Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.02.2016 KLO 13.15 1(2)
Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 4.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä, palkkioista ja kulujen korvausperusteista.


Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmääräksi nykyisen seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50 000 euroa, 

- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37 000 euroa,

- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa
kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta, 

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seit­semän (7). Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päät­tyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias Toni Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg.


Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Korpisaaren ja Ståhlbergin eroilmoituksista on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2016 ja 15.2.2016. Yllä tarkoitetut osakkeenomistajat ehdottavat, että Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle valitaan vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.


Diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen (s. 1957) on toiminut kauppiaana vuodesta 1982 alkaen. Lisäksi Naumanen toimii K-kauppiasliiton hallituksen jäsenenä sekä K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin Naumanen on toiminut muun muassa Nurmeksen Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Joensuun Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana.


KTM Jannica Fagerholm (s. 1961) on toiminut Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi Fagerholm toimii Sampo Oyj:n, Teleste Oyj:n, Sairaala Eira Oy:n sekä Hanken Svenska Handelshögskolanin hallituksen jäsenenä. Aikaisemmin Fagerholm on toiminut muun muassa SEB Gyllenberg Private Bankin toimitusjohtajana, Handelsbanken Liv Suomen maajohtajana sekä hallituksen jäsenenä Aktia Abp:ssä.


Matti Naumasen ja Jannica Fagerholmin henkilötiedot ja tarkemmat tiedot heidän aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347. 

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös