Kesko Oyj antaa tulosvaroituksen: COVID-19 ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi yhtiö peruuttaa aiemmin antamansa liikevaihto-ohjeistuksen ja muuttaa liikevoitto-ohjeistusta

Kesko peruuttaa tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muuttaa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Tässä tilanteessa yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 ennätyksellisestä vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

 

”Koronaviruksesta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen arvioimme jäävämme jonkin verran vuoden 2019 ennätyksellisestä liikevoitosta 461,6 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakauppa on noin puolet Keskon liikevaihdosta ja yli 70 prosenttia tuloksesta. Uskomme ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä poikkeustilanteesta huolimatta. Foodservice-liiketoiminnassa myynnin ennakoidaan sen sijaan laskevan. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ja autokaupan osalta myynnin ja kannattavuuden arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Sopeutustoimenpiteet on aloitettu ja niitä jatketaan huomioiden muutokset eri toimialojen liiketoiminnoissa,” toteaa pääjohtaja Mikko Helander.  

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa 5.2.2020 antama aiempi tulevaisuuden näkymä kuului:

”Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2020-12/2020) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2019-12/2019). Arvio tulevasta kehityksestä pitää sisällään IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin vaikutukset konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä katsauskautta seuraavalla että katsauskautta edeltäneellä 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Keskon toimintamaissa yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kasvanut ja talouden kasvuvauhdin ennakoidaan hidastuvan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta markkinan ennakoidaan kasvavan. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa asuntojen uudisrakentamisen volyymin normalisoiduttua huippuvuosien tasosta painopisteen ennakoidaan siirtyvän korjausrakentamiseen ja toimitilarakentamiseen. Suomen autokaupassa markkinan ennakoidaan olevan hieman pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa matalammalla tasolla.

Kesko jatkaa määrätietoisesti liiketoimintansa asiakaslähtöistä uudistamista ja strategiansa toteuttamista. Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.”
 

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113 ja sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540

Kesko Oyj

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy
www.kesko.fi

Takaisin ylös