Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Keskon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

 

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2016 KLO 09.00 1(35)  

 

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Keskon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

 

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

* Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 415 milj. euroa (6 513 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 13,9 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 2,0 %

* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 209,6 milj. euroa (185,3 milj. euroa)

* Liikevoitto oli 187,0 milj. euroa (155,3 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 12,5 % (liukuva 12 kk)

* Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 211,2 milj. euroa (177,3 milj. euroa)

* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,59 euroa (1,24 euroa)

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-9/2016 1-9/2015 7-9/2016 7-9/2015
Liikevaihto, milj. e 7 415 6 513 2 792 2 203
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 209,6 185,3 98,2 82,5
Liikevoitto, milj. e 187,0 155,3 85,5 83,1
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 211,2 177,3 97,5 78,2
Tulos ennen veroja, milj. e 188,7 147,3 84,8 78,8
Investoinnit, milj. e 637,7 151,6 73,6 41,5
Tulos/osake, e, laimennettu 1,40 0,81 0,63 0,43
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 1,59 1,24 0,73 0,53
         
  30.9.2016 30.9.2015    
Omavaraisuusaste, % 47,9 54,2    
Oma pääoma/osake, e 20,84 21,41    

 

Pääjohtaja Mikko Helander:

"Keskon liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä vahvasti toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Suomen Lähikaupan integrointi on edennyt suunnitellusti ja K-Marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintataloja oli syyskuun lopussa 118 kpl. Onnisen hankinta näkyy rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskaupan merkittävänä kasvuna.

 

Yritysostojen ansiosta Keskon liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 26,7 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostojen vaikutusta 1,1 %. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 15,7 milj. euroa ja tulos parani kaikilla toimialoilla. Myös sidotun pääoman tuotto parani edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi ilman Suomen Lähikaupan vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 %. Päivittäistavarakaupassa liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon oli merkittävä. Autokaupassa liikevaihto ja liikevoitto olivat hyvässä kasvussa.

 

K-Plussa-uudistus on edennyt hyvin ja uudistuva K-Plussa on jatkossa henkilökohtaisesti palkitsevin ja parhaat digitaaliset palvelut tarjoava kanta-asiakasohjelma.

 

Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmämme odottavat sitä meiltä. Uusi K Code of Conduct määrittelee, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneiltamme odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun. Tämä siksi, että haluamme jatkossakin olla maailman vastuullisin kaupan alan yritys."

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2016
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2016 oli 7 415 milj. euroa, mikä on 13,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 513 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 2,0 %. Suomen Lähikauppa Oy on yhdistelty Kesko-konserniin 12.4.2016 alkaen ja Onninen-konserni 1.6.2016 alkaen. Anttila sisältyi vertailukauden lukuihin 16.3.2015 asti.

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 11,4 %, vaikutti merkittävästi Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 18,5 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista ja Anttilaa 3,0 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi, 10,0 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 12,3 % ja ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,9 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 20,3 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 6,9 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,2 % (19,1 %).

 

1-9/2016 Liikevaihto M€ Kehitys, % Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 3 814 +11,4 +0,5 124,0 +1,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2 979 +18,5 +3,0 83,5 +27,4
Autokauppa 628 +10,0 +10,0 22,0 -0,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5 (..) (..) -19,9 -3,9
Yhteensä 7 415 +13,9 +2,0 209,6 +24,2

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 209,6 milj. euroa (185,3 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 124,0 milj. euroa (123,0 milj. euroa), jota kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi 5,5 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuutta paransi tilikauden aikana tehty Onnisen hankinta ja Intersport Venäjän liiketoiminnasta luopuminen, ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys sekä edellisenä vuonna toteutettu Anttilan divestointi. Autokaupassa kannattavuus pysyi vakaasti hyvällä tasolla. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhteensä -7,4 milj. euroa.

 

Liikevoitto oli 187,0 milj. euroa (155,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -22,6 milj. euroa (-30,0 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kiinteistöjen myyntivoitot 7,0 milj. euroa, rakennejärjestelyihin sisältyvät yritysostojen varainsiirtoverot 6,5 milj. euroa ja Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 5,3 milj. euroa sekä arvonalentumiset 11,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoittoja 101 milj. euroa.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 1-9/2016 1-9/2015
Liikevoitto, vertailukelpoinen 209,6 185,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot 7,9 101,1
-myyntitappiot -0,4 -131,8
-arvonalentumiset -11,1 -
+/-rakennejärjestelyt -13,7 -
+/-muut erät -5,3 0,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -22,6 -30,0
Liikevoitto 187,0 155,3

 

Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 188,7 milj. euroa (147,3 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,40 euroa (0,81 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,84 euroa (21,41 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 9 107 milj. euroa ja se kasvoi 12,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 50 692 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2016. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

 

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2016

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2016 oli 2 792 milj. euroa, mikä on 26,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 203 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,1 % paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja.

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 16,7 %, vaikutti Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli -0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 44,4 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista 2,0 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 11,2 %. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 23,3 % ja ilman yritysostoja 0,3 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 39,8 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 4,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 23,1 % (20,9 %).

 

7-9/2016 Liikevaihto M€ Kehitys, % Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja, % Liikevoitto, vertailu-
kelpoinen M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 1 367 +16,7 -0,5 49,2 +4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 238 +44,4 +2,0 45,3 +9,5
Autokauppa 190 +11,2 +11,2 6,8 +0,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 (..) (..) -3,1 +1,0
Yhteensä 2 792 +26,7 +1,1 98,2 +15,7

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 98,2 milj. euroa (82,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoista liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, rauta- ja sisustuskaupan Ruotsin toimintojen tulosparannus, Venäjän Intersportin liiketoiminnasta luopuminen ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa).

 

Liikevoitto oli 85,5 milj. euroa (83,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Merkittävimpinä erinä olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 3,9 milj. euroa sekä arvonalentumiset 3,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat pääosin kiinteistöjen myyntivoittoja.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 7-9/2016 7-9/2015
Liikevoitto, vertailukelpoinen 98,2 82,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot 0,8 1,2
-myyntitappiot -0,1 -0,2
-arvonalentumiset -3,1 -
+/-rakennejärjestelyt -4,6 -
+/-muut erät -5,7 -0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -12,7 0,7
Liikevoitto 85,5 83,1

 

Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 84,8 milj. euroa (78,8 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,63 euroa (0,43 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 441 milj. euroa ja se kasvoi 23,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 62,4 milj. euroa (153,1 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -576,6 milj. euroa (288,0 milj. euroa).

 

Likvidejä varoja oli kauden lopussa 245 milj. euroa (858 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 545 milj. euroa (464 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 299 milj. euroa (-394 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 47,9 % (54,2 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 3,3 milj. euroa (nettorahoituskulut 8,0 milj. euroa).

 

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 80,2 milj. euroa (85,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -47,6 milj. euroa (-46,2 milj. euroa).

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 1,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 37,7 milj. euroa (56,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,0 % (38,5 %).

 

Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 16,4 milj. euroa (30,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19,3 % (38,5 %).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 637,7 milj. euroa (151,6 milj. euroa) eli 8,6 % (2,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 158,6 milj. euroa (111,9 milj. euroa), yrityshankinnat 431,0 milj. euroa, it-investoinnit 19,8 milj. euroa (12,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 28,2 milj. euroa (26,9 milj. euroa).

 

Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 73,6 milj. euroa (41,5 milj. euroa) eli 2,6 % (1,9 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 58,1 milj. euroa (33,5 milj. euroa), it-investoinnit 10,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,6 milj. euroa (3,9 milj. euroa).

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 21 940 (19 075) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista.

 

Syyskuun 2016 lopussa henkilömäärä oli 29 332 (21 861), joista Suomessa työskenteli 15 008 (9 898) ja Suomen ulkopuolella 14 324 (11 963) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 3 609 ja Onnisen 3 115.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Päivittäistavarakauppa

  1-9/2016 1-9/2015 7-9/2016 7-9/2015
Liikevaihto, milj. e 3 814 3 424 1 367 1 171
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 124,0 123,0 49,2 44,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,3 3,6 3,6 3,8
Investoinnit, milj. e 188,4 99,0 49,1 28,2
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2016 Kehitys, % 7-9/2016 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 336 0,0 786 -0,8
K-citymarket, käyttötavara 403 -0,5 141 +1,4
Suomen Lähikauppa 387 - 202 -
Kespro 601 +2,2 211 +2,2
K-ruoka, Venäjä 82 +9,9 28 +12,8
Muut ja eliminoinnit 4 -81,2 -1 (..)
Yhteensä 3 814 +11,4 1 367 +16,7

 

(..) Kehitys yli 100 %

 

Tammi-syyskuu 2016

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 814 milj. euroa (3 424 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 11,4 %. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa 0,1 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 11,0 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,2 % tammi-syyskuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 26,6 %.

 

Suomen Lähikaupan osto toteutui 12.4.2016 ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa. Samaan aikaan käynnistyi koko K-Market-ketjun uudistaminen. Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja yritysosto tarjoaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 124,0 milj. euroa (123,0 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä toteutettujen tehostamistoimien ansiosta. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -5,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 119,1 milj. euroa (195,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 5,0 milj. euroa (72,9 milj. euroa), joista merkittävin erä liittyy Siwojen ja Valintatalojen muuttamiseen K-Marketeiksi. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,8 milj. euroa ja liikevoittoon -7,0 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 188,4 milj. euroa (99,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 115,6 milj. euroa (90,3 milj. euroa) ja yrityshankinnat 54,1 milj. euroa.

 

Heinä-syyskuu 2016

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 367 milj. euroa (1 171 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 16,7 %. Liikevaihdon lasku paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi heinä-syyskuussa 0,7 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 17,3 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 16,0 %.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 49,2 milj. euroa (44,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Liikevoitto oli 44,8 milj. euroa (45,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on Suomen Lähikaupan kauppojen konvertointiin liittyvät kulut 3,9 milj. euroa. Suomen Lähikaupan vaikutus heinä-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -0,7 milj. euroa ja liikevoittoon -4,6 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 49,1 milj. euroa (28,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 45,4 milj. euroa (26,0 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuussa avattiin yksi uusi K-Market Suomessa ja kaksi ruokakauppaa Venäjällä. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 139 kauppaan, joista 102 oli Siwojen ja Valintatalojen muutoksia K-Marketeiksi.

 

Merkittävin rakenteilla oleva hanke on kauppakeskus i3 Helsingin Itäkeskukseen. Sastamalaan on rakenteilla K-citymarket ja uusia K-supermarketeja on rakenteilla Tampereelle, Espoon Niittykumpuun, Espoonlahteen ja Suurpeltoon, Lappeenrantaan, Porvooseen, Ilmajoelle, Kemiönsaareen sekä Helsingin Lauttasaareen, Kalasatamaan ja Pasilaan.

 

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2016 2015
K-citymarket 80 81
K-supermarket 226 220
K-Market** 531 394
Neste K 67 65
Valintatalo ja Siwa** 435 -
K-ruoka, Venäjä 11 8
Muut* 94 136

* sisältää verkkokaupat

** Suomen Lähikaupan kauppojen kokonaismäärä oli 583

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

  1-9/2016 1-9/2015 7-9/2016 7-9/2015
Liikevaihto, milj. e 2 979 2 514 1 238 857
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 83,5 56,1 45,3 35,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,8 2,2 3,7 4,2
Investoinnit, milj. e 428,0 26,5 15,1 8,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2016 Kehitys, % 7-9/2016 Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 650 +4,1 214 +4,1
Indoor 138 +3,7 51 +10,2
K-rauta, Ruotsi 173 +7,2 61 +6,5
Byggmakker, Norja 313 -3,8 107 -2,6
Kesko Senukai, Baltia 358 +5,3 138 +5,8
K-rauta, Venäjä 129 -12,0 51 -2,4
OMA, Valko-Venäjä 75 -13,8 29 -13,7
Onninen 512 - 376 -
Intersport, Suomi 131 +1,7 47 +3,3
Maatalous- ja konekauppa 485 +0,6 161 -1,8
Muut 26 -71,9 7 -51,9
Yhteensä 2 979 +18,5 1 238 +44,4

 

Tammi-syyskuu 2016

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 979 milj. euroa (2 514 milj. euroa) ja se kasvoi 18,5 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 3,0 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 562 milj. euroa (1 343 milj. euroa) ja se kasvoi 16,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 417 milj. euroa (1 171 milj. euroa) ja se kasvoi 21,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 5,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 47,6 % (46,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Onnisen osto toteutui 1.6.2016. Onnisen liikevaihto oli kesä-syyskuussa 512 milj. euroa. Yritysosto nopeuttaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 828 milj. euroa (1 812 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 7,2 %, Norjassa 2,4 % ja Venäjällä 1,3 %. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 5,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 2,6 % (Keskon oma arvio).

 

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 485 milj. euroa (482 milj. euroa) ja se kasvoi 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 372 milj. euroa ja se laski 3,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 113 milj. euroa ja se kasvoi 18,4 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti Suomessa oli 320 milj. euroa ja se laski 1,3 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 153 milj. euroa (154 milj. euroa) ja se laski 0,6 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 83,5 milj. euroa (56,1 milj. euroa) ja se kasvoi 27,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden tulokseen sisältyy maaliskuussa 2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Kannattavuutta paransi Onnisen hankinta sekä ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys. Onnisen vaikutus tammi-syyskuun liikevoittoon oli 11,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 3,4 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 72,5 milj. euroa (-46,4 milj. euroa). Edelliseen vuoteen sisältyy merkittävimpinä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 28 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 428,0 milj. euroa (26,5 milj. euroa), josta yritysostot olivat 376,9 milj. euroa ja kauppapaikkainvestoinnit 42,1 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Yritysostoihin sisältyy Onnisen hankinta 364,1 milj. euroa sekä valkovenäläisen OMAn omistusosuuden kasvattaminen, 10,0 milj. euroa.

 

Heinä-syyskuu 2016

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 238 milj. euroa (857 milj. euroa) ja se kasvoi 44,4 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 2,0 %.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 622 milj. euroa (421 milj. euroa) ja se kasvoi 47,5 %. Ilman yritysostoja liikevaihto Suomessa kasvoi 0,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa oli 616 milj. euroa (436 milj. euroa) ja se kasvoi 41,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi ilman yritysostoja 3,6 %. Liikevaihdosta 49,8 % (50,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 649 milj. euroa (634 milj. euroa) ja se kasvoi 2,4 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,2 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 7,4 % ja Venäjällä 2,1 %. Norjassa liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 0,9 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 4,6 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 3,1 % (Keskon oma arvio).

 

Onnisen liikevaihto heinä-syyskuussa 2016 oli 376 milj. euroa.

 

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 161 milj. euroa (164 milj. euroa) ja se laski 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 109 milj. euroa ja se laski 7,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 53 milj. euroa ja se kasvoi 11,0 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 0,2 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 54 milj. euroa (56 milj. euroa) ja se laski 2,8 %. Laskuun vaikutti Venäjän Intersportin toimintojen myynti heinäkuussa 2016.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 45,3 milj. euroa (35,8 milj. euroa) ja se kasvoi 9,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, rauta- ja sisustuskaupan Ruotsin toimintojen tulosparannus, Venäjän Intersportin liiketoiminnasta luopuminen ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Onnisen liikevoitto heinä-syyskuussa 2016 oli 8,8 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 2,6 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 37,9 milj. euroa (36,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -7,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 15,1 milj. euroa (8,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 12,4 milj. euroa (5,1 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuussa 2016 avattiin rautakauppa Pietarissa ja kaksi The Athlete's Foot -kauppaa Suomessa.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-rauta Savonlinnaan, K-rauta Pietariin ja rautakauppa Valko-Venäjälle.

 

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2016 2015
K-rauta 46 44
Rautia* 95 93
K-maatalous* 80 80
K-rauta, Ruotsi 20 20
Byggmakker, Norja 86 89
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 22 19
K-rauta, Venäjä 13 13
OMA, Valko-Venäjä 13 12
Onninen 149 -
Intersport, Suomi** 60 61
Budget Sport** 11 11
Asko ja Sotka** 88 88
Kookenkä** 38 38
Intersport, Venäjä - 17
Asko ja Sotka, Baltia** 12 10
Konekesko 1 1

* vuonna 2016 Rautioista 43 (45) oli samalla K-maatalous-kauppoja

** sisältää verkkokaupat

Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Autokauppa

  1-9/2016 1-9/2015 7-9/2016 7-9/2015
Liikevaihto, milj. e 628 571 190 170
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 22,0 22,3 6,8 6,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,5 3,9 3,6 3,5
Investoinnit, milj. e 11,2 11,3 3,1 4,7
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2016 Kehitys, % 7-9/2016 Kehitys, %
VV-Auto 628 +10,0 190 +11,2

 

Tammi-syyskuu 2016

Autokaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 628 milj. euroa (571 milj. euroa) ja se kasvoi 10,0 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa 12,4  % (0,0 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 18,2 % (19,4 %).

 

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 22,0 milj. euroa (22,3 milj. euroa). Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 22,0 milj. euroa (22,3 milj. euroa).

 

Autokaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 11,2 milj. euroa (11,3 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuu 2016

Autokaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 190 milj. euroa (170 milj. euroa) ja se kasvoi 11,2 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 17,2 % (18,0 %).

 

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa). VV-Auton tilauskanta vahvistui edelleen selvästi edellisestä vuodesta.

 

Autokaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 3,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa).

 

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2016 2015
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 9

 

Muutokset konsernin rakenteessa

Kesko toteutti syksyllä 2015 sopimansa järjestelyn Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai). Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön (Pörssitiedote 1.4.2016).

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta (Pörssitiedote 12.4.2016). Suomen Lähikauppa Oy:n nimi vaihdettiin K-Market Oy:ksi elokuussa.

 

Kesko Oyj osti Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. (Pörssitiedote 1.6.2016)

 

Heinäkuussa Kesko Oyj luopui Venäjän Intersport-liiketoiminnasta.

 

Kesäkuussa konsernin omistusosuus konsernin valkovenäläisessä tytäryhtiössä OMAssa kasvoi 25 %:iin (aiemmin 9 %).

 

Syyskuussa Kesko osti Onvest Oy:ltä Venäjän projektiliiketoiminnan.

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2016 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2016 oli 742 272 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,09 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,74 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,19 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2016 lopussa 197 282 584 euroa.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2015 lopussa 31,12 euroa ja syyskuun 2016 lopussa 38,56 euroa, missä oli kasvua 23,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2015 lopussa 32,37 euroa ja syyskuun 2016 lopussa 41,00 euroa, missä oli kasvua 26,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 39,70 euroa ja alin 28,98 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 42,65 euroa ja alin 29,56 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun aikana 0,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 4,0 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 26,8 %.

 

Syyskuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 224 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 769 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 993 milj. euroa ja se nousi vuoden 2015 lopusta 823 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2016 aikana 1,3 (1,8) milj. kpl, missä oli laskua 29,9 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 46 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 39,1 (43,7) milj. kpl, missä oli laskua 10,5 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 448 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-syyskuussa 2016 oli 53 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 27 % vaihdosta, ja Turquoise, 19 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

 

Hallituksella oli katsauskauden aikana valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 3.2.2016 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016 ja 2 670 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 27.4.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-syyskuussa palautunut yhteensä 4 419 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 17.3.2016, 31.3.2016, 27.4.2016 ja 30.5.2016.

 

Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

 

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteut­tamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

 

Lisäksi hallituksella on osakeantivaltuutus, jonka mukaisesti hallituksella on valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

 

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2016 lopussa 39 516. Se on 13 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 31 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 45 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Kesko Oyj:n hallituksen jäsen Tomi Korpisaari ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta terveydellisistä syistä 1.3.2016 alkaen. Kaarina Ståhlberg nimitettiin Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.3.2016 alkaen, minkä seurauksena Ståhlberg ilmoitti eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. (Pörssitiedote 5.2.2016 ja 15.2.2016)

 

Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen. Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. (Pörssitiedote 1.4.2016)

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta saatettiin päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 miljoonaa euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 milj. euroa, ja sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. (Pörssitiedote 11.4.2016 ja 12.4.2016)

 

Kesko Oyj:n ja Onvest Oy:n välillä sovittu kauppa Onninen Oy:n koko osakekannan ostamisesta saatettiin päätökseen. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.  (Pörssitiedote 12.1.2016, 20.4.2016 ja 1.6.2016)

 

Kauppatieteiden maisteri Johan Friman, 51, on nimitetty Keskon autokaupasta vastaavaksi johtajaksi ja VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtajaksi. Hänestä tulee myös Keskon konsernijohtoryhmän jäsen. Johan Friman aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2017 ja nykyinen toimialajohtaja Pekka Lahti siirtyy toimisopimuksensa mukaiselle eläkkeelle 1.4.2017 alkaen.  (Pörssitiedote 21.9.2016)

 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä Lenta Ltd:lle. Lenta on Venäjän suurin hypermarket-ketju myyntialalla mitattuna ja maan viidenneksi suurin vähittäiskauppaketju vuoden 2015 myynnillä mitattuna. Yrityskaupan kokonaiskauppahinta on noin 11 mrd ruplaa (arviolta noin 158 milj. euroa). Kauppaan kuuluu 11 Pietarin ja Leningradin alueella toimivaa ruokakauppaa, kolme tonttia Moskovan ja Leningradin alueilla sekä hallinto- ja tukitoimintoja. Venäjän päivittäistavarakaupan kasvattaminen olisi edellyttänyt merkittäviä investointeja. Yrityskauppa edellyttää vielä Venäjän kilpailuviranomaisen, The Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, FAS, hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan 30.11.2016. (Pörssitiedote 26.10.2016)

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 4.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingon maksupäivä oli 13.4.2016.

 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, eMBA Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Korpisaari ja Ståhlberg ovat eronneet yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisvaltuudesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016).

 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2016.

 

Vastuullisuus
Kesko on tehnyt ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja julkaisi ihmisoikeussitoumuksen nettisivuillaan syyskuussa.

 

K-ruokakaupoissa myydyistä Pirkka-sarjan Tuottajalle kiitos -tuotteista kertyi suomalaisille tuottajille hyvitettävää tukea noin 170 000 euroa tammi-syyskuussa. Tavoitteena on lisätä tuoteryhmään uusia tuotteita, mikäli sarjan tuotteiden myynninkehitys pysyy hyvänä.

 

K-ruokakaupat ja Kesko osallistuivat syyskuussa Kuluttajaliiton Hävikkiviikko-kampanjaan, jonka tavoitteena oli kannustaa ruokahävikin vähentämiseen ja ruuan arvostuksen lisäämiseen. 

 

K-ruokakaupat osallistuvat syys-lokakuussa Roosa nauha -kampanjaan, jolla kerätään varoja suomalaiseen rintasyöpätutkimukseen ja syöpäneuvonnan edistämiseen. Tavoitteena on kymmenkertaistaa K-ruokakauppojen Roosa nauha -keräykseen lahjoitettavat tuotot.

 

K-rauta on kumppanina urbaaneille kodin kunnostajille suunnatussa työvälineiden Liiteri-vuokrauspalvelukokeilussa, joka käynnistyi syyskuussa Helsingin Teurastamolla.

 

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajakäyttäytymisen kehitykseen Suomessa ja Venäjän talouden ja toimintaedellytysten heikkenemiseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Suomen Lähikaupan, Onnisen ja Kesko Senukain liiketoimintojen integrointiin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat hidastaa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Muilta osin Keskon vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2016 aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2016-9/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2015-9/2016).

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kasvun ennakoidaan pysyvän hitaana. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan. Venäjän markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana. Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

 

 

Helsingissä 25.10.2016
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 02.02.2017. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

KESKO OYJ

 

 

 

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen
Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Yrityshankinnat
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

TAULUKKO-OSA

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty              
  1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos- % 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos- % 1-12/
2015
Liikevaihto 7 415 6 513 13,9 2 792 2 203 26,7 8 679
Myytyjen suoritteiden hankintameno -6 372 -5 665 12,5 -2 382 -1 917 24,2 -7 540
Bruttokate 1 043 847 23,1 409 285 43,5 1 139
Liiketoiminnan muut tuotot 525 622 -15,6 177 174 1,9 800
Henkilöstökulut -508 -407 24,7 -192 -125 52,9 -545
Poistot ja arvonalentumiset -105 -97 8,5 -39 -29 32,4 -137
Liiketoiminnan muut kulut -768 -811 -5,3 -270 -221 22,1 -1 063
Liikevoitto 187 155 20,4 85 83 2,8 195
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 10 7 39,7 3 3 19,5 10
Korkokulut ja muut rahoituskulut -7 -12 -37,9 -3 -5 -30,5 -14
Valuuttakurssierot 1 -3 (..) -1 -2 -29,2 -3
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista -2 0 (..) 0 -1 (..) 1
Tulos ennen veroja 189 147 28,1 85 79 7,6 188
Tuloverot -38 -57 -33,5 -16 -30 -46,1 -71
Tilikauden tulos 151 91 66,6 68 48 41,2 117
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 138 80 73,1 63 43 46,9 102
  Määräysvallattomille
omistajille
12 11 17,6 6 6 -1,3 16
 

 
             
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton ja laimennettu 1,40 0,81 72,9 0,63 0,43 46,7 1,03
 

 
             
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos-% 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos-% 1-12/
2015
Tilikauden tulos 151 91 66,6 68 48 41,2 117
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi              
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 1 (..) -14 -13 8,5 23
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 4 -13 (..) 2 -16 (..) -17
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 2 -1 (..) 1 -1 (..) 0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 1 -49,8 0 0 (..) 1
Muut erät 0 0 -1,0 0 0 - 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 1 -12 (..) -10 -29 -64,7 6
Tilikauden laaja tulos 151 79 92,4 58 19 (..) 124
               
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
  Emoyhtiön omistajille 140 78 78,9 52 19 (..) 119
  Määräysvallattomille

  omistajille
11 0 (..) 6 0 (..) 5

 

(..) Muutos yli 100 %

 

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.9.2016 30.9.2015 Muutos-% 31.12.2015
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 388 1 257 10,4 1 282
Aineettomat hyödykkeet 418 174 (..) 168
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat
121 114 5,9 115
Lainasaamiset ja muut saamiset 64 72 -11,3 67
Eläkesaamiset 172 149 15,6 176
Yhteensä 2 162 1 766 22,4 1 808
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 1 011 709 42,6 735
Myyntisaamiset 926 620 49,4 582
Muut saamiset 194 133 45,8 127
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
46 421 -89,0 374
Myytävissä olevat rahoitusvarat 77 351 -78,0 372
Rahavarat 122 86 42,3 141
Yhteensä 2 375 2 319 2,4 2 331
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 0 0 - 0
         
Varat yhteensä 4 538 4 086 11,1 4 139

 

 

  30.9.2016 30.9.2015 Muutos-% 31.12.2015
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 069 2 122 -2,5 2 163
Määräysvallattomien omistajien osuus 92 76 21,0 79
Oma pääoma yhteensä 2 161 2 199 -1,7 2 242
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 359 263 36,2 258
Korottomat velat 37 36 4,4 42
Laskennalliset verovelat 56 62 -9,3 71
Eläkevelvoitteet 1 1 -32,9 1
Varaukset 14 16 -13,0 16
Yhteensä 467 378 23,4 388
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 186 201 -7,4 181
Ostovelat 1 197 842 42,1 795
Muut korottomat velat 485 433 12,1 495
Varaukset 42 33 28,9 38
Yhteensä 1 910 1 509 26,6 1 509
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 538 4 086 11,1 4 139
 

(..) Muutos yli 100 %
       

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2015
197 463 -38 -1 -31 1 594 82 2 265
Osakeperustei-set maksut         4   0 4
Osingonjako           -149 -6 -155
Muut muutokset   0 0     5 0 5
Tilikauden tulos           80 11 91
Muut laajan
tuloksen erät
               
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi                
Vakuutusmate-maattiset
voitot/tappiot
          2   2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulos-vaikutteisiksi
               
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -3     0 -10 -13
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      -1       -1
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      1       1
Muut erät           0   0
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   0   0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -3 0   1 -10 -12
Oma
pääoma
30.9.2015
197 463 -41 -1 -28 1 531 76 2 199
                 
Oma
pääoma
1.1.2016
197 463 -45 0 -27 1 575 79 2 242
Osakeperustei-set maksut         4     4
Osakepääoman korotus             13 13
Tytäryhtiön ja vähemmistön hankinta 0 0       0 -9 -9
Tytäryhtiön myynti     17     -17   0
Osingonjako           -248 -1 -250
Muut muutokset           9   9
Tilikauden tulos           138 12 151
Muut laajan
tuloksen erät
               
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi                
Vakuutusmate-maattiset
voitot/tappiot
          -7   -7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulos-vaikutteisiksi
               
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 5       -1 4
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      2       2
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      1       1
Muut erät             0
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       -1   1   1
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 5 2   -6 -1 1
Oma
pääoma
30.9.2016
197 463 -23 3 -23 1 451 92 2 161
                 

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos-% 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos-% 1-12/
2015
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 189 147 28,1 85 79 7,6 188
Suunnitelman mukaiset poistot 96 97 -0,4 36 29 23,5 128
Rahoitustuotot ja -kulut -3 8 (..) 1 4 -70,0 7
Muut oikaisut 8 22 -63,1 4 -1 (..) 40
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
saamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-128 -49 (..) 71 70 0,4 -2
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
-12 -13 -8,1 7 18 -60,1 -44
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
-15 -24 -39,2 -96 -93 2,9 7
               
Rahoituserät ja verot -73 -35 (..) -28 -20 36,6 -48
Liiketoiminnan nettorahavirta 62 153 -59,3 80 86 -6,3 276
               
Investointien rahavirta              
Investoinnit -607 -150 (..) -77 -41 88,5 -215
Käyttöomaisuuden myynnit 33 439 -92,5 29 -5 (..) 432
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -2 -1 (..) 1 0 (..) -1
Investointien nettorahavirta -577 288 (..) -48 -46 3,0 217
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/
vähennys (-)
100 -36 (..) -113 -18 (..) -61
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
1 -1 (..) 0 0 (..) 2
Maksetut osingot -250 -155 61,4 0 -6 (..) -156
Oman pääoman lisäys 13 - - 0 - - -
Lyhytaikaisten rahamarkkina-
sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+)
457 -321 (..) 51 -26 (..) -269
Muut erät 5 14 -64,2 -1 5 (..) 19
Rahoituksen nettorahavirta 326 -498 (..) -64 -45 43,5 -466
               
Rahavarojen muutos -188 -57 (..) -32 -5 (..) 28
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
334 313 6,6 178 262 -32,0 313
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 1 -2 (..) 0 -3 (..) -7
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9.
147 254 -42,0 147 254 -42,0 334

 

(..) Muutos yli 100 %

 

 

Konsernin tunnusluvut        
  1-9/2016 1-9/2015 Muutos
%-yks.
1-12/2015
Sidotun pääoman tuotto, % 11,2 9,7 1,5 9,3
Sidotun pääoman tuotto, %,
liukuva 12 kk
10,5 8,6 1,9 9,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 12,5 11,6 1,0 11,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 12,5 11,3 1,2 11,7
Oman pääoman tuotto, % 9,1 5,4 3,7 5,2
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,2 5,0 3,2 5,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 10,3 8,0 2,3 8,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,1 8,0 2,1 8,2
Omavaraisuusaste, % 47,9 54,2 -6,3 54,7
Nettovelkaantumisaste, % 13,9 -17,9 31,8 -20,0
Korolliset nettovelat/käyttökate,

liukuva 12 kk
0,8 -1,1 1,9 -1,4
      Muutos-%  
Investoinnit, milj. e 637,7 151,6 (..) 218,5
Investoinnit, % liikevaihdosta 8,6 2,3 (..) 2,5
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,40 0,81 72,9 1,03
Tulos/osake, e, laimennettu 1,40 0,81 72,9 1,03
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e,
laimentamaton
1,59 1,24 27,9 1,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 62 153 -59,3 276
Investointien rahavirta, milj. e -577 288 (..) 217
Oma pääoma/osake, e 20,84 21,41 -2,7 21,82
Korolliset nettovelat, milj. e 299 -394 (..) -448
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä katsauskaudella
keskimäärin,1 000 kpl
99 240 99 104 0,1 99 114
Henkilöstö keskimäärin 21 940 19 075 15,0 18 955
 

(..) Muutos yli 100 %
       

 

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Liikevaihto, milj. e 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610 2 792
Liikevaihdon muutos, % -2,2 -6,0 -4,4 -4,4 -3,3 17,2 26,7
Liikevoitto, milj. e -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5
Liikevoitto-% -5,0 7,9 3,8 1,8 1,7 2,6 3,1
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0 3,5
Rahoitustuotot/-kulut, milj. e -0,3 -4,2 -3,5 0,9 2,7 1,7 -1,1
Tulos ennen veroja, milj. e -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1 84,8
Tulos ennen veroja, % -5,0 7,7 3,6 1,9 1,8 2,6 3,0
Sidotun pääoman tuotto, % -18,1 31,9 17,6 8,2 6,7 12,3 13,6
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3 15,6
Oman pääoman tuotto, % -19,9 28,0 8,9 4,8 5,1 9,8 12,8
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7 14,7
Omavaraisuusaste, % 51,5 52,2 54,2 54,7 54,8 44,8 47,9
Investoinnit, milj. e 51,5 58,6 41,5 66,9 51,4 512,7 73,6
Tulos/osake, laimennettu, e -1,11 1,48 0,43 0,22 0,28 0,49 0,63
Oma pääoma/osake, e 21,30 21,21 21,41 21,82 22,13 20,31 20,84

 

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos-% 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos-% 1-12/
2015
 
                 
Päivittäistavarakauppa, Suomi 3 732 3 349 11,4 1 339 1 146 16,8 4 566  
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 82 75 9,9 28 25 12,8 107  
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 814 3 424 11,4 1 367 1 171 16,7 4 673  
- josta segmenttien välistä 8 13 -35,1 2 3 -17,6 15  
                 
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi 1 562 1 343 16,4 622 421 47,5 1 719  
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa,

muut maat*
1 417 1 171 21,0 616 436 41,3 1 530  
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 979 2 514 18,5 1 238 857 44,4 3 250  
- josta segmenttien välistä 10 1 (..) 4 0 (..) 1  
                 
Autokauppa, Suomi 628 571 10,0 190 170 11,2 748  
Autokauppa yhteensä 628 571 10,0 190 170 11,2 748  
- josta segmenttien välistä 0 0 -72,6 0 0 -65,7 0  
                 
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5 5 (..) -3 4 (..) 8  
Suomi yhteensä 5 916 5 267 12,3 2 147 1 742 23,3 7 042  
Muut maat yhteensä* 1 499 1 246 20,3 644 461 39,8 1 637  
Konserni yhteensä 7 415 6 513 13,9 2 792 2 203 26,7 8 679  
 

(..) Muutos yli 100 %
             
               

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

 

 

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos 1-12/
2015
Päivittäistavarakauppa 119,1 195,9 -76,9 44,8 45,0 -0,2 249,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 72,5 -46,4 118,9 37,9 36,8 1,1 -57,2
Autokauppa 22,0 22,3 -0,3 6,8 6,0 0,8 26,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -26,5 -16,6 -9,9 -4,0 -4,6 0,7 -23,7
Konserni yhteensä 187,0 155,3 31,7 85,5 83,1 2,3 194,6
               
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e 1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos 1-12/
2015
Päivittäistavarakauppa 124,0 123,0 1,0 49,2 44,8 4,4 177,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 83,5 56,1 27,4 45,3 35,8 9,5 63,6
Autokauppa 22,0 22,3 -0,3 6,8 6,0 0,8 26,1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-19,9 -16,0 -3,9 -3,1 -4,1 1,0 -22,7
Konserni yhteensä 209,6 185,3 24,2 98,2 82,5 15,7 244,5
               

 

Liikevoitto-%
segmenteittäin, vertailukelpoinen
1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos
%-yks.
7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos
%-yks.
1-12/
2015
Liukuva
12 kk
9/2016
Päivittäis-
tavarakauppa
3,3 3,6 -0,3 3,6 3,8 -0,2 3,8 3,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2,8 2,2 0,6 3,7 4,2 -0,5 2,0 2,4
Autokauppa 3,5 3,9 -0,4 3,6 3,5 0,0 3,5 3,2
Konserni yhteensä 2,8 2,8 0,0 3,5 3,7 -0,2 2,8 2,8
                 
                 
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo, milj. e
1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos 1-12/
2015
Liukuva
12 kk
9/2016
Päivittäis-
tavarakauppa
840 913 -73 875 739 137 871 816
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 950 843 107 1 188 747 440 823 907
Autokauppa 119 97 22 120 98 22 104 117
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 320 281 39 340 305 35 285 316
Konserni yhteensä 2 229 2 135 95 2 523 1 889 634 2 083 2 156

 

 

Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen, % 1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos
%-yks.
7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos
%-yks.
1-12/
2015
Liukuva
12 kk
9/2016
Päivittäistavarakauppa 19,7 18,0 1,7 22,5 24,2 -1,8 20,4 21,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 11,7 8,9 2,9 15,2 19,1 -3,9 7,7 10,0
Autokauppa 24,6 30,6 -5,9 22,7 24,7 -2,0 25,2 22,0
Konserni yhteensä 12,5 11,6 1,0 15,6 17,5 -1,9 11,7 12,5
 

 
               

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Milj. euroa   1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                  
Myyntivoitot   0,3 99,6 1,2 0,1 1,3 5,9 0,8  
Myyntitappiot   -130,6 -1,0 -0,2 - - -0,3 -0,1  
Arvonalentumiset   - - - - - -7,9 -3,1  
Rakennejärjestelyt   - - - -19,3 0,0 -9,1 -4,6  
Muut erät   0,2 0,9 -0,4 -0,7 - 0,3 -5,7  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa   2,1 -4,5 -10,4 -4,6 0,1 0,8 2,7  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   -128,0 95,0 -9,7 -24,5 1,4 -10,3 -10,0  
                   
Liikevoitto, vertailukelpoinen                  
Liikevoitto   -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5
Vähennettynä                
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen   26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen   1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0 3,5
                 
Sidottu pääoma, keskiarvo   2 295 2 204 1 889 1 907 1 990 2 207 2 523
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %   4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3 15,6
                 
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen                
Tulos ennen veroja   -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1 84,8
Vähennettynä                
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa   -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen   26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2 97,5
                 
Tulos, vertailukelpoinen                
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen   26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2 97,5
Vähennettynä                
Tuloverot   -7,0 -19,4 -30,4 -14,0 -7,0 -14,3 -16,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa   -2,1 4,5 10,4 4,6 -0,1 -0,8 -2,7
Tulos, vertailukelpoinen   17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0 78,4
                 
Oma pääoma, keskiarvo   2 227 2 184 2 189 2 220 2 265 2 195 2 131
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %   3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7 14,7
                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen                
Tulos, vertailukelpoinen   17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0 78,4
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos   -1,1 5,9 5,8 5,1 1,3 5,5 5,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen   18,5 51,9 52,5 46,1 26,0 58,6 72,7
                 
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl   99 024 99 084 99 104 99 114 99 163 99 221 99 240
Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa   0,19 0,52 0,53 0,47 0,26 0,59 0,73
                   

 

 

Investoinnit
segmenteittäin, milj. e
1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos 7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos 1-12/
2015
Päivittäistavarakauppa 188 99 89 49 28 21 129
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 428 26 402 15 8 7 55
Autokauppa 11 11 0 3 5 -2 16
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
10 15 -5 6 1 6 18
Konserni yhteensä 638 152 486 74 42 32 219

 

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Päivittäistavarakauppa 1 103 1 149 1 171 1 249 1 094  1 353 1 367
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 773 883 857 736 695 1 046 1 238
Autokauppa 210 190 170 177 225 214 190
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 4 4 4 -1 -2 -3
Konserni yhteensä 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610 2 792

 

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Päivittäistavarakauppa 35,2 115,8 45,0 53,4 30,2 44,1 44,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -144,7 61,5 36,8 -10,9 1,8 32,8 37,9
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8 6,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,6 -7,1 -7,8 -14,7 -4,0
Konserni yhteensä -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5
               
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. e 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Päivittäistavarakauppa 0,3 72,4 0,2 -1,0 -1,1 0,5 -4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -130,4 27,0 1,0 -18,4 1,5 -5,1 -7,4
Autokauppa - - - - - - -
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit - 0,0 -0,6 -0,5 0,9 -6,5 -0,9
Konserni yhteensä -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7

 

Liikevoitto
segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e
1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Päivittäistavarakauppa 34,9 43,3 44,8 54,5 31,3 43,6 49,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -14,2 34,5 35,8 7,5 0,3 37,9 45,3
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8 6,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,1 -6,7 -8,7 -8,2 -3,1
Konserni yhteensä 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2

 

Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen 1-3/
2015
4-6/
2015
7-9/
2015
10-12/
2015
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
Päivittäistavarakauppa 3,2 3,8 3,8 4,4 2,9 3,2 3,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -1,8 3,9 4,2 1,0 0,0 3,6 3,7
Autokauppa 4,7 3,4 3,5 2,1 4,2 2,7 3,6
Konserni yhteensä 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0 3,5

 

 

Yrityshankinnat

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Lisäksi Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä.

 

 

    Suomen Lähikauppa Onninen-konserni
    Milj. e Milj. e
Maksettu vastike   54 364
       
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä    
Aineettomat hyödykkeet   5 94
Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset   33 21
Vaihto-omaisuus   33 227
Saamiset   12 238
Laskennallinen verosaaminen   22 3
Rahat ja pankkisaamiset   8 17
Varat yhteensä   113 599
       
Ostovelat, muut velat, varaukset   134 275
Laskennallinen verovelka   0 16
Velat yhteensä   134 291
Hankittu nettovarallisuus yhteensä   -22 309
       
Alustava liikearvo   76 55
       
Hankinnan alustava rahavirtavaikutus      
Maksettu vastike   -54 -364
Hankitut rahavarat   8 17
Hankinnan alustava rahavirtavaikutus   -46 -347
       

 

Suomen Lähikauppa Oy

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa.

 

Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähellä asiakkaita sijaitseviin päivittäistavarakauppoihin. Yrityskauppa tukee Keskon uutta strategiaa, jonka yksi painopistealue on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen.

 

Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Tritonille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.

 

Hankinnasta syntyvä liikearvo, 76 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) noin 25-30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

 

Tammi-syyskuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 1,1 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 0,6 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

 

Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-syyskuun liikevaihtoon oli 387 milj. euroa. Vaikutus huhti-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,8 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 607 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut -11 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

 

Onninen Oy

 

Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.

 

Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.

 

Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Onvest Oy:lle maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.

 

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 94 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvo vastaa niiden käypää arvoa.

 

Hankinnasta syntyvä liikearvo, 55 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

 

Tammi-syyskuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 6,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 5,8 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

 

Onnisen vaikutus kesä-syyskuun liikevaihtoon oli 512 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen kesä-syyskuun liikevoittoon oli 11,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 3,4 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 1 104 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 10,5 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
  30.9.2016 30.9.2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 451 1 802
Yrityshankinnat 291 -
Poistot ja arvonalentumiset -105 -97
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 205 141
Vähennykset -41 -405
Muuntoerot 6 -10
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 806 1 431

 

 

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:    
  1-9/2016 1-9/2015
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 57 53
Tavaroiden ja palveluiden ostot 146 11
Liiketoiminnan muut tuotot 10 9
Liiketoiminnan muut kulut 44 34
Rahoitustuotot ja -kulut 1 2
     
  30.9.2016 30.9.2015
Saamiset 69 67
Velat 53 26

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
14,7 31,5   46,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat johdannaiset
       
Johdannaissaamiset   2,4   2,4
Johdannaisvelat   6,6   6,6
Myytävissä olevat rahoitusvarat 51,8 25,4 15,2 92,5

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)
  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
214,5 206,8   421,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat johdannaiset
       
Johdannaissaamiset   11,0   11,0
Johdannaisvelat   10,2   10,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 183,0 168,3 15,5 366,9

 

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

 

 

Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.

 
     
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-9/2016
 

1-9/2015
Muutos
Päivittäistavarakauppa 8 142 6 461 1 681
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 12 274 11 336 938
Autokauppa 780 786 -6
Yhteiset toiminnot 745 492 252
Konserni yhteensä 21 940 19 075 2 865
     
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin
 

2016
 

2015
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 12 067 8 119 3 948
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 15 623 12 427 3 196
Autokauppa 784 784 0
Yhteiset toiminnot 858 531 327
Konserni yhteensä 29 332 21 861 7 471

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
  30.9.2016 30.9.2015 Muutos-%
Omasta puolesta 176 164 7,7
Muiden puolesta 18 15 25,4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 34 26 31,9
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 893 2 623 10,3
 

 
     
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (milj. e)
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2016 30.9.2015 30.9.2016
Korkojohdannaiset      
  Koronvaihtosopimukset 40 101 -0,06
Valuuttajohdannaiset      
  Termiini- ja futuurisopimukset 153 290 -2,60
  Valuutanvaihtosopimukset 20 50 1,42
Hyödykejohdannaiset      
  Sähköjohdannaiset 8 12 -2,95

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Sidotun pääoman tuotto*, %

Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta

Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen

Vertailukelpoinen liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta

 

 

 

 

Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen,  liukuva 12 kuukautta

Vertailukelpoinen liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto*, %

(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen

(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen, liukuva 12 kuukautta

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)

 

 

 

 

Tulos/osake, laimennettu

(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Tulos/osake, laimentamaton

(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Tulos/osake,
laimentamaton, vertailukelpoinen

(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

Korolliset velat - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - Myytävissä olevat rahoitusvarat - Rahavarat

 

 

 

 

Käyttökate, liukuva 12 kk

Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset edelliseltä 12 kuukaudelta

 

 

 

 

Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk

Korolliset nettovelat / käyttökate, liukuva 12 kk

 

 

 

* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

 

  1.1.-30.9.2016 1.7.-30.9.2016
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän päivittäistavarakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 3 360 -0,1 1 148 0,5
K-citymarket, käyttötavara 394 -0,8 137 1,4
Suomen Lähikauppa 378 - 198 -
Kespro 596 2,2 209 2,1
K-ruoka, Venäjä 82 10,0 28 12,9
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 811 8,9 1 721 14,1
         
K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa        
K-rauta ja Rautia 787 2,6 299 2,0
Rautakesko Yrityspalvelu 170 19,3 61 19,4
Onninen 273 - 204 -
K-maatalous 320 -1,3 99 -0,2
Konekauppa, Suomi 120 -4,3 32 -8,3
Erikoiskauppa, Suomi 355 -0,1 123 6,5
Suomi yhteensä 2 024 13,9 818 37,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut Pohjoismaat 842 27,4 369 50,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Baltia 508 13,5 214 17,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat 276 13,8 125 40,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 651 16,7 1 527 37,0
         
K-ryhmän autokauppa        
VV-Autotalot 318 13,1 99 14,2
VV-Auto, maahantuonti 327 7,1 94 6,1
Autokauppa
yhteensä
645 10,0 193 10,1
         
Suomi yhteensä 7 398 10,3 2 704 19,9
Muut maat yhteensä 1 709 19,8 737 35,8
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
9 107 12,0 3 441 23,0

 

 

Takaisin ylös