Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017: Vahva kasvu kaikilla toimialoilla

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.04.2017 KLO 09.00 1(31)

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017: Vahva kasvu kaikilla toimialoilla

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

* Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 597 milj. euroa (2 013 milj. euroa), ja se kasvoi 29,0 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 2,4 %

* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 28,7 milj. euroa (32,3 milj. euroa)

* Liikevoitto oli 16,6 milj. euroa (33,5 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,2 % (liukuva 12 kk)

* Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 33,6 milj. euroa (34,5 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,26 euroa)

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla olevan edeltävän 12 kuukauden tasolla. Liikevaihdon ennakoidussa kehityksessä on huomioitu viimeistään vuoden 2017 kolmannelle vuosineljännekselle ennakoitu K-maatalous-liiketoiminnan divestointi, marraskuussa 2016 toteutunut Venäjän päivittäistavarakaupan divestointi sekä Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille sekä kauppojen sulkemiset. Vertailukelpoisen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Keskeiset tunnusluvut

  1-3/2017 1-3/2016
Liikevaihto, milj. e 2 597 2 013
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 28,7 32,3
Liikevoitto, milj. e 16,6 33,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 33,6 34,5
Tulos ennen veroja, milj. e 21,5 35,7
Investoinnit, milj. e 78,3 51,4
Tulos/osake, e, laimennettu 0,18 0,28
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,29 0,26
     
  31.3.2017 31.3.2016
Omavaraisuusaste, % 47,4 54,8
Oma pääoma/osake, e 20,98 22,13

 

Pääjohtaja Mikko Helander:

"Keskon myynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla toimialoilla. Kasvu oli vahvinta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Liikevaihdon kasvua vahvistivat merkittävästi Suomen Lähikaupan, Onnisen ja AutoCarreran yritysostot. Liikevaihdon kasvu oli 29,0 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostojen ja -myyntien vaikutusta 2,4 %.

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 28,7 milj. euroa. Kannattavuus ja sidotun pääoman tuotto säilyi hyvällä tasolla merkittävistä uudistushankkeista huolimatta.

Päivittäistavarakaupassa meneillään oleva laaja ketju-uudistus etenee hyvin. Vuoden 2016 huhtikuussa tehdyn Suomen Lähikaupan oston myötä yli 400 Siwaa ja Valintataloa muuttuvat K-Marketeiksi kevääseen 2017 mennessä ja siirtyvät K-kauppiaille vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Maaliskuun loppuun mennessä jo 382 kauppaa oli muutettu ja 49 kauppiaistettu. Uudistustyön myötä K-ryhmä tarjoaa Suomen kattavimman ja palvelevimman lähikauppaverkoston.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa alkuvuosi on käynnistynyt hyvin. Kasvu oli vahvaa erityisesti yritysasiakaskaupassa, jota vauhditti Onnisen hankinta ja sen hyvin etenevä integraatio. K-Raudat ja Rautiat yhdistyivät uudeksi K-Rauta-ketjuksi muodostaen Suomen suurimman rautakauppaverkoston. Maaliskuun lopussa lanseerattiin myös kokonaan uudistettu k-rauta.fi-verkkokauppa.

Autokaupassa pakettiautojen ensirekisteröinnit vauhdittivat myyntiä. AutoCarreran Porsche-liiketoiminnan integraatio etenee suunnitellusti ja asiakastilaukset kasvoivat selvästi.

Kasvustrategiamme mukaisesti lähdemme rakentamaan uudenlaista kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kauppaketjua yhdessä Oriolan kanssa. Toimintaa suunnitellaan laajennettavan lääkemyyntiin lainsäädännön muuttuessa.

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme. Tämän vuoden alusta lähtien kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys Keskon koko vuoden tulokseen on vähäisin, kun taas vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia. Jatkamme luottavaisin mielin kasvustrategian toimeenpanoa tavoitteena entistä vahvempi, uudistuva ja yhtenäinen K-ryhmä.

Kesko julkisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös vuoden 2016 vuosiraportin, mikä kertoo K-ryhmän merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskaupan toimija ja sen myynti on noin 13,2 miljardia euroa (pro forma). K-ryhmä työllistää noin 45 000 kaupan alan ammattilaista yhdeksässä eri maassa. Suomessa K-ryhmä on yksi suurimmista työllistäjistä ja veronmaksajista. K-ryhmän tavaraostot Suomessa olivat yli 6,2 miljardia euroa, maksetut palkat yli 860 milj. euroa, tilitetyt ja maksetut verot yli 810 milj. euroa sekä investoinnit lähes 740 milj. euroa."

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2017

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 2 597 milj. euroa, mikä on 29,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 013 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2016 aikana toteutettujen yritysostojen ansiosta. Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 2,4 %.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 13,6 %, vaikutti merkittävästi Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihto kasvoi 0,1 % ilman huhtikuussa 2016 ostetun Suomen Lähikaupan ja marraskuussa 2016 myydyn Venäjän liiketoiminnan vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi selvästi, 59,9 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman kesäkuussa 2016 ostetun Onnisen vaikutusta 5,9 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 8,9 % ja ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta 3,4 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 23,6 % ja ilman yritysostoja 2,1 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 57,7 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 4,4 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,5 % (15,9 %).

1-3/2017 Liikevaihto M€ Kehitys, % Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 1 243 +13,6 +0,1 26,4 -4,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 112 +59,9 +5,9 3,0 +2,7
Autokauppa 245 +8,9 +3,4 10,0 +0,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2 (..)   -10,8 -2,1
Yhteensä 2 597 +29,0 +2,4 28,7 -3,6

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 28,7 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Suomen Lähikaupan kauppojen merkittävistä uudistamiskustannuksista huolimatta. Päivittäistavarakaupan liiketoiminnan syklisyys on kasvanut Suomen Lähikaupan myötä vuoden ensimmäisen neljänneksen ollessa tulokseltaan pienin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuutta paransivat Onnisen, rauta-ja sisustuskaupan Suomen ja Norjan liiketoimintojen sekä huonekalukaupan hyvä tuloskehitys ja Intersport Venäjän liiketoimintojen myynti vuoden 2016 heinäkuussa. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen hyvällä tasolla, kannattavuutta paransi hyvä myynnin kehitys.

 

Liikevoitto oli 16,6 milj. euroa (33,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -12,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 9,4 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriä oli yhteensä 1,3 milj. euroa.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 1-3/2017 1-3/2016
Liikevoitto, vertailukelpoinen 28,7 32,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot +0,3 +1,3
-myyntitappiot -0,4 -
+/-rakennejärjestelyt -11,3 0,0
+/-muut erät -0,8 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -12,1 +1,3
Liikevoitto 16,6 33,5

Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 21,5 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,18 euroa (0,28 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,98 euroa (22,13 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 3 033 milj. euroa ja se kasvoi 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 17 789 uutta taloutta tammi-maaliskuussa 2017. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

 

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -57,3 milj. euroa (-96,3 milj. euroa). Kausivaihtelusta johtuen liiketoiminnan rahavirta on ensimmäisellä vuosineljänneksellä negatiivinen. Investointien rahavirta oli -34,5 milj. euroa (-52,9 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyy 21,3 milj. euron positiivinen rahavirta Danish Agro -konsernille myydystä 45 %:n omistusosuudesta Konekeskon Baltian maayhtiöissä.

 

Likvidejä varoja oli kauden lopussa 365 milj. euroa (746 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 591 milj. euroa (435 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 226 milj. euroa (-311 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 47,4 % (54,8 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 4,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Niihin sisältyy 2,3 milj. euroa Suomen Luotto-osuuskunnalta saatua osuuspääoman korkoa.

 

Verot

Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 4,3 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,0 % (19,7 %).

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 78,3 milj. euroa (51,4 milj. euroa) eli 3,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 53,8 milj. euroa (36,9 milj. euroa), it-investoinnit 9,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 15,6 milj. euroa (11,8 milj. euroa).

 

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 22 651 (18 405) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista.

 

Maaliskuun 2017 lopussa henkilömäärä oli 27 356 (21 780), joista Suomessa työskenteli 14 460 (9 878) ja Suomen ulkopuolella 12 896 (11 902) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 2 846, Onnisen 2 955 ja AutoCarreran 36.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Päivittäistavarakauppa

  1-3/2017 1-3/2016
Liikevaihto, milj. e 1 243 1 094
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 26,4 31,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,1 2,9
Investoinnit, milj. e 53,3 34,7
     
Liikevaihto, milj. e 1-3/2017 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 746 -0,2
K-Citymarket, käyttötavara 127 -0,3
K-Market, oma vähittäiskauppa 158 -
Kespro 191 +5,2
Muut 21 -44,0
Yhteensä 1 243 +13,6

 

Tammi-maaliskuu 2017

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 243 milj. euroa (1 094 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 13,6 %. Liikevaihdon kehitys ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän liiketoimintaa oli 0,1 %. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 15,8 % ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 0,2 % (sis. alv). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 0,1 % tammi-maaliskuussa (Keskon oma arvio).

 

Suomen Lähikaupan osto toteutui edellisen vuoden huhtikuussa ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa 2016. Maaliskuun 2017 loppuun mennessä 382 Siwaa ja Valintataloa oli muutettu K-Marketeiksi. Näistä 49 kauppaa on kauppiaallistettu. Kauppojen muuttaminen K-Marketeiksi viedään päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana ja kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 26,4 milj. euroa (31,3 milj. euroa). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Suomen Lähikaupan liiketoiminnan merkittävästä uudistamisesta ja muutoksista huolimatta. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-maaliskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -6,7 milj. euroa (pro-forma tammi-maaliskuu 2016 -8,0 milj. euroa), mihin vaikutti liiketoiminnan kannattavuuden kausivaihtelu sekä kauppapaikkaverkoston merkittävä muutosohjelma. Marraskuussa 2016 myydyn Venäjän liiketoiminnan tappio oli vertailukaudella 5,0 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 16,7 milj. euroa (30,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -9,7 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), joista merkittävimmät erät liittyvät Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -9,4 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 53,3 milj. euroa (34,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 46,5 milj. euroa (32,8 milj. euroa).

 

Tammi-maaliskuussa avattiin viisi uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 206 kauppaan, joista 159 oli Siwojen ja Valintatalojen muutoksia K-Marketeiksi.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket (korvaava uusperustanta) ja kauppakeskus Easton Helsinkiin. Uusia K-Supermarketeja on rakenteilla Tampereelle Tesomalle ja Kaukajärvelle, Turkuun, Espooseen Niittykumpuun, Espoonlahteen ja Suurpeltoon, Ilmajoelle, Helsinkiin Kalasatamaan, Viikkiin ja Pasilaan, Ouluun, Lapualle, Keravalle, Vantaalle, Kouvolaan, Juvalle ja Kauniaisiin.

 

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2017 2016
K-Citymarket 80 81
K-Supermarket 227 221
K-Market** 799 418
Neste K 69 66
Valintatalo ja Siwa** 99 -
K-ruoka, Venäjä - 9
Muut* 90 98

* Sisältää verkkokaupat

** Suomen Lähikaupan kauppojen kokonaismäärä oli 481

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

  1-3/2017 1-3/2016
Liikevaihto, milj. e 1 112 695
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 3,0 0,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 0,3 0,0
Investoinnit, milj. e 13,6 8,2
     
Liikevaihto, milj. e 1-3/2017 Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 218 +12,1
K-Rauta, Ruotsi 43 -2,9
Byggmakker, Norja 100 +13,6
K-Rauta, Venäjä 39 +20,9
Kesko Senukai, Baltia 98 +8,1
OMA, Valko-Venäjä 25 +31,4
Onninen 363 -
Maatalous- ja konekauppa 136 +5,1
Intersport, Suomi 46 -1,0
Indoor 45 +6,9
Muut 5 -53,3
Yhteensä 1 112 +59,9

 

Tammi-maaliskuu 2017

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 1 112 milj. euroa (695 milj. euroa) ja se kasvoi 59,9 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 5,9 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 606 milj. euroa (400 milj. euroa) ja se kasvoi 51,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ilman yritysostoja 7,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 506 milj. euroa (296 milj. euroa) ja se kasvoi 71,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 4,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 45,5 % (42,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 522 milj. euroa (467 milj. euroa) ja se kasvoi 12,0 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 8,3 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Norjassa 7,2 % ja laski paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 1,0 % ja Venäjällä 8,3 %. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 10,0 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 9,4 % (Keskon oma arvio).

 

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 136 milj. euroa (129 milj. euroa) ja se kasvoi 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 116 milj. euroa ja se kasvoi 3,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 19 milj. euroa ja se kasvoi 15,7 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti Suomessa oli 83 milj. euroa ja se laski 3,9 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 51 milj. euroa (56 milj. euroa) ja se laski 0,8 % ilman heinäkuussa 2016 myytyä Venäjän Intersport-liiketoimintaa.

 

Huonekalukaupan liikevaihto oli 45 milj. euroa (42 milj. euroa) ja se kasvoi 6,9 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 3,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta K-Rauta-ketjun uudistuksesta Suomessa ja K-Senukai-kauppojen lanseerauksesta Virossa ja Latviassa. Kannattavuutta paransi Onnisen, rauta-ja sisustuskaupan Suomen ja Norjan liiketoimintojen sekä huonekalukaupan hyvä tuloskehitys ja Intersport Venäjän liiketoimintojen myynti vuoden 2016 heinäkuussa. Onnisen vaikutus tammi-maaliskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 2,5 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoiminnan rakennemuutoksiin liittyvät kulut, 1,8 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 13,6 milj. euroa (8,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 7,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa).

 

Tammi-maaliskuussa 2017 avattiin rautakauppa Savonlinnassa ja Pietarissa, Onninen Express -kauppa Iisalmessa ja The Athlete's Foot -kauppa Helsingissä. Merkittävin rakenteilla oleva kauppapaikka on rautakauppa Valko-Venäjälle.

 

K-Rauta- ja Rautia-myymälät yhdistettiin K-Rauta-ketjuksi, joka lanseerattiin uudella brändi-ilmeellä Suomessa maaliskuussa 2017. Samalla lanseerattiin myös uusi k-rauta.fi-verkkokauppa.

 

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2017 2016
K-Rauta* 139 46
Rautia - 95
K-maatalous* 78 80
K-Rauta, Ruotsi 19 20
Byggmakker, Norja 82 88
K-Rauta, Viro 8 8
K-Rauta ja K-Senukai, Latvia 8 8
K-Senukai, Liettua 22 20
K-Rauta, Venäjä 14 13
OMA, Valko-Venäjä 16 13
Onninen 145 -
Intersport, Suomi** 58 60
Budget Sport** 11 11
The Athlete's Foot 4 -
Asko ja Sotka** 88 87
Kookenkä** 38 38
Intersport, Venäjä - 16
Asko ja Sotka, Baltia** 12 12
Konekesko - 1

* Vuonna 2017 K-Raudoista 39 (45) oli samalla K-maatalous-kauppoja

** Sisältää verkkokaupat

Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Autokauppa

  1-3/2017 1-3/2016
Liikevaihto, milj. e 245 225
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 10,0 9,4
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,1 4,2
Investoinnit, milj. e 3,6 4,6
     
Liikevaihto, milj. e 1-3/2017 Kehitys, %
VV-Auto 232 3,4
AutoCarrera 13 -
Yhteensä 245 8,9

 

Tammi-maaliskuu 2017

Autokaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 245 milj. euroa (225 milj. euroa) ja se kasvoi 8,9 %. Liikevaihdon kehitys ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta oli +3,4 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa +2,8 % (+12,5 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 17,8 % (18,5 %).

 

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 10,0 milj. euroa (9,4 milj. euroa). Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 10,0 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

 

Autokaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,6 milj. euroa (4,6 milj. euroa).

 

Kauppojen lukumäärä 31.3. 2017 2016
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
AutoCarrera 3 -

 

Muutokset konsernin rakenteessa

Kesko Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Ruokakesko Oy, K-citymarket Oy ja Kespro Oy sulautuivat 28.2.2017 Kesko Oyj:öön.

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy myi 45 % sen Baltian maayhtiöiden osakkeista Danish Agro a.m.b.a:n konserniyhtiö DAVA Agravis Machinery Holding A/S:lle. Samassa yhteydessä sovittiin optioista laajentaa DAVA Agraviksen omistus koskemaan konekaupan Baltian yhtiöiden koko osakekantaa ja Danish Agro -konsernin omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa. (Pörssitiedote10.2.2017)

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2017 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2017 oli 553 287 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,81 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2017 lopussa 197 282 584 euroa.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 43,85 euroa ja maaliskuun 2017 lopussa 44,24 euroa, missä oli kasvua 0,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2016 lopussa 47,48 euroa ja maaliskuun 2017 lopussa 44,70 euroa, missä oli laskua 5,9 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 44,50 euroa ja alin 40,11 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 48,59 euroa ja alin 42,05 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 3,0 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 2,7 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 1,0 %.

 

Maaliskuun 2017 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 404 milj. euroa ja B-osakkeiden 3 028 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 432 milj. euroa ja se laski vuoden 2016 lopusta 167 milj. euroa.

 

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2017 aikana 0,4 (0,5) milj. kpl, missä oli laskua 10,1 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 19 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 14,3 (16,6) milj. kpl, missä oli laskua 14,2 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 637 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2017 oli 61 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 28 % vaihdosta, ja Turquoise, 9 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

 

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2017 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2016 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 192 822 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 15.3.2017. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voitiin kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päätti erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle ei ole palautunut osakkeita katsauskaudella. Osakepalkkiojärjestelmästä 2014-2016 on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.

 

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Jos siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmalle (Bridge Plan) asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. RSP 2017-2019 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 osaketta. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017.

 

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

 

Keskon hallituksella on voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus hankkia enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

 

Lisäksi Keskon hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 päättämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

 

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2017 lopussa 41 728. Se on 2 324 enemmän kuin vuoden 2016 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 31 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 44 %.

 

Liputusilmoitukset

Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu ääniosuus Keskon osakkeista saavutti 3.2.2017 15 prosenttia ja 6.2.2017 ylitti 15 prosenttia. (Pörssitiedote 7.2.2017)

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan koskien Fennovoima-ydinvoimalahankkeen jatkorahoitusta. (Pörssitiedote 10.1.2017)

 

Keskon hallitus päätti uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Lisäksi hallitus päätti antaa Keskon osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 ansaintajakson 2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 192 822 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintajakson 2016 kohderyhmän 130 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. (Pörssitiedote 2.2.2017)

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy myi 45 % sen Baltian maayhtiöiden osakkeista Danish Agro a.m.b.a:n konserniyhtiö DAVA Agravis Machinery Holding A/S:lle. Samassa yhteydessä sovittiin optioista laajentaa DAVA Agraviksen omistus koskemaan konekaupan Baltian yhtiöiden koko osakekantaa ja Danish Agro -konsernin omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa. (Pörssitiedote 10.2.2017)

 

Kesko Oyj ja Oriola-KD Oyj lähtevät rakentamaan Suomeen uudenlaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppaketjua. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksen perustaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tavoitteena on ensivaiheessa rakentaa 100 myymälän ketju ja verkkokauppa. Toimintaa suunnitellaan laajennettavan lääkemyyntiin, mikäli lainsäädäntö muuttuu. (Pörssitiedote 13.3.2017)

 

Kesko Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset muuttuivat 15.3.2017 alkaen. Uudet kaupankäyntitunnukset ovat KESKOA (A-osakesarja) ja KESKOB (B-osakesarja). (Pörssitiedote 13.3.2017)

 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kesko Oyj sopi myyvänsä K-maatalous-liiketoimintansa ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Osakekauppana toteutettavan kaupan velaton kauppahinta on 38,5 milj. euroa. Kesko Oyj kirjaa yrityskaupasta kaupan toteutuessa noin 13 milj. euron myyntivoiton. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksymistä sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kaupan ennakoidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana. (Pörssitiedote 11.4.2017)

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Kesko Oyj:n 3.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 198 932 930,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2017.

 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias, eMBA Toni Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg. Korpisaari ja Ståhlberg erosivat yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous 4.4.2016 valitsi Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholmin.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi eMBA Mikael Aron ja jäseneksi KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 3.4.2017.

 

Vastuullisuus

Kesko siirtyi hankkimaan 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa vuoden 2017 alusta alkaen. Tätä sähköä käytetään K-kaupoissa ja muissa K-ryhmän kiinteistöissä. Kesko hankkii uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista.

 

Kesko valittiin tammikuussa Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 25 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi.

 

Kesko otti vuosiraportissaan ensimmäisten raportoijien joukossa käyttöön uudet GRI-standardit ja liittyi Global Reporting Initiativen (GRI) Standards Pioneers -ryhmään.

 

Pirkka ESSI Kiertokassit tulivat K-ruokakauppojen ostoskassien valikoimiin tammikuussa. Niiden valmistuksessa on ensimmäistä kertaa Suomessa hyödynnetty kotitalouksien kierrättämää pakkausmuovia.

 

Pelastakaa Lapset ja K-ryhmä jatkavat pitkäjänteistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Maaliskuussa tuli K-ruokakauppoihin Pirkka-paperikassi, jonka ostosummasta menee viisi senttiä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria tukevaan Eväitä Elämälle -ohjelmaan.

 

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen ostovoiman ja kaupan alan kysynnän kehitykseen erityisesti Suomessa, hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, päivittäistavarakaupan lähimarkkinastrategian toteuttamiseen, rakentamisen ja talotekniikan yritysjärjestelyihin sekä digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla. Keskon vuoden 2016 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2017 aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2017-3/2018) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2016-3/2017).

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan. Venäjän markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana. Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla olevan edeltävän 12 kuukauden tasolla. Liikevaihdon ennakoidussa kehityksessä on huomioitu viimeistään vuoden 2017 kolmannelle vuosineljännekselle ennakoitu K-maatalous-liiketoiminnan divestointi, marraskuussa 2016 toteutunut Venäjän päivittäistavarakaupan divestointi sekä Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille sekä kauppojen sulkemiset. Vertailukelpoisen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Helsingissä 26.04.2017
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsauksesta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 27.07.2017. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

KESKO OYJ

LIITTEET:
Osavuosikatsaus 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös