Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 8.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi esitetään seuraavaa:

-       hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97.000 euroa

-       hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60.000 euroa

-       hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45.000 euroa

-       hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60.000 euroa

-       kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1.000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1.000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

-       hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 532 2206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös