti liikevaihto laski hieman Norjassa.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa. Norjassa liikevaihto oli vertailukelpoisesti paikallisessa valuutassa lähes edellisen vuoden tasolla.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski leudosta talvesta ja koronavirusepidemian seurauksena heikentyneistä asiakaskäynneistä johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa vertailukauteen verrattuna 3,8 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Baltiassa vertailukelpoinen liikevoitto alitti selvästi vertailukauden tason. Kesko Senukain kannattavuutta rasitti merkittävästi epidemian rajoitustoimet Liettuassa, joiden seurauksena kaupat jouduttiin pitämään kiinni maaliskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin asti. Vuosien 2018 ja 2019 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli -3,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Baltiassa ja Puolassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (-2,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 6,5 milj. euroa (-5,4 milj. euroa). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa. Vertailuvuoden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 5,5 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit olivat 10,9 milj. euroa (35,5 milj. euroa). Vertailukauden investointeihin sisältyi 25,5 milj. euroa yritysostoja.

Tammi-maaliskuussa avattiin Helsingin Pasilaan yritysasiakkaita palveleva keskittymä, jossa toimii K-Rauta Procenter ja Onninen Mega Express- myymälät. Lisäksi toimipaikassa toimivat K-Rauta PRO asiakkaita palveleva täsmätoimitusterminaali ja Onnisen infra-asiakkaiden toimitusvarasto. Lisäksi avattiin yksi K-Senukai-myymälä Liettuaan ja kaksi Onninen Express -myymälää Puolaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi K-Bygg-myymälä Ruotsiin, yksi Onninen Express-myymälä Suomeen ja kaksi myymälää Puolaan.

Kauppojen lukumäärä

3/2020 3/2019 12/2019
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa      
K-Rauta, Suomi 132 133 131
K-Rauta, Ruotsi 18 18 18
K-Bygg, Ruotsi 33 - 34
Byggmakker, Norja 62 65 63
K-Rauta, Viro 8 8 8
K-Senukai, Latvia 11 10 11
K-Senukai, Liettua 24 23 23
OMA, Valko-Venäjä 16 17 17
Onninen, Suomi 56 56 57
Onninen, Ruotsi - 13 -
Onninen, Norja 18 24 18
Onninen, Baltia 17 15 17
Onninen, Puola 36 36 36
Erikoiskauppa      
Intersport, Suomi 53 54 54
Budget Sport 10 11 10
The Athlete’s Foot 9 7 9
Kookenkä 32 35 34
Yhteensä 535 525 540

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen kattavat verkkokaupan palvelut.
Kolme Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

Tammi-maaliskuu 2020

 

1-3/2020

1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 222,6 200,5 863,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  6,1 7,7 26,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,7 3,8 3,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,7 18,1 9,5
Investoinnit, milj. e 19,7 26,7 131,3
Henkilökunta keskimäärin 1 292 929 1 179

Liikevaihto, milj. €

1-3/2020 1-3/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, % 1-12/2019
Autokauppa 222,6 200,5 +11,0 -4,6 863,9

 

Autokaupan liikevaihto kasvoi toteutuneista yritysostoista johtuen 11,0 %, mutta laski vertailukelpoisesti -4,6 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronavirusepidemia heikensi asiakaskysyntää sekä uusissa että käytetyissä autoissa katsauskauden loppupuolella. Jälkimarkkinoinnin ja leasing-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14,4 %. Vertailukelpoisesti kasvu oli 1,1 %. Jälkimarkkinoinnin ja leasing-liiketoiminnan osuus autokaupan liikevaihdosta oli noin 18 %.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa -4,1 % (-14,6 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 16,0 % (16,5 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski kysynnän heikennyttyä katsauskauden lopulla.

Autokaupan liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 6,1 milj. euroa (7,6 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat 19,7 milj. euroa (26,7 milj. euroa). Investoinnit leasing-autokantaan ja takaisinostovelvoitteella myytyihin vuokraamoautoihin kasvoivat 4,4 milj. euroa. Lisäksi vertailukaudella toteutui Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysostot, 12,3 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä

3/2020 3/2019 12/2019
K-Auto 42 23 42
AutoCarrera 4 3 3
Yhteensä 46 26 45

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Konekesko Oy myi 31.3.2020 Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet.

Vuonna 2019 norjalaisen Sørbøn rautakaupat siirtyivät kiinteistöineen Byggmakker Sør AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta luopuminen toteutui 15.5.2019. Laakkonen-konsernilta ostetut Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.7.2019. Suomen maatalouskonekaupan liiketoiminta myytiin 1.8.2019.

OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2020 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2020 oli 837 321 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,23 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,84 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,22 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä
385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2020 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 58,80 euroa ja maaliskuun 2020 lopussa 50,40, missä oli laskua 14,29 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2019 lopussa 63,08 euroa ja maaliskuun 2020 lopussa 51,60 euroa, missä oli laskua 18,20 %. A-osakkeen ylin kurssi tammi-maaliskuussa 2020 oli 64,80 euroa ja alin 41,60 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 69,98 euroa ja alin 41,64 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) laski tammi-maaliskuun 2020 aikana 20,4 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 20,2 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 18,4 %.

Maaliskuun 2020 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 599,5 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli
3 480,2 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli
5 079,7 milj. euroa ja se laski vuoden 2019 lopusta 1 034,9 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun aikana 0,9 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 50,1 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 18,3 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 117,6 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa oli noin 69,0 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Euroland).

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2020 lopussa 44 940. Se on 3 765 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Maaliskuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 34,6 % ja B-osakkeista 49,58 %.Keskolla on osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä, jonka toteuttamiseksi Keskon hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhtiökokouksen hallitukselle antamien osakeantivaltuutuksien puitteissa. Tammi-maaliskuun 2020 aikana Kesko Oyj luovutti 94 806 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta yhtiön johto- ja avainhenkilöille ja Keskolle palautui vastikkeetta 764 B-osaketta osakepalkkio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 12.3.2020. Uusimmista osakepohjaisista sitouttamis- ja kannustinohjelmista on tiedotettu pörssitiedotteella 5.2.2020.

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 28.4.2020. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää maksuttomasta osakeannista, jossa osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Hallituksen ehdotuksen päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-osakkeita annetaan 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2020.Lisäksi Keskon hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.4.2020, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Määrä vastaisi noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun hallituksen maksutonta osakeantia koskevan ehdotuksen mukaiset annettavat uudet osakkeet on rekisteröity.

Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan sisältyvät 7.4.2020 pörssitiedotteena julkaistuun kokouskutsuun, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilta.

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Hallituksella on myös voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Valtuutuksista on kerrottu pörssitiedotteilla 11.4.2018 ja 4.4.2016.

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Markkinaoikeus antoi päätöksen koskien Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppaa. Päätöksellään markkinaoikeus asettui kielteiselle kannalle yrityskauppaa koskien. (Lehdistötiedote 17.2.2020)

Kesko sopi ostavansa ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa. (Lehdistötiedote 6.3.2020)

Kesko antoi tulosvaroituksen Covid-19-pandemian ja sen aiheuttaman talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi. Yhtiö peruutti tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Keskon hallitus päätti koronavirustilanteen kehittymisen vuoksi perua varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020 ja kutsua koolle uuden kokouksen myöhemmin. (Pörssitiedote 19.03.2020)

Danish Agro -konserniin kuuluva DA Agravis Machinery Holding A/S osti Konekesko Oy:n Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet. (Lehdistötiedote 31.3.2020)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kesko ilmoitti sopeuttavansa toimintaansa koronaviruksen vuoksi. Lomautusten arvioidaan koskevan noin 2 000 Keskon työntekijää Suomessa - lomautusten määrää on pystytty vähentämään merkittävästi henkilöstön siirroilla yksiköiden välillä. (Lehdistötiedote 3.4.2020)

Keskon hallitus kutsui koolle varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020. Koronavirusepidemian vakavuuden takia Kesko kehotti kaikkia osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä. (Pörssitiedote 07.04.2020)

KESTÄVÄ KEHITYS

Kesko on vuoden 2020 Global 100 -listalla sijalla 99, ja maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Helmikuussa asetettujen uusien ilmastotavoitteiden mukaan K-ryhmä aikoo olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2025-2030 siirtymäaikana kompensoidaan tuolloin jäljellä olevat päästöt.

K-ryhmän uuden puuvillalinjauksen mukaisesti K-ryhmän kaupoissa myytäviin mywear-vaatteisiin, myhome-kodintekstiileihin, Pirkka-sukkiin sekä K-Raudan PROF-työvaatteisiin ja Cello-sisustustekstiileihin hankitaan vuoden 2024 loppuun mennessä vain kestävämmin tuotettua puuvillaa. Kestävä puuvilla on sertifioitua luomupuuvillaa, kierrätettyä puuvillaa, Better Cotton Initiative –aloitteen tai Reilun kaupan mukaista puuvillaa. Kesko on Better Cotton Initiative (BCI) -aloitteen jäsen maaliskuusta 2020 alkaen.

Keskon vuosiraportti 2019 julkaistiin maaliskuun alussa. Vuosiraportin Kestävä kehitys -osio on Keskon 20:s kestävän kehityksen raportti.

K-ryhmä tekee vastuullisena yrityksenä kaikkensa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kesko ja K-kaupat lisäsivät maaliskuun aikana toimia ja kehittivät uusia ratkaisuja turvatakseen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden kaupoissa.

RISKIENHALLINTA

Olennainen muutos Keskon vuoden 2019 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin on koronaviruksen vaikutus Keskon toimintaan sen kaikissa toimintamaissa. Keskeisimmät koronavirusriskit liittyvät henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä Keskon myyntiin, kassavirtaan ja tulokseen.

Koronaviruksesta johtuen Kesko siirtyi kriisijohtamiseen ja käynnisti konserni- ja toimialatasoilla koronavalmiusjohtoryhmien toiminnan. Ensisijaisina tavoitteina on varmistaa henkilökunnan ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus, Keskon ja kauppojen toimintojen jatkuvuus, kassavirran turvaaminen kaikissa tilanteissa sekä Suomessa päivittäistavaroiden huoltovarmuuden ylläpitäminen.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on tarkemmin kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Varsinainen yhtiökokous

Keskon varsinainen yhtiökokous järjestetään 28.4.2020 klo 10.30 alkaen.

Helsingissä 27.4.2020
Kesko Oyj
Hallitus

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 9.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsausinfosta pidetään tänään klo 12.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2020 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 23.7.2020. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

LIITTEET: Q1/2020 OSAVUOSIKATSAUS 

KESKO OYJ

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös