Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: vertailukelpoinen liikevoitto parani ja kolmas vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 728 milj. euroa (7 917 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 241,7 milj. euroa (215,8 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 228,2 milj. euroa (267,8 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta 309,6 milj. euroa (181,2 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,8 % (12,4 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 237,7 milj. euroa (218,7 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,77 euroa (1,64 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi autokaupassa kannattavuutta rasittaa siirtyminen WLTP-päästömittausmenetelmään, joka pidentää autojen toimitusaikoja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 7 728 7 917 2 642 2 596
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 241,7 215,8 112,6 100,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,1 2,7 4,3 3,9
Liikevoitto, milj. e 228,2 267,8 110,0 96,7
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 237,7 218,7 111,8 100,3
Tulos ennen veroja, milj. e 224,2 270,7 109,1 96,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 309,6 181,2 130,5 97,8
Investoinnit, milj. e 349,9 216,4 221,2 62,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,8 12,4 13,8 12,4
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,6 9,9 11,6 9,9
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 1,63 2,18 0,79 0,67
Lopetetut toiminnot -0,54 -0,01 -0,03 0,01
Konserni yhteensä 1,09 2,16 0,77 0,69
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 1,77 1,64 0,81 0,71
30.9.2018 30.9.2017
Konserni
Omavaraisuusaste, % 48,5 49,1
Oma pääoma/osake, e 20,78 20,89

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon kasvustrategian mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Myös liikevoitto parani, ja kvartaalitulos oli kaikkien aikojen paras. Myös rahavirtamme kehittyi hyvin ja taloudellinen asemamme säilyi vahvana. Sidotun pääoman tuotto nousi lähes tavoitetasolle.

Päivittäistavarakaupassa kehitys jatkui vahvana. Sekä myynti, markkinaosuus että kannattavuus paranivat kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinassa korostuu yhä enenevässä määrin laadun, valikoiminen ja hyvien verkkopalveluiden merkitys. Tavoitteenamme on tarjota inspiroivimmat ja asiakaslähtöisimmät ruokakaupat sekä kivijalassa että verkossa. Olimme tyytyväisiä asiakasmäärien ja myynnin kasvuun kaikissa ketjuissamme, ja myös ruoan verkkokauppa kasvoi merkittävästi. Olemme lähes tuplanneet ruoan verkkokaupan palveluita tarjoavat kaupat, joita on vuoden loppuun mennessä eri puolella Suomea jo noin 150. Kespron hyvä kehitys jatkui foodservice-markkinassa. Jatkoimme investointeja kauppojen uudistuksiin, logistiikkatoimintoihin sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimintaympäristö on jatkunut suotuisana. Kasvuvauhdin tosin ennakoidaan hidastuvan ja korjausrakentamisen osuuden kasvavan rakentamisen markkinassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on jatkettu maakohtaisten strategioiden toteuttamista ja vahvistettu liiketoimintaa yritysostoin. Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman erikoiskauppaa parani 7 milj. euroa. K-Raudalla tuloskehitys Suomessa oli hyvä. Myös Onnisen kasvu ja kannattavuus vahvistui edelleen. Norjassa myyntiä ja tulosta kasvattivat Byggmakker-ketjua vahvistaneet yritysostot. Ruotsissa toimenpiteet jatkuivat K-Raudan ja Onnisen kannattavuuden parantamiseksi.

Autokaupassa kehitys on ollut odotuksiemme mukaista. Liikevaihto ja liikevoitto olivat hyvällä tasolla, vaikka syyskuun alussa voimaan astunut uusi WLTP-päästömittausmenetelmä heikensikin lyhyellä aikavälillä kehitystä. Tilanteen ennakoidaan normalisoituvan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kesko valittiin jälleen maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseihin. Kesko sai toimialansa parhaat kokonaispisteet ympäristövastuun osa-alueelta.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuu 2018

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2018 oli 7 728 milj. euroa, mikä on 2,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 917 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,6 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 2,5 % ja vertailukelpoisesti se kasvoi 4,5 %. Muissa maissa liikevaihto laski 2,2 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 0,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,4 % (20,3 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihdon kehitykseen, +1,9 %, vaikuttivat Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille sekä kauppapaikkaverkoston muutokset. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,4 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä vähentämällä 1.6.2018 ostetun Reinin Lihan ja 2.7.2018 ostetun Kalatukku E. Erikssonin vaikutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 8,3 %, mihin vaikuttivat vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,0 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien sekä 2.7.2018 hankitun Skattum Handel AS:n ja 23.7.2018 hankitun Gipling AS:n vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 0,5 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 49,9 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli +3,4 %.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi 1,7 %. Kehitykseen vaikutti uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa syyskuun alussa.

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka ovat operoineet kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäyhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018. Tilikauden 2017 aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen.

16.2.2018 Kesko tiedotti luopuvansa Venäjän rautakaupasta. Myyty Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

1-9/2018 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-
kelpoinen, %
Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen, M€
Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 3 956 +1,9 +5,4 156,2 +19,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2 775 +0,5 +1,8 71,7 +6,5
Erikoiskauppa 293 -49,9 +3,4 5,4 -10,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 068 -8,3 +2,0 77,1 -4,2
Autokauppa 703 +1,7 +1,7 27,5 +1,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1 (..) (..) -19,1 +9,1
Yhteensä 7 728 -2,4 +3,6 241,7 +25,9

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 241,7 milj. euroa (215,8 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoista liikevoittoa ilman erikoiskauppaa kasvattivat Onninen sekä rauta- ja sisustuskauppa Suomessa ja Norjassa. Positiiviseen tuloskehitykseen Norjassa vaikuttivat osaltaan toteutuneet yritysostot. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

Liikevoitto oli 228,2 milj. euroa (267,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -13,5 milj. euroa (52,0 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyvät kulut 5,9 milj. euroa sekä rakentamisen ja talotekniikan Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,1 milj. euroa. Suomen Lähikaupan kauppojen siirtäminen kauppiaille saatiin päätökseen 30.6.2018. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Baltian kiinteistöjärjestelystä syntynyt myyntivoitto 49,6 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyneet kulut 19,7 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,1 milj. euroa sekä Asko ja Sotka –huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-9/2018 1-9/2017
Liikevoitto, vertailukelpoinen 241,7 215,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 6,7 82,7
-myyntitappiot -0,1 -1,7
-arvonalentumiset -3,4 -0,5
+/-rakennejärjestelyt -16,8 -28,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -13,5 52,0
Liikevoitto 228,2 267,8

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 237,7 milj. euroa (218,7 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 224,2 milj. euroa (270,7 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 1,63 euroa (2,18 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 1,77 euroa (1,64 euroa). Kesko on sopinut myyvänsä jäljellä olevan osuutensa Baltian Konekaupan tytäryhtiöistään ja Konekesko Oy:n Suomen maatalouskoneliiketoiminnan Danish Agro –konsernille. Konekaupan yhtiöiden vähemmistöosuuden vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli -0,05 euroa. Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,78 euroa (20,89 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv. 0 %) tammi-syyskuussa oli 9 540 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 70 920 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2018. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,4 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuu 2018

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa 2018 oli 2 642 milj. euroa, mikä on 1,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 596 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan kesä-heinäkuussa 2018 totetuneet yritysostot Suomessa ja Norjassa. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,5 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 2,0 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 0,9 % ja kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 21,7 % (21,9 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,0 % ja vertailukelpoisesti 6,2 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat osaltaan Suomen Lähikaupan kauppojen siirtäminen kauppiaille K-Market-ketjussa sekä kauppapaikkaverkoston muutokset.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 1,8 %, ja kehitykseen vaikuttivat osaltaan heinäkuussa 2018 toteutuneet yritysostot Norjassa. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,3 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman heinäkuussa ostettujen Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 2,6 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,5 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 5,3 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli +0,8 %.

Autokaupassa liikevaihto laski 5,6 %. Kehitykseen vaikutti uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa syyskuun alussa.

7-9/2018 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-
kelpoinen, %
Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen, M€
Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 352 +3,0 +6,2 64,7 +5,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 978 +2,6 +2,5 41,6 +7,0
Erikoiskauppa 111 -5,3 +0,8 4,4 -1,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 089 +1,8 +2,3 45,9 +5,2
Autokauppa 200 -5,6 -5,6 7,8 -1,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 -86,5 -89,2 -5,8 +2,7
Yhteensä 2 642 +1,8 +3,5 112,6 +12,1

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 112,6 milj. euroa (100,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoista liikevoittoa ilman erikoiskauppaa kasvattivat Onninen sekä rauta- ja sisustuskauppa Suomessa ja Norjassa. Positiiviseen tuloskehitykseen Norjassa vaikuttivat osaltaan toteutuneet yritysostot. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa kannattavuus oli hyvällä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta.

Liikevoitto oli 110,0 milj. euroa (96,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -2,7 milj. euroa (-3,8 milj. euroa).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 7-9/2018 7-9/2017
Liikevoitto, vertailukelpoinen 112,6 100,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 0,0 +0,6
-myyntitappiot -0,0 -0,1
-arvonalentumiset - -0,5
+/-rakennejärjestelyt -2,6 -3,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -2,7 -3,8
Liikevoitto 110,0 96,7

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 111,8 milj. euroa (100,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 109,1 milj. euroa (96,5 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,79 euroa (0,67 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,81 euroa (0,71 euroa). Kesko on sopinut myyvänsä jäljellä olevan osuutensa Baltian Konekaupan tytäryhtiöistään ja Konekesko Oy:n Suomen maatalouskoneliiketoiminnan Danish Agro –konsernille. Konekaupan yhtiöiden vähemmistöosuuden vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli -0,03 euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv. 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 317 milj. euroa ja se kasvoi 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma).

Rahoitus

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 309,6 milj. euroa (181,2 milj. euroa). Rahavirtaa vahvistivat kannattavuuden parantuminen sekä maaliskuussa Keskon Eläkekassan maksama 58 milj. euron ylikatepalautus. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -23,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 286,4 milj. euroa (186,0 milj. euroa).

Konsernin investointien rahavirta oli -152,3 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 163 milj. euroa. Investointien rahavirtaan sisältyvät kesä-heinäkuussa toteutuneiden yritysostojen kauppahinnat, yhteensä 159,2 milj. euroa. Vertailukauden investointien rahavirta sisältää Danish Agro -konsernille myydyn 45 %:n omistusosuuden Konekeskon Baltian maayhtiöissä, Baltian kiinteistöjen, K-maatalouskaupan liiketoiminnan, Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamahan edustuksen että Yamarin-veneliiketoiminnan divestoinnit, yhteensä 199,5 milj. euroa.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 319 milj. euroa (370 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 548 milj. euroa (530 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 229 milj. euroa (159 milj. euroa). Syyskuussa Kesko Oyj maksoi vuonna 2012 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan jäljellä olevan pääoman, 225 milj. euroa. Lainan takaisinmaksu jälleenrahoitettiin nostamalla lyhytaikaista yritystodistusvelkaa 150 milj. euroa ja pitkäaikaista korollista lainaa 91 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 48,5 % (49,1 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 1,1 milj. euroa (nettorahoitustuotot 2,9 milj. euroa). Vertailukauden rahoituseriin sisältyy osinkotuottoja ja osuuspääoman korkoja 4,5 milj. euroa, josta 2,3 milj. euroa oli Suomen Luotto-osuuskunnalta saatua osuuspääoman korkoa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -2,9 milj. euroa. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus oli -3,8 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 130,5 milj. euroa (97,8 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -19,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa), jota heikentää Venäjän rautakauppakiinteistöjen myyntiin liittyneiden tuloverojen, 13,2 milj. euroa, maksu kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 110,6 milj. euroa (102,1 milj. euroa). Konsernin investointien rahavirta oli -219,5 milj. euroa (-52,3 milj. euroa) ja siihen vaikuttavat toteutuneet yritysostot.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -0,5 milj. euroa. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus oli -1,2 milj. euroa.

Verot

Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-syyskuussa olivat 47,1 milj. euroa (45,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 21,0 % (16,7 %). Vertailukaudella efektiivistä veroastetta alensivat verovapaat kiinteistöjen ja tytäryritysten myyntivoitot. Heinä-syyskuussa konsernin jatkuvien toimintojen verot olivat 23,5 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 21,5 % (24,5 %).

Investoinnit

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 349,9 milj. euroa (216,4 milj. euroa) eli 4,5 % (2,7 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 87,6 milj. euroa (153,5 milj. euroa), yritysostot 166,0 milj. euroa, it-investoinnit 37,6 milj. euroa (21,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 58,6 milj. euroa (41,1 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 221,2 milj. euroa (62,9 milj. euroa) eli 8,4 % (2,4 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 26,8 milj. euroa (52,5 milj. euroa), yritysostot 162,1 milj. euroa, it-investoinnit 16,1 milj. euroa (4,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 16,3 milj. euroa (5,8 milj. euroa).

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 005 (22 419) henkilöä.

Syyskuun 2018 lopussa henkilömäärä oli 22 904 (25 288), joista Suomessa työskenteli 11 611 (12 603) ja Suomen ulkopuolella 11 293 (12 685) henkilöä. Henkilömäärän laskuun Suomessa vaikutti Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen siirtäminen kauppiaille. Ulkomailla henkilömäärää kasvattivat totetuneet yrityskaupat ja sitä laski Venäjän rautakauppaliiketoiminnan lopettaminen.

LOPETETUT TOIMINNOT

Kesko Oyj sopi helmikuussa 2018 myyvänsä 12 Pietarin ja Moskovan alueilla toimivaa K-Rauta-kiinteistöä ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle. Kiinteistöissä harjoitettu liiketoiminta ja varastot eivät sisältyneet kauppaan vaan liiketoiminta ajettiin alas ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyi ostajalle vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Keskolle jäi Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta on lakkautettu ja jotka sisältyvät myytävänä oleviin varoihin.

Kesko Oyj:lle realisoitui helmikuussa kiinteistöjen myynnistä 171 milj. euron positiivinen kassavirta. Kaikki myydyt kiinteistöt oli luovutettu ostajalle 30.6.2018 mennessä. Kiinteistöjen myynnistä sekä jäljellä olevien kiinteistöjen arvostuksesta toteutui lopetettuihin toimintoihin nettona 15 milj. euron myyntivoitto. Toiminnan operatiivinen tulos verojen jälkeen oli –1,7 milj. euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan alasajosta kirjattiin -21 milj. euron lopetuskustannus sekä venäläisten tytäryhtiöiden oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyneet kurssi- ja muuntoerot -39 milj. euroa. Lisäksi kiinteistöjen myynnistä aiheutui 8 milj. euron verokustannus.

Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskelman, rahavirtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2017 oli 184 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,6 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen sekä norjalaisten Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n yritysostot voimistivat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Päivittäistavarakauppa

1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017
Liikevaihto, milj. e 3 956 3 883 1 352 1 313
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 156,2 136,3 64,7 59,4
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,9 3,5 4,8 4,5
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 24,9 23,7 24,9 23,7
Investoinnit, milj. e 96,9 142,9 36,9 45,3
Henkilökunta keskimäärin 6 102 6 977 6 127 6 649


Liikevaihto 1-9/2018 1-9/2017 Kehitys, % 7-9/2018 7-9/2017 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
   K-Citymarket, elintarvike 808 772 +4,7 273 257 +6,1
   K-Supermarket 1 014 937 +8,3 343 314 +9,4
   K-Market* 984 1 079 -8,8 333 359 -7,4
K-Citymarket, käyttötavara 398 398 +0,2 138 139 -0,5
Kespro 645 603 +7,0 228 211 +8,4
Muut 107 95 +12,5 37 33 +11,9
Yhteensä 3 956 3 883 +1,9 1 352 1 313 +3,0

   * K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys oli tammi-syyskuussa +4,1 % ja heinä-syyskuussa +5,6 %.

Tammi-syyskuu 2018

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 956 milj. euroa (3 883 milj. euroa) ja se kasvoi 1,9 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,4 %. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikutti Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä vähentämällä Reinin Lihan ja Kalatukku E. Erikssonin vaikutus. Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin Kespron foodservice-liiketoimintaa 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla.

Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 ostettujen kauppojen siirtäminen kauppiaille saatiin päätökseen kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Yhteensä 380 kauppaa siirrettiin kauppiaille elokuusta 2016 alkaen sen jälkeen, kun hankitut kaupat oli konvertoitu K-ruokakaupoiksi. Yrityskaupalla tavoitellut synergiahyödyt ovat toteutuneet.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv.) arvioidaan kasvaneen noin 4,2 % tammi-syyskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,3 %, mihin vaikutti osaltaan tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv., Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 4,6 % (sis. alv.) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 5,6 % (sis. alv.).

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 156,2 milj. euroa (136,3 milj. euroa) ja se kasvoi 19,9 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten sekä toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Myös Kespron myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 hankittujen kauppojen kannattavuus parani merkittävästi K-Marketeiksi konvertoimisen ja kauppiaille siirtämisen ansiosta sekä kauppapaikkaverkoston sopeuttamisen johdosta.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 149,4 milj. euroa (115,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,8 milj. euroa (-20,4 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -5,9 milj. euroa (-19,7 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 96,9 milj. euroa (142,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 71,5 milj. euroa (133,4 milj. euroa) ja yritysostot 13,1 milj. euroa.

Heinä-syyskuu 2018

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 352 milj. euroa (1 313 milj. euroa) ja se kasvoi 3,0 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 6,2 %. Liikevaihtoa kasvattivat onnistunut kesäsesonki sekä kauppapaikkaverkoston muutokset. Raportoitua liikevaihtoa laskivat Suomen Lähikaupan kauppojen siirtäminen kauppiaille K-Market-ketjussa sekä kauppapaikkaverkoston muutokset.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv.) arvioidaan kasvaneen noin 4,3 % heinä-syyskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 2,4 %, mihin vaikutti osaltaan tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv., Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 6,0 % (sis. alv.) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 6,5 % (sis. alv.).

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 64,7 milj. euroa (59,4 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten sekä toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 63,5 milj. euroa (59,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 36,9 milj. euroa (45,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 23,6 milj. euroa (46,4 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa avattiin kaksi uutta K-Supermarketia sekä neljä uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 17 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket Seinäjoelle, K-Supermarketit Helsingin Laajasaloon ja Pasilaan, Espoon Kauklahteen sekä Keravalle.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2018  2017 
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket 242 231
K-Market 785 821
Neste K 73 70
Muut 78 86

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017
Liikevaihto, milj. e 3 068 3 345 1 089 1 070
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2 775 2 762 978 953
Erikoiskauppa 293 584 111 117
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 77,1 81,3 45,9 40,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 71,7 65,3 41,6 34,5
Erikoiskauppa 5,4 15,9 4,4 6,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,5 2,4 4,2 3,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 2,6 2,4 4,2 3,6
Erikoiskauppa 1,8 2,7 3,9 5,2
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,9 10,1 9,9 10,1
Investoinnit, milj. e 183,4 41,4 160,5 9,1
Henkilökunta keskimäärin 11 534 12 078 11 961 11 637


Liikevaihto 1-9/2018 1-9/2017 Kehitys, % 7-9/2018 7-9/2017 Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 692 682 +1,4 229 226 +1,6
K-Rauta, Ruotsi 136 159 -14,9 47 56 -15,8
Byggmakker, Norja 270 314 -13,8 102 105 -2,1
Kesko Senukai, Baltia 424 373 +13,7 158 143 +9,9
OMA, Valko-Venäjä 96 91 +5,8 38 32 +16,2
Onninen, Suomi 659 610 +8,1 235 216 +9,0
Onninen, Ruotsi 112 143 -21,6 34 41 -17,9
Onninen, Norja 184 198 -6,9 59 62 -5,3
Onninen, Baltia 57 51 +11,9 21 19 +13,1
Onninen, Puola 175 157 +11,0 66 60 +10,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 2 775 2 762 +0,5 978 953 +2,6
Vapaa-ajankauppa, Suomi 144 142 +1,8 52 53 -2,1
Konekauppa 148 164 -9,3 59 65 -7,9
K-maatalous, Indoor Group Oy sekä Yamaha ja Yamarin - 279 - - - -
Erikoiskauppa yhteensä 293 584 -49,9 111 117 -5,3
Yhteensä 3 068 3 345 -8,3 1 089 1 070 +1,8

Tammi-syyskuu 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3 068 milj. euroa (3 345 milj. euroa) ja se laski 8,3 %. Kehitykseen vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 2,0 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien sekä heinäkuun 2018 aikana hankittujen Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n vaikutusta.

Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka ovat operoineet kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäryhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018.

16.2.2018 Kesko tiedotti luopuvansa Venäjän rautakaupasta. Myyty Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 495 milj. euroa (1 738 milj. euroa) ja se laski 13,9 % vuonna 2017 toteutetuista yritysmyynneistä johtuen. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 3,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 573 milj. euroa (1 607 milj. euroa) ja se laski 2,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 51,3 % (48,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-syyskuussa 2 775 milj. euroa (2 762 milj. euroa) ja se kasvoi 0,5 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 1,8 %.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 614 milj. euroa (1 615 milj. euroa) ja se oli edellisen vuoden tasolla. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 0,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 1,4 % ja Baltiassa 13,7 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 19,1 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 10,5 % ja Ruotsissa 9,1 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen vuoden 2018 alussa.

Onnisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 184 milj. euroa (1 164 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 8,1 % ja Baltiassa 11,9 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 10,6 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 16,3 % ja Norjassa 3,3 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti viiden kauppapaikan sulkeminen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 3,5 % ja kokonaismarkkinoiden (alv. 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 2,3 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 293 milj. euroa (584 milj. euroa) ja se laski 49,9 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuonna 2017 toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 3,4 %. Konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 148 milj. euroa (164 milj. euroa) ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 23 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 11,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 125 milj. euroa ja se kasvoi 8,7 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 144 milj. euroa (142 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka -huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen liikevaihto oli vertailukaudella 279 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 77,1 milj. euroa (81,3 milj. euroa) ja se laski 4,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna erikoiskaupan liiketoimintojen ja Baltian kiinteistöjen divestoinneista johtuen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 71,7 milj. euroa (65,3 milj. euroa) ja se kasvoi 6,5 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,5 milj. euroa (22,2 milj. euroa) ja se kasvoi 8,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa ja Norjassa. Positiiviseen tuloskehitykseen Norjassa vaikuttivat osaltaan toteutetut yritysostot. Toukokuussa 2017 myytyjen Baltian kiinteistöjen vaikutus Kesko Senukain vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,7 milj. euroa. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (15,9 milj. euroa) ja se laski 10,6 milj. euroa. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka -huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukaudella 8,7 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 71,4 milj. euroa (156,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,7 milj. euroa (75,3 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,1 milj. euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 49,6 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,1 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 183,4 milj. euroa (41,4 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 15,8 milj. euroa (19,2 milj. euroa) ja yritysostot 153,0 milj. euroa.

Heinä-syyskuu 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto heinä-syyskuussa 1 089 milj. euroa (1 070 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. Kehitykseen vaikuttivat kuluvan vuoden aikana toteutetut yritysostot. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,3 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2.7.2018 hankitun Skattum Handel AS:n ja 23.7.2018 hankitun Gipling AS:n vaikutusta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 516 milj. euroa (502 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 4,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 573 milj. euroa (568 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,8 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 52,6 % (53,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli heinä-syyskuussa 978 milj. euroa (953 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,5 %.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 572 milj. euroa (560 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 0,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 1,6 % ja Baltiassa 9,9 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 21,7 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Norjassa 0,3 % ja laski Ruotsissa 8,4 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen vuoden 2018 alussa. Norjassa toteutuneet yritysostot kasvattivat Norjan liikevaihtoa 19,6 % paikallisessa valuutassa.

Onnisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 414 milj. euroa (399 milj. euroa) ja se kasvoi 3,8 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 9,0 % ja Baltiassa 13,1 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 10,9 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 10,3 % ja Norjassa 3,2 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti viiden kauppapaikan sulkeminen.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 2,3 % ja kokonaismarkkinoiden (alv. 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 0,9 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 111 milj. euroa (117 milj. euroa) ja se laski 5,3 %. Vertailukelpoinen kehitys oli 0,8 %. Konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 59 milj. euroa (65 milj. euroa) ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 8,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 51 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 52 milj. euroa (53 milj. euroa) ja se laski 2,1 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 45,9 milj. euroa (40,7 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 41,6 milj. euroa (34,5 milj. euroa) ja se kasvoi 7,0 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 17,4 milj. euroa (13,3 milj. euroa) ja se kasvoi 4,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa ja Norjassa. Positiiviseen tuloskehitykseen Norjassa vaikuttivat osaltaan toteutetut yritysostot ja niiden vaikutus oli +2,3 milj. euroa. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (6,1 milj. euroa) ja se laski 1,8 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 44,7 milj. euroa (38,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,3 milj. euroa (-2,7 milj. euroa).

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 160,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 3,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa) ja yrityshankinnat 153,0 milj. euroa.

Heinä-syyskuussa avattiin K-Raudan ja Onnisen yhteinen toimipiste Ruotsin Karlstadissa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi K-Rauta Ruotsin Tukholmaan, yksi K-Senukai–myymälä Latviaan, yksi K-Senukai-myymälä Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat kaksi Onninen Express –myymälää Suomeen, yksi Latviaan, yksi Viroon ja kaksi Puolaan.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2018  2017 
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 136 138
K-Rauta, Ruotsi 18 18
Byggmakker, Norja 65 82
K-Rauta, Viro 8 8
K-Senukai, Latvia 9 8
K-Senukai, Liettua 23 22
OMA, Valko-Venäjä 17 16
Onninen, Suomi 56 52
Onninen, Ruotsi 13 18
Onninen, Norja 25 25
Onninen, Baltia 14 15
Onninen, Puola 35 35
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 55 56
Budget Sport 11 11
The Athlete’s Foot 7 6
Kookenkä 36 37

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

Autokauppa

1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017
Liikevaihto, milj. e 703 691 200 212
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 27,5 26,4 7,8 8,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,9 3,8 3,9 4,2
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 21,5 23,5 21,5 23,5
Investoinnit, milj. e 36,3 14,0 9,1 5,0
Henkilökunta keskimäärin 837 807 856 815


Liikevaihto 1-9/2018 1-9/2017 Kehitys, % 7-9/2018 7-9/2017 Kehitys, %
K-Auto 648 648 0,0 178 196 -9,0
AutoCarrera   55 43 +27,7 23 17 +35,2
Yhteensä 703 691 +1,7 200 212 -5,6

Tammi-syyskuu 2018

Autokaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 703 milj. euroa (691 milj. euroa) ja se kasvoi 1,7 %. Kehitykseen vaikutti uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa syyskuun alussa. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa +5,2 % (+1,2 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 18,5 % (18,6 %).

Autokaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 27,5 milj. euroa (26,4 milj. euroa) ja se kasvoi 1,1 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-syyskuussa oli 27,5 milj. euroa (26,4 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 36,3 milj. euroa (14,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit ovat pääosin leasing-autokantaan hankittuja autoja sekä takaisinostovelvoitteella myytyjä vuokraamoautoja.

Heinä-syyskuu 2018

Autokaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 200 milj. euroa (212 milj. euroa) ja se laski 5,6 %. Kehitykseen vaikutti uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa syyskuun alussa. Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 16,8 % (18,5 %). Uuden WLTP-päästömittausmenetelmän ennakoidaan vaikuttavan negatiivisesti myynnin kehitykseen myös vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä.

Autokaupassa kannattavuus oli hyvällä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 7,8 milj. euroa (8,8 milj. euroa) ja se laski 1,0 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto heinä-syyskuussa oli 7,8 milj. euroa (8,8 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 9,1 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit ovat pääosin leasing-autokantaan hankittuja autoja sekä takaisinostovelvoitteella myytyjä vuokraamoautoja.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2018  2017 
K-Auto 13 13
AutoCarrera 3 3

Muutokset konsernin rakenteessa

Kesäkuussa Kesko Oyj sopi Reinin lihan ja kalatukku E. Erikssonin liittymisestä osaksi foodservice-tukkukauppa Kesprota. Reinin Liha Oy:n yrityskauppa toteutui 1.6.2018 ja Kalatukku E. Eriksson Oy:n 2.7.2018.

Kesäkuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker Handel AS sopi ostavansa norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n. Skattum Handel AS:n yrityskauppa toteutui 2.7.2018 ja Gipling AS:n 23.7.2018.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2018 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli
A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2018 oli 1 001 399 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,47 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2018 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 44,10 euroa ja syyskuun 2018 lopussa 45,20 euroa, missä oli kasvua 2,5 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2017 lopussa 45,25 euroa ja syyskuun 2018 lopussa 46,79 euroa, missä oli kasvua 3,4 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 2018 53,40 euroa ja alin 41,00 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 56,62 euroa ja alin 42,92 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun 2018 aikana 7,8 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 8,1 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 1,7 %.

Syyskuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 434,5 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 3 148,1 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 582,6 milj. euroa ja se nousi vuoden 2017 lopusta 118,7 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2018 aikana 1,1 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 51,6 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 41,7 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 2 022,2 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-syyskuussa 2018 oli noin 41 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe APA (lähde: Fidessa).

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2018 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita kannustinohjelman (Bridge Plan) kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 190 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 15.3.2018, 5.4.2018 ja 1.6.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi vuoden 2017 kriteerien tavoin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2017-2020 ja PSP 2018-2021 ansaintavuotta 2018. PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon
B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. Uudesta PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018.

Vuosina 2014-2016 voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien täyttymisen perusteella ja osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-syyskuussa palautunut yhteensä 7 211 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 28.2.2018, 30.7.2018 ja 7.9.2018. Vuosina 2014-2016 voimassa olleesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteella 4.2.2014 ja osakepalkkio-ohjelmasta (Bridge Plan) on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017.

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 päätti, että noin 30 % Keskon hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina (pörssitiedote 11.4.2018). Keskon hallitus päätti 24.4.2018 toteuttaa yhtiökokouksen päätöksen vuosipalkkioiden osake-osuuden maksamisesta luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita Osakeantivaltuutus 2016:n perusteella (pörssitiedote 25.4.2018). Kyseiset osakkeet on siirretty yhtiön hallituksen jäsenille 27.4.2018. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Kesko Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita ja perusti omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla yhtiön hallitus päätti toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-sarjan osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-sarjan osakkeita. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 26.4.2018 ja loppuivat 18.5.2018. Tämän jakson aikana Kesko hankki 500 000 omaa B-sarjan osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 48,83 euroa. Hankintojen jälkeen Kesko omisti yhteensä 996 325 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1,00 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 1,46 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä. (Pörssitiedotteet 25.4.2018 ja 21.5.2018)

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt.

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2018 lopussa 41 165. Se on 1 157 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Syyskuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 34,5 % ja B-osakkeista 49,4 %.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Kesko ilmoitti luopuvansa rautakaupasta Venäjällä ja myyvänsä 12 Venäjän rautakauppakiinteistöään ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle, OOO Leroy Merlin Vostokille. Leroy Merlin on Venäjän suurin rautakaupan ketju. Kiinteistöistä käteisellä maksettu kauppahinta oli noin 12 miljardia ruplaa (noin 169 milj. euroa). Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyi ostajalle ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. Keskolle jäi Moskovan alueelle kaksi
K-Rautaa, joiden toiminta lopetettiin ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. (Pörssitiedote 16.2.2018)

Kesko Oyj:n hallitus päätti Keskon suoriteperusteisen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2018-2019 yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus myös vahvisti kriteerit vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 alkaneen 2017-2020 ohjelman että vuosien 2018-2021 ohjelman osalta. Samalla hallitus päätti perustaa rajoitetun osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman vuosille 2018-2020. (Pörssitiedote 21.3.2018)

Venäjän rautakauppaliiketoiminnasta luopuminen esitettiin lopetettuna toimintona vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista ja sen vuoksi vuotta 2017 koskevien tietojen esittämistä muutettiin. Tiedotteessa kerrottiin vuoden 2017 vertailutiedot tärkeimmistä jatkuvien toimintojen segmenttitiedoista. (Pörssitiedote 23.3.2018)

1.6.2018 toteutettiin yrityskauppa, jossa Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota. Samassa yhteydessä sovittiin Kalatukku E. Erikssonin yrityskaupasta, joka toteutui 2.7.2018. Molemmat yritykset jatkavat toimintaansa omistajavaihdoksen jälkeen itsenäisinä yrityksinä, minkä lisäksi koko niiden henkilöstö sekä toimiva johto jatkavat toimissaan. (Lehdistötiedotteet 1.6.2018 ja 2.7.2018)

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker Handel AS sopi ostavansa norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n. Skattum Handel AS:n liikevaihto oli viime vuonna noin 94 miljoonaa euroa ja Gipling AS:n noin 151 miljoonaa euroa. Molemmat yhtiöt operoivat kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, jotka kauppojen seurauksena siirtyvät Byggmakker-ketjun omistukseen. Yritysostojen toteutumisen jälkeen Byggmakker-ketju hallinnoi yhteensä 30 Byggmakker-myymälää, mikä lisää entisestään mahdollisuuksia kasvun ja kannattavuuden parantamiseen Norjassa. Skattum Handel AS:n osto toteutui 2.7.2018 ja Gipiling AS:n osto 23.7.2018. (Lehdistötiedotteet 7.6.2018 ja 19.6.2018)

Kesko Senukai sopi ostavansa 1A Groupin, joka on yksi Baltian johtavista verkkovähittäiskaupan toimijoista. 1A Groupin viime vuoden liikevaihto oli noin 41 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Kesko Senukai nousee yhdeksi Baltian johtavaksi verkkokauppatoimijaksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kaupan toteutuminen edellytti paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä muiden kauppaan liittyvien ehtojen täyttymistä. Kauppa toteutui 1.10.2018. (Lehdistötiedote 21.6.2018)

Kesko myy jäljellä olevan osuuden Baltian konekaupan tytäryhtiöistä ja Konekesko Oy:n Suomen maatalouskoneliiketoiminnan Danish Agro –konsernille. Danish Agro -konserni on käyttänyt helmikuussa 2017 ilmoitettua optiotaan ostaa jäljellä olevat Konekeskon Baltian tytäryhtiöiden osakkeet ja Suomen maatalouskoneliiketoiminnan. Järjestelyn toteutumisen myötä Danish Agro -konserni omistaa kokonaisuudessaan Konekeskon Baltian yhtiöt ja Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoiminnan. Kauppojen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä kauppojen muiden ehtojen täyttymistä. (Lehdistötiedote 6.7.2018). Kauppojen ennakoitiin voivan toteutua viimeistään lokakuussa 2018. Kilpailuviranomaistutkinta on siirtynyt osin EU komissiolle, minkä perusteella kauppojen toteutumisajankohta on siirtynyt aiemmin ennakoidusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Kesko Oyj:n 11.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin (uusi jäsen), kauppatieteiden tohtori Piia Karhun (uusi jäsen), kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja kauppias, eMBA Toni Pokelan. Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta sekä hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 11.4.2018.

Kestävä kehitys

Kesko valittiin jälleen maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseihin. Kesko sai toimialansa parhaat kokonaispisteet ympäristövastuun osa-alueelta.

ResQ Club -hävikkiruokasovelluksen ja K-ruokakauppojen yhteistyö tiivistyy – mukana jo yli 40 K-ruokakauppaa ympäri Suomea.

K-ryhmä teki laajan selvityksen oman avokadohankintansa vesiriskeistä – jatkossa hankinta painottuu alueille, joilla vesiriski on vähäisin.

Kouvolassa sijaitsevan Kauppakeskus Veturin katolle valmistui elokuussa yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Aurinkovoimalassa on 3 339 aurinkopaneelia ja se tuottaa sähköä kauppakeskuksessa sijaitsevalle K-Citymarketille.

K-ryhmä on lähtenyt mukaan bangladeshilaisten vaatetehtaiden turvallisuutta edistävään Accord-sopimukseen.

K-ryhmä avaa syksyn aikana 10 ensimmäistä K-Lataus-verkostoon kuuluvaa sähköautojen latausasemaa K-kauppojen yhteyteen eri puolille Suomea.

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle ja Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta vuoden 2018 aikana. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan yrityskauppakohteiden integraatioon sekä synergioiden ja maakohtaisten strategioiden toteuttamiseen, digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla, kyberuhkiin sekä EU:ssä vireillä olevan, elintarvikeketjun kauppatapoja koskevan sääntelyhankkeen mahdollisiin vaikutuksiin. Uusi WLTP-päästömittausmenetelmä astui voimaan syyskuussa ja se hidastaa autokauppaa Euroopassa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2018-9/2019) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2017-9/2018).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Pohjoismaissa ja Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan.  

Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi autokaupassa kannattavuutta rasittaa siirtyminen WLTP-päästömittausmenetelmään, joka pidentää autojen toimitusaikoja.

Helsingissä 23.10.2018
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsausinfosta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedote julkaistaan 6.2.2019. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Liite: Kesko Q3 2018 Osavuosikatsaus

Takaisin ylös