Kesko ostaa AutoCarreran - Porschen edustus siirtyy VV-Autolle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2016 KLO 09.15 1(3)

Kesko ostaa AutoCarreran - Porschen edustus siirtyy VV-Autolle

Kesko Oyj:n tytäryhtiö VV-Auto Group Oy on sopinut ostavansa Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan. Ostettava yhtiö vastaa Porschen maahantuonnista ja jälleenmyynnistä Suomessa. Ostettavan Oy Autocarrera Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli 49 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa. Osakekauppana toteutettavan yritysoston kauppahinta on noin 27 miljoonaa euroa.

Autokauppa on yksi Keskon strategisista kasvualueista. Kaupan myötä VV-Auto laajentaa yhteistyötään Volkswagen AG:n kanssa. Tällä hetkellä VV-Auto vastaa Volkswagenin, Audin, SEATin ja MANin maahantuonnista ja toimii merkittävänä autojen jälleenmyyjänä omissa liikkeissään pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Porschen lisääminen valikoimaan kasvattaa myyntiä ja parantaa autokaupan kannattavuutta.

"Porschen hankinta tuo K-ryhmään yhden maailman arvostetuimmista autobrändeistä ja tarjontamme laajenee uusiin malleihin sekä uusiin asiakasryhmiin. Porschen myynti on ollut maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa malliston laajentumisen myötä. Porsche panostaa voimakkaasti myös hybridi- ja sähköautomallistoon. Tämän vuoksi näemme, että Porschen asema automarkkinoilla tulee vahvistumaan merkittävästi tulevina vuosina", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

"Porschen markkinaosuuden hyvä kehitys ja panostus asiakaspalveluun on turvattu pitkälle tulevaisuuteen Keskossa, jonka yhtenä strategisena kasvualueena on autokauppa. AutoCarrera on toiminut Suomessa jo 18 vuotta ja olemme tyytyväisiä, että toiminta jatkuu ja kehittyy uuden omistajan resursseilla", toteaa AutoCarreran hallituksen puheenjohtaja Pekka Pättiniemi.

AutoCarrera on perheyhtiö, jonka omistajiin kuuluu yksityishenkilöitä, Four P&P Consulting Oy ja Oy Olisystems Ab. Porschen jälleenmyynti ja huolto toimivat Suomessa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Yhtiön palveluksessa on 36 henkilöä.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Oy Autocarrera Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli 49 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa. Kaupantekohetkellä käteisellä maksetaan noin 25 miljoonaa euroa sekä mahdollinen luottolimiitti. Lisäksi kaupan osapuolten sopimien ehtojen täyttyessä maksetaan myöhemmin noin 2 miljoonaa euroa.

Käteisellä maksettava kauppa rahoitetaan Keskon likvideillä varoilla sekä käytettävissä olevilla velkarahoitusreserveillä.

Kaupalla ei ole vaikutusta Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiin.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 aikana.

Oy Autocarrera Ab:n tuloskehitys ja taloudellinen asema

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
     
Liikevaihto 48,7 37,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0
Myytyjen suoritteiden hankintameno -41,1 -32,4
Bruttokate 7,7 5,1
Henkilöstökulut -2,3 -2,0
Liiketoiminnan muut kulut -1,9 -1,8
Käyttökate 3,5 1,3
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2
Liikevoitto 3,3 1,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,1
Tulos ennen veroja 2,9 1,0
Tuloverot -0,6 -0,2
Tilikauden tulos 2,3 0,8
     
TASE 31.12.2015 31.12.2014
     
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,3
Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3
Sijoitukset 0,0 0,2
Yhteensä pitkäaikaiset varat 0,7 0,9
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 6,2 5,9
Myyntisaamiset 1,7 2,2
Muut saamiset 0,2 0,6
Rahavarat 0,0 0,1
Yhteensä lyhytaikaiset varat 8,2 8,8
VARAT YHTEENSÄ 8,9 9,6
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Oma pääoma yhteensä 3,8 1,7
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 1,9 3,6
Saadut ennakot 0,9 0,5
Ostovelat 0,4 0,8
Muut korottomat velat 1,8 2,9
Yhteensä lyhytaikaiset velat 5,0 8,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 8,9 9,6

Kesko järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden tänään klo 11.00 Tapahtumatalo Bankissa, Unioninkatu 20, Helsinki.

Lisätietoja:
Pekka Lahti, toimialajohtaja, autokauppa, puh. 050 383 7663, pekka.lahti@vv-auto.fi
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, puh. 010 53 22400, +358 50 570 5606, lauri.peltola@kesko.fi

Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 53 22113, jukka.erlund@kesko.fi

Kesko Oyj

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto oli 9 miljardia euroa (liukuva 12 kuukautta, 1.7.2015 - 30.6.2016) ja henkilökuntaa oli 30.6.2016 noin 30 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

VV-Auto on Volkswagen-, Audi- ja SEAT-henkilöautojen, Volkswagen-hyötyautojen ja MAN-kuorma- ja linja-autojen maahantuoja ja markkinoija Suomessa sekä SEATin osalta myös Virossa ja Latviassa. VV-Auto toimii myös merkittävänä autojen jälleenmyyjänä omissa liikkeissään pääkaupunkiseudulla ja Turussa. VV-Auton henkilö- ja hyötyautoasiakkaita palvellaan kattavan jälleenmyynti- ja huoltoverkoston kautta koko Suomessa. VV-Auton henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa oli 783.

AutoCarrera

AutoCarrera maahantuo ja markkinoi Porsche-urheiluautoja Suomessa. Autojen myynti-, huolto- ja varaosapalveluista huolehtivat yksinoikeudella AutoCarreran kolme toimipistettä Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

 

Takaisin ylös