Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Keskon liikevaihto kasvoi ja vertailukelpoinen liikevoitto parani

KESKO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 03.08.2016 KLO 09.00 1(35)  

 

Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Keskon liikevaihto kasvoi ja vertailukelpoinen liikevoitto parani

 

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

* Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 4 624 milj. euroa (4 310 milj. euroa) Liikevaihto kasvoi 7,3 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 2,5 %

* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 111,4 milj. euroa (102,9 milj. euroa)

* Liikevoitto oli 101,6 milj. euroa (72,2 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto nousi 12,6 %:iin (liukuva 12 kk)

* Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 113,7 milj. euroa (99,1 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,71 euroa)

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-6/2016 1-6/2015 4-6/2016 4-6/2015
Liikevaihto, milj. e 4 624 4 310 2 610 2 227
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 111,4 102,9 79,1 76,4
Liikevoitto, milj. e 101,6 72,2 68,0 175,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 113,7 99,1 79,2 72,7
Tulos ennen veroja, milj. e 103,8 68,5 68,1 172,1
Investoinnit, milj. e 564,1 110,1 512,7 58,6
Tulos/osake, e, laimennettu 0,76 0,38 0,49 1,48
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,85 0,71 0,59 0,52
         
  30.6.2016 30.6.2015    
Omavaraisuusaste, % 44,8 52,2    
Oma pääoma/osake, e 20,31 21,21    

 

Pääjohtaja Mikko Helander:

"Keskon kasvustrategian toteutus eteni merkittävästi toisen vuosineljänneksen aikana, kun Suomen Lähikaupan osto toteutui huhtikuussa ja Onnisen osto kesäkuussa. Suomen Lähikaupan oston myötä Kesko kasvaa päivittäistavarakaupan lähimarkkinassa ja suomalaisten kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Suomen Lähikaupan Siwojen ja Valintatalojen muutos K-marketeiksi alkoi toukokuussa ja jatkuu vuoden verran.

 

Kesko on Suomen selvästi kansainvälistynein kaupan alan yritys. Onnisen osto vahvistaa asemaamme entisestään kotimaassa ja avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvulle rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Euroopassa.

 

Molemmat yritysostot tarjoavat Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.

 

Yritysostojen ansiosta Keskon liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 17,2 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostojen vaikutusta 4,6 %. Sekä vertailukelpoinen liikevoitto että sidotun pääoman tuotto kasvoivat.

 

Päivittäistavarakaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla toteutettujen tehostamistoimien ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto oli selvässä kasvussa ja toimialan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edelleen. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

 

Toteutuneiden yritysostojen ja strategian toteutuksen myötä Keskon kasvun ja kannattavuuden ennakoidaan edelleen parantuvan.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tehtiin katsauskaudella päätös yhdistää Rautiat ja K-raudat uudeksi K-raudaksi vuoden 2017 keväällä. Samalla kaikki Suomen 140 rautakauppaa uudistetaan.

 

Keskeisessä roolissa Keskon strategian toteutuksessa on myös K-plussa-uudistus. Uudistuva K-Plussa on jatkossa henkilökohtaisesti palkitsevin ja parhaat digitaaliset palvelut tarjoava kanta-asiakasohjelma.

 

Yksi yhtenäinen Kesko ottaa myös harppauksen eteenpäin Keskon uuden K-kampuksen myötä. K-kampus rakennetaan yhteistyössä Varman kanssa Helsingin Kalasatamaan. Kampuksen valmistuessa keväällä 2019 se kokoaa yhteen noin 1 700 keskolaista."

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2016
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2016 oli 4 624 milj. euroa, mikä on 7,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 310 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 2,5 %. Suomen Lähikauppa Oy on yhdistelty Kesko-konserniin 12.4.2016 alkaen ja Onninen-konserni 1.6.2016 alkaen. Anttila sisältyi vertailukauden lukuihin 16.3.2015 asti.

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 8,6 %, vaikutti merkittävästi Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 5,1 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista ja Anttilaa 3,5 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi, 9,5 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 6,9 % ja ilman yritysostoja ja -myyntejä 1,1 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 8,9 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 8,6 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,5 % (18,2 %).

 

1-6/2016 Liikevaihto M€ Kehitys, % Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 2 447 +8,6 +0,9 74,8 -3,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 741 +5,1 +3,5 38,2 +17,9
Autokauppa 438 +9,5 +9,5 15,2 -1,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 (..) (..) -16,9 -4,9
Yhteensä 4 624 +7,3 +2,5 111,4 +8,5

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 111,4 milj. euroa (102,9 milj. euroa). Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoiseen liikevoittoon oli päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhteensä -7,4 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74,8 milj. euroa (78,2 milj. euroa), jota kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi 5,5 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuutta paransi ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys sekä edellisenä vuonna toteutettu Anttilan divestointi. Autokaupassa kannattavuus pysyi vakaasti hyvällä tasolla.

 

Liikevoitto oli 101,6 milj. euroa (72,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -9,8 milj. euroa (-30,7 milj. euroa). Keskeisimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kiinteistöjen myyntivoitot 4,8 milj. euroa, yritysostojen varainsiirtoverot -6,5 milj. euroa sekä kiinteistöjen arvonalentumiset -6,0 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoittoja 100 milj. euroa.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 1-6/2016 1-6/2015
Liikevoitto, vertailukelpoinen 111,4 102,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot 7,1 99,9
-myyntitappiot -0,3 -131,6
-kiinteistöjen arvonalentumiset -6,0 -
+/-rakennejärjestelyt -8,7 -
+/-muut erät -1,9 1,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -9,8 -30,7
Liikevoitto 101,6 72,2

 

Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 103,8 milj. euroa (68,5 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,76 euroa (0,38 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,31 euroa (21,21 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 5 665 milj. euroa ja se kasvoi 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 25 776 uutta taloutta tammi-kesäkuussa 2016. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2016

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2016 oli 2 610 milj. euroa, mikä on 17,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 227 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 4,6 % paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja.  

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 17,7 %, vaikutti Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 2,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 18,4 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista 6,7 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 12,1 %. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 17,3 % ja ilman yritysostoja 3,1 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 16,8 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 10,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,4 % (20,5 %).

 

4-6/2016 Liikevaihto M€ Kehitys, % Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja, % Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 1 353 +17,7 +2,3 43,6 +0,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 046 +18,4 +6,7 37,9 +3,4
Autokauppa 214 +12,1 +12,1 5,8 -0,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2 (..) (..) -8,2 -0,2
Yhteensä 2 610 +17,2 +4,6 79,1 +2,8

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 79,1 milj. euroa (76,4 milj. euroa). Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus konsernin toisen vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -3,7 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto, 43,6 milj. euroa, oli hyvällä tasolla (43,3 milj. euroa). Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus päivittäistavarakaupan vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -2,8 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoista liikevoittoa kasvatti ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys sekä Onnisen hankinta. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa).

 

Liikevoitto oli 68,0 milj. euroa (175,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,1 milj. euroa (99,4 milj. euroa). Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat pääosin kiinteistöjen myyntivoittoja.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 4-6/2016 4-6/2015
Liikevoitto, vertailukelpoinen 79,1 76,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot 5,9 99,6
-myyntitappiot -0,3 -1,0
-kiinteistöjen arvonalentumiset -6,0 -
+/-rakennejärjestelyt -8,7 -
+/-muut erät -1,9 0,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -11,1 99,4
Liikevoitto 68,0 175,8

 

Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 68,1 milj. euroa (172,1 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,49 euroa (1,48 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 236 milj. euroa ja se kasvoi 13,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -17,8 milj. euroa (67,5 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat myynnin kasvusta ja kausivaihtelusta aiheutunut käyttöpääoman kasvu sekä edellisen tilikauden maksuperusteiset verot 30 milj. euroa. Investointien rahavirta oli -529,0 milj. euroa (334,3 milj. euroa).

 

Likvidejä varoja oli kauden lopussa 327 milj. euroa (843 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 657 milj. euroa (483 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 330 milj. euroa (-359 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 44,8 % (52,2 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 4,3 milj. euroa (nettorahoituskulut 4,5 milj. euroa).

 

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 78,5 milj. euroa (142,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -476,0 milj. euroa (398,7 milj. euroa).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat huhti-kesäkuussa 1,7 milj. euroa (nettorahoituskulut 4,2 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 21,4 milj. euroa (26,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,6 % (38,5 %).

 

Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 14,3 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 21,1 % (11,2 %).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 564,1 milj. euroa (110,1 milj. euroa) eli 12,2 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 100,5 milj. euroa (78,5 milj. euroa), yrityshankinnat 431,0 milj. euroa, it-investoinnit 8,9 milj. euroa (8,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 23,6 milj. euroa (23,0 milj. euroa).

 

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 512,7 milj. euroa (58,6 milj. euroa) eli 19,6 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 63,6 milj. euroa (38,3 milj. euroa), yrityshankinnat 428,1 milj. euroa, it-investoinnit 6,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja muut investoinnit 14,7 milj. euroa (16,4 milj. euroa).

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 593 (19 065) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista.

 

Kesäkuun 2016 lopussa henkilömäärä oli 30 257 (22 894), joista Suomessa työskenteli 16 232 (10 774) ja Suomen ulkopuolella 14 025 (12 120) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 4 180 ja Onnisen 3 123.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Päivittäistavarakauppa

  1-6/2016 1-6/2015 4-6/2016 4-6/2015
Liikevaihto, milj. e 2 447 2 252 1 353 1 149
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 74,8 78,2 43,6 43,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,1 3,5 3,2 3,8
Investoinnit, milj. e 139,3 70,9 104,6 33,2
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2016 Kehitys, % 4-6/2016 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 550 +0,5 802 +2,2
K-citymarket, käyttötavara 263 -1,5 133 -1,8
Suomen Lähikauppa 185 - 185 -
Kespro 390 +2,3 204 +3,7
K-ruoka, Venäjä 54 +8,5 29 -0,2
Muut 5 -60,5 0 (..)
Yhteensä 2 447 +8,6 1 353 +17,7

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Tammi-kesäkuu 2016

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 447 milj. euroa (2 252 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 8,6 %. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,9 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski tammi-kesäkuussa 0,1 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 7,7 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,5 % tammi-kesäkuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 32,4 %.

 

Suomen Lähikaupan osto toteutui 12.4.2016 ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa. Samaan aikaan käynnistyi koko K-Market-ketjun uudistaminen. Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja yritysosto tarjoaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut. Suomen päivittäistavaramarkkinoilla hintakehitys jatkui edelleen laskevana ja kilpailutilanne kireänä.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 74,8 milj. euroa (78,2 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä toteutettujen tehostamistoimien ansiosta. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -5,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 74,3 milj. euroa (151,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (72,8 milj. euroa).

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 139,3 milj. euroa (70,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 70,2 milj. euroa (64,3 milj. euroa) ja yrityshankinnat 54,1 milj. euroa.

 

Huhti-kesäkuu 2016

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 353 milj. euroa (1 149 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 17,7 %. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 2,3 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski huhti-kesäkuussa 0,3 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 14,9 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 25,8 %.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 43,6 milj. euroa (43,3 milj. euroa). Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -2,8 milj. euroa. Liikevoitto oli 44,1 milj. euroa (115,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,5 milj. euroa (72,4 milj. euroa). Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-kesäkuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,1 milj. euroa ja liikevoittoon -2,4 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 104,6 milj. euroa (33,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 37,3 milj. euroa (30,1 milj. euroa) ja yrityshankinnat 54,1 milj. euroa.

 

Huhti-kesäkuussa avattiin kaksi uutta K-supermarketia sekä neljä K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 58 kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket kauppakeskus i3 Helsingin Itäkeskukseen ja K-citymarket Sastamalaan. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Tampereelle, Espoon Niittykumpuun, Lappeenrantaan, Porvooseen, Kemiönsaareen, Haapajärvelle sekä Helsingin Lauttasaareen, Kalasatamaan ja Pasilaan. Venäjällä on rakenteilla kaksi uutta ruokakauppaa.

 

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2016 2015  
K-citymarket 81 81  
K-supermarket 223 220  
K-Market (sis. liikenneasemat) 484 441  
Suomen Lähikauppa 601 -  
K-ruoka, Venäjä 9 8  
Muut* 96 160  

* sisältää verkkokaupat

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

  1-6/2016 1-6/2015 4-6/2016 4-6/2015
Liikevaihto, milj. e 1 741 1 656 1 046 883
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 38,2 20,3 37,9 34,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,2 1,2 3,6 3,9
Investoinnit, milj. e 412,9 18,4 404,7 8,7
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2016 Kehitys, % 4-6/2016 Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 436 +4,1 241 +8,7
Indoor 87 +0,2 45 +4,5
K-rauta, Ruotsi 111 +7,5 67 +4,6
Byggmakker, Norja 206 -4,4 118 -1,0
Kesko Senukai, Baltia 221 +5,0 130 +6,0
K-rauta, Venäjä 77 -17,4 45 -17,5
OMA, Valko-Venäjä 46 -13,9 27 -12,9
Onninen 136 - 136 -
Intersport, Suomi 83 +0,8 37 +9,8
Intersport, Venäjä 7 +7,5 3 -5,8
Maatalous- ja konekauppa 324 +1,9 195 +6,1
Muut 12 -82,9 5 -44,0
Yhteensä 1 741 +5,1 1 046 +18,4

 

Tammi-kesäkuu 2016

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 741 milj. euroa (1 656 milj. euroa) ja se kasvoi 5,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa kasvoi 3,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 941 milj. euroa (921 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 800 milj. euroa (735 milj. euroa) ja se kasvoi 9,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 7,0 %. Liikevaihdosta 46,0 % (44,4 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Onnisen osto toteutui 1.6.2016. Onnisen liikevaihto kesäkuussa 2016 oli 136 milj. euroa.

Yritysosto nopeuttaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia. Toimialan liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 179 milj. euroa (1 178 milj. euroa) ja se oli edellisen vuoden tasolla. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 7,1 %, Norjassa 4,2 % ja Venäjällä 0,8 %. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 5,6 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 2,4 % (Keskon oma arvio).

 

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 324 milj. euroa (318 milj. euroa) ja se kasvoi 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 264 milj. euroa ja se laski 2,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 60 milj. euroa ja se kasvoi 25,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti Suomessa oli 221 milj. euroa ja se laski 1,8 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 99 milj. euroa ja se kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,1 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 38,2 milj. euroa (20,3 milj. euroa) ja se kasvoi 17,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden tulokseen sisältyy maaliskuussa 2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Kannattavuutta paransi ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 34,6 milj. euroa (-83,1 milj. euroa). Edelliseen vuoteen sisältyy merkittävimpinä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 27 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 412,9 milj. euroa (18,4 milj. euroa), josta yritysostot olivat 376,9 milj. euroa ja kauppapaikkainvestoinnit 29,7 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Yritysostoihin sisältyy Onnisen hankinta 364,1 milj. euroa sekä valkovenäläisen OMAn omistusosuuden kasvattaminen, 10,0 milj. euroa.

 

Huhti-kesäkuu 2016

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 046 milj. euroa (883 milj. euroa) ja se kasvoi 18,4 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 6,7 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 541 milj. euroa (456 milj. euroa) ja se kasvoi 18,8 %. Ilman yritysostoja liikevaihto Suomessa kasvoi 4,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 505 milj. euroa (428 milj. euroa) ja se kasvoi 18,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi ilman yritysostoja 9,5 %. Liikevaihdosta 48,3 % (48,4 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 671 milj. euroa (655 milj. euroa) ja se kasvoi 2,5 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 7,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 4,2 %, Norjassa 7,9 % ja Venäjällä 4,8 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 6,7 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 4,8 % (Keskon oma arvio).

 

Onnisen liikevaihto kesäkuussa 2016 oli 136 milj. euroa.

 

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 195 milj. euroa (184 milj. euroa) ja se kasvoi 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 152 milj. euroa ja se laski 1,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 44 milj. euroa ja se kasvoi 40,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 0,9 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 43 milj. euroa ja se kasvoi paikallisissa valuutoissa 10,4 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 37,9 milj. euroa (34,5 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa kasvatti rauta- ja sisustuskaupan liikevoiton kasvu Pohjoismaissa ja Baltiassa, Onnisen hankinta sekä vapaa-ajankaupan hyvä tuloskehitys. Onnisen liikevoitto kesäkuussa 2016 oli 2,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 0,9 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 32,8 milj. euroa (61,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -5,1 milj. euroa (27,0 milj. euroa).

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 404,7 milj. euroa (8,7 milj. euroa), josta yritysostot olivat 374,1 milj. euroa ja kauppapaikkainvestoinnit 26,0 milj. euroa (6,4 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuussa 2016 avattiin kaksi Senukai-kauppaa Liettuassa ja rautakauppa OMA Bobruisk Valko-Venäjällä. Kesäkuussa avattiin Onninen Express -kaupat Suomessa ja Ruotsissa.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-rauta Savonlinnaan ja kaksi K-rautaa Pietariin.

 

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2016 2015
K-rauta 46 43
Rautia* 95 93
K-maatalous* 80 81
K-rauta, Ruotsi 20 20
Byggmakker, Norja 86 83
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 22 19
K-rauta, Venäjä 13 13
OMA, Valko-Venäjä 13 11
Onninen 146 -
Intersport, Suomi** 58 62
Budget Sport** 11 11
Asko ja Sotka** 87 87
Kookenkä** 37 42
Intersport, Venäjä 16 16
Asko ja Sotka, Baltia** 12 10
Konekesko 1 1

* vuonna 2016 Rautioista 43 (45) oli samalla K-maatalous-kauppoja

** sisältää verkkokaupat

Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Autokauppa

  1-6/2016 1-6/2015 4-6/2016 4-6/2015
Liikevaihto, milj. e 438 400 214 190
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 15,2 16,3 5,8 6,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,5 4,1 2,7 3,4
Investoinnit, milj. e 8,1 6,6 3,5 3,8
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2016 Kehitys, % 4-6/2016 Kehitys, %
VV-Auto 438 +9,5 214 +12,1

 

Tammi-kesäkuu 2016

Autokaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 438 milj. euroa (400 milj. euroa) ja se kasvoi 9,5 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa 14,6 % (-2,8 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 18,6 % (20,0 %).

 

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 15,2 milj. euroa (16,3 milj. euroa). Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 15,2 milj. euroa (16,3 milj. euroa).

 

Autokaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 8,1 milj. euroa (6,6 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2016

Autokaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 214 milj. euroa (190 milj. euroa) ja se kasvoi 12,1 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 18,7 % (21,2 %).

 

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 5,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 5,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa). VV-Auton tilauskanta vahvistui selvästi edellisestä vuodesta.

 

Autokaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 3,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

 

Kauppojen lukumäärä 30.6. 2016 2015
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 9

 

Muutokset konsernin rakenteessa

Kesko toteutti syksyllä 2015 sopimansa järjestelyn Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai). Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön (Pörssitiedote 1.4.2016).

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta (Pörssitiedote 12.4.2016).

 

Kesko Oyj osti Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. (Pörssitiedote 1.6.2016)

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2016 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2016 oli 742 272 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,09 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,74 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,19 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2016 lopussa 197 282 584 euroa.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2015 lopussa 31,12 euroa ja kesäkuun 2016 lopussa 35,49 euroa, missä oli kasvua 14,0 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2015 lopussa 32,37 euroa ja kesäkuun 2016 lopussa 38,12 euroa, missä oli kasvua 17,8 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 37,89 euroa ja alin 28,98 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 39,51 euroa ja alin 29,56 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) laski tammi-kesäkuun aikana 8,1 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 5,4 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 12,2 %.

 

Kesäkuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 126 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 575 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 701 milj. euroa ja se nousi vuoden 2015 lopusta 531 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2016 aikana 0,9 (1,5) milj. kpl, missä oli laskua 41,9 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 30 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 28,6 (32,2) milj. kpl, missä oli laskua 11,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 030 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa 2016 oli 53 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 28 % vaihdosta, ja Turquoise, 19 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

 

Hallituksella oli katsauskauden aikana valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 3.2.2016 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016 ja 2 670 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 27.4.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-kesäkuussa palautunut yhteensä 4 419 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 17.3.2016, 31.3.2016, 27.4.2016 ja 30.5.2016.

 

Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

 

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteut­tamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

 

Lisäksi hallituksella on osakeantivaltuutus, jonka mukaisesti hallituksella on valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

 

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2016 lopussa 39 933. Se on 404 enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun lopussa 30 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 43 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Kesko Oyj:n hallituksen jäsen Tomi Korpisaari ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta terveydellisistä syistä 1.3.2016 alkaen. Kaarina Ståhlberg nimitettiin Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.3.2016 alkaen, minkä seurauksena Ståhlberg ilmoitti eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. (Pörssitiedote 5.2.2016 ja 15.2.2016)

 

Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen. Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. (Pörssitiedote 1.4.2016)

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta saatettiin päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 miljoonaa euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 milj. euroa, ja sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. KKV myös velvoitti Ruokakesko Oy:n omistukseen siirtyneen Suomen Lähikauppa Oy:n jatkamaan hankintoja Tuko Logistics Osuuskunnasta 18 kuukauden määräajan siten, että ostoja voidaan vähentää asteittain. (Pörssitiedote 11.4.2016 ja 12.4.2016)

 

Kesko Oyj:n ja Onvest Oy:n välillä sovittu kauppa Onninen Oy:n koko osakekannan ostamisesta saatettiin päätökseen. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.  (Pörssitiedote 12.1.2016, 20.4.2016 ja 1.6.2016)

 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Intersport Venäjän toiminnot myytiin heinäkuussa 2016.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 4.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingon maksupäivä oli 13.4.2016.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, eMBA Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Korpisaari ja Ståhlberg ovat eronneet yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisvaltuudesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016).

 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2016.

 

Vastuullisuus
Kesprolle myönnettiin huhtikuussa MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti. Kespron kalan ja äyriäisten toimitusketjun kaikki vaiheet on auditoitu, ja Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä.

 

Kesko ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi jatkavat yhteistyötä Thaimaan kalateollisuuden vastuullisuuden ja siirtotyöläisten aseman parantamiseksi. Osana hanketta jo 60 siirtotyöläisperheiden lasta on päässyt kouluun.

Keskon päivittäistavarakauppa ja Syöpäsäätiö solmivat sopimuksen Roosa nauha -kampanjan pääyhteistyökumppanuudesta toukokuussa. Tavoitteena on kymmenkertaistaa K-ruokakauppojen keräykseen lahjoitettavat tuotot.

Pirkka Street Basket -tapahtumia järjestettiin 16 paikkakunnalla Suomessa toukokuussa. Pirkka Street Basket 2016 on osa Suomen Koripalloliiton ja Keskon päivittäistavarakaupan Pikkusudet-hanketta, joka tähtää lasten liikunnan edistämiseen.

 

Kesko rakennutti Suomen suurimman kiinteistökohtaisen aurinkovoimalan K-citymarket Tammiston katolle Vantaalle touko-kesäkuussa. Voimalan huipputeho on 503 kWp ja voimala tuottaa sähköä kiinteistön omaan kulutukseen. 

 

K-maatalouden koetila teki Itämeri-sitoumuksen Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa kesäkuussa. Koetilan sitoumus keskittyy maan kasvukunnon ja ravinteiden mittauskäytäntöjen ja -laitteiden kehittämiseen.

 

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen Suomessa ja Venäjän talouden ja toimintaedellytysten heikkenemiseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Suomen Lähikaupan, Onnisen ja Kesko Senukain liiketoimintojen integrointiin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat hidastaa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Muilta osin Keskon vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2016-6/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2015-6/2016).

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kasvun ennakoidaan pysyvän hitaana. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ulkomaiden osalta Venäjän talouden näkymät ovat edelleen vaatimattomat. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Helsingissä 2.8.2016
Kesko Oyj
Hallitus

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast puolivuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi puolivuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2016. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

KESKO OYJ

 

 

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen
Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Yrityshankinnat
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

TAULUKKO-OSA

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty              
  1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos- % 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos- % 1-12/
2015
Liikevaihto 4 624 4 310 7,3 2 610 2 227 17,2 8 679
Myytyjen suoritteiden hankintameno -3 990 -3 748 6,5 -2 235 -1 935 15,5 -7 540
Bruttokate 634 562 12,7 375 292 28,5 1 139
Liiketoiminnan muut tuotot 348 449 -22,4 183 280 -34,6 800
Henkilöstökulut -316 -282 12,2 -180 -138 30,4 -545
Poistot ja arvonalentumiset -66 -67 -1,9 -38 -33 17,3 -137
Liiketoiminnan muut kulut -498 -589 -15,5 -272 -225 20,6 -1 063
Liikevoitto 102 72 40,7 68 176 -61,3 195
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 7 4 52,7 4 2 68,1 10
Korkokulut ja muut rahoituskulut -4 -7 -42,4 -2 -4 -43,3 -14
Valuuttakurssierot 2 -1 (..) 1 -2 (..) -3
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista -2 1 (..) -2 1 (..) 1
Tulos ennen veroja 104 68 51,7 68 172 -60,4 188
Tuloverot -21 -26 -18,9 -14 -19 -25,9 -71
Tilikauden tulos 82 42 95,9 54 153 -64,8 117
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 76 37 (..) 48 147 -67,1 102
  Määräysvallattomille 

  omistajille
7 5 40,1 5 6 -7,9 16
 

 
             
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton ja laimennettu 0,76 0,38 (..) 0,49 1,48 -67,2 1,03
 

 
             
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-6/

2016
1-6/

2015
Muutos-% 4-6/

2016
4-6/

2015
Muutos-% 1-12/

2015
Tilikauden tulos 82 42 95,9 54 153 -64,8 117
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi              
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 9 14 -41,1 4 -13 (..) 23
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2 3 -30,9 4 -3 (..) -17
Hyperinflaatio-oikaisu - - - - 1 - -
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 1 0 (..) 2 -1 (..) 0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0 1 -74,0 0 0 (..) 1
Muut erät 0 0 -1,0 0 0 -1,0 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 11 18 -37,7 9 -15 (..) 6
Tilikauden laaja tulos 93 60 56,6 63 138 -54,3 124
               
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
  Emoyhtiön omistajille 88 59 48,5 55 134 -59,1 119
  Määräysvallattomille

  omistajille
6 1 (..) 8 3 (..) 5

 

(..) Muutos yli 100 %

 

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.6.2016 30.6.2015 Muutos-% 31.12.2015
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 359 1 265 7,4 1 282
Aineettomat hyödykkeet 416 171 (..) 168
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat
121 115 5,3 115
Lainasaamiset ja muut saamiset 69 73 -5,0 67
Eläkesaamiset 188 165 14,2 176
Yhteensä 2 153 1 788 20,4 1 808
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 1 017 740 37,5 735
Myyntisaamiset 988 676 46,3 582
Muut saamiset 199 160 24,4 127
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
97 430 -77,4 374
Myytävissä olevat rahoitusvarat 84 328 -74,5 372
Rahavarat 146 84 72,8 141
Yhteensä 2 531 2 418 4,7 2 331
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 28 0 (..) 0
         
Varat yhteensä 4 712 4 206 12,0 4 139

 

 

  30.6.2016 30.6.2015 Muutos-% 31.12.2015
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 016 2 103 -4,1 2 163
Määräysvallattomien omistajien osuus 86 76 -12,4 79
Oma pääoma yhteensä 2 102 2 179 -3,6 2 242
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 360 266 35,3 258
Korottomat velat 39 35 11,3 42
Laskennalliset verovelat 61 63 -3,4 71
Eläkevelvoitteet 1 1 -33,0 1
Varaukset 14 16 -12,4 16
Yhteensä 475 381 24,5 388
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 296 217 36,5 181
Ostovelat 1 257 918 36,9 795
Muut korottomat velat 538 475 13,3 495
Varaukset 44 36 24,7 38
Yhteensä 2 135 1 646 29,8 1 509
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 712 4 206 12,0 4 139
 

(..) Muutos yli 100 %
       

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2015
197 463 -38 -1 -31 1 594 82 2 265
Osakeperustei-set maksut         4   0 4
Osingonjako           -149 -6 -155
Muut muutokset   0 0     5 0 5
Tilikauden tulos           37 5 42
Muut laajan
tuloksen erät
               
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi                
Vakuutusmate-maattiset
voitot/tappiot
          18   18
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulos-vaikutteisiksi
               
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 7       -4 3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      0       0
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      1       1
Muut erät           0   0
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   -4   -4
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 7 1   14 -4 18
Oma
pääoma
30.6.2015
197 463 -31 0 -28 1 502 76 2 179
                 
Oma
pääoma
1.1.2016
197 463 -45 0 -27 1 575 79 2 242
Osakeperustei-set maksut         4     4
Osakepääoman korotus             13 13
Tytäryhtiön ja vähemmistön hankinta           0 -10 -9
Osingonjako           -248 -1 -250
Muut muutokset           9   9
Tilikauden tulos           76 7 82
Muut laajan
tuloksen erät
               
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi                
Vakuutusmate-maattiset
voitot/tappiot
          11   11
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulos-vaikutteisiksi
               
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 3       -1 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      1       1
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      0       0
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   -2   -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 3 1   8 -1 11
Oma
pääoma
30.6.2016
197 463 -42 1 -23 1 419 86 2 102
                 

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos-% 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos-% 1-12/
2015
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 104 68 51,7 68 172 -60,4 188
Suunnitelman mukaiset poistot 60 67 -10,8 32 33 -1,1 128
Rahoitustuotot ja -kulut -4 4 (..) -2 4 (..) 7
Muut oikaisut 4 23 -81,5 5 -103 (..) 40
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
saamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-198 -119 67,1 -59 69 (..) -2
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
-19 -31 -38,4 16 23 -30,3 -44
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
81 69 17,5 55 -54 (..) 7
               
Rahoituserät ja verot -45 -15 (..) -37 -1 (..) -48
Liiketoiminnan nettorahavirta -18 68 (..) 79 142 -44,8 276
               
Investointien rahavirta              
Investoinnit -530 -109 (..) -481 -60 (..) -215
Käyttöomaisuuden myynnit 4 444 -99,2 7 460 -98,5 432
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -3 -1 (..) -2 -2 6,7 -1
Investointien nettorahavirta -529 334 (..) -476 399 (..) 217
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/
vähennys (-)
213 -18 (..) 222 -57 (..) -61
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
2 -1 (..) 3 -1 (..) 2
Maksetut osingot -250 -149 67,8 -250 -149 67,8 -156
Oman pääoman lisäys 13 - - - - - -
Lyhytaikaisten rahamarkkina-
sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+)
406 -295 (..) 237 -279 (..) -269
Muut erät 6 9 -29,9 1 2 -44,2 19
Rahoituksen nettorahavirta 390 -454 (..) 213 -484 (..) -466
               
Rahavarojen muutos -156 -52 (..) -185 57 (..) 28
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
334 313 6,6 361 204 76,9 313
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 1 1 -3,6 2 1 (..) -7
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6.
178 262 -32,0 178 262 -32,0 334

 

(..) Muutos yli 100 %

 

 

Konsernin tunnusluvut        
  1-6/2016 1-6/2015 Muutos

%-yks.
1-12/2015
Sidotun pääoman tuotto, % 9,7 6,4 3,2 9,3
Sidotun pääoman tuotto, %,
liukuva 12 kk
11,1 7,3 3,8 9,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 10,6 9,2 1,4 11,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 12,6 10,9 1,7 11,7
Oman pääoman tuotto, % 7,6 3,8 3,8 5,2
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,4 4,9 2,5 5,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 8,4 6,8 1,6 8,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,4 8,4 1,0 8,2
Omavaraisuusaste, % 44,8 52,2 -7,3 54,7
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 -16,5 32,2 -20,0
Korolliset nettovelat/käyttökate,

liukuva 12 kk
0,9 -1,0 1,9 -1,4
      Muutos-%  
Investoinnit, milj. e 564,1 110,1 (..) 218,5
Investoinnit, % liikevaihdosta 12,2 2,6 (..) 2,5
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,76 0,38 (..) 1,03
Tulos/osake, e, laimennettu 0,76 0,38 (..) 1,03
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e,
laimentamaton
0,85 0,71 20,1 1,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -18 68 (..) 276
Investointien rahavirta, milj. e -529 334 (..) 217
Oma pääoma/osake, e 20,31 21,21 -4,3 21,82
Korolliset nettovelat, milj. e 330 -359 (..) -448
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä katsauskaudella
keskimäärin,1 000 kpl
99 221 99 084 0,1 99 114
Henkilöstö keskimäärin 20 593 19 065 8,0 18 955
 

(..) Muutos yli 100 %
       

 

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Liikevaihto, milj. e 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610
Liikevaihdon muutos, % -2,2 -6,0 -4,4 -4,4 -3,3 17,2
Liikevoitto, milj. e -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0
Liikevoitto-% -5,0 7,9 3,8 1,8 1,7 2,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0
Rahoitustuotot/-kulut, milj. e -0,3 -4,2 -3,5 0,9 2,7 1,7
Tulos ennen veroja, milj. e -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1
Tulos ennen veroja, % -5,0 7,7 3,6 1,9 1,8 2,6
Sidotun pääoman tuotto, % -18,1 31,9 17,6 8,2 6,7 12,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3
Oman pääoman tuotto, % -19,9 28,0 8,9 4,8 5,1 9,8
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7
Omavaraisuusaste, % 51,5 52,2 54,2 54,7 54,8 44,8
Investoinnit, milj. e 51,5 58,6 41,5 66,9 51,4 512,7
Tulos/osake, laimennettu, e -1,11 1,48 0,43 0,22 0,28 0,49
Oma pääoma/osake, e 21,30 21,21 21,41 21,82 22,13 20,31

 

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos-% 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos-% 1-12/
2015
               
Päivittäistavarakauppa, Suomi 2 393 2 203 8,6 1 324 1 120 18,2 4 566
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 54 50 8,5 29 29 -0,2 107
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 447 2 252 8,6 1 353 1 149 17,7 4 673
- josta segmenttien välistä 6 10 -42,7 2 3 -15,3 15
               
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi 941 921 2,1 541 456 18,8 1 719
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat* 800 735 9,0 505 428 18,0 1 530
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 741 1 656 5,1 1 046 883 18,4 3 250
- josta segmenttien välistä 6 1 (..) 3 0 (..) 1
               
Autokauppa, Suomi 438 400 9,5 214 190 12,1 748
Autokauppa yhteensä 438 400 9,5 214 190 12,1 748
- josta segmenttien välistä 0 0 -82,2 0 0 (..) 0
               
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 1 (..) -2 4 (..) 8
Suomi yhteensä 3 769 3 525 6,9 2 077 1 770 17,3 7 042
Muut maat yhteensä* 854 784 8,9 534 457 16,8 1 637
Konserni yhteensä 4 624 4 310 7,3 2 610 2 227 17,2 8 679
 

(..) Muutos yli 100 %
             
               

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

 

 

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos 1-12/
2015
Päivittäistavarakauppa 74,3 151,0 -76,7 44,1 115,8 -71,7 249,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 34,6 -83,1 117,7 32,8 61,5 -28,7 -57,2
Autokauppa 15,2 16,3 -1,1 5,8 6,5 -0,7 26,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -22,5 -11,9 -10,6 -14,7 -8,0 -6,7 -23,7
Konserni yhteensä 101,6 72,2 29,4 68,0 175,8 -107,8 194,6
               
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e  

1-6/
2016
 

1-6/
2015
Muutos  

4-6/
2016
 

4-6/
2015
Muutos  

1-12/
2015
Päivittäistavarakauppa 74,8 78,2 -3,4 43,6 43,3 0,2 177,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 38,2 20,3 17,9 37,9 34,5 3,4 63,6
Autokauppa 15,2 16,3 -1,1 5,8 6,5 -0,7 26,1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-16,9 -12,0 -4,9 -8,2 -8,0 -0,2 -22,7
Konserni yhteensä 111,4 102,9 8,5 79,1 76,4 2,8 244,5
               

 

Liikevoitto-%
segmenteittäin, vertailukelpoinen
1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos
%-yks.
4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos
%-yks.
1-12/
2015
Liukuva
12 kk
6/2016
Päivittäis-
tavarakauppa
3,1 3,5 -0,4 3,2 3,8 -0,5 3,8 3,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2,2 1,2 1,0 3,6 3,9 -0,3 2,0 2,4
Autokauppa 3,5 4,1 -0,6 2,7 3,4 -0,7 3,5 3,2
Konserni yhteensä 2,4 2,4 0,0 3,0 3,4 -0,4 2,8 2,8
                 
 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo, milj. e
 

 

 

1-6/
2016
 

 

 

1-6/
2015
 

 

 

Muutos
 

 

 

4-6/
2016
 

 

 

4-6/
2015
 

 

 

Muutos
 

 

 

1-12/
2015
 

 

Liukuva
12 kk
6/2016
Päivittäis-
tavarakauppa
823 988 -164 853 975 -122 871 784
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 849 888 -39 914 861 53 823 805
Autokauppa 118 96 22 120 95 24 104 111
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 312 272 41 321 273 48 285 309
Konserni yhteensä 2 103 2 243 -141 2 207 2 204 3 2 083 2 009

 

 

Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen, %  

1-6/
2016
 

1-6/
2015
 

Muutos
%-yks.
 

4-6/
2016
 

4-6/
2015
 

Muutos
%-yks.
 

1-12/
2015
Liukuva
12 kk
6/2016
Päivittäistavarakauppa 18,2 15,8 2,3 20,4 17,8 2,7 20,4 22,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 9,0 4,6 4,4 16,6 16,0 0,6 7,7 10,1
Autokauppa 25,7 33,9 -8,3 19,4 27,3 -7,9 25,2 22,5
Konserni yhteensä 10,6 9,2 1,4 14,3 13,9 0,5 11,7 12,6
 

 
               

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Milj. euroa   1-3/

2015
4-6/

2015
7-9/

2015
10-12/

2015
1-3/

2016
4-6/

2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät              
Myyntivoitot   0,3 99,6 1,2 0,1 1,3 5,9
Myyntitappiot   -130,6 -1,0 -0,2 - - -0,3
Arvonalentumiset   - - - - - -6,0
Rakennejärjestelyt   - - - -19,3 0,0 -8,7
Muut erät   0,2 0,9 -0,4 -0,7 - -1,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa   -2,1 4,5 10,4 4,6 -0,1 -0,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   -132,2 103,9 11,1 -15,2 1,2 -12,0
               
Liikevoitto, vertailukelpoinen              
Liikevoitto   -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0
Vähennettynä              
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1
Liikevoitto, vertailukelpoinen   26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen   1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0
               
Sidottu pääoma, keskiarvo   2 295 2 204 1 889 1 907 1 990 2 207
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %   4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3
               
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen              
Tulos ennen veroja   -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1
Vähennettynä              
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen   26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2
               
Tulos, vertailukelpoinen              
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen   26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2
Vähennettynä              
Tuloverot   -7,0 -19,4 -30,4 -14,0 -7,0 -14,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa   -2,1 4,5 10,4 4,6 -0,1 -0,8
Tulos, vertailukelpoinen   17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0
               
Oma pääoma, keskiarvo   2 227 2 184 2 189 2 220 2 265 2 195
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %   3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7
               
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen              
Tulos, vertailukelpoinen   17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos   -1,1 5,9 5,8 5,1 1,3 5,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen   18,5 51,9 52,5 46,1 26,0 58,6
               
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl   99 024 99 084 99 104 99 114 99 163 99 221
Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa   0,19 0,52 0,53 0,47 0,26 0,59
               
   

Investoinnit
segmenteittäin, milj. e
1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos 1-12/
2015
 
  Päivittäistavarakauppa 139 71 68 105 33 71 129  
  Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 413 18 394 405 9 396 55  
  Autokauppa 8 7 2 4 4 0 16  
  Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
4 14 -10 0 13 -13 18  
  Konserni yhteensä 564 110 454 513 59 454 219  

 

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Päivittäistavarakauppa 1 103 1 149 1 171 1 249 1 094  1 353
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 773 883 857 736 695 1 046
Autokauppa 210 190 170 177 225 214
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 4 4 4 -1 -2
Konserni yhteensä 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610

 

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Päivittäistavarakauppa 35,2 115,8 45,0 53,4 30,2 44,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -144,7 61,5 36,8 -10,9 1,8 32,8
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,6 -7,1 -7,8 -14,7
Konserni yhteensä -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0
             
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Päivittäistavarakauppa 0,3 72,4 0,2 -1,0 -1,1 0,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -130,4 27,0 1,0 -18,4 1,5 -5,1
Autokauppa - - - - - -
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit - 0,0 -0,6 -0,5 0,9 -6,5
Konserni yhteensä -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1

 

Liikevoitto
segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e
1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Päivittäistavarakauppa 34,9 43,3 44,8 54,5 31,3 43,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -14,2 34,5 35,8 7,5 0,3 37,9
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,1 -6,7 -8,7 -8,2
Konserni yhteensä 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1

 

Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
Päivittäistavarakauppa 3,2 3,8 3,8 4,4 2,9 3,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -1,8 3,9 4,2 1,0 0,0 3,6
Autokauppa 4,7 3,4 3,5 2,1 4,2 2,7
Konserni yhteensä 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0

 

 

Yrityshankinnat

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Lisäksi Kesko Oyj:n osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä.

 

 

    Suomen Lähikauppa Onninen-konserni
    Milj. e Milj. e
Maksettu vastike   54 364
       
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä    
Aineettomat hyödykkeet   5 97
Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset   33 21
Vaihto-omaisuus   33 227
Saamiset   12 238
Laskennallinen verosaaminen   22 3
Rahat ja pankkisaamiset   8 17
Varat yhteensä   113 602
       
Ostovelat, muut velat, varaukset   138 275
Laskennallinen verovelka   0 16
Velat yhteensä   138 291
Hankittu nettovarallisuus yhteensä    

-25
311
       
Alustava liikearvo   79 53
       
Hankinnan alustava rahavirtavaikutus      
Maksettu vastike   -54 -364
Hankitut rahavarat   8 17
Hankinnan alustava rahavirtavaikutus    

-46
-347
       

 

Suomen Lähikauppa Oy

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa.

 

Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähellä asiakkaita sijaitseviin päivittäistavarakauppoihin. Yrityskauppa tukee Keskon uutta strategiaa, jonka yksi painopistealue on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen.

 

Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Tritonille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.

 

Hankinnasta syntyvä liikearvo, 79 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) noin 25-30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

 

Tammi-kesäkuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 0,9 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 0,6 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

 

Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-kesäkuun liikevaihtoon oli 185 milj. euroa. Vaikutus huhti-kesäkuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,1 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 405 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut -10 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

 

Onninen Oy

 

Kesko Oyj:n osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.

 

Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.

 

Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Onvest Oy:lle maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.

 

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 97 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvo vastaa niiden käypää arvoa.

 

Hankinnasta syntyvä liikearvo, 53 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

 

Tammi-kesäkuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 6,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 5,8 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

 

Onnisen vaikutus kesäkuun liikevaihtoon oli 136 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen kesäkuun liikevoittoon oli 2,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 0,9 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 728 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 1,7 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj.e)
  30.6.2016 30.6.2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 451 1 802
Yrityshankinnat 289 -
Poistot ja arvonalentumiset -66 -67
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 136 98
Vähennykset -38 -402
Muuntoerot 3 4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 775 1 435

 

 

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:    
  1-6/2016 1-6/2015
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 37 35
Tavaroiden ja palveluiden ostot 69 9
Liiketoiminnan muut tuotot 5 6
Liiketoiminnan muut kulut 31 15
Rahoituskulut 0 -
     
  30.6.2016 30.6.2015
Saamiset 72 62
Velat 59 24

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
17,2 80,0   97,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat johdannaiset
       
Johdannaissaamiset   2,6   2,6
Johdannaisvelat   8,2   8,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 50,9 32,8 15,2 98,9

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
216,4 214,0   430,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat johdannaiset
       
Johdannaissaamiset   9,6   9,6
Johdannaisvelat   8,4   8,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 150,1 178,0 15,1 343,2

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

 

 

Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.

 
     
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-6/2016
 

1-6/2015
Muutos
Päivittäistavarakauppa 7 660 6 374 1 287
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 11 430 11 421 9
Autokauppa 777 783 -5
Yhteiset toiminnot 726 488 238
Konserni yhteensä 20 593 19 065 1 528
     
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
 

2016
 

2015
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 12 952 9 003 3 949
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 15 639 12 493 3 146
Autokauppa 819 832 -13
Yhteiset toiminnot 847 566 281
Konserni yhteensä 30 257 22 894 7 363

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
  30.6.2016 30.6.2015 Muutos-%
Omasta puolesta 193 167 15,6
Muiden puolesta 15 11 32,5
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 36 26 38,8
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 825 2 666 6,0
 

 
     
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (milj. e)
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2016
Korkojohdannaiset      
  Koronvaihtosopimukset 40 101 0,12
Valuuttajohdannaiset      
  Termiini- ja futuurisopimukset 208 579 -1,20
  Valuutanvaihtosopimukset 20 50 1,53
Hyödykejohdannaiset      
  Sähköjohdannaiset 8 15 -4,98

 

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Sidotun pääoman tuotto*, %

Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta

Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen

Vertailukelpoinen liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen,  liukuva 12 kuukautta

Vertailukelpoinen liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto*, %

(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen

(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen, liukuva 12 kuukautta

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)

 

 

 

 

Tulos/osake, laimennettu

(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Tulos/osake, laimentamaton

(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Tulos/osake,
laimentamaton, vertailukelpoinen

(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

Korolliset velat - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - Myytävissä olevat rahoitusvarat - Rahavarat

 

 

 

 

Käyttökate, liukuva 12 kk

Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset edelliseltä 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk

Korolliset nettovelat / käyttökate, liukuva 12 kk

 

 

 

* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

 

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

 

  1.1.-30.6.2016 1.4.-30.6.2016
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän päivittäistavarakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 2 212 -0,4 1 139 -0,6
K-citymarket, käyttötavara 257 -1,9 130 -1,1
Suomen Lähikauppa 182 - 182 -
Kespro 387 2,3 202 3,6
K-ruoka, Venäjä 54 8,5 29 -0,2
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 091 6,3 1 682 12,0
         
K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa        
K-rauta ja Rautia 488 3,0 316 4,7
Rautakesko Yrityspalvelu 109 19,2 61 19,0
Onninen 68 - 68 -
K-maatalous 221 -1,8 135 -0,9
Konekauppa, Suomi 87 -2,8 52 -6,4
Erikoiskauppa, Suomi 232 -3,3 114 0,4
Suomi yhteensä 1 206 2,1 747 12,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut Pohjoismaat 472 13,8 307 23,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Baltia 293 10,5 182 15,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat 151 -1,7 96 7,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 122 5,3 1 332 14,9
         
K-ryhmän autokauppa        
VV-Autotalot 219 12,5 113 13,6
VV-Auto, maahantuonti 234 7,6 110 10,2
Autokauppa
yhteensä
452 9,9 222 11,9
         
Suomi yhteensä 4 695 5,5 2 622 12,3
Muut maat yhteensä 970 9,8 614 16,9
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
5 665 6,2 3 236 13,2

 

 

 

Takaisin ylös