Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen jäsenmääräksi ja palkkioiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.02.2017 KLO 09.20 1(1)

 

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen jäsenmääräksi ja palkkioiksi

 

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 3.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

 

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmääräksi nykyisen seitsemän (7).

 

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

 

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80 000 euroa,

 

- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50 000 euroa,

 

- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37 000 euroa,

 

- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta,

 

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

 

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

 

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

 

Kesko Oyj

 

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös