Täydentävää taloustietoa yrityskaupan kohteesta Keskon pörssitiedotteeseen 18.11.2015

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.11.2015 KLO 12.45 1(2)

Täydentävää taloustietoa yrityskaupan kohteesta Keskon pörssitiedotteeseen 18.11.2015

Kesko Oyj kertoi tänään 18.11.2015 pörssitiedotteella, että sen tytäryhtiö Ruokakesko Oy on sopinut ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 999,2 miljoonaa euroa, sillä on 643 Siwaa ja Valintataloa ja 4 100 työntekijää. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa.

Alla olevassa taulukossa on Suomen Lähikauppa -konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa koskevaa täydentävää tietoa.

TULOSLASKELMA 1-9/2015
   
Liikevaihto 713,6
Myytyjen suoritteiden hankintameno -519,1
Bruttokate 194,5
Liiketoiminnan muut tuotot 4,1
Henkilöstökulut -102,7
Poistot ja arvonalentumiset -11,8
Liiketoiminnan muut kulut -88,4
Liikevoitto -4,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5
Tulos ennen veroja -4,8
Tuloverot 0,0
Tilikauden tulos -4,8

TASE 30.9.2015
   
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet 11,0
Aineelliset hyödykkeet 53,0
Muut sijoitukset 10,5
Laskennalliset verosaamiset 15,0
Yhteensä pitkäaikaiset varat 89,5
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 40,2
Myyntisaamiset 3,8
Muut saamiset 9,6
Rahavarat 9,6
Yhteensä lyhytaikaiset varat 63,2
Varat yhteensä 152,7
   
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma 7,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3
Oma pääoma yhteensä 8,9
Pakolliset varaukset 0,8
Lyhytaikaiset velat  
Korolliset velat 8,2
Ostovelat 84,8
Muut korottomat velat 49,9
Laskennalliset verovelat 0,1
Yhteensä lyhytaikaiset velat 142,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 152,7

Tiedot ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Suomen Lähikauppa -konsernin johdon raportointiin.

Lisätietoja:
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 53 22113
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, p. 010 53 22400

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös