Kesko on toteuttanut Suomen Lähikaupan oston - Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.04.2016 KLO 10.30 1(4)

Kesko on toteuttanut Suomen Lähikaupan oston - Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy on ostanut Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Suomen Lähikaupan hankinnan myötä Kesko kasvaa strategiansa mukaisesti lähimarkkinassa ja suomalaisten kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Suomen Lähikaupan Siwat ja Valintatalot muutetaan K-marketeiksi. Samaan aikaan käynnistyy koko K-market-ketjun uudistaminen. Uusiin K-ruokakauppoihin rekrytoidaan lähivuosina satoja uusia kauppiaita.

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta on saatettu päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa, ja sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää.

"Kaupan toteutumisen myötä Suomen Lähikauppa saa sitoutuneen, vastuullisen ja vakavaraisen suomalaisen omistajan. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua päivittäistavarakaupassa uudistamalla ja kasvattamalla lähimarkkinaverkostoamme. Suomen Lähikaupalla on erinomaisia liikepaikkoja, ja yrityskaupan myötä pystymme toteuttamaan strategiaamme suunniteltua nopeammin ja merkittävästi pienemmillä investoinneilla. Kauppa mahdollistaa myös merkittävät synergiaedut. Lähdemme nyt kirjoittamaan suomalaisen lähikaupan uutta lukua ja tavoitteenamme on kaksinkertaistaa lähikauppojemme asiakasmäärät. Yrityskauppa tukee myös muiden K-ryhmän päivittäistavarakauppojen kehitystä", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. KKV myös velvoitti Ruokakesko Oy:n omistukseen siirtyneen Suomen Lähikauppa Oy:n jatkamaan hankintoja Tuko Logistics Osuuskunnasta 18 kuukauden määräajan siten, että ostoja voidaan vähentää asteittain.

Koko K-market-ketju uudistuu, Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi

Kesko aloittaa Siwojen ja Valintatalojen muuttamisen K-marketeiksi toukokuussa. Tavoitteena on saada muutostyöt valmiiksi seuraavan vuoden aikana. Samaan aikaan käynnistyy mittava koko K-market-ketjun uudistaminen.

"Suomen Lähikaupan hankinnan ja laajan K-market-uudistuksen myötä suomalaisten kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Uudistuvista K-marketeista syntyy Suomen kattavin ja palvelevin lähikauppaverkosto. Nämä 2020-luvun lähikaupat tarjoavat tuoreen ja laajan valikoiman, kattavat palvelut ja luotettavan kilpailukykyisen hintatason, helposti ja nopeasti. Myös K-marketien visuaalinen ilme uudistuu", kertoo Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Siwat ja Valintatalot muutetaan vaiheittain K-marketeiksi ja tavoitteena on siirtää kaikki kaupat K-kauppiaille seuraavan kahden vuoden aikana. Kauppaverkoston laajentuessa Kesko rekrytoi ja kouluttaa satoja uusia K-kauppiaita.

Suomen Lähikaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Keskon päivittäistavarakaupan logistiikasta, toimitusketjun ohjauksesta ja tietohallinnosta vastaava johtaja Petteri Niemi. Hän raportoi Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhalalle.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto -8,0 milj. euroa.

Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) noin 25-30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiaetuja odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta.

Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Kertaluonteisena uudelleenjärjestelykuluna käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa.

Päivitetty tulevaisuuden näkymä

Keskon 3.2.2016 julkistamassa tilinpäätöstiedotteessa tulevaisuuden näkymistä todettiin seuraavaa: "Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2016 olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2016 hieman ylittävän vuoden 2015 tason. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankintoja, joiden osalta tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan yrityshankintojen toteutusajankohtien yhteydessä."

Suomen Lähikaupan hankinnan toteutumisen seurauksena Keskon vuoden 2016 tulevaisuuden näkymää on päivitetty. Päivitetyn tulevaisuuden näkymän mukaan Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2016 kasvavan edellisestä vuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2016 olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Onnisen hankintaa, jonka vaikutusta tulevaisuuden näkymään tarkastellaan yrityshankinnan toteutusajankohdan yhteydessä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus Keskossa tänään kello 13.00
Kesko järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden tänään 12.4.2016 klo 13.00 auditoriossa osoitteessa Ankkurikatu 5, Helsinki (Katajanokka). Tilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa www.kesko.fi.

Englanninkielinen audiokonferenssi tänään klo 15.00
Englanninkielinen audiokonferenssi yrityskaupasta pidetään tänään klo 15.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan osoitteessa www.kesko.fi.

Suomen Lähikauppa -konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015
   
Liikevaihto 935,7
Myytyjen suoritteiden hankintameno -677,4
Bruttokate 258,3
Liiketoiminnan muut tuotot 5,3
Henkilöstökulut -137,4
Poistot ja arvonalentumiset -16,1
Liiketoiminnan muut kulut -118,1
Liikevoitto -8,0
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7
Tulos ennen veroja -8,6
Tuloverot 0,0
Tilikauden tulos -8,6
   
TASE 31.12.2015
   
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet 9,8
Aineelliset hyödykkeet 51,4
Muut sijoitukset 10,6
Laskennalliset verosaamiset 15,0
Yhteensä pitkäaikaiset varat 86,8
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 39,3
Myyntisaamiset 3,4
Muut saamiset 6,4
Rahavarat 5,3
Yhteensä lyhytaikaiset varat 54,3
Varat yhteensä 141,0
   
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma 3,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3
Oma pääoma yhteensä 5,2
Pakolliset varaukset 0,9
Lyhytaikaiset velat  
Korolliset velat 12,9
Ostovelat 79,2
Muut korottomat velat 42,9
Laskennalliset verovelat 0,0
Yhteensä lyhytaikaiset velat 135,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 141,0

Kesko on kertonut yrityskaupasta pörssitiedotteilla 18.11.2015 ja 11.4.2016.

Lisätietoja:
Jorma Rauhala, varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, p. 010 53 22211
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 53 22113
Karoliina Partanen, viestintäjohtaja, päivittäistavarakauppa, p. 010 53 20744

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto oli 8,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja henkilökuntaa oli lähes 20 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähipalveluihin. Pidämme huolta lähiympäristön asukkaiden tarpeista, kokoamme palveluita yhteen ja tarjoamme hyvän palvelukokemuksen - mutkattomasti, helposti ja nopeasti. Suomen Lähikaupalla on kaksi valtakunnallista kauppaketjua: Siwa ja Valintatalo. Siwan kauppaverkko on Suomen kattavin. www.lahikauppa.fi

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös