Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2016 KLO 16.35 1(1)

Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Muilta osin Keskon tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot säilyivät ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet, Matti Naumasta lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Naumanen toimii hallituksen jäsenenä yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Kaikki hallituksen jäsenet, Esa Kiiskistä, Matti Naumasta ja Toni Pokelaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Kiiskisen, Naumasen ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa Corporate Secretary, johtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös