Kesko ostaa Onnisen ja vahvistaa asemaansa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.01.2016 KLO 09.00 1(4)

Kesko ostaa Onnisen ja vahvistaa asemaansa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

Kesko Oyj on sopinut ostavansa Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Ostettavan liiketoiminnan pro forma -liikevaihto lokakuusta 2014 syyskuun loppuun 2015 oli 1 438 miljoonaa euroa ja käyttökate 39 miljoonaa euroa. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on 369 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö.

Uusi kokonaisuus tarjoaa täydet rakentamisen ja talotekniikan valikoimat sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille. Yrityskauppa luo erinomaisen perustan Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvulle Suomessa ja muualla Euroopassa.

Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja siirtyvät entistä enemmän ammattilaisten tehtäväksi. Tähän markkinamuutokseen vastaaminen on Keskon strategian keskeisiä tavoitteita. Onnisen hankinta vahvistaa erityisesti yritysmyyntiä. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä yritysmyynnin osuus on yli 40 prosenttia ja yrityskaupan myötä yritysmyynnin osuus nousee noin 60 prosenttiin.

Yritysoston myötä Keskon liiketoiminta laajenee merkittävästi LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.

Molemmat yhtiöt toimivat Itämeren alueen ja Skandinavian markkinoilla. Toteutuessaan järjestely mahdollistaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.

"Ihmisillä on entistä vähemmän aikaa toteuttaa teknisesti yhä vaativampia rakennusprojekteja ja he haluavat ostaa aiempaa enemmän valmiita rakentamisen ratkaisuja. Strategiamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on vastata tähän kehitykseen. Onnisen hankinnan myötä saamme paljon uutta huippuosaamista ja laajenemme uusille tuotealueille sekä uusiin asiakasryhmiin. Onninen ja sen vahva brändi tarjoavat Keskolle erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja laajentaa myyntiä yritysasiakkaille. Onnisen hankinta on Keskolle "perfect match" ja 3,6 miljardin euron liikevaihdolla Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa on oman alansa johtavia Euroopassa ja Suomen kansainvälisin kaupan alan toimija", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Onniselta hankittava liiketoiminta työllistää noin 3 000 henkilöä, joista noin 1 200 työskentelee Suomessa. Yhtiön teräsliiketoiminta ja Venäjän tytäryhtiö jäävät yrityskaupan ulkopuolelle.

Onvestin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto näkee yrityskaupan hyvänä ratkaisuna Onniselle. "Tämä kauppa on merkittävä. Onnisen ja Keskon yhdistelmä tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle erinomaisen jakelukanavan kansainvälisille markkinoille. Yhdessä yhtiöt muodostavat yhden Euroopan suurimmista rakentamisen ja talotekniikan kaupan yrityksistä, jolle Onnisen teknisen kaupan osaaminen tuo merkittävän strategisen kilpailuedun. Yrityskauppa luo merkittäviä mahdollisuuksia, kun molempien yritysten parhaat käytännöt saadaan yhteiseen käyttöön. Samalla on tärkeää, että Onninen pysyy suomalaisomistuksessa."

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen olettaen, että yrityskauppa toteutetaan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019.

Mittakaava- ja synergiaetuja tavoitellaan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa.

Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä.

Käteisellä maksettava kauppa rahoitetaan Keskon likvideillä varoilla sekä käytettävissä olevilla velkarahoitusreserveillä.

Keskon tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan kaupan osalta sen toteutusajankohdan yhteydessä.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Onninen-konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema*

TULOSLASKELMA 1.10.2014 - 30.9.2015 1.1.2014 - 31.12.2014
     
Liikevaihto 1 438 1 401
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 162 -1 134
Bruttokate 277 266
Henkilöstökulut -134 -130
Liiketoiminnan muut kulut -104 -103
Käyttökate 39 34
Poistot ja arvonalentumiset -11 -11
EBITA 28 23
Liikearvon poistot -2 -2
Liikevoitto 26 21
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1
Tulos ennen veroja 25 20
Tuloverot -8 -6
Tilikauden tulos 17 14
     
TASE 30.9.2015 31.12.2014
     
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 30 29
Aineelliset hyödykkeet 12 11
Laskennalliset verosaamiset 6 5
Yhteensä pitkäaikaiset varat 48 45
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 222 206
Myyntisaamiset 257 163
Muut saamiset 22 13
Rahavarat 1 1
Yhteensä lyhytaikaiset varat 503 382
VARAT YHTEENSÄ 550 427
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Oma pääoma 139 131
Oma pääoma yhteensä 139 131
Pakolliset varaukset 1 1
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 80 50
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 50 53
Ostovelat 211 144
Muut korottomat velat 67 47
Laskennalliset verovelat 3 2
Yhteensä lyhytaikaiset velat 331 246
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 550 427

*Pro forma tuloslaskelmien ja taseiden tiedot ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Onninen-konsernin johdon raportointiin.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus Keskossa tänään tiistaina 12.1.2016 kello 11.00
Kesko järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden tänään klo 11.00 auditoriossa osoitteessa Ankkurikatu 5, Helsinki (Katajanokka). Tilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa www.kesko.fi.

Englanninkielinen audiokonferenssi tänään tiistaina 12.1.2016 klo 14.30
Englanninkielinen audiokonferenssi yrityskaupasta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa EET). Audiokonferenssiin kirjaudutaan osoitteessa www.kesko.fi.

Lisätietoja:
Terho Kalliokoski, toimialajohtaja, rauta- ja erikoiskauppa, puh 010 532 0200, terho.kalliokoski@kesko.fi
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 53 22113, jukka.erlund@kesko.fi
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, puh. 010 53 22400, +358 505 705 606, lauri.peltola@kesko.fi

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa vuonna 2014 ja henkilökuntaa oli lähes 20 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman viidenneksi vastuullisin yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Kesko on Euroopan viidenneksi suurin toimija rauta- ja sisustuskaupan markkinoilla. Alan vähittäiskauppaketjumme ovat K-rauta, Rautia, Byggmakker, Senukai ja OMA. Palvelemme asiakkaitamme vahvan kauppaverkoston lisäksi digitaalisilla palveluilla ja verkkokaupoilla. Rauta- ja sisustuskaupassa toimimme Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli vuonna 2014 lähes 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä lähes 9 000. Rauta- ja sisustuskauppa -liiketoiminto on osa Keskon rauta- ja erikoiskaupan toimialaa. www.kesko.fi

Onninen tarjoaa kattavia materiaali- ja tietovirtapalveluja urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille sekä tavarantoimittajille. Vuodesta 1913 toiminut suomalaisyhtiö työllistää nykyisin Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän ja Baltian toiminnoissaan yhteensä noin 3 000 henkeä. Konsernin liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa vuonna 2014. www.onninen.fi

Onvest on suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu sadan vuoden taakse. Onvestin liiketoiminta koostuu Onninen- ja Are-konserneista sekä sijoitus- ja kiinteistötoiminnasta. Onvest-konsernin palveluksessa työskentelee noin 5 900 henkilöä kahdeksassa maassa. www.onvest.fi

Takaisin ylös