Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.04.2015 KLO 16.50 1(1)

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Mikael Aron. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaarina Ståhlbergin, varapuheenjohtajaksi Mikael Aron ja jäseneksi Matti Kyytsösen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Mikael Aron ja jäseneksi Anu Nissisen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja Esa Kiiskistä, Tomi Korpisaarta ja Toni Pokelaa lukuun ottamatta riippumattomia myös yhtiöstä. Kiiskisen, Korpisaaren ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös