Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Keskon vertailukelpoinen liikevoitto parani

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 086 milj. euroa (5 321 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,7 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 129,1 milj. euroa (115,3 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 118,2 milj. euroa (171,2 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,7 % (12,1 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 125,9 milj. euroa (118,4 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,96 euroa (0,93 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018  4-6/2017 
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 5 086 5 321 2 673 2 763
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 129,1 115,3 89,0 83,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,5 2,2 3,3 3,0
Liikevoitto, milj. e 118,2 171,2 81,6 151,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 125,9 118,4 86,0 82,1
Tulos ennen veroja, milj. e 115,0 174,3 78,5 150,0
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 179,1 83,5 139,8 131,0
Investoinnit, milj. e 128,7 153,5 74,2 77,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,7 12,1 13,7 12,1
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,7 10,3 11,7 10,3
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 0,84 1,50 0,52 1,29
Lopetetut toiminnot -0,52 -0,03 -0,28 0,00
Konserni yhteensä 0,32 1,48 0,24 1,29
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 0,96 0,93 0,61 0,61
30.6.2018  30.6.2017 
Konserni
Omavaraisuusaste, % 46,2 47,0
Oma pääoma/osake, e 19,87 20,18

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kaikissa ydinliiketoiminnoissa. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 4,0 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 89 milj. euroa ja sen kasvu operatiivisesti ilman divestointien vaikutusta oli 11 milj. euroa.

Katsauskaudella jatkettiin onnistuneesti strategian mukaisia yritysjärjestelyjä ja uusien palveluiden lanseerauksia. Täsmensimme vuonna 2015 julkistettua kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja kannattavuutta kaikilla kolmella toimialalla osakasarvon kasvattamiseksi. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa muutos tarkoittaa entistä selkeämpiä maakohtaisia valintoja asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi uuden johtamismallin mukaisesti.

Päivittäistavarakaupassa kaikkien K-kauppojen asiakasmäärät olivat kasvussa onnistuneiden ketju-uudistusten ansiosta. Myynnin kasvu oli vahvinta lähimarkkinassa, mikä johtui sekä pääsiäisen ajoittumisesta että lämpimästä alkukesästä. Kannattavuus parani liikevaihdon kasvun ja synergiahyötyjen ansiosta. Suomen Lähikaupan yritysosto on ylittänyt odotuksemme ja integraatio saatiin päätökseen, kun viimeisetkin konvertoidut kaupat siirrettiin kauppiaille kesäkuun lopussa. Kespron kilpailukykyä vahvistettiin nopeasti kasvavassa HoReCa-tukkukaupassa ostamalla Kalatukku E. Eriksson ja Reinin Liha, jotka ovat erikoistuneet markkinoiden korkealaatuisimpiin kala- ja lihatuoretuotteisiin.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa kasvatti liikevaihtoa ja operatiivisesti liikevoitto kasvoi 3,9 milj. euroa. Kehitys oli vahvaa erityisesti Suomessa ja Baltiassa. Ruotsin liiketoimintojen tehostaminen ja verkostorakenteen muutokset Norjassa laskivat myyntiä. Erikoiskaupan divestoinnit laskivat ennakoidusti liikevaihtoa ja liikevoittoa. Katsauskaudella jatkettiin strategian mukaisia yritysjärjestelyjä. Julkistetut yritysostot vahvistavat Norjassa Byggmakker-ketjun markkina-asemaa ja kannattavuutta sekä Baltiassa Kesko Senukain verkkokauppaliiketoimintaa. Fokusointia jatketaan myymällä jäljellä oleva osuus Baltian konekaupasta sekä Suomen maatalouskoneliiketoiminta. Venäjän liiketoimintojen myynti ja alasajo toteutuivat suunnitellusti ja näin ollen keskitymme rakentamisessa ja talotekniikassa strategian mukaisesti Pohjois-Euroopan markkinoille.

Autokaupassa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edelleen. Volkswagenin, Audin, SEATin ja Porschen markkinaosuus oli 19,5 %. Panostamme vahvasti sekä nykyisen liiketoiminnan kasvattamiseen että uusiin liikkumisen palveluihin, avaamme esimerkiksi tietä sähköautojen aikakaudelle rakentamalla koko Suomen kattavan latauspisteverkoston. Katsauskaudella jatkoimme valmisteluita koko autoteollisuutta koskevan uuden päästömittausmenetelmän käyttöönottoon syyskuussa.

Toisen vuosineljänneksen lopussa sidotun pääoman tuotto lähestyi 14 %:n tavoitetta. Taloudellinen asemamme säilyi erittäin vahvana.

Hyvä kaupallinen kehityksemme vahvistaa, että vuonna 2015 valitsemamme strateginen painotus laatuun, valikoimiin ja palveluihin on oikea. Tästä on hyvä jatkaa vahvasti asiakaslähtöisyyteen perustavan strategiamme toteutusta.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2018

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2018 oli 5 086 milj. euroa, mikä on 4,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (5 321 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat merkittävästi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,7 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 4,6 % ja vertailukelpoisesti se kasvoi 4,7 %. Muissa maissa liikevaihto laski 3,8 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 0,3 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,7 % (19,5 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihdon kehitystä, +1,3 %, laskivat Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille sekä kauppapaikkaverkoston muutokset. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,0 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä vähentämällä 1.6.2018 ostetun Reinin Lihan vaikutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 13,0 %, mihin vaikuttivat vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 1,8 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto laski 0,6 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,5 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 61,1 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli +5,0 %.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi hyvän markkina- ja markkinaosuuskehityksen myötä 4,9 %.

Tilikauden 2017 aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen. 1.6.2018 toteutettiin yrityskauppa, jossa Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota. Samassa yhteydessä sovittiin Kalatukku E. Erikssonin yrityskaupasta, joka toteutui katsauskauden jälkeen 2.7.2018. Kesäkuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker Handel AS sopi ostavansa norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n. Molemmat yhtiöt ovat operoineet kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja. Yrityskaupat toteutuivat katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2018.

16.2.2018 Kesko tiedotti luopuvansa Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly puolivuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

1-6/2018 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, 
vertailukelpoinen, %
Liikevoitto,
vertailukelpoinen, M€ 
Muutos, M€ 
Päivittäistavarakauppa 2 604 +1,3 +5,0 91,5 +14,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 798 -0,6 +1,5 30,2 -0,6
Erikoiskauppa 181 -61,1 +5,0 1,0 -8,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 979 -13,0 +1,8 31,2 -9,4
Autokauppa 502 +4,9 +4,9 19,7 +2,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1 (..) (..) -13,3 +6,5
Yhteensä 5 086 -4,4 +3,7 129,1 +13,8

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 129,1 milj. euroa (115,3 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskauppaa oli edellisen vuoden tasolla. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 118,2 milj. euroa (171,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -10,9 milj. euroa (55,8 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyvät kulut 5,2 milj. euroa sekä rakentamisen ja talotekniikan Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,0 milj. euroa. Suomen Lähikaupan kauppojen siirtäminen kauppiaille saatiin päätökseen katsauskaudella. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Baltian kiinteistöjärjestelystä syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 20,3 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka –huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-6/2018  1-6/2017 
Liikevoitto, vertailukelpoinen 129,1 115,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 6,7 82,1
-myyntitappiot -0,0 -1,6
-arvonalentumiset -3,4 -
+/-rakennejärjestelyt -14,2 -24,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -10,9 55,8
Liikevoitto 118,2 171,2

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 125,9 milj. euroa (118,4 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 115,0 milj. euroa (174,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,84 euroa (1,50 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,96 euroa (0,93 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,87 euroa (20,18 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 6 224 milj. euroa ja se kasvoi 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi
45 182 uutta taloutta tammi-kesäkuussa 2018. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,4 miljoonaa ja
K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuu 2018

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa 2018 oli 2 673 milj. euroa, mikä on 3,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 763 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat merkittävästi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,0 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 4,0 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %. Muissa maissa liikevaihto laski 0,6 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 3,1 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 21,3 % (20,7 %).

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna maaliskuulle ja edellisenä vuonna huhtikuulle sekä K-Market-ketjussa Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset ja kauppojen siirtäminen kauppiaille. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 2,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 8,4 %, mihin vaikuttivat vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,4 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 2,8 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,7 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 54,6 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli +12,2 %.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi 4,0 %.

4-6/2018 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys,
vertailukelpoinen, %
Liikevoitto,
vertailukelpoinen, M€
Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 327 +0,0 +2,9 52,8 +2,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 995 +2,8 +4,7 31,2 +3,3
Erikoiskauppa 106 -54,6 +12,2 2,2 -4,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 102 -8,4 +5,4 33,4 -1,4
Autokauppa 244 +4,0 +4,0 8,7 +1,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 (..) -77,0 -5,9 +3,1
Yhteensä 2 673 -3,3 +4,0 89,0 +5,2

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 89,0 milj. euroa (83,8 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani myynnin kasvun ja Suomen Lähikaupan synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoista liikevoittoa ilman erikoiskauppaa kasvatti Onnisen ja Kesko Senukain kannattavuuden vahvistuminen. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 81,6 milj. euroa (151,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -7,5 milj. euroa (67,9 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyvät kulut 4,1 milj. euroa. Suomen Lähikaupan kauppojen siirtäminen kauppiaille saatiin päätökseen katsauskaudella. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 10,9 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka –huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 4-6/2018 4-6/2017
Liikevoitto, vertailukelpoinen 89,0 83,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 4,3 81,8
-myyntitappiot - -1,2
-arvonalentumiset -3,4 -
+/-rakennejärjestelyt -8,4 -12,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -7,5 67,9
Liikevoitto 81,6 151,8

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 86,0 milj. euroa (82,1 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 78,5 milj. euroa (150,0 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,52 euroa (1,29 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,61 euroa (0,61 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 335 milj. euroa ja se kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma).

Rahoitus

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 179,1 milj. euroa (83,5 milj. euroa). Rahavirtaa vahvisti kannattavuuden parantuminen sekä maaliskuussa Keskon Eläkekassan maksama 58 milj. euron ylikatepalautus. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 175,7 milj. euroa (83,8 milj. euroa). Konsernin investointien rahavirta oli positiivinen 67,2 milj. euroa (63,2 milj. euroa). Investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 167 milj. euroa. Vertailukauden investointien rahavirta sisältää Danish Agro -konsernille myydyn 45 %:n omistusosuuden Konekeskon Baltian maayhtiöissä, Baltian kiinteistöjen, K-maatalouskaupan liiketoiminnan, Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamahan edustuksen että Yamarin-veneliiketoiminnan divestoinnit 192,4 milj. euroa.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 446 milj. euroa (367 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 592 milj. euroa (561 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 146 milj. euroa (194 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 46,2 % (47,0 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 0,8 milj. euroa (nettorahoitustuotot 3,1 milj. euroa). Vertailukauden rahoituseriin sisältyy osinkotuottoja ja osuuspääoman korkoja 4,5 milj. euroa, josta 2,3 milj. euroa on Suomen Luotto-osuuskunnalta saatua osuuspääoman korkoa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -2,3 milj. euroa. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus oli -2,7 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 139,8 milj. euroa (131,0 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -36,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa), jota heikentää Venäjän rautakauppakiinteistöjen myyntiin liittyneen arvonlisäveron, 25 milj. euroa, maksu toisella vuosineljänneksellä. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 102,9 milj. eur (141,1 milj. eur). Konsernin investointien rahavirta oli -58,2 milj. euroa (97,7 milj. euroa). Vertailukauden investointien rahavirta sisältää Baltian kiinteistöjen, K-maatalouskaupan liiketoiminnan, Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamaha edustuksen että Yamarin-veneliiketoiminnan divestoinnit 171,1 milj euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 0,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -2,2 milj. euroa. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus oli -1,4 milj. euroa.

Verot

Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-kesäkuussa olivat 23,6 milj. euroa (21,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,5 % (12,4 %). Huhti-kesäkuussa konsernin jatkuvien toimintojen verot olivat 16,3 milj. euroa (17,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,7 % (11,6 %). Vertailukaudella efektiivistä veroastetta alensivat verovapaat kiinteistöjen ja tytäryritysten myyntivoitot.

Investoinnit

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 128,7 milj. euroa (153,5 milj. euroa) eli 2,5 % (2,9 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 60,8 milj. euroa (101,0 milj. euroa), yritysostot 4,0 milj. euroa, it-investoinnit 21,6 milj. euroa (17,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 42,3 milj. euroa (35,3 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 74,2 milj. euroa (77,7 milj. euroa) eli 2,8 % (2,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 33,4 milj. euroa (49,5 milj. euroa), yritysostot 4,0 milj. euroa, it-investoinnit 9,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 27,8 milj. euroa (20,0 milj. euroa).

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 017 (22 806) henkilöä.

Kesäkuun 2018 lopussa henkilömäärä oli 23 173 (27 826), joista Suomessa työskenteli 12 283 (14 878) ja Suomen ulkopuolella 10 890 (12 948) henkilöä.

LOPETETUT TOIMINNOT

Kesko Oyj sopi helmikuussa 2018 myyvänsä 12 Pietarin ja Moskovan alueilla toimivaa K-Rauta-kiinteistöä ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle. Kiinteistöissä harjoitettu liiketoiminta ja varastot eivät sisältyneet kauppaan vaan liiketoiminta ajettiin alas ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyi ostajalle vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Keskolle jäi Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta on lakkautettu ja jotka sisältyvät myytävänä oleviin varoihin.

Kesko Oyj:lle realisoitui helmikuussa kiinteistöjen myynnistä 171 milj. euron positiivinen kassavirta. Kaikki myydyt kiinteistöt oli luovutettu ostajalle 30.6.2018 mennessä ja kiinteistöjen myynnistä toteutui 17 milj. euron myyntivoitto toisella vuosineljänneksellä. Toiminnan operatiivinen tulos verojen jälkeen oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla –2 milj. euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan alasajosta kirjattiin ensimmäiselle vuosipuoliskolle -21 milj. euron lopetuskustannus sekä venäläisten tytäryhtiöiden oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyneet kurssi- ja muuntoerot -39 milj. euroa.

Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly puolivuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskelman, rahavirtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2017 oli 184 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,6 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistivat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Päivittäistavarakauppa

1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018 4-6/2017
Liikevaihto, milj. e 2 604 2 570 1 327 1 327
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 91,5 76,9 52,8 50,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,5 3,0 4,0 3,8
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 25,1 22,0 25,1 22,0
Investoinnit, milj. e 60,1 97,6 31,4 44,3
Henkilökunta keskimäärin 6 089 7 137 6 187 7 111


Liikevaihto 1-6/2018 1-6/2017 Kehitys, % 4-6/2018 4-6/2017 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
   K-Citymarket, elintarvike 535 514 +4,0 264 269 -2,0
   K-Supermarket 671 623 +7,7 343 326 +5,1
   K-Market* 651 720 -9,5 336 369 -8,8
K-Citymarket, käyttötavara   260 258 +0,6 133 132 +1,1
Kespro 417 393 +6,2 214 202 +6,1
Muut 70 62 +12,9 37 29 +27,5
Yhteensä 2 604 2 570 +1,3 1 327 1 327 +0,0

* K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys tammi-kesäkuussa +3,3 % ja huhti-kesäkuussa +1,1 %.

Tammi-kesäkuu 2018

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 604 milj. euroa (2 570 milj. euroa) ja se kasvoi 1,3 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,0 %. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikutti Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä vähentämällä 1.6.2018 ostetun Reinin Lihan vaikutus. 1.6.2018 toteutettiin yrityskauppa, jossa Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota. Samassa yhteydessä sovittiin Kalatukku E. Erikssonin yrityskaupasta, joka toteutui katsauskauden jälkeen 2.7.2018.

Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 ostettujen kauppojen siirtäminen kauppiaille saatiin päätökseen kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Yhteensä 380 kauppaa siirrettiin kauppiaille elokuusta 2016 alkaen sen jälkeen, kun hankitut kaupat oli konvertoitu K-ruokakaupoiksi. Yrityskaupalla tavoitellut synergiahyödyt ovat toteutuneet.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 4,2 % tammi-kesäkuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,3 %, mihin vaikutti osaltaan tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 3,9 % (sis. alv) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 5,1 % (sis. alv).

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 91,5 milj. euroa (76,9 milj. euroa) ja se kasvoi 14,6 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten sekä toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Myös Kespron myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 hankittujen kauppojen kannattavuus parani merkittävästi K-Marketeiksi konvertoimisen ja kauppiaille siirtämisen ansiosta sekä kauppapaikkaverkoston sopeuttamisen johdosta. Kesäkuun lopussa kaikki toimintaansa jatkavat kaupat oli siirretty kauppiaille, yhteensä 380 kauppaa.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 85,9 milj. euroa (56,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,7 milj. euroa (-20,3 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -5,2 milj. euroa (-20,3 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 60,1 milj. euroa (97,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 47,9 milj. euroa (87,0 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2018

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 327 milj. euroa (1 327 milj. euroa) ja se oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 2,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna maaliskuulle ja edellisenä vuonna huhtikuulle sekä K-Market-ketjussa Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset ja kauppojen siirtäminen kauppiaille.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 3,1 % huhti-kesäkuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,3 %, mihin vaikutti osaltaan tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 2,9 % (sis. alv) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 3,1 % (sis. alv).

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 52,8 milj. euroa (50,5 milj. euroa) ja se kasvoi 2,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten sekä toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Pääsiäisen ajoittumisen vaikutus toisen vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -2 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 48,3 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,5 milj. euroa (-10,6 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -4,1 milj. euroa (-10,9 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 31,4 milj. euroa (44,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 23,0 milj. euroa (40,6 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa avattiin kaksi uutta K-Supermarketia sekä kolme uutta K-Marketia, joista kaksi oli korvaavia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 52 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Turkuun, Helsingin Kalasatamaan, Laajasaloon ja Pasilaan, Nurmijärvelle sekä Keravalle.

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2018  2017 
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket 241 230
K-Market 784 825
Neste K 72 69
Muut 83 91

Suomen Lähikaupan kauppojen lukumäärä oli 380 (408), josta 378 K-Marketia ja 2 K-Supermarketia. 

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018 4-6/2017
Liikevaihto, milj. e 1 979 2 275 1 102 1 202
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 798 1 809 995 968
Erikoiskauppa 181 466 106 234
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 31,2 40,6 33,4 34,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 30,2 30,7 31,2 27,9
Erikoiskauppa 1,0 9,8 2,2 6,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 1,6 1,8 3,0 2,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1,7 1,7 3,1 2,9
Erikoiskauppa 0,5 2,1 2,0 2,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,8 10,2 9,8 10,2
Investoinnit, milj. e 22,9 32,3 16,7 21,3
Henkilökunta keskimäärin 11 322 12 305 11 603 12 380


Liikevaihto 1-6/2018 1-6/2017 Kehitys, % 4-6/2018 4-6/2017 Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 463 457 +1,3 253 238 +6,2
K-Rauta, Ruotsi 89 104 -14,4 54 60 -10,7
Byggmakker, Norja 168 209 -19,6 93 109 -14,2
Kesko Senukai, Baltia 267 230 +16,1 155 132 +18,1
OMA, Valko-Venäjä 59 59 +0,2 35 34 +3,6
Onninen, Suomi 424 394 +7,6 234 212 +10,7
Onninen, Ruotsi 78 102 -23,1 41 52 -22,0
Onninen, Norja 126 136 -7,6 62 65 -3,5
Onninen, Baltia 36 32 +11,3 19 17 +10,8
Onninen, Puola 108 97 +11,7 58 53 +7,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 1 798 1 809 -0,6 995 968 +2,8
Vapaa-ajankauppa, Suomi 92 89 +4,2 43 37 +14,5
Konekauppa 89 99 -10,3 64 66 -3,1
K-maatalous, Indoor Group Oy sekä Yamaha ja Yamarin - 279 - - 131 -
Erikoiskauppa yhteensä 181 466 -61,1 106 234 -54,6
Yhteensä  1 979 2 275 -13,0 1 102 1 202 -8,4

Tammi-kesäkuu 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 979 milj. euroa (2 275 milj. euroa) ja se laski 13,0 %. Kehitykseen vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 1,8 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta.

Kesäkuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker Handel AS sopi ostavansa norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n. Molemmat yhtiöt ovat operoineet kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja. Yrityskaupat toteutuivat katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2018.

16.2.2018 Kesko tiedotti luopuvansa Venäjän rautakaupasta. Myyty Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly puolivuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 979 milj. euroa (1 235 milj. euroa) ja se laski 20,7 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 3,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 000 milj. euroa (1 040 milj. euroa) ja se laski 3,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 50,5 % (45,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-kesäkuussa 1 798 milj. euroa (1 809 milj. euroa) ja se laski 0,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 1,5 %.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 042 milj. euroa (1 055 milj. euroa) ja se laski 1,2 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 0,9 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 16,0 % ja Ruotsissa 9,5 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 17,5 %.

Onnisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 770 milj. euroa (765 milj. euroa) ja se kasvoi 0,7 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 18,7 % ja Norjassa 3,4 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti viiden kauppapaikan sulkeminen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 10,4 %.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 4,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 3,3 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 181 milj. euroa (466 milj. euroa) ja se laski 61,1 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuonna 2017 toteutuneet yritysmyynnit. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 5,0 %. Konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 89 milj. euroa (99 milj. euroa) ja se laski 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 15 milj. euroa ja se laski 56,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 74 milj. euroa ja se kasvoi 13,2 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 92 milj. euroa (89 milj. euroa) ja se kasvoi 4,2 %. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka -huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen liikevaihto oli vertailukaudella 279 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 31,2 milj. euroa (40,6 milj. euroa) ja se laski 9,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna erikoiskaupan ja Baltian kiinteistöjen divestoinneista johtuen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 30,2 milj. euroa (30,7 milj. euroa) ja se oli edellisen vuoden tasolla. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 13,1 milj. euroa (8,8 milj. euroa) ja se kasvoi 4,3 milj. euroa. Toukokuussa 2017 myytyjen Baltian kiinteistöjen vaikutus Kesko Senukain vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,7 milj. euroa. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (9,8 milj. euroa) ja se laski 8,8 milj. euroa. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka -huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukaudella 8,7 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 26,8 milj. euroa (118,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,4 milj. euroa (78,0 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,0 milj. euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 22,9 milj. euroa (32,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 12,8 milj. euroa (13,5 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 102 milj. euroa (1 202 milj. euroa) ja se laski 8,4 %. Kehitykseen vaikuttivat vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 5,4 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman vuonna 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 532 milj. euroa (629 milj. euroa) ja se laski 15,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 8,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 569 milj. euroa (573 milj. euroa) ja se laski 0,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 51,7 % (47,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli huhti-kesäkuussa 995 milj. euroa (968 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,7 %.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 589 milj. euroa (571 milj. euroa) ja se kasvoi 3,1 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 5,0 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 12,3 % ja Ruotsissa 5,1 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 20,3 %.

Onnisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 413 milj. euroa (402 milj. euroa) ja se kasvoi 2,9 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 16,9 % ja Norjassa 1,8 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti viiden kauppapaikan sulkeminen. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 8,6 %.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 6,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 5,6 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 106 milj. euroa (234 milj. euroa) ja se laski 54,6 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuonna 2017 toteutuneet yritysmyynnit. Vertailukelpoinen kehitys oli +12,2 %. Konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 64 milj. euroa (66 milj. euroa) ja se laski 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 10 milj. euroa ja se laski 48,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 54 milj. euroa ja se kasvoi 16,3 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 43 milj. euroa (37 milj. euroa) ja se kasvoi 14,5 %. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen liikevaihto oli vertailukaudella 131 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 33,4 milj. euroa (34,8 milj. euroa) ja se laski 1,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna erikoiskaupan ja Baltian kiinteistöjen divestoinneista johtuen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 31,2 milj. euroa (27,9 milj. euroa) ja se kasvoi 3,3 milj. euroa, ja operatiivisesti ilman divestointeja 3,9 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoista liikevoittoa ilman erikoiskauppaa kasvatti rautakaupan ja Onnisen hyvä kehitys Suomessa sekä Kesko Senukain kannattavuuden parantuminen. Toukokuussa 2017 myytyjen Baltian kiinteistöjen vaikutus Kesko Senukain vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -0,7 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 8,9 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa) ja se laski 4,6 milj. euroa. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukaudella 5,2 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 31,0 milj. euroa (114,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,4 milj. euroa (79,8 milj. euroa). Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 16,7 milj. euroa (21,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 10,5 milj. euroa (8,7 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa avattiin kaksi Onninen Express –myymälää Suomessa, yksi Helsingin Oulunkylässä ja yksi Turun Orikedossa. Lisäksi avattiin yksi myymälä yritysasiakkaille Liettuan Vilnassa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Raudan ja Onnisen yhteinen toimipiste Ruotsin Karlstadiin, yksi K-Senukai–myymälä Latviaan, yksi K-Senukai-myymälä Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi Onninen Express –myymälä Latviaan, yksi Viroon ja kaksi Puolaan.

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2018  2017 
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 137 139
K-Rauta, Ruotsi 17 18
Byggmakker, Norja 65 82
K-Rauta, Viro 8 8
K-Senukai, Latvia 9 8
K-Senukai, Liettua 23 22
OMA, Valko-Venäjä 17 16
Onninen, Suomi 56 51
Onninen, Ruotsi 13 18
Onninen, Norja 25 25
Onninen, Baltia 14 15
Onninen, Puola 35 35
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 56 56
Budget Sport 11 11
The Athlete’s Foot 7 5
Kookenkä 36 37

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. 

Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

Autokauppa 

1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018 4-6/2017
Liikevaihto, milj. e 502 479 244 234
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 19,7 17,6 8,7 7,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,9 3,7 3,6 3,2
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 22,1 23,0 22,1 23,0
Investoinnit, milj. e 27,2 9,0 18,5 5,4
Henkilökunta keskimäärin 827 803 849 813


Liikevaihto 1-6/2018 1-6/2017 Kehitys, % 4-6/2018 4-6/2017 Kehitys, %
K-Auto 470 453 +3,9 228 221 +3,2
AutoCarrera   32 26 +23,0 16 14 +18,4
Yhteensä 502 479 +4,9 244 234 +4,0

Tammi-kesäkuu 2018

Autokaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 502 milj. euroa (479 milj. euroa) ja se kasvoi 4,9 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa +7,3 % (+0,8 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus vahvistui tammi-kesäkuussa 19,2 %:iin (18,7 %). 

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 19,7 milj. euroa (17,6 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 19,7 milj. euroa (17,6 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 27,2 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit ovat pääosin leasing-autokantaan hankittuja autoja sekä takaisinostovelvoitteella myytyjä vuokraamoautoja.

Huhti-kesäkuu 2018

Autokaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 244 milj. euroa (234 milj. euroa) ja se kasvoi 4,0 %. Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 19,5 % (19,7 %).

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 8,7 milj. euroa (7,6 milj. euroa) ja se kasvoi 1,2 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 8,7 milj. euroa (7,6 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 18,5 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit ovat pääosin leasing-autokantaan hankittuja autoja sekä takaisinostovelvoitteella myytyjä vuokraamoautoja.

Markkinoilla uusi WLTP-päästömittausmenetelmä astuu voimaan syyskuussa ja tulee mahdollisesti hidastamaan autokauppaa Euroopassa vuoden toisella vuosipuoliskolla. 

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2018  2017 
K-Auto 13 10
AutoCarrera 3 3

Muutokset konsernin rakenteessa

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutetulla yrityskaupalla.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2018 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2018 oli 996 138 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,46 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 44,10 euroa ja kesäkuun 2018 lopussa 48,70 euroa, missä oli kasvua 10 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2017 lopussa 45,25 euroa ja kesäkuun 2018 lopussa 52,40 euroa, missä oli kasvua 16 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 2018 49,00 euroa ja alin 41,00 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 52,40 euroa ja alin 42,92 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-kesäkuun 2018 aikana 6 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 6 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 10 %.

Kesäkuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 546 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 3 526 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 5 071 milj. euroa ja se nousi vuoden 2017 lopusta 607 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2018 aikana 0,7 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 30,7 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 29,5 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 411,1 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa 2018 oli noin 43 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe APA (lähde: Fidessa).

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2018 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita kannustinohjelman (Bridge Plan) kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 190 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 15.3.2018, 5.4.2018 ja 1.6.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi vuoden 2017 kriteerien tavoin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2017-2020 ja PSP 2018-2021 ansaintavuotta 2018. PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. Uudesta PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018.

Vuosina 2014-2016 voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-kesäkuussa palautunut yhteensä 1 950 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.2.2018. Vuosina 2014-2016 voimassa olleesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteella 4.2.2014.

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 päätti, että noin 30 % Keskon hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina (pörssitiedote 11.4.2018). Keskon hallitus päätti 24.4.2018 toteuttaa yhtiökokouksen päätöksen vuosipalkkioiden osake-osuuden maksamisesta luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita Osakeantivaltuutus 2016 perusteella (pörssitiedote 25.4.2018). Kyseiset osakkeet on siirretty yhtiön hallituksen jäsenille 27.4.2018. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Kesko Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita ja perusti omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla yhtiön hallitus on päätti toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-sarjan osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-sarjan osakkeita. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 26.4.2018 ja loppuivat 18.5.2018. Tämän jakson aikana Kesko hankki 500 000 omaa B-sarjan osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 48,83 euroa. Hankintojen jälkeen Kesko omisti yhteensä 996 325 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1,00 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 1,46 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä. (Pörssitiedotteet 25.4.2018 ja 21.5.2018)

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt.

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2018 lopussa 41 169. Se on 1 153 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Kesäkuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 33,9 %, ja B-osakkeista 48,5 %.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Kesko ilmoitti luopuvansa rautakaupasta Venäjällä ja myyvänsä 12 Venäjän rautakauppakiinteistöään ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle, OOO Leroy Merlin Vostokille. Leroy Merlin on Venäjän suurin rautakaupan ketju. Kiinteistöistä käteisellä maksettu kauppahinta oli noin 12 miljardia ruplaa (noin 169 milj. euroa). Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyi ostajalle ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. Keskolle jäi Moskovan alueelle kaksi
K-Rautaa, joiden toiminta lopetettiin ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. (Pörssitiedote 16.2.2018)

Kesko Oyj:n hallitus päätti Keskon suoriteperusteisen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2018-2019 yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus myös vahvisti kriteerit vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 alkaneen 2017-2020 ohjelman että vuosien 2018-2021 ohjelman osalta. Samalla hallitus päätti perustaa rajoitetun osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman vuosille 2018-2020. (Pörssitiedote 21.3.2018)

Venäjän rautakauppaliiketoiminnasta luopuminen esitettiin lopetettuna toimintona vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista ja sen vuoksi vuotta 2017 koskevien tietojen esittämistä muutettiin. Tiedotteessa kerrottiin vuoden 2017 vertailutiedot tärkeimmistä jatkuvien toimintojen segmenttitiedoista. (Pörssitiedote 23.3.2018)

1.6.2018 toteutettiin yrityskauppa, jossa Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota. Samassa yhteydessä sovittiin Kalatukku E. Erikssonin yrityskaupasta, joka toteutui katsauskauden jälkeen 2.7.2018. Molemmat yritykset jatkavat toimintaansa omistajavaihdoksen jälkeen itsenäisinä yrityksinä, minkä lisäksi koko niiden henkilöstö sekä toimiva johto jatkavat toimissaan. (Lehdistötiedotteet 1.6.2018 ja 2.7.2018)

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker Handel AS sopi ostavansa norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n. Skattum Handel AS:n liikevaihto oli viime vuonna noin 94 miljoonaa euroa ja Gipling AS:n noin 151 miljoonaa euroa. Molemmat yhtiöt operoivat kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, jotka kauppojen seurauksena siirtyvät Byggmakker-ketjun omistukseen. Yritysostojen toteutumisen jälkeen Byggmakker-ketju hallinnoi yhteensä 30 Byggmakker-myymälää, mikä lisää entisestään mahdollisuuksia kasvun ja kannattavuuden parantamiseen Norjassa. (Lehdistötiedotteet 7.6.2018 ja 19.6.2018)

Kesko Senukai on sopinut ostavansa 1A Groupin, joka on yksi Baltian johtavista verkkovähittäiskaupan toimijoista. 1A Groupin viime vuoden liikevaihto oli noin 41 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Kesko Senukai nousee yhdeksi Baltian johtavaksi verkkokauppatoimijaksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kaupan toteutuminen edellyttää paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä muiden kauppaan liittyvien ehtojen täyttymistä. Kaupan ennakoidaan toteutuvan vuoden 2018 jälkipuoliskolla. (Lehdistötiedote 21.6.2018)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kesko myy jäljellä olevan osuuden Baltian konekaupan tytäryhtiöistä ja Konekesko Oy:n Suomen maatalouskoneliiketoiminnan Danish Agro –konsernille. Danish Agro -konserni on käyttänyt helmikuussa 2017 ilmoitettua optiotaan ostaa jäljellä olevat Konekeskon Baltian tytäryhtiöiden osakkeet ja Suomen maatalouskoneliiketoiminnan. Järjestelyn toteutumisen myötä Danish Agro -konserni omistaa kokonaisuudessaan Konekeskon Baltian yhtiöt ja Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoiminnan. Kauppojen ennakoidaan toteutuvan viimeistään lokakuussa 2018. Kauppojen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä kauppojen muiden ehtojen täyttymistä. (Lehdistötiedote 6.7.2018)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä 

Kesko Oyj:n 11.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin (uusi jäsen), kauppatieteiden tohtori Piia Karhun (uusi jäsen), kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja kauppias, eMBA Toni Pokelan. Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta sekä hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 11.4.2018.

Kestävä kehitys

K-ryhmä on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain korkeintaan 40 kassia/asukas. Tavoitteen edistämiseksi muovi-, paperi- ja biohajoavat kassit hinnoiteltiin saman hintaisiksi kaikissa K-ruokakaupoissa.  

Suomen Koripalloliitto ja K-ryhmä solmivat huhtikuussa monivuotisen jatkon yhteistyölleen, jonka myötä yli 42 000 lasta on liikkunut Pikkusudet-tapahtumissa ja Pirkka Street Basket -katukoriskiertueella.

Kesko julkaisi toukokuussa eläinsuojelulinjauksen, jossa linjataan muun muassa, ettei Keskon valikoimiin hyväksytä virikehäkkikananmunia vuoden 2026 alusta lukien.

K-ryhmä rakentaa vuosina 2018–2019 Suomeen koko maan kattavan sähköautojen latauspisteverkoston ja aloittaa uudenlaisten liikkumisen palveluiden pilotoinnin käynnistämällä yhteiskäyttöautokokeilun.

K-ryhmä ja WWF aloittivat kesäkuussa syksyyn saakka ulottuvan talkookauden, jonka aikana äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle sekä muille vaelluskaloille kunnostetaan uusia reittejä sekä lisääntymis- ja poikasalueita jokiin ja puroihin. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi.

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle ja Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. 

Keskon vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta alkuvuoden 2018 aikana. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan yrityskauppakohteiden integraatioon ja synergioiden toteuttamiseen, digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla sekä kyberuhkiin. Rakentamisen ja talotekniikan toimialalla riskienhallinnan painopiste on tehdyn strategiapäivityksen myötä maakohtaisten strategioiden toteuttamisessa. Uusi WLTP-päästömittausmenetelmä astuu voimaan syyskuussa ja tulee mahdollisesti hidastamaan autokauppaa Euroopassa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2018-6/2019) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2017-6/2018).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Pohjoismaissa ja Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan.  

Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella.

Helsingissä 24.7.2018
Kesko Oyj
Hallitus

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast puolivuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi puolivuosikatsausinfosta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.10.2018. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Liitteet: Kesko Q2 2018 Puolivuosikatsaus sisältäen taulukko-osion

Takaisin ylös