Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Liikevoitto kasvoi ja taloudellinen asema vahvistui edelleen

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.07.2015 KLO 09.00 1(31)

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Liikevoitto kasvoi ja taloudellinen asema vahvistui edelleen

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 4 310 milj. euroa. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli -0,8 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ollen 102,9 milj. euroa (86,7 milj. euroa).
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 0,71 euroon (0,64 euroa).
* Omavaraisuusaste 52,2 % (52,3 %).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Keskeiset tunnusluvut

  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014
Liikevaihto, milj. e 4 310 4 499 2 227 2 371
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
102,9 86,7 76,4 67,6
Liikevoitto, milj. e 72,2 56,3 175,8 69,4
Tulos ennen veroja, milj. e 68,5 57,0 172,1 71,4
Investoinnit, milj. e 110,1 99,1 58,6 55,7
Tulos/osake, e, laimennettu 0,38 0,39 1,48 0,51
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,71 0,64 0,52 0,49
         
  30.6.2015 30.6.2014    
Omavaraisuusaste, % 52,2 52,3    
Oma pääoma/osake, e 21,21 21,86    

Pääjohtaja Mikko Helander:
"Kesko paransi tulostaan vuoden toisella neljänneksellä edelleen haastavana jatkuneesta toimintaympäristöstä huolimatta. Päivittäistavarakaupassa K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen toisella vuosineljänneksellä. Tämä kertoo siitä, että alkuvuoden aikana tehdyt muutokset ja uudistukset ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton. Jatkamme vastuullisella sekä edulliseen hintaan että monipuoliseen laatuun perustuvalla toimintatavallamme. Myös kannattavuus päivittäistavarakaupassa säilyi hyvällä tasolla.

Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuus parantui edelleen ja markkinaosuus vahvistui keskeisillä markkina-alueilla. Autokaupassa Volkswagen jatkaa edelleen selvänä markkinajohtajana ja Audi oman luokkansa ykkösenä. Hallitusohjelmassa ilmoitettu autoveron lasku hidasti uusien autojen myyntiä touko-kesäkuussa.

Keskon taloudellinen asema vahvistui edelleen toisella vuosineljänneksellä. Osaltaan siihen vaikutti kesäkuussa toteutunut Keskon, Ilmarisen ja AMF:n yhteinen kiinteistöjärjestely, jossa kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyi kassavirtaa yli 400 milj. euroa. Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa noin 840 milj. euroa.

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan kehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen heikkona ja kilpailutilanteen jatkuvan kireänä. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanteen ja kuluttajien ostovoiman arvioidaan pysyvän heikkona.

Keskon strategia julkistettiin toukokuun lopussa. Strategian ytimenä on kannattava kasvu päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Strategian toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin ja käytännön toimenpiteet ovat hyvässä vauhdissa, mistä kertovat esimerkiksi Neste-liikenneasemakonseptin uudistus ja elokuussa avautuva ensimmäinen K-rauta Express. Olemme määritelleet strategiamme tuleviksi vuosiksi ja keskitymme nyt sen määrätietoiseen toteutukseen."

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2015
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 4 310 milj. euroa, mikä on 4,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 499 milj. euroa). Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli -0,8 %. Kuluttajien ostovoiman lasku heikensi kulutuskysyntää katsauskaudella Suomessa ja Venäjällä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitys oli -2,2 %. Rauta- ja erikoiskaupassa liikevaihto laski 8,0 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa 1,0 %. Auto- ja konekaupassa liikevaihto laski 3,2 %. Konsernin liikevaihto Suomessa laski 4,4 % ja muissa maissa 3,3 %, paikallisissa valuutoissa liikevaihto ulkomailla kasvoi 5,8 %. Venäjän ruplan heikentyminen vaikutti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen erityisesti rauta- ja erikoiskaupassa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,2 % (18,0 %).

1-6/2015 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 2 252 -2,2 78,2 -22,5
Rauta- ja erikoiskauppa 1 519 -8,0 18,7 +44,4
Auto- ja konekauppa 538 -3,2 17,9 -1,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 (..) -12,0 -4,6
Yhteensä 4 310 -4,2 102,9 +16,1

(..) Kehitys yli 100 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 102,9 milj. euroa (86,7 milj. euroa). Kannattavuus oli hyvällä tasolla päivittäistavarakaupassa, vaikka liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski edellisestä vuodesta edelleen kiristyneestä hintakilpailusta johtuen. Alkuvuoden liiketulokseen sisältyy maaliskuussa myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa, edellisenä vuonna liiketappio oli 42,7 milj. euroa. Kannattavuus vahvistui erityisesti Suomen ja muiden Pohjoismaiden rauta- ja sisustuskaupassa. Auto- ja konekaupassa kannattavuus pysyi vakaana.

Liikevoitto oli 72,2 milj. euroa (56,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -30,7 milj. euroa (-30,4 milj. euroa). Merkittävimmät kertaluonteiset erät ovat vuoden toisella vuosineljänneksellä toteutuneesta kiinteistökaupasta kirjattu myyntivoitto 75,7 milj. euroa sekä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy muita kiinteistöjen myyntivoittoja 24,3 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin kuluihin sisältyi Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.

Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 68,5 milj. euroa (57,0 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,38 euroa (0,39 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,21 euroa (21,86 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 5 282 milj. euroa ilman Anttilaa ja se laski 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 2015 27 919 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2015
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2015 oli 2 227 milj. euroa, mikä on 6,0 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 371 milj. euroa). Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli -2,2 %. Kuluttajien ostovoiman lasku heikensi kulutuskysyntää katsauskaudella Suomessa ja Venäjällä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitys oli -4,4 %, jota osaltaan heikensi pääsiäismyynnin ajoittuminen ensimmäiselle vuosineljännekselle. Rauta- ja erikoiskaupassa liikevaihto laski 10,4 %, mutta oli paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa edellisen vuoden tasolla. Auto- ja konekaupassa liikevaihto laski 2,2 %. Konsernin liikevaihto Suomessa laski 7,1 % ja ilman Anttilaa 4,2 %. Muissa maissa liikevaihto laski 1,6 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,6 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,5 % (19,6 %).

4-6/2015 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 1 149 -4,4 43,3 -12,0
Rauta- ja erikoiskauppa 797 -10,4 30,1 +24,3
Auto- ja konekauppa 277 -2,2 11,0 +0,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 4 (..) -8,0 -3,7
Yhteensä 2 227 -6,0 76,4 +8,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 76,4 milj. euroa (67,6 milj. euroa). Kannattavuus parantui selvästi rauta- ja erikoiskaupassa, jossa tuloskehitys vahvistui erityisesti Suomen ja Ruotsin rauta- ja sisustuskaupassa. Rauta- ja erikoiskaupan vertailukauden liiketulokseen sisältyy Anttilan liiketappio 20,5 milj. euroa.

Liikevoitto oli 175,8 milj. euroa (69,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 99,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Merkittävin kertaluonteinen erä oli kesäkuussa toteutuneesta kiinteistöjärjestelystä kirjattu myyntivoitto 75,7 milj. euroa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy muita kiinteistöjen myyntivoittoja 24,0 milj. euroa.

Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 172,1 milj. euroa (71,4 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,48 euroa (0,51 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 2 859 milj. euroa ja ilman Anttilaa se laski 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 67,5 milj. euroa (33,9 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 334,3 milj. euroa (-92,5 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 444,2 milj. euroa (6,3 milj. euroa), josta kesäkuussa toteutuneen kiinteistöjärjestelyn kassavirta oli 402,9 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-kesäkuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 843 milj. euroa (461 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 483 milj. euroa (539 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -359 milj. euroa (78 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,2 % (52,3 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 4,5 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,6 milj. euroa). Edellisen vuoden rahoitustuottoihin sisältyi 4,9 milj. euroa osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 142,3 milj. euroa (128,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 398,7 milj. euroa (-48,8 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 460,3 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 4,2 milj. euroa (nettorahoitustuotot 2,2 milj. euroa). Edellisen vuoden rahoitustuottoihin sisältyi 4,9 milj. euroa osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.

Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 26,4 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 38,5 % (26,4 %).

Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 19,4 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 11,2 % (24,6 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 110,1 milj. euroa (99,1 milj. euroa) eli 2,6 % (2,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 78,5 milj. euroa (74,4 milj. euroa), it-investoinnit 8,6 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 23,0 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 43,4 % (42,6 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 58,6 milj. euroa (55,7 milj. euroa) eli 2,6 % (2,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 38,3 milj. euroa (46,6 milj. euroa), it-investoinnit 3,9 milj. euroa (4,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 16,4 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 34,7 % (46,8 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategia päivitettiin
Keskon hallitus päätti strategiasta, jonka tavoitteena on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Kesko toimii kauppiasliiketoimintamallilla, tai Keskon omilla kaupoilla silloin kun se antaa kilpailuetua. Kesko erottautuu kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä sekä tuomalla markkinoille kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut.

Päivittäistavarakaupassa Keskon strategisena tavoitteena on K-ryhmän markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Suomessa vuonna 2016. Investointeja lisätään merkittävästi K-supermarket- ja K-market-ketjuihin. Tavoitteena on noin 30 uutta K-supermarketia. K-market-ketjussa uudistetaan nykyverkosto ja tavoitteena on perustaa yli 100 uutta lähikauppaa sekä testata kokonaan uutta kauppakonseptia. Lisäksi uudistetaan koko K-citymarket-konsepti. Ruoan verkkokaupassa tavoitteena on 40 % markkinaosuus. Venäjällä jatketaan liiketoiminnan kasvattamista ja kannattavuuden parantamista Pietarin alueella. Lisäksi kartoitetaan uusia kasvumahdollisuuksia Moskovan alueella ja mahdollisesti muissa Venäjän suurkaupungeissa. Päivittäistavarakaupan strategian keskiössä on myös päivittäistavaratukku Kespron liiketoiminnan kasvattaminen.

Rauta- ja sisustuskaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa Euroopassa. Kesko on jo nyt Suomen markkinajohtaja ja Euroopan viidenneksi suurin alan toimija. Tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen ja kannattava kasvu nykyisillä markkinoilla yksin, yritysostojen kautta tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajentumiseen myös muualla Euroopassa. Markkinoille tuodaan myös nopean ja helpon asioinnin K-rauta Express -konsepti suurten asiakasvirtojen yhteyteen, kuten kauppakeskuksiin ja keskustoihin.

Myös henkilö- ja pakettiautokaupassa Kesko on nykyisellään selkeä markkinajohtaja Suomessa. Tulevaisuudessa konserni aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan Suomessa ja Baltiassa.

Konsernin eri liiketoimintojen ydin- ja tukiprosessien osalta tavoitteena on saavuttaa merkittäviä synergia- ja tehostushyötyjä. Tätä varten luodaan yhteiset liiketoimintoja tukevat toiminnot sekä vahvistetaan liiketoimintojen kilpailukykyä entistä tiiviimmällä yhteistoiminnalla liiketoimintojen ydinprosesseissa. Kesko-konsernissa aloitetaan välittömästi myös juridisen rakenteen yksinkertaistamisen suunnittelu.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Keskon tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 milj. euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Uusi segmenttirakenne
Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia on muutettu 1.7.2015 alkaen vastaamaan uutta strategiaa. Rauta- ja erikoiskaupan osaksi on perustettu maatalous- ja konekaupan yksikkö. Kesko-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.7.2015 alkaen päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa ja autokauppa.

Kiinteistöjärjestely toteutui
Keskon, AMF Pensionsförsäkringin ja Ilmarisen perustaman yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön toiminta käynnistyi kesäkuussa. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja. Kesko-konserni jatkaa toimintaansa kauppapaikoissa niiden myynnin yhteydessä solmituin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Kesko myi perustetulle yhteisyritykselle kauppapaikkojaan sekä Suomesta että Ruotsista. Myytyjen kauppapaikkojen käypä arvo oli yhteensä 485 milj. euroa ja Kesko kirjasi myydyistä kauppapaikoista 75,7 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2015 toiselle vuosineljännekselle. Järjestelystä kertynyt kassavirta oli 403 milj. euroa. Keskon oman pääoman ehtoinen sijoitus yhteisyritykseen oli 67 milj. euroa.

Anttilan osakekannan myynti toteutui
Kesko myi 16.3.2015 tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyivät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. Kesko kirjasi kaupasta -130 miljoonan euron kertaluonteisen erän vuoden 2015 ensimmäiselle vuosineljännekselle liittyen Anttilan rahoittamiseen, käyttöpääomaan ja käyttöomaisuuteen. Kauppa parantaa Keskon kannattavuutta ja fokusoi Keskon liiketoimintaa.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 065 (19 935) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 1 204 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 334 henkilöä.

Kesäkuun 2015 lopussa henkilömäärä oli 22 894 (24 493), joista Suomessa työskenteli 10 774 (12 889) ja Suomen ulkopuolella 12 120 (11 604) henkilöä. Henkilömäärän vähennys kesäkuun 2014 loppuun verrattuna oli Suomessa 2 115 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 516 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 281,9 milj. euroa ja ne laskivat 10,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huhti-kesäkuussa henkilöstökulut laskivat 12,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 138 milj. euroa. Kehitykseen vaikutti Anttilan myynti 16.3.2015.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Päivittäistavarakauppa

  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014
Liikevaihto, milj. e 2 252 2 304 1 149 1 202
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 78,2 100,7 43,3 55,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,5 4,4 3,8 4,6
Investoinnit, milj. e 70,9 50,3 33,2 30,6
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2015 Kehitys, % 4-6/2015 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 542 -2,7 785 -5,9
K-citymarket, käyttötavara 267 -0,3 135 +0,6
Kespro 381 +0,3 197 -1,1
K-ruoka, Venäjä 50 -2,3 29 +10,4
Muut 12 -39,6 4 -58,1
Yhteensä 2 252 -2,2 1 149 -4,4

Tammi-kesäkuu 2015
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 252 milj. euroa (2 304 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa -2,2 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski tammi-kesäkuussa 1,3 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen yhden prosentin tammi-kesäkuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen euromääräistä myyntiä laski ruplan arvon heikentyminen. Ruplamääräisesti myynti kasvoi 30,6 %.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 78,2 milj. euroa (100,7 milj. euroa). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla kilpailukykyä parantaneista toimenpiteistä huolimatta. Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 151,0 milj. euroa (98,8 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin, 72,8 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), sisältyvät merkittävimpinä erinä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 72 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 70,9 milj. euroa (50,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 64,3 milj. euroa (44,5 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2015
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 149 milj. euroa (1 202 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa -4,4 %. Pääsiäismyynnin ajoittuminen ensimmäiselle vuosineljännekselle vaikutti liikevaihdon kehitykseen katsauskaudella. Venäjän ruokakauppojen euromääräinen liikevaihto kasvoi 10,4 % ja ruplamääräisesti 36,4 %.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 43,3 milj. euroa (55,3 milj. euroa). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla kilpailukykyä parantaneista toimenpiteistä huolimatta. Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 115,8 milj. euroa (54,4 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 72,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 33,2 milj. euroa (30,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 30,1 milj. euroa (27,7 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa 2015 avattiin kaksi K-ruokakauppaa Pietarissa ja Suomessa kolme uutta K-supermarketia ja kolme K-marketia. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä viiteentoista kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket kauppakeskus Helsingin Itäkeskukseen, uudet K-supermarketit Ouluun, Espoon Niittykumpuun, Keuruulle, Lappeenrantaan sekä Helsingin Lauttasaareen, Töölöön ja Kalasatamaan. Venäjällä on rakenteilla yksi uusi ruokakauppa.

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2015 2014
K-citymarket 81 80
K-supermarket 220 220
K-market (sis. liikenneasemat) 441 441
K-ruoka, Venäjä 8 4
Muut* 160 171

* sisältää verkkokaupat
Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Rauta- ja erikoiskauppa

  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014  
Liikevaihto, milj. e 1 519 1 651 797 890  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 18,7 -25,6 30,1 5,8  
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,2 -1,6 3,8 0,6  
Investoinnit, milj. e 18,1 31,2 8,6 17,0  
           
Liikevaihto, milj. e 1-6/2015 Kehitys, % 4-6/2015 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 602 -4,1 322 -4,7
K-rauta, Ruotsi 104 +3,8 64 +3,7
Byggmakker, Norja 216 -2,0 119 -1,0
K-rauta, Viro 41 +13,2 24 +9,7
K-rauta, Latvia 26 +3,9 15 -0,1
Senukai, Liettua 144 +4,8 84 +5,5
K-rauta, Venäjä 94 -20,4 55 -20,0
OMA, Valko-Venäjä 53 -6,4 31 -6,3
Intersport, Suomi 83 +6,4 33 +3,2
Intersport, Venäjä 6 -22,3 3 -4,0
Indoor 87 +1,6 43 -1,3
Musta Pörssi 6 -39,8 3 -43,1
Kenkäkesko 9 -5,2 3 -6,6
Anttila 53 -63,2 - -
Yhteensä 1 519 -8,0 797 -10,4
                   

Tammi-kesäkuu 2015
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 519 milj. euroa (1 651 milj. euroa) ja se laski 8,0 %. Liikevaihto ilman Anttilaa kasvoi paikallisissa valuutoissa 1,0 %.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 832 milj. euroa (945 milj. euroa) ja se laski 11,9 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski Suomessa 3,0 %.

K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 2,8 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 4,4 % (Keskon oma arvio). K-ryhmän markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen alkuvuonna. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 5,1 %.

Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 687 milj. euroa (707 milj. euroa) ja se laski 2,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,2 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 8,2 % ja Norjassa 2,3 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 6,3 % rauta- ja sisustuskaupassa. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen rauta- ja sisustuskaupassa Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 45,2 % (42,8 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 18,7 milj. euroa (-25,6 milj. euroa) ja se kasvoi 44,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Maaliskuussa myydyn Anttilan liiketappio, 12,7 milj. euroa (42,7 milj. euroa), sisältyy rauta- ja erikoiskaupan tulokseen. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja Anttilaa oli 31,4 milj. euroa, mikä on 14,4 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Selvästi parantuneeseen kannattavuuteen vaikutti valuuttamääräisen myynnin kasvu sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulos parani erityisesti rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rauta- ja sisustuskaupassa Venäjällä operatiivinen tulos ilman valuuttakurssivaikutuksia säilyi edellisen vuoden tasolla. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli -84,7 milj. euroa (-54,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myynnistä syntynyt myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 27 milj. euroa.

Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 18,1 milj. euroa (31,2 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 29,0 % (70,4 %). Investoinneista 63,7 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Huhti-kesäkuu 2015
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 797 milj. euroa (890 milj. euroa) ja se laski 10,4 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli edellisen vuoden tasolla (+0,1 %).

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 400 milj. euroa (484 milj. euroa) ja se laski 17,2 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski Suomessa 4,2 %.

K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 2,1 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 3,8 % (Keskon oma arvio). K-ryhmän markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen alkuvuonna. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 6,9 %.

Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 397 milj. euroa (407 milj. euroa) ja se laski 2,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 4,5 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 7,2 % ja Norjassa 3,2 %. Venäjällä ruplamääräinen liikevaihto laski 1,1 % rauta- ja sisustuskaupassa. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä rauta- ja sisustuskaupassa. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 49,8 % (45,7 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 30,1 milj. euroa (5,8 milj. euroa) ja se kasvoi 24,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauteen sisältyy Anttilan liiketappio 20,5 milj. euroa.  Lisäksi kannattavuuden paranemiseen vaikutti valuuttamääräisen myynnin kasvu sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulos parani erityisesti rauta- ja sisustuskaupassa Ruotsissa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli 57,1 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 27 milj. euroa. Vertailukaudella kertaluonteiset erät olivat 2,7 milj. euroa.

Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 8,6 milj. euroa (17,0 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 21,1 % (74,8 %). Investoinneista 74,8 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Huhti-kesäkuussa avattiin K-rauta Tampereen Lahdesjärvelle sekä suljettiin yksi rautakauppa Norjassa ja yksi Intersport Pietarissa. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-raudat Kokkolaan, Lahteen ja Imatralle.

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2015 2014
K-rauta 43 42
Rautia* 93 97
K-maatalous* 81 82
K-rauta, Ruotsi 20 20
Byggmakker, Norja 83 86
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 19 19
K-rauta, Venäjä 13 13
OMA, Valko-Venäjä 11 10
Intersport, Suomi** 62 62
Budget Sport** 11 11
Asko ja Sotka** 87 87
Musta Pörssi** 1 6
Kookenkä** 42 46
Intersport, Venäjä 16 18
Asko ja Sotka, Baltia** 10 10
       

* vuonna 2015 Rautioista 45 (46) oli samalla K-maatalous-kauppoja
** sisältää verkkokaupat
Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Auto- ja konekauppa

  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014
Liikevaihto, milj. e 538 556 277 283
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 17,9 19,1 11,0 10,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,3 3,4 4,0 3,8
Investoinnit, milj. e 6,9 9,4 4,0 6,5
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2015 Kehitys, % 4-6/2015 Kehitys, %
VV-Auto 393 -4,2 187 -4,7
Konekesko 145 -0,5 90 +3,4
Yhteensä 538 -3,2 277 -2,2

Tammi-kesäkuu 2015
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 538 milj. euroa (556 milj. euroa) ja se laski 3,2 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 393 milj. euroa (410 milj. euroa) ja se laski 4,2 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa -2,8 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 20,0 % (21,0 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa.

Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 145 milj. euroa (146 milj. euroa) ja se laski 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 98 milj. euroa ja se kasvoi 5,5 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 48 milj. euroa ja se laski 11,0 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti maatalouskonekaupan heikko markkinakehitys.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 17,9 milj. euroa (19,1 milj. euroa) ja se laski 1,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.

Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 17,9 milj. euroa (19,1 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 6,9 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2015
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 277 milj. euroa (283 milj. euroa) ja se laski 2,2 %.

VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 187 milj. euroa (196 milj. euroa) ja se laski 4,7 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 21,2 % (21,2 %).

Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 90 milj. euroa (87 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 60 milj. euroa ja se kasvoi 6,0 %. Liikevaihtoa kasvatti Yamarin-veneiden hyvä myynnin kehitys. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 31 milj. euroa ja se laski 1,5 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 11,0 milj. euroa (10,9 milj. euroa) ja se kasvoi 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Konekesko paransi kannattavuuttaan.

Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 11,0 milj. euroa (10,9 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 4,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2015 2014
VV-Auto, vähittäiskauppa 9 10
Konekesko 1 1

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskaudella Kesko Oyj on myynyt tytäryhtiönsä Anttila Oy:n (Pörssitiedote 16.3.2015). Osana kesäkuussa toteutunutta kiinteistöjärjestelyä myytiin yksitoista kiinteistöyhtiötä.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2015 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2015 oli 876 054 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,28 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,88 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,23 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2015 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa 28,56 euroa ja kesäkuun 2015 lopussa 29,50 euroa, missä oli kasvua 3,3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2014 lopussa 30,18 euroa ja kesäkuun 2015 lopussa 31,21 euroa, missä oli kasvua 3,4 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 38,13 euroa ja alin 28,52 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 41,04 euroa ja alin 29,95 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-kesäkuun aikana 6,8 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 7,9 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 2,5 %.

Kesäkuun 2015 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 936 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 104 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 040 milj. euroa ja se nousi vuoden 2014 lopusta 103 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2015 aikana 1,5 (1,0) milj. kpl, missä oli kasvua 42,1 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 49 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 32,2 (25,3) milj. kpl, missä oli kasvua 27,3 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 132 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa 2015 oli 56 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 38 % vaihdosta, ja Turquoise, 6 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

Hallituksella oli varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jonka oli tarkoitus päättyä 30.6.2015. Osakkeita voitiin antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistivatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen olisi ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä olisi merkitty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisälsi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 

Varsinainen yhtiökokous on 13.4.2015 hyväksynyt osakeantivaltuutuksen, joka kumoaa edellä mainitun, yhtiökokouksen 16.4.2012 antaman valtuutuksen. Hallituksella on siten 13.4.2015 yhtiökokouksen antama 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 9.2.2015 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2014 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 120 022 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 1.4.2015 ja 7.4.2015. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.

Aikaisemman osakepalkkiojärjestelmän (osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2011-2013) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-kesäkuussa palautunut yhteensä 761 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 23.3.2015.

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2015 lopussa 39 291. Se on 578 vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun lopussa 28 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 40 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon hallitus päätti uudesta strategiasta, jonka tavoitteena on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Samalla julkistettiin Keskon uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet. Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia on muutettu 1.7.2015 alkaen. Rauta- ja erikoiskaupan osaksi on perustettu maatalous- ja konekaupan yksikkö. (Pörssitiedote 27.5.2015)

Kesko Oyj, ruotsalainen henkivakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustivat Ankkurikadun Kiinteistöt Oy -nimisen yhteisyrityksen. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää sille hankittavia pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja. (Pörssitiedotteet 8.5.2015 ja 11.6.2015)

Kesko julkaisi ensimmäisen integroidun raportoinnin <IR> viitekehystä hyödyntävän vuosiraporttinsa 20.3.2015 osoitteessa http://kesko2014.kesko.fi. Vuosiraportti sisältää liiketoimintakatsauksen, vastuullisuuden tunnusluvut (GRI), tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyvät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. (Pörssitiedote 16.3.2015)

KTM Anni Ronkainen, 48, nimitettiin Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi (Chief Digital Officer) ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. (Pörssitiedote 26.1.2015)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2015 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 13.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 22.4.2015. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin (uusi jäsen). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2018 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 13.4.2015.

Vastuullisuus
K-ryhmä ja Ruokatieto järjestivät keväällä 2015 kuudella paikkakunnalla Suomessa Lähiruokatreffit, joiden tavoitteena on tarjota kauppiaille ja paikallisille tuottajille mahdollisuus verkostoitua ja parantaa paikallisten tuotteiden tarjontaa K-ruokakaupoissa.  K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista olivat vuonna 2014 yhteensä 566,7 milj. euroa.

Kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan ja Kesko esittelivät tutkimusyhteistyötään Ratkaisun Paikka 2015 -yritysvastuutapahtumassa Helsingissä toukokuussa. Keväällä tehdyllä tutkimuksella selvitettiin erityisesti kala- ja äyriäisteollisuuden tuotantoketjun työolosuhteita Koillis-Thaimaassa sekä siirtotyöläisten lasten tilannetta alueen yhteisöissä. Keskolle yhteistyö ja Planin paikallistuntemus antoivat mahdollisuuden päästä tuotantoketjussa ensimmäistä porrasta pidemmälle.

Finnwatch julkaisi kesäkuun alussa seurantaraportin, jonka mukaan Keskon tavarantoimittajien TUMin ja Unicordin tonnikalatehtaat ovat selvästi parantaneet tehtaansa työoloja viime vuosien aikana.

Kesko julkisti riskimaissa toimivat omamerkkisten ja oman maahantuonnin piirissä olevien vaatteiden ja kenkien valmistustehtaat nettisivuillaan toukokuussa. Suorat riskimaaostot ovat noin 20 prosenttia pukeutumisen kokonaisostoista.

Toukokuun alussa käynnistyi K-duuni 2015 -kilpailu, jolla etsitään K-kauppojen vuoden Nuorta työntekijää ja vuoden Nuorten työllistäjää. K-kaupat ja Kesko tytäryhtiöineen työllistävät vuosittain noin 5 000 kesätyöntekijää ja noin 10 000 alle 30-vuotiasta työntekijää Suomessa.

Kouvolassa vuonna 2012 avattu kauppakeskus Veturi on saavuttanut ensimmäisenä Suomessa arvosanan Excellent BREEAM-ympäristöluokituksen Management-osiossa. Veturi sai arvioinnissa kiitosta muun muassa omasta energiatuotannostaan, energiankäytön jatkuvasta seurannasta sekä käyttäjämukavuuden huomioimisesta esimerkiksi sisäilmaolosuhteissa ja valaistuksessa. 

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen erityisesti Suomessa ja Venäjällä sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Kreikan kriisin seurauksena erityisesti euroalueen talouteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Muilta osin Keskon vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2015-6/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2014-6/2015).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan kehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen heikkona ja kilpailutilanteen jatkuvan kireänä. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanteen ja kuluttajien ostovoiman arvioidaan pysyvän heikkona.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Helsingissä 21.7.2015
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.10.2015. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty                
  1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos- % 4-6/
2015
4-6/
2014
  Muutos-
%
1-12/
2014
Liikevaihto 4 310 4 499 -4,2 2 227 2 371   -6,0 9 071
Myytyjen suoritteiden hankintameno -3 748 -3 895 -3,8 -1 935 -2 046   -5,4 -7 832
Bruttokate 562 604 -7,0 292 325   -10,1 1 238
Liiketoiminnan muut tuotot 449 351 27,8 280 186   50,2 729
Henkilöstökulut -282 -314 -10,4 -138 -158   -12,9 -614
Poistot ja arvonalentumiset -67 -77 -12,5 -33 -38   -14,5 -195
Liiketoiminnan muut kulut -589 -507 16,1 -225 -245   -8,1 -1 007
Liikevoitto 72 56 28,2 176 69   (..) 151
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 4 9 -51,3 2 7   -70,1 14
Korkokulut ja muut rahoituskulut -7 -8 -9,1 -4 -4   4,2 -16
Valuuttakurssierot -1 0 (..) -2 -1   (..) -4
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista 1 0 (..) 1 0   (..) 0
Tulos ennen veroja 68 57 20,1 172 71   (..) 145
Tuloverot -26 -15 75,1 -19 -18   10,2 -37
Tilikauden tulos 42 42 0,4 153 54   (..) 108
                 
Tilikauden tuloksen jakautuminen                
  Emoyhtiön omistajille 37 39 -4,8 147 50   (..) 96
  Määräysvallattomille 
  omistajille
5 3 73,3 6 4   68,6 12
                 
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
               
                 
Laimentamaton 0,38 0,39 -4,7 1,48 0,51   (..) 0,97
Laimennettu 0,38 0,39 -4,5 1,48 0,51   (..) 0,97
                 
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
               
  1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos-% 4-6/ 2015 4-6/ 2014   Muutos- % 1-12/
2014
Tilikauden tulos 42 42 0,4 153 54   (..) 108
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi                
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 -2 (..) -13 -10   30,0 -20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 -6 (..) -3 0   (..) -28
Hyperinflaatio-oikaisu - 3 - 1 2   -20,0 4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0 0 (..) -1 2   (..) 1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 -3 (..) 0 -3   (..) -3
Muut erät 0 0 33,3 0 0   33,3 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 18 -8 (..) -15 -10   48,0 -45
Tilikauden laaja tulos 60 34 73,7 138 44   (..) 63
                 
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
               
  Emoyhtiön omistajille 59 31 93,4 134 39   (..) 49
  Määräysvallattomille
  omistajille
1 4 -85,0 3 4   -22,1 14
                   

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.6.2015 30.6.2014 Muutos-% 31.12.2014
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 265 1 658 -23,7 1 624
Aineettomat hyödykkeet 171 195 -12,4 178
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat
115 106 8,3 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 73 14 (..) 11
Eläkesaamiset 165 170 -2,6 147
Yhteensä 1 788 2 143 -16,6 2 066
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 740 828 -10,7 776
Myyntisaamiset 676 733 -7,9 584
Muut saamiset 160 160 -0,2 173
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
430 154 (..) 219
Myytävissä olevat rahoitusvarat 328 202 62,4 272
Rahavarat 84 105 -19,4 107
Yhteensä 2 418 2 182 10,8 2 131
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 0 1 -16,7 1
         
Varat yhteensä 4 206 4 326 -2,8 4 198

  30.6.2015 30.6.2014 Muutos-% 31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 103 2 164 -2,8 2 184
Määräysvallattomien omistajien osuus 76 77 -0,8 82
Oma pääoma yhteensä 2 179 2 241 -2,8 2 265
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 266 348 -23,5 319
Korottomat velat 35 8 (..) 11
Laskennalliset verovelat 63 63 -0,7 67
Eläkevelvoitteet 1 2 -29,3 2
Varaukset 16 28 -44,7 27
Yhteensä 381 450 -15,2 426
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 217 190 13,9 180
Ostovelat 918 934 -1,7 795
Muut korottomat velat 475 465 2,1 490
Varaukset 36 45 -20,7 42
Yhteensä 1 646 1 635 0,7 1 506
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 206 4 326 -2,8 4 198
(..) Muutos yli 100 %        

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-rahasto
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
 
Oma
pääoma
1.1.2014
197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352  
Optioilla
merkityt
osakkeet
  2           2  
Omat osakkeet         -16     -16  
Osake-
perusteiset maksut
        2     2  
Osingon-
jako
          -138   -138  
Muut muutokset   0 0     5 0 5  
Tilikauden tulos           39 3 42  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttei-siksi                  
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot           -2   -2  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi                  
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -4       -2 -6  
Hyperinflaa-tio-oikaisu           0 3 3  
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      0       0  
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      -3       -3  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0       0  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -4 -2   -2 1 -8  
Oma
pääoma
30.6.2014
197 463 -18 -1 -32 1 555 77 2 241  
                   
Oma
pääoma
1.1.2015
197 463 -38 -1 -31 1 594 82 2 265  
Optioilla
merkityt
osakkeet
                 
Omat osakkeet                  
Osake-perusteiset maksut         4   0 4  
Osingon-
jako
          -149 -6 -155  
Muut muutokset   0 0     5 0 5  
Tilikauden tulos           37 5 42  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikut-
teisiksi
                 
Vakuutus-
matemaat-
tiset voitot ja
tappiot
          18   18  
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 7       -4 3  
Hyper-inflaatio-
oikaisu
                 
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      0       0  
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      1       1  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   -4   -4  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 7 1   14 -4 18  
Oma
pääoma
30.6.2015
197 463 -31 0 -28 1 502 76 2 179  
                   
                       

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos-% 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos- % 1-12/
2014
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 68 57 20,1 172 71 (..) 145
Suunnitelman mukaiset poistot 67 76 -11,5 33 37 -12,4 151
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -1 (..) 4 -2 (..) 6
Muut oikaisut 23 19 22,1 -103 -1 (..) 63
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-119 -139 -14,3 69 19 (..) 32
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
-31 -35 -9,9 23 13 72,5 -7
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
69 85 -18,1 -54 5 (..) -21
               
Rahoituserät ja verot -15 -29 -48,1 -1 -14 -89,6 -65
Liiketoiminnan nettorahavirta 68 34 99,4 142 129 10,6 304
               
Investointien rahavirta              
Investoinnit -109 -98 11,3 -60 -53 14,0 -194
Käyttöomaisuuden myynnit 444 6 (..) 460 4 (..) 11
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -1 -1 22,8 -2 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta 334 -92 (..) 399 -49 (..) -182
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -18 -12 45,1 -57 -17 (..) -46
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-1 -1 -47,4 -1 2 (..) -1
Maksetut osingot -149 -138 7,4 -149 -138 7,4 -143
Oman pääoman lisäys - 2 (..) - 1 (..) 2
Omien osakkeiden hankinta - -16 (..) - -1 (..) -16
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -295 14 (..) -279 29 (..) -57
Muut erät 9 5 97,1 2 2 26,2 7
Rahoituksen nettorahavirta -454 -148 (..) -484 -122 (..) -254
               
Rahavarojen muutos -52 -206 -74,8 57 -43 (..) -131
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
313 453 -30,8 204 288 -29,1 453
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 1 -1 (..) 1 0 (..) -8
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6.
262 246 6,8 262 246 6,8 313

(..) Muutos yli 100 %

  Konsernin tunnusluvut          
    1-6/2015 1-6/2014 Muutos
%-yks.
1-12/2014  
  Sidotun pääoman tuotto, % 6,4 4,7 1,7 6,4  
  Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,3 8,7 -1,4 6,4  
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,2 7,3 1,9 9,9  
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 10,9 9,9 0,9 9,9  
  Oman pääoman tuotto, % 3,8 3,7 0,1 4,7  
  Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 4,9 7,3 -2,3 4,7  
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,8 5,7 1,0 7,6  
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,4 8,3 0,1 7,6  
  Omavaraisuusaste, % 52,2 52,3 -0,1 54,5  
  Nettovelkaantumisaste, % -16,5 3,5 -20,0 -4,4  
        Muutos-%    
  Investoinnit, milj. e 110,1 99,1 11,1 194,0  
  Investoinnit, % liikevaihdosta 2,6 2,2 16,0 2,1  
  Tulos/osake, e, laimentamaton 0,38 0,39 -4,7 0,97  
  Tulos/osake, e, laimennettu 0,38 0,39 -4,5 0,97  
  Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton
0,71 0,64 11,5 1,65  
  Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 68 34 99,4 304  
  Investointien rahavirta, milj. e 334 -92 (..) -182  
  Oma pääoma/osake, e 21,21 21,86 -2,9 22,05  
  Korolliset nettovelat, milj. e -359 78 (..) -99  
  Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1 000 kpl 99 084 99 365 -0,3 99 161  
  Henkilöstö keskimäärin 19 065 19 935 -4,4 19 976  
  (..) Muutos yli 100 %

 
         
             
Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015      
Liikevaihto, milj. e 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082 2 227      
Liikevaihdon muutos, % -1,4 -2,1 -2,9 -4,0 -2,2 -6,0      
Liikevoitto, milj. e -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6 175,8      
Liikevoitto, % -0,6 2,9 2,7 1,4 -5,0 7,9      
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5 76,4      
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4      
Rahoitustuotot/-kulut, milj. e -1,6 2,2 -1,8 -5,0 -0,3 -4,2      
Tulos ennen veroja, milj. e -14,4 71,4 61,7 26,4 -103,7 172,1      
Tulos ennen veroja, % -0,7 3,0 2,7 1,2 -5,0 7,7      
Sidotun pääoman tuotto, % -2,2 11,5 10,9 5,5 -18,1 31,9      
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,2 11,2 14,4 10,7 4,6 13,9      
Oman pääoman tuotto, % -2,0 9,4 8,1 3,7 -19,9 28,0      
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
2,3 9,1 11,3 8,0 3,1 10,6      
Omavaraisuusaste, % 53,2 52,3 54,2 54,5 51,5 52,2      
Investoinnit, milj. e 43,4 55,7 51,7 43,2 51,5 58,6      
Tulos/osake, laimennettu, e -0,11 0,51 0,41 0,17 -1,11 1,48      
Oma pääoma/osake, e 22,83 21,86 22,25 22,05 21,30 21,21      
                                 

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos-% 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos- % 1-12/
2014
   
                   
Päivittäistavarakauppa, Suomi 2 203 2 253 -2,2 1 120 1 176 -4,7 4 650    
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 50 51 -2,3 29 26 10,4 103    
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 252 2 304 -2,2 1 149 1 202 -4,4 4 754    
- josta segmenttien välistä 10 18 -47,8 3 8 -68,1 34    
                   
Rauta- ja erikoiskauppa, Suomi 832 945 -11,9 400 484 -17,2 1 854    
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat* 687 707 -2,8 397 407 -2,4 1 470    
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 1 519 1 651 -8,0 797 890 -10,4 3 324    
- josta segmenttien välistä 1 0 (..) 0 0 (..) 0    
                   
Auto- ja konekauppa, Suomi 490 502 -2,4 246 252 -2,3 916    
Auto- ja konekauppa, muut maat* 48 54 -10,6 31 31 -0,9 96    
Auto- ja konekauppa
yhteensä
538 556 -3,2 277 283 -2,2 1 011    
- josta segmenttien välistä 1 1 43,8 0 0 -58,6 1    
                   
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 -11 (..) 4 -5 (..) -19    
Suomi yhteensä 3 525 3 688 -4,4 1 770 1 906 -7,1 7 401    
Muut maat yhteensä* 784 812 -3,3 457 464 -1,6 1 669    
Konserni yhteensä 4 310 4 499 -4,2 2 227 2 371 -6,0 9 071    
(..) Muutos yli 100 %                  

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-6/
2015
1-6/
2014
 

Muutos
4-6/ 2015 4-6/ 2014  

Muutos
1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 151,0 98,8 52,2 115,8 54,4 61,3 216,2
Rauta- ja erikoiskauppa -84,7 -54,1 -30,6 57,1 8,4 48,7 -52,6
Auto- ja konekauppa 17,9 19,1 -1,2 11,0 10,9 0,1 29,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -12,0 -7,5 -4,5 -8,0 -4,4 -3,7 -41,6
Konserni yhteensä 72,2 56,3 15,9 175,8 69,4 106,4 151,4
 

 
             
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-6/
2015
 

1-6/
2014
 

 

Muutos
 

4-6/ 2015
 

4-6/ 2014
 

 

Muutos
 

1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 78,2 100,7 -22,5 43,3 55,3 -12,0 223,2
Rauta- ja erikoiskauppa 18,7 -25,6 44,4 30,1 5,8 24,3 -0,3
Auto- ja konekauppa 17,9 19,1 -1,2 11,0 10,9 0,1 29,6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-12,0 -7,5 -4,6 -8,0 -4,4 -3,7 -19,9
Konserni yhteensä 102,9 86,7 16,1 76,4 67,6 8,7 232,6
               

Liikevoitto-
prosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos
%-yks.
4-6/
2015
4-6/
2014
Muutos
%-yks.
1-12/
2014
Liukuva
12 kk
6/2015
Päivittäis-
tavarakauppa
3,5 4,4 -0,9 3,8 4,6 -0,8 4,7 4,3
Rauta- ja erikoiskauppa 1,2 -1,6 2,8 3,8 0,6 3,1 0,0 1,4
Auto- ja konekauppa 3,3 3,4 -0,1 4,0 3,8 0,1 2,9 2,9
Konserni yhteensä 2,4 1,9 0,5 3,4 2,9 0,6 2,6 2,8
                 
 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

 

 

1-6/
2015
 

 

 

1-6/
2014
 

 

 

 

Muutos
 

 

 

4-6/
2015
 

 

 

4-6/
2014
 

 

 

 

Muutos
1-12/
2014
Liukuva
12 kk
6/2015
Päivittäis-
tavarakauppa
988 1 022 -35 975 1 034 -59 1 007 993
Rauta- ja
erikoiskauppa
824 882 -58 804 888 -84 876 850
Auto- ja konekauppa 160 166 -7 153 165 -12 162 156
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
272 316 -44 273 320 -48 310 290
Konserni yhteensä 2 243 2 387 -143 2 204 2 407 -203 2 354 2 289

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
 

1-6/
2015
 

1-6/
2014
 

Muutos
%-yks.
 

4-6/ 2015
 

4-6/ 2014
 

Muutos %-yks.
 

1-12/
2014
Liukuva
12 kk 6/2015
 
Päivittäistavarakauppa 15,8 19,7 -3,9 17,8 21,4 -3,6 22,2 20,2  
Rauta- ja erikoiskauppa 4,5 -5,8 10,4 15,0 2,6 12,4 0,0 5,2  
Auto- ja konekauppa 22,5 23,0 -0,5 28,7 26,4 2,3 18,3 18,2  
Konserni yhteensä 9,2 7,3 1,9 13,9 11,2 2,6 9,9 10,9  
                 

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-6/
2015
1-6/
2014
 

Muutos
4-6/ 2015 4-6/ 2014  

Muutos
1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 71 50 21 33 31 3 98
Rauta- ja erikoiskauppa 18 31 -13 9 17 -8 71
Auto- ja konekauppa 7 9 -2 4 7 -3 14
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
14 8 6 13 1 11 11
Konserni yhteensä 110 99 11 59 56 3 194

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin               

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015      
Päivittäistavarakauppa 1 102 1 202 1 190 1 260 1 103 1 149      
Rauta- ja erikoiskauppa 761 890 877 796 722 797      
Auto- ja konekauppa 272 283 240 216 261 277      
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6 -5 -3 -5 -3 4      
Konserni yhteensä 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082 2 227      
 

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015    
Päivittäistavarakauppa 44,3 54,4 58,3 59,1 35,2 115,8    
Rauta- ja erikoiskauppa -62,5 8,4 -0,5 2,0 -141,8 57,1    
Auto- ja konekauppa 8,2 10,9 8,7 1,6 7,0 11,0    
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,1 -31,0 -4,0 -8,0    
Konserni yhteensä -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6 175,8    
                 
                                 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015    
Päivittäistavarakauppa 45,4 55,3 60,3 62,2 34,9 43,3    
Rauta- ja erikoiskauppa -31,4 5,8 18,2 7,1 -11,4 30,1    
Auto- ja konekauppa 8,2 10,9 8,7 1,8 7,0 11,0    
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,1 -9,3 -4,0 -8,0    
Konserni yhteensä 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5 76,4    

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015    
Päivittäistavarakauppa 4,1 4,6 5,1 4,9 3,2 3,8    
Rauta- ja erikoiskauppa -4,1 0,6 2,1 0,9 -1,6 3,8    
Auto- ja konekauppa 3,0 3,8 3,6 0,8 2,7 4,0    
Konserni yhteensä 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4    

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

  30.6.2015 30.6.2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 802 1 840
Poistot ja arvonalentumiset -67 -77
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 98 106
Vähennykset -402 -10
Muuntoerot 4 -6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 435 1 853

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

  1-6/2015 1-6/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 35 40
Tavaroiden ja palveluiden ostot 9 12
Liiketoiminnan muut tuotot 6 6
Liiketoiminnan muut kulut 15 15

  30.6.2015 30.6.2014
Saamiset 62 8
Velat 24 21

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 216,4 214,0   430,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   9,6   9,6
Johdannaisvelat   8,4   8,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 150,1 178,0 15,1 343,2

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 14,3 139,5   153,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   2,5   2,5
Johdannaisvelat   17,0   17,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 61,1 141,0 13,3 215,3

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-6/2015
 

1-6/2014
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 6 374 6 151 223
Rauta- ja erikoiskauppa 11 007 12 103 -1 095
Auto- ja konekauppa 1 197 1 250 -54
Yhteiset toiminnot 488 432 56
Konserni yhteensä 19 065 19 935 -870
     
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
 

2015
 

2014
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 9 003 8 107 896
Rauta- ja erikoiskauppa 12 065 14 559 -2 494
Auto- ja konekauppa 1 260 1 323 -63
Yhteiset toiminnot 566 504 62
Konserni yhteensä 22 894 24 493 -1 599

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.6.2015 30.6.2014 Muutos-%
Omasta puolesta 167 206 -18,9
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta - 65 -100,0
Muiden puolesta 11 10 15,5
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 26 25 5,3
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 666 2 251 18,5
 

 
     
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2015
Korkojohdannaiset      
  Koronvaihtosopimukset 101 101 0,16
Valuuttajohdannaiset      
  Termiini- ja futuurisopimukset 579 303 3,86
  Valuutanvaihtosopimukset 50 50 3,42
Hyödykejohdannaiset      
  Sähköjohdannaiset 15 27 -6,24

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta  

Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
 

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta
 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
 

Oman pääoman tuotto*, %

 
 

(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
 

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, %
 

(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
 

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta
 

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
 

Omavaraisuusaste, %
 

Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma

 
 

Korolliset nettovelat

 
 

Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahavarat

 
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti* (alv 0 %) (ennakkotieto):

  1.1.-30.6.2015 1.4.-30.6.2015
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän päivittäistavarakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 2 218 -1,7 1 146 -1,8
K-citymarket, käyttötavara 262 0,1 131 0,5
Kespro 379 0,4 196 -0,9
K-ruoka, Venäjä 50 -2,3 29 10,3
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 908 -1,3 1 502 -1,3
         
K-ryhmän rauta- ja erikoiskauppa        
K-rauta ja Rautia 474 -3,2 302 -2,6
Rautakesko Yrityspalvelu 91 -0,4 51 0,6
K-maatalous 225 -5,1 136 -6,9
Erikoiskauppa, Suomi 248 -1,5 117 -3,7
Suomi yhteensä 1 038 -3,0 607 -3,5
Rauta- ja erikoiskauppa, muut Pohjoismaat 415 -2,0 249 -0,3
Rauta- ja erikoiskauppa, Baltia 217 6,2 126 5,5
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat 153 -16,1 89 -15,1
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 1 824 -3,1 1 071 -2,9
         
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
       
VV-Autotalot 194 -2,7 99 -0,4
VV-Auto, maahantuonti 210 -5,7 96 -7,5
Konekesko, Suomi 97 5,3 60 6,0
Suomi yhteensä 501 -2,5 254 -1,8
Konekesko, muut maat 48 -14,2 31 -5,0
Auto- ja konekauppa
yhteensä
550 -3,7 286 -2,2
         
Suomi yhteensä 4 398 -1,8 2 334 -2,1
Muut maat yhteensä 883 -3,8 525 -1,7
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
5 282 -2,2 2 859 -2,0
* ilman Anttilaa        

Takaisin ylös