Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 Kaikkien aikojen paras Q2 tulos: vahva kasvustrategian toteutus kasvatti liikevaihtoa ja paransi edelleen tulosta

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 182,2 milj. euroa (5 085,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 179,9 milj. euroa (177,0 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 171,5 milj. euroa (166,1 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,5 % (1-12/2018 9,8 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 133,8 milj. euroa (123,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,94 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-6/2019 1-6/2018 4-6/2019 4-6/2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 5 182,2 5 085,9 2 781,4 2 672,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 179,9 177,0 122,5 113,2
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,5 3,5 4,4 4,2
Liikevoitto, milj. e 171,5 166,1 119,9 105,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 133,8 123,3 99,2 85,0
Tulos ennen veroja, milj. e 142,8 112,4 114,1 77,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 428,3 331,7 271,4 215,7
Investoinnit, milj. e 470,7 128,7 373,4 74,2
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 1,14 0,82 0,86 0,51
Lopetetut toiminnot 0,11 -0,52 0,11 -0,28
Konserni yhteensä 1,25 0,30 0,97 0,23
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 1,06 0,94 0,73 0,60


1-6/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,5 9,8
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,4 12,5


30.6.2019 30.6.2018
Konserni
Omavaraisuusaste, % 27,9 29,3
Oma pääoma/osake, e 18,44 18,14

SIIRTYMINEN IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET –STANDARDIN SOVELTAMISEEN

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää, sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

1-6/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 1-6/2019ilman IFRS 16 vaikutusta 1-6/2018,raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-6/2018ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 415,6 +206,5 209,1 392,7 +198,2 194,5
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 179,9 +45,3 134,6 177,0 +47,9 129,1
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 133,8 -3,5 137,3 123,3 -2,6 125,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 428,3 +159,7 268,6 331,7 +152,5 179,1


4-6/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 4-6/2019ilman IFRS 16 vaikutusta 4-6/2018,raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 4-6/2018ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 242,2 +104,2 138,0 221,9 +99,3 122,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 122,5 +22,7 99,7 113,2 +24,2 89,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 99,2 -1,5 100,7 85,0 -1,0 86,0
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 271,4 +80,7 190,7 215,7 +75,9 139,8

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa koko tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 36 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 30 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon vahva kasvustrategian toteutus kasvatti liikevaihtoa ja paransi edelleen tulosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja 99 milj. euroa, jossa oli kasvua 14 milj. euroa. Myös konsernin kassavirta vahvistui edelleen.

Päivittäistavarakaupassa kasvu jatkui markkinaa nopeampana kaikissa ketjuissamme. Kannattavuutta paransivat myynnin kasvu sekä edelleen parantunut kustannustehokkuus. K-kauppojen uudistusten ansiosta kaikkien ketjujen asiakasmäärät olivat kasvussa. Myös ruoan verkkokaupan myynti jatkoi kasvuaan sen ollessa 119 %. Katsauskaudella sovimme Heinon Tukun ostosta, joka toteutuessaan täydentää erinomaisesti Kespron nykyistä palvelutarjontaa ja parantaa merkittävästi asiakaspalveluamme pääkaupunkiseudulla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos parani. Kasvu oli vahvinta Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Suomessa kasvu jatkui. Toimialan myynnin kasvua hidastivat pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle sekä edellistä vuotta pienempi myyntipäivien määrä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 48 milj. euroa, jossa oli kasvua 8 milj. euroa. Ruotsin liiketoiminnan vahvistaminen etenee suunnitellusti. Katsauskaudella toteutettiin Ruotsissa Fresks-rautakauppaketjun hankinta ja Onninen AB:n tappiollisen LVI-urakoitsijaliiketoiminnan myynti.

Autokaupassa markkina jatkui haastavana. WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotto, autoverotukseen liittyvä epävarmuus sekä autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu ovat hidastaneet uusien autojen kauppaa. Odotamme markkinan paranevan vuoden jälkipuoliskolla. Strategian mukaiseen myynti- ja palveluverkoston kasvattamiseen ja tehostamiseen liittyvät yrityskaupat on toteutettu ja niiden integrointi etenee suunnitellusti.

Tulokset osoittavat, että vuonna 2015 laadittu strategia toimii hyvin. Strategian määrätietoinen toteutus jatkuu ja odotamme liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden edelleen paranevan. Kannattavan kasvun lisäksi vahvistamme vastuullisuustyötämme kaikessa toiminnassamme ja olemme aktiivisesti mukana muiden toimijoiden kanssa torjumassa ilmastonmuutosta.

Uusi päätoimitalomme K-Kampus otettiin käyttöön kesän aikana. K-Kampukselle on muuttanut yli 1 800 keskolaista pääkaupunkiseudulta. Työskentely uudessa toimitalossa tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet yhdessä tekemiseen yli organisaatiorajojen, yksi yhtenäinen K -hengessä.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUU 2019

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2019 oli 5 182,2 milj. euroa, mikä on 1,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (5 085,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ilman yritysjärjestelyiden vaikutusta ja paikallisissa valuutoissa 0,8 %. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikutti liikevaihdon lasku autokaupassa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 0,3 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 0,2 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 10,7 % ja vertailukelpoisesti 3,1 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 21,4 % (19,7 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 2,6 %.Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,8 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Reinin Lihan vertailukelpoinen kuukausi ja vähentämällä vuonna 2018 ostetun Kalatukku E. Erikssonin vaikutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 6,1 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 7,6 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Baltiassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 8,7 %.

Autokaupassa liikevaihto laski 17,9 % ja vertailukelpoisesti 19,3 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen vaikutusta.

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäryhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018. Baltiassa toimiva verkkokauppayhtiö 1A Group siirtyi Kesko Senukain omistukseen 1.10.2018. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Fresks vahvistaa Keskon asemaa Ruotsissa erityisesti ammattirakentajien segmentissä. 15.5.2019 toteutui luopuminen Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta.

1-6/2019 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 2 672,5 +2,6 +3,8 135,8 +11,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 933,9 +7,6 +2,8 49,4 +6,9
Erikoiskauppa 165,6 -8,7 -8,7 2,2 -0,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 099,4 +6,1 +2,2 51,6 +6,4
Autokauppa 412,4 -17,9 -19,3 12,7 -7,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2 (..) (..) -20,2 -7,3
Yhteensä 5 182,2 +1,9 +0,8 179,9 +2,9

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 179,9 milj. euroa (177,0 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Baltiassa, Norjassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa toteutuneet yrityskaupat ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 alussa toteutuneiden yrityskauppojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +2,0 milj. euroa. Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 7,3 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen.

Liikevoitto oli 171,5 milj. euroa (166,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -8,4 milj. euroa (-10,9 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 8,2 milj. euroa, yritysostoihin liittyvät kulut 2,6 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,9 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät edellisenä vuonna olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyneet kulut 5,2 milj. euroa sekä rakentamisen ja talotekniikan Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyneet kulut 4,0 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 1-6/2019 1-6/2018
Liikevoitto, vertailukelpoinen 179,9 177,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot +1,0 +6,7
-myyntitappiot -0,0 -
-arvonalentumiset - -3,4
+/-rakennejärjestelyt -9,4 -14,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -8,4 -10,9
Liikevoitto 171,5 166,1

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 133,8 milj. euroa (123,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 142,8 milj. euroa (112,4 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 1,14 euroa (0,82 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 1,06 euroa (0,94 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 18,44 euroa (18,14 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 6 435,3 milj. euroa ja se kasvoi 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi
33 453 uutta taloutta tammi-kesäkuussa 2019. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,4 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUU 2019

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa 2019 oli 2 781,4 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 672,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ilman yritysjärjestelyiden vaikutusta ja paikallisissa valuutoissa 2,1 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 2,3 % ja vertailukelpoisesti 2,3 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 10,6 % ja vertailukelpoisesti 1,4 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,6 % (21,3 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 6,1 % ja kehitykseen vaikutti hyvä asiakasmäärien kehitys sekä pääsiäisen ajoittuminen toiselle vuosineljännekselle. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 7,0 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Reinin Lihan vertailukelpoinen kuukausi ja vähentämällä vuonna 2018 ostetun Kalatukku E. Erikssonin vaikutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 5,5 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 7,1 % ja vertailukelpoisesti 0,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 10,2 %.

Autokaupassa liikevaihto laski 13,0 % ja vertailukelpoisesti 16,5 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen vaikutusta.

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäryhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018. Baltiassa toimiva verkkokauppayhtiö 1A Group siirtyi Kesko Senukain omistukseen 1.10.2018. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. 15.5.2019 toteutui luopuminen Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta.

4-6/2019 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 408,6 +6,1 +7,0 79,0 +9,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 066,4 +7,1 +0,8 45,5 +8,0
Erikoiskauppa 95,5 -10,2 -10,2 2,9 -0,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 161,8 +5,5 +0,5 48,4 +7,8
Autokauppa 211,9 -13,0 -16,5 5,0 -3,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,0 (..) (..) -10,0 -4,3
Yhteensä 2 781,4 +4,1 +2,1 122,5 +9,2

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 122,5 milj. euroa (113,2 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi erityisesti Suomessa ja Norjassa. Norjassa ja Ruotsissa toteutuneet yrityskaupat ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden yritysostojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +5,6 milj. euroa. Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 3,9 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen.

Liikevoitto oli 119,9 milj. euroa (105,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -2,6 milj. euroa (-7,5 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 2,7 milj. euroa, yritysostoihin liittyvät kulut 2,5 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,9 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät edellisenä vuonna olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyneet kulut 4,1 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 4-6/2019 4-6/2018
Liikevoitto, vertailukelpoinen 122,5 113,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot +1,0 +4,3
-arvonalentumiset - -3,4
+/-rakennejärjestelyt -3,5 -8,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -2,6 -7,5
Liikevoitto 119,9 105,8

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 99,2 milj. euroa (85,0 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 114,1 milj. euroa (77,5 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,86 euroa (0,51 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,73 euroa (0,60 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 18,44 euroa (18,14 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 475,2 milj. euroa ja se kasvoi 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma).

RAHOITUS

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 428,3 milj. euroa (331,7 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta ilman IFRS 16 –standardin vaikutusta oli 268,6 milj. euroa (179,1 milj. euroa). Rahavirtaa vahvistivat pääomien käytön tehostuminen, maaliskuussa 2019 Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron (57,8 milj. euroa) ylikatepalautus, sekä toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 milj. euroa (-3,4 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 432,6 milj. euroa (328,3 milj. euroa).

Konsernin investointien rahavirta oli -429,8 milj. euroa (67,2 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus investointien rahavirtaan -84,6 milj. euroa. Vertailuvuoden investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 166,6 milj. euroa.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 200,6 milj. euroa (446,1 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 2 991,8 milj. euroa (2 791,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 2 791,2 milj. euroa (2 344,9 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 351,6 milj. euroa (2 199,1 milj. euroa). Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja olivat 439,6 milj. euroa (145,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 27,9 % (29,3 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 46,8 milj. euroa (51,4 milj. euroa) sisältäen leasingvelkojen korot, jotka olivat 48,8 milj. euroa (50,6 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 18,1 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus tammi-kesäkuun osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen +0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Kesko-konserniin 14.6.2019 asti, mistä eteenpäin yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus edellisen vuoden tulososuuteen oli -2,7 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 271,4 milj. euroa (215,7 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta ilman IFRS 16 –standardin vaikutusta oli 190,7 milj. euroa (139,8 milj. euroa). Rahavirtaa vahvisti pääomien käytön tehostuminen sekä toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 milj. euroa (-36,9 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 270,9 milj. euroa (178,8 milj. euroa).

Konsernin investointien rahavirta huhti-kesäkuussa oli -347,1 milj. euroa (-58,2 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus investointien rahavirtaan -84,6 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 23,1 milj. euroa (26,1 milj. euroa) sisältäen leasingvelkojen korot, jotka olivat 24,2 milj. euroa (25,2 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 17,3 milj. euroa (-2,2 milj. euroa) ja ilman Kruunuvuoren Satama Oy:öön liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -0,1 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).

VEROT

Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-kesäkuussa olivat 29,4 milj. euroa (23,1 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,6 % (20,6 %). Huhti-kesäkuussa konsernin jatkuvien toimintojen verot olivat 23,3 milj. euroa (16,1 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,5 % (20,8 %).

INVESTOINNIT

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 470,7 milj. euroa (128,7 milj. euroa) eli 9,1 % (2,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 154,8 milj. euroa (60,8 milj. euroa), yritysostot 245,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa), it-investoinnit 16,5 milj. euroa (21,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 54,1 milj. euroa (42,3 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 373,4 milj. euroa (74,2 milj. euroa) eli 13,4 % (2,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 122,6 milj. euroa (33,4 milj. euroa), yritysostot 207,5 milj. euroa (4,0 milj. euroa), it-investoinnit 9,9 milj. euroa (9,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 33,4 milj. euroa (27,8 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus kauppapaikkainvestointeihin oli 85,6 milj. euroa.

HENKILÖKUNTA

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 350 (19 207) henkilöä. Henkilömäärää kasvattaa toteutuneet yritysostot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kesäkuun 2019 lopussa henkilömäärä oli 25 089 (23 046), joista Suomessa työskenteli 12 759 (12 283) ja Suomen ulkopuolella 12 330 (10 763) henkilöä.

LOPETETUT TOIMINNOT

Vuonna 2018 lopetettu Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan konsernitilinpäätöksessä lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan tilikauden tai vertailukauden lukuihin.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja Sørbøn rautakauppatoimintojen sekä ruotsalaisen Fresks-konsernin yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

1-6/2019 1-6/2018 4-6/2019 4-6/2018
Liikevaihto, milj. e 2 672,5 2 603,6 1 408,6 1 327,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 135,8 124,7 79,0 69,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,1 4,8 5,6 5,2
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,7 13,1* 13,7 13,1*
Investoinnit, milj. e 118,6 60,1 90,0 31,4
Henkilökunta keskimäärin 6 047 6 089 6 256 6 187

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-6/2019 1-6/2018 Kehitys, % 4-6/2019 4-6/2018 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
   K-Citymarket, elintarvike 556,9 534,8 +4,1 291,7 264,0 +10,5
   K-Supermarket 692,8 670,5 +3,3 365,3 342,7 +6,6
   K-Market* 650,8 651,4 -0,1 351,9 336,2 +4,7
K-Citymarket, käyttötavara 265,4 260,0 +2,1 137,6 133,2 +3,3
Kespro 453,6 416,9 +8,8 237,9 214,2 +11,1
Muut 53,0 70,0 -24,3 24,3 37,0 -34,3
Yhteensä 2 672,5 2 603,6 +2,6 1 408,6 1 327,3 +6,1

   * K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys oli tammi-kesäkuussa +5,9 % ja huhti-kesäkuussa +9,1 %.

Tammi-kesäkuu 2019

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 672,5 milj. euroa (2 603,6 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 %. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikuttivat Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,8 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Reinin Lihan vertailukelpoinen kuukausi ja vähentämällä vuonna 2018 ostetun Kalatukku E. Erikssonin vaikutus.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 2,4  % tammi-kesäkuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,7 %, (sis. alv), (Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 4,1 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 135,8 milj. euroa (124,7 milj. euroa) ja se kasvoi 11,1 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 142,4 milj. euroa (119,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 6,6 milj. euroa (-5,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tuotot, 6,2 milj. euroa, liittyvät Kruunuvuoren Satama Oy:n konserniyhdistelyyn. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna liittyivät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -5,2 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 118,6 milj. euroa (60,1 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 112,6 milj. euroa (47,9 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 63,1 milj. euroa.

Huhti-kesäkuu 2019

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 408,6 milj. euroa (1 327,3 milj. euroa) ja se kasvoi 6,1 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti asiakasmäärien hyvä kehitys sekä pääsiäisen ajoittuminen toiselle vuosineljännekselle. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikuttivat Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,0 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Reinin Lihan vertailukelpoinen kuukausi ja vähentämällä vuonna 2018 ostetun Kalatukku E. Erikssonin vaikutus.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 4,2 % huhti-kesäkuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,5 %, (sis. alv), (Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 6,6 % (sis. alv), mikä ylitti selkeästi markkinakakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 79,0 milj. euroa (69,5 milj. euroa) ja se kasvoi 9,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 85,6 milj. euroa (65,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 6,6 milj. euroa (-4,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tuotot, 6,2 milj. euroa, liittyvät Kruunuvuoren Satama Oy:n konserniyhdistelyyn. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -4,1 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 90,0 milj. euroa (31,4 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 86,6 milj. euroa (23,0 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 63,1 milj. euroa.

Huhti-kesäkuussa avattiin yksi uusi K-Supermarket ja kolme K-Marketia (yksi korvaava uusperustanta). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 36 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket Seinäjoelle (korvaava uusperustanta) sekä K-Supermarket Helsingin Pasilaan. K-Citymarket Oulu Ruskoa laajennetaan.

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2019 2018
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket 244 241
K-Market 780 784
Neste K 72 72
Muut 78 83
Yhteensä 1 256 1 261

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

1-6/2019 1-6/2018 4-6/2019 4-6/2018
Liikevaihto, milj. e 2 099,4 1 979,0 1 161,8 1 101,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 933,9 1 797,6 1 066,4 995,3
Erikoiskauppa 165,6 181,4 95,5 106,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 51,6 45,3 48,4 40,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 49,4 42,5 45,5 37,5
Erikoiskauppa 2,2 2,8 2,9 3,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,5 2,3 4,2 3,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2,6 2,4 4,3 3,8
Erikoiskauppa 1,3 1,5 3,0 2,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,5 7,9* 7,5 7,9*
Investoinnit, milj. e 281,8 22,9 246,3 16,7
Henkilökunta keskimäärin 12 335 11 322 12 538 11 603

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-6/2019 1-6/2018 Kehitys, % 4-6/2019 4-6/2018 Kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 473,4 462,6 +2,4 256,2 252,9 +1,3
K-Rauta, Ruotsi 86,7 88,6 -2,1 53,4 53,8 -0,9
K-Bygg, Ruotsi 28,8 - - 28,8 - -
Byggmakker, Norja 192,4 167,8 +14,7 105,6 93,1 +13,4
Kesko Senukai, Baltia 334,9 266,6 +25,6 190,3 155,4 +22,4
OMA, Valko-Venäjä 65,9 58,7 +12,2 39,2 35,3 +11,0
Onninen, Suomi 437,3 423,6 +3,2 236,2 234,3 +0,8
Onninen, Ruotsi 70,1 78,3 -10,5 34,6 40,7 -14,9
Onninen, Norja 121,3 125,6 -3,4 58,3 62,4 -6,5
Onninen, Baltia 38,4 35,6 +8,0 20,4 19,2 +6,4
Onninen, Puola 109,8 108,3 +1,4 56,4 57,5 -2,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 1 933,9 1 797,6 +7,6 1 066,4 995,3 +7,1
Vapaa-ajankauppa, Suomi 91,5 92,4 -1,0 42,3 42,6 -0,7
Konekauppa 74,0 89,0 -16,8 53,2 63,7 -16,5
Erikoiskauppa yhteensä 165,6 181,4 -8,7 95,5 106,3 -10,2
Yhteensä 2 099,4 1 979,0 +6,1 1 161,8 1 101,7 +5,5

Tammi-kesäkuu 2019

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2 099,4 milj. euroa (1 979,0 milj. euroa) ja se kasvoi 6,1 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,2 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Baltiassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2018 toteutuneiden Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Fresks-konserni siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Ruotsissa on lanseerattu uusi ammattirakentajille suunnattu brändi nimeltään K-Bygg, jonka alla myös Fresks-konserni palvelee asiakkaita.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 992,8 milj. euroa (979,3 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 1,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 106,7 milj. euroa (999,7 milj. euroa) ja se kasvoi 10,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 52,7 % (50,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-kesäkuussa 1 933,9 milj. euroa (1 797,6 milj. euroa) ja se kasvoi 7,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,8 %.

Rautakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 179,2 milj. euroa (1 041,8 milj. euroa) ja se kasvoi 13,2 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,4 % ja Baltiassa 25,6 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 11,7 %, Norjassa 16,3 % ja Ruotsissa 35,2 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi Ruotsissa 1,4 %.

Onnisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 775,2 milj. euroa (769,9 milj. euroa) ja se kasvoi 0,7 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 3,2 % ja Baltiassa 8,0 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 3,1 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 2,0 % ja Ruotsissa 7,3 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 4,0 % ottaen huomioon katsauskaudella toteutetun LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myynti.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 2,0 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 165,6 milj. euroa (181,4 milj. euroa) ja se laski 8,7 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 91,5 milj. euroa (92,4 milj. euroa) ja se laski 1,0 %. Konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 74,0 milj. euroa (89,0 milj. euroa) ja se laski 16,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 10,1 milj. euroa (14,8 milj. euroa) ja se laski 31,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 63,9 milj. euroa (74,2 milj. euroa) ja se laski 13,8 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 51,6 milj. euroa (45,3 milj. euroa) ja se kasvoi 6,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 49,4 milj. euroa (42,5 milj. euroa) ja se kasvoi 6,9 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 33,2 milj. euroa (27,1 milj. euroa) ja se kasvoi 6,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Baltiassa, Norjassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa toteutuneet yrityskaupat ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 alkupuolella toteutuneiden yrityskauppojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +2,0 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 16,1 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa ja Puolassa. Ruotsissa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto laski johtuen julkistetusta urakoitsija-liiketoiminnan myynnistä. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja se laski 0,6 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 41,5 milj. euroa (40,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -10,1 milj. euroa (-4,4 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kuluerät 8,2 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Onnisen Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,0 milj. euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 281,8 milj. euroa (22,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 38,6 milj. euroa (12,8 milj. euroa) ja yritysostot 233,9 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 22,5 milj. euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettiin Norjassa Sørbøn rautakauppatoimintojen ja Ruotsissa Fresks-konsernin yritysostot.

Huhti-kesäkuu 2019

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 161,8 milj. euroa (1 101,7 milj. euroa) ja se kasvoi 5,5 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 0,5 %. Liikevaihdon kasvua hidasti pääsiäisen ajoittuminen kuluvana vuonna huhtikuulle sekä edellistä vuotta pienempi myyntipäivien lukumäärä. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Fresks-konserni siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 532,1 milj. euroa (532,5 milj. euroa) ja se laski 0,1 %. Liikevaihto laski Suomessa vertailukelpoisesti 0,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 629,7 milj. euroa (569,2 milj. euroa) ja se kasvoi 10,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 1,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 54,2 % (51,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli huhti-kesäkuussa 1 066,4 milj. euroa (995,3 milj. euroa) ja se kasvoi 7,1 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 0,8 %.

Rautakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 671,9 milj. euroa (589,3 milj. euroa) ja se kasvoi 14 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,0 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 1,3 % ja Baltiassa 22,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 9,6 %, Norjassa 15,3 % ja Ruotsissa 56,9 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi Ruotsissa 2,1 %.

Onnisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 405,0 milj. euroa (413,3 milj. euroa) ja se laski 2,0 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 0,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 0,8 % ja Baltiassa 6,4 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Puolassa 1,4 %, Norjassa 4,9 % ja Ruotsissa 12,4 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 10,8 % ottaen huomioon katsauskaudella toteutetun LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myynti.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa laski yhteensä 0,9 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 0,6 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 95,5 milj. euroa (106,3 milj. euroa) ja se laski 10,2 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 42,3 milj. euroa (42,6 milj. euroa) ja se laski 0,7 %. Konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 53,2 milj. euroa (63,7 milj. euroa) ja se laski 16,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 7,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa) ja se laski 22,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (53,6 milj. euroa) ja se laski 15,5 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 48,4 milj. euroa (40,6 milj. euroa) ja se kasvoi 7,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 45,5 milj. euroa (37,5 milj. euroa) ja se kasvoi 8,0 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 34,6 milj. euroa (27,6 milj. euroa) ja se kasvoi 7,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Norjassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa toteutuneet yritysostot ovat lisänneet tulokseen liittyvää kausivaihtelua. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 alkupuolella toteutuneiden yritysostojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +5,6 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 11,0 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa ja Puolassa. Ruotsissa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto laski johtuen julkistetusta urakoitsija-liiketoiminnan myynnistä. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja se laski 0,2 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 43,7 milj. euroa (38,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,7 milj. euroa (-2,4 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kulut 2,7 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 246,3 milj. euroa (16,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 33,5 milj. euroa (10,5 milj. euroa) ja yritysostot 208,4 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 22,5 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana toteutettiin Ruotsissa Fresks-konsernin yritysosto.

Huhti-kesäkuussa avattiin yksi Onninen Express Kouvolassa ja yksi Onninen Express Liettuan Vilnassa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi rautakauppa Ruotsiin, yksi Byggmakker-myymälä Norjaan, yksi K-Senukai-myymälä Latviaan, yksi K-Senukai-myymälä Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat kaksi Onninen Express -myymälää Suomeen, kaksi Viroon ja neljä Puolaan.

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2019 2018
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 133 137
K-Rauta, Ruotsi 18 17
K-Bygg, Ruotsi 33 -
Byggmakker, Norja 63 65
K-Rauta, Viro 8 8
K-Senukai, Latvia 10 9
K-Senukai, Liettua 23 23
OMA, Valko-Venäjä 17 17
Onninen, Suomi 56 56
Onninen, Ruotsi - 13
Onninen, Norja 20 25
Onninen, Baltia 16 14
Onninen, Puola 36 35
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 54 56
Budget Sport 10 11
The Athlete’s Foot 7 7
Kookenkä 33 36
Yhteensä 537 529

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

1-6/2019 1-6/2018 4-6/2019 4-6/2018
Liikevaihto, milj. e 412,4 502,5 211,9 243,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 12,7 20,1 5,0 8,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,1 4,0 2,4 3,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,6 20,8* 14,6 20,8*
Investoinnit, milj. e 48,7 27,2 22,1 18,5
Henkilökunta keskimäärin 979 827 1 029 849

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-6/2019 1-6/2018 Kehitys, % 4-6/2019 4-6/2018 Kehitys, %
K-Auto 393,7 470,5 -16,3 199,6 227,6 -12,3
AutoCarrera 19,1 32,4 -41,1 12,6 16,3 -22,3
Yhteensä 412,4 502,5 -17,9 211,9 243,6 -13,0

Tammi-kesäkuu 2019

Autokaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 412,4 milj. euroa (502,5 milj. euroa) ja se laski 17,9 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 19,3 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen vaikutusta.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa -13,0 % (7,3 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 17,3 % (19,2 %).

Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 12,7 milj. euroa (20,1 milj. euroa) ja se laski 7,3 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 12,6 milj. euroa (20,1 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 48,7 milj. euroa (27,2 milj. euroa). Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton autokauppaliiketoimintojen yritysostot olivat yhteensä 11,3 milj. euroa. Investoinnit sisältävät leasing-autokantaan hankitut autot sekä takaisinostovelvoitteella myydyt vuokraamoautot.

Katsauskauden jälkeen 1.7.2019 K-Caaran omistukseen siirtyivät Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto 2018 oli noin 259 milj. euroa ja liikevoitto 5,4 milj. euroa, ja ostetuissa liiketoiminnoissa työskentelee noin 470 henkilöä.

Huhti-kesäkuu 2019

Autokaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 211,9 milj. euroa (243,6 milj. euroa) ja se laski 13,0 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 16,5 %. Kehitykseen vaikutti WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotosta aiheutuneet toimitusviiveet sekä heikentynyt markkinakysyntä kuluttaja-asiakkaissa. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen vaikutusta.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli huhti-kesäkuussa -11,4 % (11,5 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 18,1 % (19,5 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 5,0 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja se laski 3,9 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 4,9 milj. euroa (8,9 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 22,1 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Investoinnit sisältävät leasing-autokantaan hankitut autot sekä takaisinostovelvoitteella myydyt vuokraamoautot.

Katsauskauden jälkeen 1.7.2019 K-Caaran omistukseen siirtyivät Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto 2018 oli noin 259 milj. euroa ja liikevoitto 5,4 milj. euroa, ja ostetuissa liiketoiminnoissa työskentelee noin 470 henkilöä.

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2019 2018
K-Auto 23 13
AutoCarrera 3 3
Yhteensä 26 16

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker toteutti Sørbø Trelast AS:n ja Tau & Jørpeland Bygg AS:n rautakauppatoimintojen oston. Kauppaan sisältyy kaksi Byggmakker-myymälää ja myös yritysasiakkaita palveleva logistiikkakeskus Norjassa.

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen oston Forssassa ja Huittisissa sekä LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Kesko-konserniin kuuluva K-rauta AB toteutti Fresks-konsernin oston Litorinalta, Oscarson Investiltä ja yhtiön johdolta. Fresks-konserni on merkittävä toimija Ruotsin rautakaupassa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon markkina-asemaa Ruotsissa, erityisesti kasvavassa ammattirakentajien asiakassegmentissä.

Kruunuvuoren Satama Oy:stä tuli Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö 14.6.2019, kun Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen toteuttivat sopimuksensa purkaa Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistus.

OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2019 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2019 oli 930 444 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,36 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,93 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,24 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2019 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa 43,60 euroa ja kesäkuun 2019 lopussa 47,10 euroa, missä oli kasvua 8,0 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2018 lopussa 47,10 euroa ja kesäkuun 2019 lopussa 48,92 euroa, missä oli kasvua 3,9 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 2019 50,40 euroa ja alin 42,10 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 55,40 euroa ja alin 45,19 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-kesäkuun 2019 aikana 7,4 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 8,4 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 5,7 %.

Kesäkuun 2019 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 494,8 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 3 294,9 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 789,7 milj. euroa ja se nousi vuoden 2018 lopusta 237,0 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun aikana 4,3 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 202,2 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 22,4 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 123,7 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa 2019 oli noin 40,3 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Fidessa).  

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 5.2.2019 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP) ansaintajakson 2017-2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ohjelman kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 71 432 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 6.2.2019 ja 20.3.2019.

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 päätti, että noin 30 % Keskon hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina (pörssitiedote 8.4.2019). Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Keskon hallitus päätti toteuttaa yhtiökokouksen päätöksen vuosipalkkioiden osakeosuuden maksamisesta luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita Osakeantivaltuutus 2016:n perusteella (pörssitiedote 25.4.2019). Kyseiset osakkeet, 2 378 kappaletta, on siirretty yhtiön hallituksen jäsenille 26.4.2019 (pörssitiedote 26.4.2019). Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkaneen RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 19.3.2019 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2019-2022. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2019 ansaintakriteereiksi vuoden 2018 kriteerien tavoin Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2018-2021 ja PSP 2019-2022 ansaintavuotta 2019. PSP 2019–2022 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 310 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2019-2021. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2019-2021 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2019 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022. Uudesta PSP 2019-2022 ja RSP 2019-2021 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 20.3.2019.

Tammi-kesäkuussa 2019 yhtiölle on palautunut Keskon siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 perusteella annetuista osakkeista 375 B-osaketta osakepalkkio-ohjelman ehtojen mukaisesti sekä 2 480 B-osaketta Keskon osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016, suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2017 sekä siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 8.3.2019 ja 14.6.2019. Bridge Plan -osakepalkkio-ohjelmasta ja osakepalkkio-ohjelmasta PSP 2017 on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja osakepalkkiojärjestelmästä 2014-2016 pörssitiedotteessa 4.2.2014.

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Kesko Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita ja perusti omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 26.4.2018 ja loppuivat 18.5.2018. Tämän jakson aikana Kesko hankki 500 000 omaa B-sarjan osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 48,83 euroa. Hankintojen jälkeen Kesko omisti yhteensä 996 325 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastasi noin 1,00 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 1,46 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä. (Pörssitiedotteet 25.4.2018 ja 21.5.2018)

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt.

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2019 lopussa 41 793. Se on 1 048 enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Kesäkuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 33,5 % ja B-osakkeista 48,1 %.

LIPUTUSILMOITUKSET

Kesko Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista ja kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 28.5.2019 (pörssitiedote 28.5.2019).

Kesko Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus Keskon osakkeista ja äänistä laski nollaan 28.5.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena (pörssitiedote 28.5.2019).

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker toteutti Sørbø Trelast AS:n ja Tau & Jørpeland Bygg AS:n rautakauppatoimintojen oston. Kauppaan sisältyy kaksi Byggmakker-myymälää ja myös yritysasiakkaita palveleva logistiikkakeskus Norjassa. (Lehdistötiedote 31.1.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen oston Forssassa ja Huittisissa sekä LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. (Lehdistötiedote 1.3.2019)

Kesko Oyj sopi Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myymisestä Solar A/S:lle. Kauppa toteutui 15.5.2019 (Lehdistötiedote 12.3.2019 ja 15.5.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K-rauta AB sopi ostavansa Fresks-konsernin, joka on merkittävä toimija Ruotsin rautakaupassa. Kauppa toteutui 17.5.2019. (Lehdistötiedote 29.3.2019 ja 17.5.2019)

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %. Nyt asetetuissa kannattavuustavoitteissa on huomioitu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on aikaisemman käytännön mukaisesti korolliset nettovelat / käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia, enintään 2,5. (Pörssitiedote 25.4.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy sopi ostavansa Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto 2018 oli noin 259 milj. euroa ja liikevoitto 5,4 milj. euroa. Ostettavissa liiketoiminnoissa työskentelevät noin 470 henkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä Keskon palvelukseen. (Lehdistötiedote 25.4.2019)

Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sopivat 28.5.2019 purkavansa Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistuksen. Samassa yhteydessä Ilmarinen hankki Kruunuvuoren Satamalta sen omistamat 3 438 885 Keskon A-osaketta. Kruunuvuoren Satama Oy:stä tuli Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö 14.6.2019. (Pörssitiedote 28.5.2019)

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston. (Lehdistötiedote 1.7.2019)

Konekesko Oy ja Danish Agro -konserniin kuuluva Danish Agro Machinery A/S sopivat Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoiminnan siirtyvän Danish Agro Machineryn suomalaiselle tytäryhtiölle Finnish Agro Machinerylle 1.8.2019. (Lehdistötiedote 3.7.2019)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kesko Oyj:n 8.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,34 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa 1,17 euron erässä. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 10.4.2019 ja maksupäivä 17.4.2019. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 10.10.2019 ja maksupäivä 17.10.2019.  

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiön hallituksessa jatkavat kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj), kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja kauppias, eMBA Toni Pokela. Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 6 § Tilintarkastaja, 9 § Yhtiökokouskutsu ja 10 § Varsinainen yhtiökokous.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Kesko Oyj:n hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.Varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Jannica Fagerholm (pj), Matti Kyytsönen (vpj) ja Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Peter Fagernäs (vpj) ja Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2019.

KESTÄVÄ KEHITYS

Huhtikuussa 2018 tehty ostoskassien hinnoittelun uudistus näkyy kaupassa: muovikassien myynti on suhteellisesti vähentynyt ja biohajoavien kassien, paperikassien ja kestokassien myynti on lisääntynyt.

Toukokuussa julkaistun kaakaolinjauksen mukaisesti K-ryhmä hyväksyy jatkossa Pirkka, K-Menu ja Menu -tuotesarjoihin vain 100-prosenttisesti kestävää alkuperää olevia kaakaota ja suklaita.

K-Kalapolut-kausi 2019 käynnistyi Kirkkonummella toukokuussa. WWF:n ja K-ryhmän yhteistyönä kunnostetaan kesän ja syksyn aikana puroja uhanalaisille vaelluskaloille noin 10 kohteessa eri puolella Suomea.

Suomen Koripalloliiton ja K-ryhmän Pikkusudet-tapahtumat ja Pirkka Street Basket -katukoriskiertue jatkuivat toukokuussa. Vuonna 2015 käynnistyneen yhteistyön aikana on liikutettu yli 66 000 lasta.

K-Supermarket osallistui kesäkuussa 10Days100Challenges -tapahtumaan, jossa ideoitiin vastuullisten valintojen helpottamista kaupassa.

K-ryhmä ja Suomen 4H-liitto solmivat yhteistyösopimuksen nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitojen parantamiseksi 9. luokan päättäville nuorille. Tavoitteena on tarjota kesätöitä mahdollisimman monelle nuorelle.

RISKIENHALLINTA

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Keskon vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta alkuvuoden 2019 aikana. Keskon lähiajan keskeisimmät riskit liittyvät talouden kehitykseen Keskon toimintamaissa. Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2019-6/2020) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2018-6/2019). Tulevaisuuden näkymä perustuu 1.1.2019 voimaan astuneisiin IFRS-standardeihin ja pitää sisällään IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin vaikutukset konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä katsauskautta seuraavalla että katsauskautta edeltäneellä 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Pohjoismaissa ja Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan.  

Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Helsingissä 23.7.2019
Kesko Oyj
Hallitus

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi tilinpäätösinfosta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2019 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.10.2019. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

LIITTEET: Kesko Oyj:n Puolivuosikatsaus 24.7.2019

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös